Waarom studeren aan de VU?

Ontdek de belangrijkste redenen
Studeren aan de VU betekent verder kijken. Over de grenzen van je eigen studie, met een open blik en oog voor de maatschappij.

De VU wil jou opleiden tot een academische professional die nieuwe verbanden weet te leggen en zich bewust is van eigen veronderstellingen en die van anderen. Daarvoor is het allereerst belangrijk dat je op de juiste plek zit. Kies je studie zorgvuldig. Bezoek bijvoorbeeld de Bachelordag, doe mee aan de workshop ‘Kiezen uit alternatieven’ of het werkcollege ‘Oriënteren op een keuze’. Als je je aangemeld hebt, ontdek je met matching of de studie waarvoor jij je hebt aangemeld bij je past.


 

Tijdens je opleiding monitoren we je studievoortgang. Wij vinden het belangrijk dat al vroeg duidelijk wordt of je de juiste studie hebt gekozen en of je de capaciteiten bezit om de studie succesvol te doorlopen. Om dat aan te tonen moet je in het eerste jaar tenminste een aantal vakken hebben behaald. We noemen dat de Bindend Studie Advies (BSA)-norm. Op iedere opleidingspagina vind je wat de norm precies inhoudt voor de betreffende opleiding.

Red je het niet om de norm te halen, dan moet je stoppen met de opleiding en mag je je gedurende drie opeenvolgende jaren niet opnieuw inschrijven voor deze opleiding aan de VU. Uiteraard houden we rekening met persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of bepaalde familieomstandigheden, en kun je rekenen op intensieve begeleiding door mentoren en/of tutoren. De studieadviseur houdt daarnaast je voortgang nauwlettend in de gaten.

Op de VU vinden wij het belangrijk dat je als student succesvol kunt studeren. Je kunt soms echter vragen hebben, over je studie of over zaken rondom je studie, die van invloed kunnen zijn op de voortgang. Op de VU zijn er verschillende studentbegeleiders die jou kunnen adviseren en begeleiden.

Voor vragen over het onderwijsprogramma, persoonlijke studiebegeleiding en studieadvies kun je bij de studieadviseur terecht. Je kunt de studieadviseur bijvoorbeeld raadplegen als je studievaardigheidsproblemen ervaart of wanneer je studievertraging oploopt. Ook als je studeert met een functiebeperking (zoals dyslexie of een (chronische) ziekte) kun je voor advies en voorzieningen bij de studieadviseur terecht.

De studentendecaan adviseert je over onderwerpen die niet over je studie zelf gaan, maar wél je studievoortgang kunnen beïnvloeden. Vragen kunnen gaan over bijvoorbeeld: studiefinanciering en regelingen van DUO; advies bij aanvraag fondsen; financiële problemen; studie en topsport of topprestatie; tussentijds uitschrijven en/of stoppen met de studie; urgente huisvesting; advies bij bezwaar en beroep en zaken die bij jou persoonlijke spelen.

De studentenpsycholoog kan je helpen bij studiegerelateerde klachten, zoals motivatieproblemen, uitstelgedrag of faalangst, of als je last hebt van andere psychische problemen. Ook bieden de studentenpsychologen verschillende trainingen en workshops aan. 

Specifieke begeleiding

  • Je kunt via Students-4-Students@VU in contact komen met een studiemaatje, bijvoorbeeld als je het lastig vindt om je draai op de VU te vinden of als het je alleen even niet lukt.
  • Peer Support/Samen Studeren biedt je de mogelijkheid om met andere studenten af te spreken om samen te studeren op de VU of daar buiten.
  • Studeren & Kinderen is er voor advies, steun en hulp als je studie en ouderschap combineert.
  • Studeren en Mantelzorg is er als je je zorgen maakt over en/ of zorgt voor een ziek familielid. Zowel de studieadviseur als de studentenpsycholoog kan je hierbij begeleiden en adviseren.

De Vrije Universiteit vindt passend onderwijs belangrijk en biedt ondersteuning als je dit op grond van je beperking nodig hebt. Onder een beperking wordt verstaan: een lichamelijke handicap, (chronische) ziekte, dyslexie of een psychische beperking.

Als je studeert met een functiebeperking kun je bij de studieadviseur terecht voor advies en het regelen van voorzieningen, zoals extra tentamentijd; financiële regelingen; kluisje; laptop; parkeerkaart; rolstoelvoorzieningen in de collegezaal; toegang tot de rustruimte; gebruik van de stallingsruimte of toegang tot liften en gebouwen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis (ASS) wordt extra begeleiding en ondersteuning aangeboden.

Omdat de ene student leergieriger is dan de andere, bieden we een Honours Programme aan voor studenten die zichzelf graag willen uitdagen. Met het Honours Programme volg je extra vakken naast je gekozen bacheloropleiding, gegeven door topwetenschappers. Je kijkt over de grenzen van je studie en maakt kennis met andere relevante vakgebieden, zodat je multidisciplinaire vaardigheden ontwikkelt. Je maakt een theoretische verdiepingsslag en ontwikkelt specialistische vaardigheden die je anders pas tijdens een master zou krijgen. Het Honours Programme is Engelstalig en volg je in het tweede en derde jaar van je bacheloropleiding. Bij een aantal faculteiten kan dit zelfs al in je eerste jaar. Wil je je talent en ambitie naar een hoger plan tillen en heb je een gemiddeld cijfer van 7,5? Meld je dan aan voor het Honours Programme.

De VU prikkelt je om het beste uit jezelf te halen. We vinden het belangrijk dat je op de juiste plek zit. Dat gaat verder dan het halen van je studiepunten. De wereld wordt steeds dynamischer, diverser en internationaler. Met het onderwijs aan de VU willen we een actieve bijdrage leveren aan oplossingen voor maatschappelijk vraagstukken in deze wereld. Daarom dagen we iedere student uit om zijn of haar talent te ontplooien en in te zetten voor onze samenleving op academisch, bestuurlijk, sportief, cultureel en maatschappelijk gebied. Dit kan bijvoorbeeld door een deel van je studie in het buitenland te volgen, door het opdoen van bestuurlijke ervaring bij een studievereniging, of door deel te nemen aan debatten en andere interessante activiteiten op de campus.

Als student ben je verantwoordelijk voor je eigen leerproces. We bieden je vrijheid, maar je staat er niet alleen voor. Onze docenten zorgen voor de ontwikkeling van het onderwijs en je krijgt de begeleiding die je helpt het beste uit jezelf te halen. Zo hebben we mentoraten, studieadviseurs, studentendecanen en studentenpsychologen die voor je klaarstaan. Voor uitblinkers zijn er excellentietrajecten.

Alle bachelor- en masteropleidingen van de VU zijn volledig erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en geaccrediteerd door de NVAO. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland waarborgt. Door de NVAO-toetsing en -accreditatie weet je zeker dat de opleiding aan alle eisen van deze hoogstaande kwaliteit voldoet en aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Een NVAO-accreditatie is internationaal erkend.

Logo

De VU voelt zich verantwoordelijk voor de Nederlandse samenleving en wil daarom graag een actieve bijdrage leveren aan de belangrijke maatschappelijke vraagstukken en thema’s en zo bijdragen aan een betere wereld. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de Community Service die je in steeds meer opleidingen terugziet: studenten zetten hun academische vaardigheden in voor maatschappelijke problematiek of vraagstukken samen met een maatschappelijke partner.

De VU heeft een eigen campus voor alle opleidingen. Daardoor maak je niet alleen eenvoudig kennis met andere interessegebieden, maar ook met andere studenten. Met studentenwoningen om de hoek, een coffeecorner, supermarkt, café/restaurant en een uitgebreid sport- en cultuurprogramma is de campus een plek om te studeren, af te spreken en te sporten. Voor elk van de bijna 25.000 studenten met welke religie, cultuur en overtuiging dan ook is de VU een plek om je thuis te voelen. 

Amsterdam is studentenstad nummer één. Vanaf de campus ben je binnen een kwartier in het bruisende centrum met vele winkels, uitgaansmogelijkheden, musea en parken.

Door de unieke locatie van de VU profiteer je als student ook van onze nauwe contacten met de bedrijven op de Zuidas en in de rest van Amsterdam en de omgeving, waar veel stageplekken en banen worden aangeboden door aansprekende bedrijven en organisaties. Je kunt dus al tijdens je studie om de hoek kennismaken met het echte werk.

Tijdens je bachelor bereid je je voor op een masterfase die internationaler is georiënteerd. Ook de arbeidsmarkt vraagt om internationale competenties. Zo kun je tijdens veel opleidingen een semester in het buitenland studeren. Of je studeert samen met uitwisselingsstudenten en krijgt Engelstalige vakken.

De VU biedt elk jaar meer volledig Engelstalige bachelor- en masteropleidingen aan. Ook steeds meer studenten uit verschillende werelddelen weten de VU te vinden.

Wonen op de campus

;