Bacheloropleiding met VU Matching

Hoe schrijf ik me in?

Je kunt je vanaf begin oktober aanmelden voor een opleiding aan de VU voor collegejaar 2019-2020. Meld je aan vóór 1 mei. Volg hiervoor het stappenplan. Voor opleidingen met selectie gelden andere deadlines. Je kan je ook na 1 mei nog aanmelden, alleen verandert dan wel het karakter van VU Matching. De opleiding bepaalt dan of je kunt starten met de opleiding.

Als je je voor een opleiding in Studielink aanmeldt, ben je nog niet ingeschreven. Je bent pas ingeschreven als je daarvan bericht ontvangt van Studielink. Hiervoor moet je alle vereiste documenten hebben ingeleverd, door de VU zijn toegelaten tot de opleiding en de betaling van het collegegeld hebben geregeld op 31 augustus 2020.

Per bacheloropleiding kunnen er nadere vooropleidingseisen gesteld worden, deze staan vermeld op de opleidingspagina. Als je niet aan de toelatingseisen van jouw opleiding voldoet, moet je deficiënties wegwerken. Dit kan door het behalen van de juiste toetsen

Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 31 augustus kosteloos geannuleerd worden. Meld je dus sowieso op tijd aan, óók als je bijvoorbeeld nog niet zeker weet of je je vwo-diploma of hbo-propedeuse gehaald hebt.

Kies je vooropleiding

Met je vwo-diploma ben je klaar om aan een bacheloropleiding op de VU te beginnen. Sommige opleidingen hebben extra toelatingseisen. Bijvoorbeeld de eis dat een bepaald profiel onderdeel was van je examen. Deze toelatingseisen vind je op de opleidingspagina. Als je niet aan de eisen van de opleiding voldoet, moet je deficiënties wegwerken door het behalen van de juiste toetsen op 6 vwo-niveau.

Volg de stappen hieronder om je aan te melden voor de bacheloropleiding van jouw keuze. Aanmelden doe je vóór 1 mei. Vervolgens doe je mee aan VU matching om te checken of de gekozen opleiding echt bij je past. Je inschrijving is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en de betaling van het collegegeld hebt geregeld voor 31 augustus.

Heb je een oud vwo-diploma (diploma met een vakkenpakket of met een oud profiel, behaald voor 2010) en wil je je aanmelden voor een bacheloropleiding aan de VU? Dan volg je de stappen hieronder om je aan te melden voor de bacheloropleiding van jouw keuze. Aanmelden doe je vóór 1 mei. Vervolgens doe je mee aan VU matching om te checken of de gekozen opleiding echt bij je past. Je inschrijving is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en de betaling van het collegegeld hebt geregeld voor 31 augustus.

Als je een oud vwo-diploma hebt ontvang je van Studielink de melding dat je vooropleiding niet geverifieerd kan worden. Je wordt verzocht contact op te nemen met de VU. Stuur dan een gewaarmerkte kopie van je diploma en cijferlijst naar de Studie- en Studentadministratie van de VU (De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam). De VU zal jouw vooropleiding verifiëren. Uiteraard moet je wel voldoen aan de eventuele nadere toelatingseisen die door de opleiding gesteld worden. Deze toelatingseisen vind je op de opleidingspagina.

Wil je instromen met een hbo-propedeuse of hbo-diploma? Dan ligt het aan de opleiding die je wilt volgen of er nadere eisen worden gesteld aan je vooropleiding. Meer informatie over de eisen per opleiding vind je op de opleidingspagina. Als je niet aan de eisen van de opleiding voldoet, moet je deficiënties wegwerken door het behalen van de juiste toetsen op 6 vwo-niveau.

Volg de stappen hieronder om je aan te melden voor de bacheloropleiding van jouw keuze. Aanmelden doe je vóór 1 mei. Vervolgens doe je mee aan VU matching om te checken of de gekozen opleiding echt bij je past. Je inschrijving is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en de betaling van het collegegeld hebt geregeld voor 31 augustus.

Heb je geen Nederlands diploma waarmee je in beginsel toelaatbaar bent tot een bacheloropleiding en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toegelaten worden door middel van een toelatingsexamen, het zogenaamde colloquium doctum.

Volg de stappen hieronder om je aan te melden voor de bacheloropleiding van jouw keuze. Voeg in Studielink onder het kopje ‘vooropleiding’ colloquium doctum toe. De deadline voor het aanmelden voor het colloquium doctum is 1 mei. Dat houdt in dat je stap 1 en 2 uiterlijk op 1 mei moet hebben gedaan. Bij aanmelding na 1 mei is er geen garantie dat je aanmelding in behandeling zal worden genomen. Alle informatie over de procedure vind je op de pagina colloquium doctum.

Let op: Colloquium doctum is niet van toepassing als je een buitenlandse vooropleiding hebt gevolgd. Zie tab "Buitenlandse vooropleiding" voor meer informatie. 

Heb je een buitenlandse vooropleiding en wil je je aanmelden voor een Nederlandstalige bacheloropleiding? Volg de stappen hieronder om je aan te melden voor de bacheloropleiding van jouw keuze. Aanmelden doe je via Studielink voor 1 mei*. Lever zo snel mogelijk de juiste documenten in, zodat de VU jouw aanmelding op tijd kan beoordelen. 

Lijst met diploma's die toelating geven tot Nederlandstalige bacheloropleidingen

Sommige opleidingen hebben naast diploma-eisen nog extra toelatingseisen. Bijvoorbeeld de eis dat een bepaald profiel onderdeel was van je examen. Deze toelatingseisen vind je op de opleidingspagina. Als je niet aan de eisen van de opleiding voldoet, moet je deficiënties wegwerken door het behalen van de juiste toetsen op 6 vwo-niveau.

* De deadline is 1 april voor studenten die een visum nodig hebben.

Vereiste documenten

 • Diploma’s en vakkenlijsten.
 • Officiële vertaling van je diploma’s en vakkenlijsten als deze niet in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees of Spaans zijn opgesteld.
 • Bewijs van behaalde taaltoets als je deze al in je bezit hebt.

Lever gewaarmerkte kopieën van alle documenten in. Je kunt de kopieën van je documenten laten waarmerken bij de instelling waar het diploma is afgegeven en ze sturen naar:

Vrije Universiteit Amsterdam
Studie- en Studentadministratie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Ben je al in Nederland? Je kunt ook je documenten naar de Studentenbalie brengen, elke werkdag geopend van 10:30-17:00 uur. Daar kun je ook kopieën van je documenten laten waarmerken. Daarvoor moet je de originelen en kopieën van alle documenten meenemen. Na het waarmerken van de kopieën krijg je de originelen weer terug.

Visum en verblijfsvergunning

Als je je wilt aanmelden voor een bacheloropleiding en je hebt een non-EU nationaliteit (bijvoorbeeld de Surinaamse nationaliteit), dan heb je een inreisvisum en een verblijfsvergunning nodig om in Nederland te kunnen studeren. De aanmelddeadline voor studenten die een visum nodig hebben is 1 april. De VU kan geen visum of verblijfsvergunning aanvragen voor studenten die niet direct toelaatbaar zijn tot de opleiding van hun keuze. Je moet dus aan de taaleis en vooropleidingseisen voldoen. De deadline voor de visumaanvraag is 1 juni. We kunnen niet garanderen dat het visumaanvraag op tijd goedgekeurd is indien we de aanvraag na de deadline insturen naar de Immigratie – en Naturalisatie Dienst (IND). Bekijk meer informatie over de procedure en de benodigde documenten. Voor vragen kun je contact opnemen met studentimmigration@vu.nl.

Met je vwo-diploma ben je klaar om aan een bacheloropleiding op de VU te beginnen. Sommige opleidingen hebben extra toelatingseisen. Bijvoorbeeld de eis dat een bepaald profiel onderdeel was van je examen. Deze toelatingseisen vind je op de opleidingspagina. Als je niet aan de eisen van de opleiding voldoet, moet je deficiënties wegwerken door het behalen van de juiste toetsen op 6 vwo-niveau.

Volg de stappen hieronder om je aan te melden voor de bacheloropleiding van jouw keuze. Aanmelden doe je vóór 1 mei. Vervolgens doe je mee aan VU matching om te checken of de gekozen opleiding echt bij je past. Je inschrijving is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en de betaling van het collegegeld hebt geregeld voor 31 augustus.

Heb je een oud vwo-diploma (diploma met een vakkenpakket of met een oud profiel, behaald voor 2010) en wil je je aanmelden voor een bacheloropleiding aan de VU? Dan volg je de stappen hieronder om je aan te melden voor de bacheloropleiding van jouw keuze. Aanmelden doe je vóór 1 mei. Vervolgens doe je mee aan VU matching om te checken of de gekozen opleiding echt bij je past. Je inschrijving is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en de betaling van het collegegeld hebt geregeld voor 31 augustus.

Als je een oud vwo-diploma hebt ontvang je van Studielink de melding dat je vooropleiding niet geverifieerd kan worden. Je wordt verzocht contact op te nemen met de VU. Stuur dan een gewaarmerkte kopie van je diploma en cijferlijst naar de Studie- en Studentadministratie van de VU (De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam). De VU zal jouw vooropleiding verifiëren. Uiteraard moet je wel voldoen aan de eventuele nadere toelatingseisen die door de opleiding gesteld worden. Deze toelatingseisen vind je op de opleidingspagina.

Wil je instromen met een hbo-propedeuse of hbo-diploma? Dan ligt het aan de opleiding die je wilt volgen of er nadere eisen worden gesteld aan je vooropleiding. Meer informatie over de eisen per opleiding vind je op de opleidingspagina. Als je niet aan de eisen van de opleiding voldoet, moet je deficiënties wegwerken door het behalen van de juiste toetsen op 6 vwo-niveau.

Volg de stappen hieronder om je aan te melden voor de bacheloropleiding van jouw keuze. Aanmelden doe je vóór 1 mei. Vervolgens doe je mee aan VU matching om te checken of de gekozen opleiding echt bij je past. Je inschrijving is pas volledig afgerond als je bevestiging hebt gekregen van Studielink en de betaling van het collegegeld hebt geregeld voor 31 augustus.

Heb je geen Nederlands diploma waarmee je in beginsel toelaatbaar bent tot een bacheloropleiding en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toegelaten worden door middel van een toelatingsexamen, het zogenaamde colloquium doctum.

Volg de stappen hieronder om je aan te melden voor de bacheloropleiding van jouw keuze. Voeg in Studielink onder het kopje ‘vooropleiding’ colloquium doctum toe. De deadline voor het aanmelden voor het colloquium doctum is 1 mei. Dat houdt in dat je stap 1 en 2 uiterlijk op 1 mei moet hebben gedaan. Bij aanmelding na 1 mei is er geen garantie dat je aanmelding in behandeling zal worden genomen. Alle informatie over de procedure vind je op de pagina colloquium doctum.

Let op: Colloquium doctum is niet van toepassing als je een buitenlandse vooropleiding hebt gevolgd. Zie tab "Buitenlandse vooropleiding" voor meer informatie. 

Heb je een buitenlandse vooropleiding en wil je je aanmelden voor een Nederlandstalige bacheloropleiding? Volg de stappen hieronder om je aan te melden voor de bacheloropleiding van jouw keuze. Aanmelden doe je via Studielink voor 1 mei*. Lever zo snel mogelijk de juiste documenten in, zodat de VU jouw aanmelding op tijd kan beoordelen. 

Lijst met diploma's die toelating geven tot Nederlandstalige bacheloropleidingen

Sommige opleidingen hebben naast diploma-eisen nog extra toelatingseisen. Bijvoorbeeld de eis dat een bepaald profiel onderdeel was van je examen. Deze toelatingseisen vind je op de opleidingspagina. Als je niet aan de eisen van de opleiding voldoet, moet je deficiënties wegwerken door het behalen van de juiste toetsen op 6 vwo-niveau.

* De deadline is 1 april voor studenten die een visum nodig hebben.

Vereiste documenten

 • Diploma’s en vakkenlijsten.
 • Officiële vertaling van je diploma’s en vakkenlijsten als deze niet in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees of Spaans zijn opgesteld.
 • Bewijs van behaalde taaltoets als je deze al in je bezit hebt.

Lever gewaarmerkte kopieën van alle documenten in. Je kunt de kopieën van je documenten laten waarmerken bij de instelling waar het diploma is afgegeven en ze sturen naar:

Vrije Universiteit Amsterdam
Studie- en Studentadministratie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Ben je al in Nederland? Je kunt ook je documenten naar de Studentenbalie brengen, elke werkdag geopend van 10:30-17:00 uur. Daar kun je ook kopieën van je documenten laten waarmerken. Daarvoor moet je de originelen en kopieën van alle documenten meenemen. Na het waarmerken van de kopieën krijg je de originelen weer terug.

Visum en verblijfsvergunning

Als je je wilt aanmelden voor een bacheloropleiding en je hebt een non-EU nationaliteit (bijvoorbeeld de Surinaamse nationaliteit), dan heb je een inreisvisum en een verblijfsvergunning nodig om in Nederland te kunnen studeren. De aanmelddeadline voor studenten die een visum nodig hebben is 1 april. De VU kan geen visum of verblijfsvergunning aanvragen voor studenten die niet direct toelaatbaar zijn tot de opleiding van hun keuze. Je moet dus aan de taaleis en vooropleidingseisen voldoen. De deadline voor de visumaanvraag is 1 juni. We kunnen niet garanderen dat het visumaanvraag op tijd goedgekeurd is indien we de aanvraag na de deadline insturen naar de Immigratie – en Naturalisatie Dienst (IND). Bekijk meer informatie over de procedure en de benodigde documenten. Voor vragen kun je contact opnemen met studentimmigration@vu.nl.

Stappenplan inschrijven

Deadline: 1 mei 2020.

Meld je aan in Studielink voor de bacheloropleiding van jouw keuze.

Als je een bijvak of minor wilt volgen moet je niet op deze pagina zijn.

Meld je je voor de eerste keer aan in Studielink? Raadpleeg dan het stappenplan Studielink. Inloggen doe je met je DigiD. Heb je die nog niet? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan.

Waar moet je op letten?
         
 • Vul een actueel e-mailadres in bij Studielink, want je ontvangt daarop de belangrijke informatie over de voortgang van je inschrijving.
 • Vul de gevolgde vooropleiding in op basis waarvan je toelaatbaar bent tot de opleiding van je keuze.
 • Kies de opleiding van je keuze met als achtervoegsel (bachelor).
 • Bij de vraag 'Start in eerste jaar?' vul je 'ja' in. Alleen aanmelders die al eens eerder ingeschreven stonden voor een opleiding, daarmee gestopt zijn en nu opnieuw dezelfde opleiding willen gaan volgen, vullen hier 'nee' in.
 • Wees je ervan bewust dat je een heel jaar moet wachten met studeren aan de VU als je inschrijving niet afgerond is op 31 augustus. Je kunt dan pas per september het jaar daarop instromen.
 • Heb je geen EU-nationaliteit en dus een visum nodig om te kunnen studeren in Nederland? Dan is de aanmelddeadline in Studielink 1 april.

Doe dit zo snel mogelijk na je aanmelding in Studielink.  

Na je aanmelding ontvang je binnen twee werkdagen per e-mail inloggegevens voor de studentenportal VUnet. Geen inloggegevens ontvangen? Check je spamfolder. Als je ze daar ook niet vindt kun je contact opnemen met de UCIT-servicedesk via ucit-servicedesk@vu.nl of 020 - 59 80000.

Rond je aanmelding af door de vragen te beantwoorden (via de app Aanmelding afronden op de homepage in VUnet), de matchingsvragenlijst in te vullen en de eventueel gevraagde documenten te uploaden. Je documenten alleen uploaden volstaat overigens niet voor je inschrijving: zie stap 3.

Waar moet je op letten?
 • De matchingsvragenlijst vind je bij het afronden van je aanmelding in VUnet onder het kopje Matching. Vul deze vragenlijst zo snel mogelijk in!
 • Kun je het kopje 'Aanmelding afronden' niet vinden in VUnet? Waarschijnlijk ligt dit aan je browser. Log nog eens in op VUnet maar nu in Internet Explorer. Je kunt ook de rechtstreekse link naar VUnet Aanmelding afronden gebruiken.

Deadline 31 augustus 2020

Controleer, voordat je een bewijs van je vooropleiding inlevert, eerst de verificatiestatus van je vooropleiding en diploma in Studielink. Log daarvoor in en ga naar Mijn vooropleidingen. Klik de vooropleiding aan waarmee je tot de VU-opleiding kan worden toegelaten.

Wat staat er bij verificatiestatus?
Wat moet je dan doen?
Vooropleiding en diploma door een onderwijsinstelling geverifieerd, en bij onderwijsinstelling 'Vrije Universiteit'Je hoeft geen bewijs van je vooropleiding in te leveren.
Vooropleiding en diploma geverifieerd o.b.v. gegevens bij DUOJe hoeft geen bewijs van je vooropleiding in te leveren.
Vooropleiding geverifieerdJe moet wel bewijs van je vooropleiding inleveren.

Neem bij twijfel contact op met de Studentenbalie.

Ontvang je per e-mail bericht van de VU of Studielink dat er documenten ontbreken voor je inschrijving? Lees deze berichten goed door en lever de gevraagde documenten zo snel mogelijk in. Zonder de juiste documenten kun je namelijk niet worden ingeschreven. Als een bewijs van behalen van je diploma moet inleveren, kun je twee dingen doen:

 • Log met je DigiD in op www.mijndiplomas.nl en download een digitaal uittreksel uit het diplomaregister. Lever deze zo snel mogelijk in bij de Studentenbalie, dat kan per mail.
 • Stuur een origineel gewaarmerkt kopie van je diploma op naar de Studentenbalie (of kom langs en lever hem in; opsturen is op eigen risico). Dit kan niet per mail.

Als we de documenten niet op tijd hebben ontvangen moet je een heel jaar wachten met studeren aan de VU, dus zorg ervoor dat je dit op tijd regelt.

Vereiste documenten (dit verschilt per student; houd je mail in de gaten om te zien wat jij moet inleveren)
 • gewaarmerkte kopie van het diploma van de vooropleiding waarmee je toelaatbaar bent tot de opleiding van je keuze of digitaal uittreksel uit het diplomaregister (www.mijndiplomas.nl)
 • kopie van je paspoort of geldige verblijfsvergunning (eventueel ook dat van je familielid of partner bij een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van gezinshereniging, gezinsvorming, partnerschap (mits het familielid/de partner een in Nederland wonende EU-burger is)
 • uitslag van de extra toetsen op 6 vwo-niveau (indien van toepassing)


Je kunt de documenten inleveren bij de Studentenbalie in het Servicecentrum (centrale hal van het hoofdgebouw) of opsturen op eigen risico naar het volgende adres:

Studie- en Studentadministratie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam 

Wil je meer informatie over het waarmerken van een kopie van je diploma, je examendatum of wat je moet doen als je niet voor 31 augustus 2019 je diploma ontvangt? Kijk bij de veelgestelde vragen.

Wat verder belangrijk is om te weten:
 • Documenten die je ten behoeve van je inschrijving bij de Studie- en Studentadministratie hebt ingeleverd, worden niet geretourneerd. Lever geen originele diploma's in.
 • Als je niet aan de toelatingseisen van de opleiding van je keuze voldoet krijg je hiervan bericht. Neem dan contact op met de opleiding.

Neem deel aan de VU Matchingsactiviteit wanneer de opleiding die organiseert. De meeste opleidingen houden deze activiteit kort na het vwo-eindexamen en vóór de uitslag van het eindexamen. Zorg dus dat je beschikbaar bent!

Mogelijk worden hiernaast ook matchingsactiviteiten op een ander moment georganiseerd. Dit verschilt per opleiding. Kijk op de pagina van je opleiding voor meer informatie over de matchingsactiviteit. 

Deadline 31 augustus 2020. 

Collegegeldtarieven en betaling

Zorg dat je het collegegeld betaalt of de digitale machtiging afgeeft voor de deadline, want anders word je niet ingeschreven en kun je niet in september 2020 met je opleiding starten. Dit kan vanaf mei. Heb je in Studielink bij het invoeren van je betaalgegevens gekozen voor een digitale machtiging? Dan moet je die nog bevestigen wanneer de actie in je To do lijst verschijnt. Dit duurt maximaal 24 uur.

De bevestiging van de digitale machtiging is de daadwerkelijke betaling, dus vergeet deze stap niet. Afschrijving van de (eerste) termijn vindt pas eind september plaats.

Deadline 31 augustus 2020.

Pas wanneer je van Studielink bericht krijgt dat je ingeschreven staat voor de opleiding is je inschrijving klaar. Tot die tijd ben je dus nog niet ingeschreven. 

Als je niet direct toelaatbaar bent, omdat je bijvoorbeeld eerst nog deficiënties weg moest werken, controleert de VU in de zomerperiode je toelaatbaarheid. Dit kan soms even duren.

2 tot 4 weken na het inschrijvingsbericht van Studielink ontvang je een officieel Bewijs van Inschrijving op je correspondentieadres. Je ontvangt ook binnen 4 weken je collegekaart, onder de voorwaarde dat je een pasfoto hebt geüpload in VUnet. De eisen waaraan deze pasfoto moet voldoen vind je in VUnet.

Het in bezit hebben van deze twee documenten is geen vereiste om colleges te kunnen volgen. Wel vereist hiervoor is de status ‘ingeschreven’ in Studielink (dit kun je zelf controleren). Om je te kunnen identificeren bij een tentamen kun je behalve een collegekaart ook een papieren Bewijs van Inschrijving (te allen tijde te verkrijgen bij de Studentenbalie wanneer je een ingeschreven status hebt) in combinatie met een identiteitsbewijs tonen.

Wat is Studielink?
Studielink is een landelijk systeem voor het hoger onderwijs dat ervoor zorgt dat je inschrijfgegevens automatisch aan de instelling en aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) doorgestuurd worden. Met Studielink kun je zelf verschillende administratieve handelingen regelen zoals inschrijven, uitschrijven en adres en emailadres wijzigen.

Wat is een gewaarmerkte kopie van een diploma?
Het waarmerk is een (getekende) verklaring op een kopie van het diploma, dat de kopie exact overeenkomt met het originele diploma. Een bevoegde instantie zet dan een stempel, een handtekening en een datum op de kopie waaruit dit blijkt. Je dient het originele diploma te laten zien als je een kopie ervan wil laten waarmerken. Het waarmerken kan gebeuren door:
• de school/instelling waar je het diploma hebt behaald
• de Studentenbalie van de VU, als je bij de VU gaat studeren
• het studiesecretariaat van de desbetreffende faculteit

Wat is mijn examendatum?
Je examendatum is de datum die op je diploma staat; een ander woord hiervoor is afstudeerdatum. Je examendatum is dus niet hetzelfde als de datum waarop je je diploma uitgereikt krijgt. De diploma-uitreiking vindt namelijk vaak pas later plaats.  

Ik krijg het diploma van mijn vooropleiding pas na 1 september uitgereikt door mijn vorige instelling, maar ik moet voor die datum een gewaarmerkte kopie daarvan inleveren bij de Studie- en Studentadministratie van de VU om mijn aanmelding te kunnen afronden. Wat moet ik doen?
Als je je diploma pas na 1 september in handen hebt, maar je examendatum (de afstudeerdatum die op je diploma staat) is op of voor 31 augustus, dan kun je bij je huidige instelling een afstudeerverklaring aanvragen en deze inleveren.
De afstudeerverklaring dient een originele verklaring (op briefhoofdpapier) te zijn, ondertekend door degene die hiertoe bevoegd is (genoemd met naam en functie) en dient te vermelden: datum van afgifte, de behaalde graad, de officiële datum van afstuderen (examendatum) en de datum waarop je jouw diploma zult ontvangen.

Wat is VU Matching?
De eerste stap van VU Matching houdt in dat je na je aanmelding in Studielink, als onderdeel van je verdere aanmelding bij de VU, een digitale vragenlijst invult in de portal van VUnet. Door de vragenlijst reflecteer je op de studie waarvoor je je hebt aangemeld. Daarnaast volg je een opleidingsspecifieke matchingsactiviteit. Op deze dag volg je aan de VU een programma dat je een realistisch beeld geeft van je opleiding.
De periode waarin opleidingen deze activiteit aanbieden is vlak na het vwo-eindexamen (vanaf eind mei tot en met juni). Het is belangrijk dat je in deze periode beschikbaar bent. Hiernaast worden ook activiteiten op een ander moment georganiseerd. De data per opleiding kun je vinden op www.vu.nl/vumatching. VU Matching heeft een verplicht karakter.

Ik heb een vraag over of namens een (aankomend) student. Waar kan ik terecht?
De informatie op de website is voor iedereen vrij toegankelijk. De VU geeft geen informatie over meerderjarige studenten aan derden; persoonlijke gegevens worden alleen met de student zelf besproken. Indien een student door (dringende) onvoorziene omstandigheden niet zelf kan communiceren vraagt de VU om schriftelijk bewijs hiervan. Het is ter beoordeling van de VU (en situatieafhankelijk) wat dan de vervolgstappen zijn.

Ik heb me aangemeld voor een opleiding via Studielink. Waar kan ik de status van mijn aanmelding vinden? 
Via Studielink kun je de algemene status van je inschrijfverzoek bekijken. Gedetailleerde informatie over de voortgang van je aanmelding vind je in jouw statusoverzicht op VUnet

Hoe meld ik me via Studielink aan voor een opleiding met selectie?
Voor sommige opleidingen van de VU geldt een selectie. Let goed op de deadlines voor aanmelding. De selectie wordt uitgevoerd door de VU. Zorg ervoor dat je ruim op tijd (ongeveer een maand voor de officiele aanmelddeadline) je DigiD aanvraagt. Na aanvraag van een DigiD duurt het namelijk ongeveer vijf werkdagen voordat je de inloggegevens thuisgestuurd krijgt.  

Ik wil me inschrijven voor meer dan één opleiding (aan de VU). Hoe doe ik dit en moet ik dubbel collegegeld betalen?
Als je je in wilt schrijven voor meer dan één opleiding, ga je in Studielink naar ‘Mijn inschrijvingen’ en kies je voor ‘Nieuwe inschrijving toevoegen’. Je doorloopt voor elke opleiding apart de gehele aanmeldprocedure van Studielink, inclusief het invoeren van de betaalgegevens. Alleen dan kun je je inschrijvingen voltooien. Je bent over het algemeen maar éénmaal collegegeld verschuldigd. Meer informatie over collegegeld.

Bij mijn inschrijving in Studielink staat bij ‘Betalingsgegevens’ dat ik het collegegeld vanaf 15 mei kan betalen. Wanneer weet ik of ik word toegelaten en moet betalen?
Als je wordt toegelaten bij de VU ontvang je van de VU bericht. Je kunt het collegegeld in termijnen of in één keer betalen. Bij gespreide betaling maak je gebruik van de digitale machtiging. Betaling in één keer kan via de machtiging, door overschrijving, met een Bewijs Betaald Collegegeld (als je ook aan een andere instelling studeert en daar collegegeld betaalt) of via de pinautomaat bij de Studentenbalie. Na 15 mei moet je bij Studielink je betalingsgegevens invullen om je inschrijfverzoek af te maken. Als je je vóór 15 mei aanmeldt, ontvang je hierover bericht van Studielink. 

Let op! Alleen betaalgegevens invullen in Studielink leidt niet tot een echte betaling.
Na het invullen van je betaalgegevens in Studielink wordt de hoogte van je collegegeld berekend. Dit duurt maximaal 24 uur. Je ontvangt bericht als de vordering bekend is. Vanaf dat moment kun je het collegegeld betalen. Doe je dit middels een machtiging in Studielink? Dan dien je die te bevestigen voor 31 augustus. Deze bevestiging van de machtiging is pas de definitieve betaling. Zorg dus dat je dit op tijd doet! Betaling Collegegeld

Ik wil me aanmelden voor een bacheloropleiding en heb een buitenlandse vooropleiding. Kan ik me aanmelden via Studielink?
Als aankomend student meld je je aan via Studielink, ook als je een buitenlandse vooropleiding hebt of in het buitenland woonachtig bent, of beide. Je ontvangt dan van Studielink de melding dat je diploma niet automatisch geverifieerd kan worden en je wordt verzocht een gewaarmerkte kopie van je diploma op te sturen naar de instelling. Je diploma zal geverifieerd worden door de instelling. Neem, naast je aanmelding via Studielink, ook contact op met de Admission Office van de VU.

Studielink biedt de mogelijkheid om in te schrijven voor een hoger jaar. In welke situaties is hier sprake van?
Inschrijven voor een hoger jaar gebruik je alleen als je je in wilt schrijven voor een hoger jaar dan het eerste jaar van een opleiding met selectie. Als je hiervoor in aanmerking wilt komen, heb je toestemming van de faculteit nodig.
Als je je inschrijft voor een niet-selectie opleiding en je wilt instromen in een hoger jaar omdat je je eerstejaarsvakken al elders hebt behaald, selecteer je bij de vraag of je start in het eerste jaar 'ja'. Bij de examencommissie van de faculteit kun je een aanvraag voor vrijstellingen indienen voor vakken die je reeds aan een andere instelling hebt behaald.   

Ik heb een hbo-vooropleiding en wil me aanmelden voor een bacheloropleiding bij de VU. Bij het invullen van mijn vooropleiding staat hbo niet in de lijst. Hoe kan ik deze toch als vooropleiding opvoeren?
Om je hbo-vooropleiding in Studielink te registreren, klik je op ‘Anders’. Vervolgens kun je de gegevens van je hbo-opleiding invoeren.

Ik heb een hbo-vooropleiding en heb me aangemeld voor een bacheloropleiding bij de VU. Ik krijg echter de melding dat ik deficiënt ben, terwijl ik wel aan de toelatingseisen voldoe. Hoe komt dat?
Als je bij opgave van je vooropleidingen zowel je havo- als hbo-opleiding invoert, wordt alleen je havo-diploma geverifieerd. Omdat een havo-opleiding niet voldoende is voor toelating bij een universitaire opleiding, ontvang je van DUO de melding dat je deficiënt bent. Je ontvangt van deze melding een schriftelijk bericht waarin het vervolg van de procedure is opgenomen, zodat je alsnog kunt aantonen dat je over een hbo-diploma beschikt. Heb je een hbo-vooropleiding, dan wordt je aangeraden alleen deze opleiding te vermelden als vooropleiding. Via de berichten van Studielink wordt aangegeven hoe in dat geval de verificatieprocedure verloopt. 

Ik wil een wijziging aanbrengen in mijn gegevens die ik via Studielink heb ingevoerd. Hoe kan ik dit doen en worden mijn wijzigingen automatisch doorgegeven aan de VU? 
Je kunt je gegevens in Studielink wijzigen onder 'Mijn gegevens' of 'Mijn inschrijvingen'. Deze wijzigingen worden zowel aan de VU als aan DUO doorgegeven. Als je vragen hebt over het wijzigen van je gegevens in Studielink, kun je contact opnemen met de Studentenbalie.
Wijziging doorgeven in Studielink

Contact

Vrije Universiteit Amsterdam
Studie- en Studentadministratie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

020-5985020
studentenbalie@vu.nl

;