Toetsen en Taaleisen

Vooropleidingseisen

Per bacheloropleiding kunnen er nadere vooropleidingseisen gesteld worden, dit zijn vakken op 6 vwo-niveau. Informatie over deze vooropleidingseisen vind je in het opleidingsoverzicht bij de opleiding onder het kopje ‘toelatingseisen’. Als je deficiënties hebt, moeten deze weggewerkt worden. Dit kan door het behalen van de juiste toetsen op 6 vwo-niveau. 

Sommige instanties (zoals het Staatsexamen) hebben zeer vroege aanmelddeadlines voor de toetsen. Bekijk de website van van de instantie en meld je op tijd aan.

De toetsen die je op 6 vwo-niveau af moet leggen, kun je maken bij de volgende instanties (voor de toetsdata en aanmelddeadlines zie onderstaande websites): 

Staatsexamen vo
Voor alle vakken (let op de vroege aanmelddeadline)
VAVOVoor alle vakken (let op de aanmelddeadline)
CCVXVoor wiskunde A en B, biologie, natuurkunde en scheikunde
Boswell-Bèta*Voor wiskunde A, B en C, biologie, natuurkunde en scheikunde
Korteweg de Vries-InstituutVoor wiskunde A en B
VUVoor geschiedenis. De toets wordt in het Nederlands en Engels aangeboden. Klik hier voor meer informatie (Nederlands en Engels).
VU
Voor Wiskunde (alleen voor de bacheloropleiding Psychologie)

De Vrije Universiteit biedt geen trainingen of cursussen aan voor de toetsen die zullen moeten worden afgelegd.

* Uitzondering: voor de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde worden certificaten behaald aan Boswell-Bèta niet geaccepteerd. 

Er zijn ook een aantal toetsen die je kunt doen om te voldoen aan je taaleis. Hieronder zie je een overzicht van toetsen waarmee je aan die taaleis kunt voldoen.

Taaleis Engels
Voor Nederlandstalige én Engelstalige bachelors:

 • Een vwo of daaraan qua taalniveau Engels gelijkgesteld diploma
 • IELTS (academic) 6.5
 • TOEFL paper based test 580
 • TOEFL internet based test 92
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) of het Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) met een score A, B of C 
 • VU Amsterdam TOEFL ITP 580
 • Staatsexamen vo examen vwo in Engelse taal en literatuur

Ten aanzien van bacheloropleidingen waarvoor selectie plaatsvindt kunnen hogere eisen worden gesteld aan de toets Engels. Of sprake is van hogere eisen kun je vinden op de opleidingspagina onder het kopje ‘toelatingseisen’. 

Taaleis Nederlands
Deze taaleis geldt alleen voor Nederlandstalige bacheloropleidingen. Studenten met een Nederlandse vooropleiding (zoals een hbo-propedeuse) die aan de taaleis Nederlands moeten voldoen, moeten bij het Staatsexamen vo het examen vwo Nederlandse taal en literatuur afleggen.

Studenten met een buitenlandse vooropleiding, ook native speakers, dienen een bewijs van hun Nederlands te overleggen. De Vrije Universiteit Amsterdam accepteert naast een vwo-diploma, de volgende vakken en eindexamens Nederlands voor studenten met een buitenlandse vooropleiding:

Onderwijs
Vakken en eindexamens
Europees BaccalaureaatNederlands (Dutch) als eerste or tweede taal
International BaccalaureaatDutch A (HL or SL) of B (HL)
Brits onderwijssysteemDutch GCE A-level of Dutch International GCSE; beide als eerste taal!
Duits onderwijssysteemDuitse Abitur met Nederlands als Leistungskurs of Grundkurs of
Reifeprüfung Ordnung (alleen als het Abitur buiten Duitsland is behaald)
Frans onderwijssysteemalleen een Baccalauréat Général van de Nederlandse afdeling van het Lycée Internationale Saint-Germain-en-Laye of van het Lycée Internationale of Ferney Voltaire (Nederlands moet een eindexamen vak zijn!)
Belgisch onderwijssysteem (Vlaanderen)het diploma van Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) geeft vrijstelling
Surinaams onderwijssysteemhet Surinaams vwo-diploma geeft vrijstelling

Als je een buitenlandse vooropleiding hebt en niet een van de bovengenoemde vakken hebt gevolgd kan je een van deze twee examens afleggen:

 • Staatsexamen Nederlands als tweede taal, Programma II (NT2-II)
  Informatie en registratie via DUO.
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) profiel Educatief Professioneel (EDUP) C1 of Educatief Startbekwaam (STRT) B2
  Dit examen wordt ook in het buitenland geëxamineerd! Informatie en registratie op: www.cnavt.org.

Uitzondering: Certificaten NT2 II en Educatief Startbekwaam (STRT) B2 worden niet geaccepteerd voor de toelating tot de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Notarieel Recht.

Wat moet je doen als je de toetsen hebt behaald?

Lever zo spoedig mogelijk originele gewaarmerkte kopieën* van de toetsuitslagen in bij: 

Vrije Universiteit Amsterdam
Studie- en Studentadministratie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

 * Gewaarmerkte kopie wil zeggen dat op de kopie van jouw diploma/certificaat een stempel en een handtekening staan van een officiële instantie waaruit blijkt dat de kopie overeen komt met het origineel. Laten waarmerken kan bij de administratie van de instelling die het diploma heeft verstrekt. Dit kan ook bij de Studentenbalie van de VU, die je in de centrale hal van het hoofdgebouw vindt, elke dag geopend van 10:30-17:00 uur. Daar kun je ook de kopieën van je documenten laten waarmerken. Daarvoor moet je de originelen en kopieën van alle documenten meenemen. Na het waarmerken van de kopieën krijg je de originelen weer terug.

;