Bacheloropleiding met selectie

Hoe schrijf ik me in?

Voor sommige opleidingen is er een beperkt aantal plaatsen en geldt er een selectieprocedure. De selectieprocedure betekent dat de desbetreffende opleiding aan de hand van verschillende selectiecriteria bepaalt of je geplaatst wordt.

Deadline voor het aanmelden voor een opleiding met selectie is landelijk vastgelegd op 15 januari. Je kunt je per studiejaar voor maximaal twee opleidingen met een capaciteitsbeperking aanmelden in Studielink.

De Vrije Universiteit heeft in het studiejaar 2020-2021 vier opleidingen waarvoor een selectieprocedure geldt:


Aantal plaatsen
Max. aantal keer deelnemen op de VU
Criminologie130
3
Geneeskunde350
2
Psychologie (Nederlands/ Engels)
600* 

Tandheelkunde60 
1

*Het aantal plaatsen voor Psychologie betreft het totaal van de Engelse en Nederlandse opleiding.

Per bacheloropleiding kunnen er nadere vooropleidingseisen gesteld worden, deze staan op de opleidingspagina. Als je niet aan de toelatingseisen van jouw opleiding voldoet, moet je deficiënties wegwerken. Dit kan door het behalen van de juiste toetsen.

Wil je in september 2020 starten met één van deze opleidingen, houd dan rekening met het volgende:
 • Aanmelddeadline: 15 januari 2020
 • Aanmelding afronden in VUnet en correcte persoonsgegevens aanleveren: uiterlijk 31 januari 2020
 • Uitslag selectieprocedure bekend: 15 april 2020
 • Voldoen aan vooropleidingseisen en betaling collegegeld: 15 juli 2020

Het stappenplan aanmelden voor een opleiding met selectie in één oogopslag

Selectie

De deadline voor aanmelding voor een opleiding met een capaciteitsbeperking (selectie) is landelijk vastgelegd op 15 januari 2020. Dit houdt in dat je uiterlijk 15 januari 2020 je aan moet melden voor de opleiding met selectie van jouw keuze in Studielink.

Als je je voor een opleiding in Studielink aanmeldt, ben je nog niet ingeschreven. Je bent pas ingeschreven wanneer je aan alle eisen hebt voldaan, bent geselecteerd voor de opleiding en het hele stappenplan hebt doorlopen. Let hierbij goed op de deadlines, deze zijn strikt.


 

 • In de periode van 16 januari tot en met 14 april 2020 word je uitgenodigd om deel te nemen aan de selectie bij de opleiding(en) van jouw keuze. De opleiding baseert de selectie o.a. op de door jou behaalde cijfers (in de periode tot 15 januari) en de resultaten/scores die je krijgt bij de selectieactiviteiten zoals toetsen of testen. 
 • Houd er rekening mee dat deze selectieactiviteiten tijd vergen. Als je bijvoorbeeld deelneemt aan twee selecties, betekent dit een extra belasting in een toch al drukke periode met schoolverplichtingen.
 • Op 15 april 2020 ontvang je via Studielink je rangnummer. Dit rangnummer geeft je een indicatie van je kans op een toelatingsplek bij de opleiding. Indien het rangnummer recht geeft op een toelatingsplek, heb je twee weken de tijd om deze plek via Studielink te accepteren.
 • Plekken die niet (tijdig) worden geaccepteerd komen weer vrij voor de eerstvolgende. Ook komen in de periode erna plekken vrij omdat studenten voor een andere studie kozen, niet slaagden voor hun eindexamen of kozen voor een tussenjaar. In 2019 zijn bijvoorbeeld de volgende rangnummers geplaatst:
  Geneeskunde: rangnummer 1 t/m 421
  Tandheelkunde: rangnumer 1 t/m 92
  Criminologie: rangnummer 1 t/m 191
  Deze informatie geeft je een indicatie van je kansen. De VU kan hier uiteraard geen garanties over geven. Zie voor meer informatie ook hieronder bij het Stappenplan Inschrijven (stap 5: accepteer je plek).
 • Om daadwerkelijk te kunnen worden toegelaten tot de opleiding dien je uiteindelijk wel aan alle vooropleidingseisen te hebben voldaan, denk hierbij aan het behalen van je diploma en het wegwerken van eventuele deficiënties.
 • Meer informatie over de landelijke regels en afspraken vind je op www.studiekeuze123.nl/selectie.
 • In tegenstelling tot eerdere jaren kunnen kandidaten zich nu per collegejaar voor maximaal 2 opleidingen met een capaciteitsbeperking tegelijkertijd aanmelden.
 • Uitzonderingen zijn Tandheelkunde en Geneeskunde, daarvoor kan een kandidaat zich maar aan 1 instelling tegelijkertijd aanmelden. Je kunt je wel voor tandheelkunde én geneeskunde aanmelden, maar dus niet voor bijvoorbeeld Geneeskunde aan twee verschillende instellingen.
 • Als je je hebt aangemeld voor 2 opleidingen, kun je in principe voor beide opleidingen een kansrijk rangnummer ontvangen, maar je kunt er slecht één accepteren.
 • Je mag je in totaal (landelijk) drie keer aanmelden voor eenzelfde opleiding met capaciteitsbeperking. 
 • Opleidingen kunnen er voor kiezen om het aantal deelnames te maximeren, de VU heeft dit gedaan voor Geneeskunde (maximaal 2 keer deelnemen aan selectie) en Tandheelkunde (maximaal 1 keer deelnemen aan selectie). Bij Criminologie en Psychologie kunnen leerlingen het landelijk maximum van 3 keer deelnemen.
 • Alle keren dat je mee hebt gedaan vóór 2020 tellen hierbij mee.
 • Wanneer je niet of niet volledig hebt deelgenomen aan de selectieprocedure, maar je jouw aanmelding niet voor 15 januari hebt ingetrokken via Studielink, verbruik je een deelnamekans.
 • Als je wel mee hebt gedaan aan de selectie, maar niet slaagt voor je eindexamen, dan telt die kans mee voor het maximum van drie per opleiding. Dit geldt niet wanneer je voor 1 september contact opneemt met de Studentenbalie van de VU en een verzoek tot correctie indient. Je zult het jaar daarna dan wel weer mee moeten doen met de selectie als je ervoor kiest je voor dezelfde opleiding aan te melden, maar hebt dan nog steeds drie kansen.

Per collegejaar 2017-2018 is de centrale loting voor studies met een capaciteitsbeperking (numerus fixus) afgeschaft en moeten opleidingen met een capaciteitsbeperking hun studenten zelf selecteren. Dit komt voort uit de wet Kwaliteit in Verscheidenheid van OCW uit 2013. De loting is afgeschaft om een betere inhoudelijke match tussen student en de opleiding te realiseren, waarmee wordt bijgedragen aan het studiesucces. Het College van Bestuur van de VU heeft de uitvoeringsregeling Selectie en Plaatsing vastgesteld, waarin de selectieprocedure aan de VU beschreven wordt.

De VU vindt het belangrijk om aankomend studenten er op te wijzen dat deelname aan een selectieprocedure een behoorlijke inspanning vraagt in een vaak toch al drukke (examen)periode van vwo-leerlingen. Daar staat tegenover dat kandidaten zo de kans hebben om op inhoudelijke gronden geselecteerd te worden voor een numerus fixus-opleiding. Wij adviseren (aankomend) studenten dan ook goed na te denken over de opleiding waarvoor zij willen deelnemen aan selectie, ook gezien het beperkt aantal keer dat zij mogen deelnemen.

Belangrijke verschillen met voorgaande jaren zijn:

 • Het landelijke instituut DUO speelt geen rol meer in de plaatsing. De selectie en plaatsing wordt volledig door de VU gedaan.
 • Selectie vindt plaats op grond van minimaal 2 inhoudelijke criteria.
 • Scholieren die gemiddeld hoger dan een 8 hebben als eindcijfer, worden niet meer automatisch toegelaten.
 • Er zijn geen plaatsen meer gereserveerd voor scholieren woonachtig in het Caribisch deel van het koninkrijk of de Nederlandse Antillen.

Kies je vooropleiding

Met je vwo-diploma ben je klaar om aan een bacheloropleiding op de VU te beginnen. Sommige opleidingen hebben naast diploma-eisen nog extra toelatingseisen. Bijvoorbeeld de eis dat een bepaald profiel onderdeel was van je examen. Deze toelatingseisen vind je op de opleidingspagina. Als je niet aan de eisen van de opleiding voldoet, moet je deficiënties wegwerken door het behalen van de juiste toetsen op 6 vwo-niveau. Als je deficiënties hebt, moeten deze uiterlijk 15 juli zijn weggewerkt. Als je de deficiënties niet op tijd hebt weggewerkt verbruik je een deelname kans, tenzij je om uitstel vraagt, zoals terug te vinden in de regeling Selectie en Plaatsing.

Volg de stappen hieronder om je aan te melden voor de bacheloropleiding van jouw keuze.

Heb je een oud vwo-diploma (een diploma met een vakkenpakket of met een oud profiel, behaald voor 2010) en wil je je aanmelden voor een opleiding met selectie? Volg het stappenplan hieronder.

Je ontvangt van Studielink de melding dat je vooropleiding niet geverifieerd kan worden. Je wordt verzocht contact op te nemen met de VU. Stuur dan een gewaarmerkte kopie van jouw diploma naar de Studentenbalie of breng deze langs. De VU zal jouw vooropleiding verifiëren. Gewaarmerkte kopie wil zeggen dat op de kopie van jouw diploma een stempel en een handtekening staan van een officiële instantie waaruit blijkt dat de kopie overeen komt met het origineel. Dit waarmerken kan bij de administratie van de instelling die het diploma heeft verstrekt of bij de Studentenbalie van de Vrije Universiteit.

Uiteraard moet je wel voldoen aan de eventuele nadere toelatingseisen die door de opleiding gesteld worden. Deze toelatingseisen vind je op de opleidingspagina. Als je deficiënties hebt, moeten deze uiterlijk 15 juli zijn weggewerkt. Als je de deficiënties niet op tijd hebt weggewerkt verbruik je een deelname kans, tenzij je om uitstel vraagt, zoals terug te vinden in de emptyregeling Selectie en Plaatsing.

Ook met een hbo- of wo-propedeuse kun je een opleiding met selectie gaan doen. Dan kunnen er nadere vooropleidingseisen worden gesteld aan je vooropleiding, dit zijn vakken op 6 vwo-niveau. Meer informatie over de vooropleidingseisen per opleiding vind je op de opleidingspagina. Als je deficiënties hebt, moeten deze uiterlijk 15 juli zijn weggewerkt. Als je de deficiënties niet op tijd hebt weggewerkt verbruik je een deelname kans, tenzij je om uitstel vraagt, zoals terug te vinden in de regeling Selectie en Plaatsing.

Ook met een hbo-einddiploma kun je een opleiding met selectie gaan doen. Dan kunnen er nadere vooropleidingseisen worden gesteld aan je vooropleiding, dit zijn vakken op 6 vwo-niveau. Meer informatie over de vooropleidingseisen per opleiding vind je op de opleidingspagina. Als je deficiënties hebt, moeten deze uiterlijk 15 juli zijn weggewerkt. Als je de deficiënties niet op tijd hebt weggewerkt verbruik je een deelname kans, tenzij je om uitstel vraagt, zoals terug te vinden in de regeling Selectie en Plaatsing.

Heb je geen Nederlands diploma waarmee je in beginsel toelaatbaar bent tot een bacheloropleiding en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toegelaten worden door middel van een toelatingsexamen, het zogenaamde colloquium doctum.

Volg de stappen hieronder om je aan te melden voor de bacheloropleiding met selectie van jouw keuze. Voeg in Studielink onder het kopje ‘vooropleiding’ colloquium doctum toe. Uiterlijk 15 juli moet je aantonen dat je aan alle vooropleidingseisen voldoet. Alle informatie over de procedure vind je op de pagina colloquium doctum.

Let op: Colloquium doctum is niet van toepassing als je een buitenlandse vooropleiding hebt gevolgd. Zie tab "Buitenlandse vooropleiding" voor meer informatie. 

Heb je een buitenlandse vooropleiding en wil je je aanmelden voor een Nederlandstalige bacheloropleiding met selectie? Volg je de stappen hieronder om je aan te melden. 

1.    Meld je aan via Studielink
2.    Ga naar VUnet en rond je aanmelding af via 'Aanmelding Afronden'
3.    Je hoort vervolgens per mail of en zo ja, aan welke eisen je moet voldoen om toelaatbaar te zijn tot de opleiding.

Lijst met diploma's die toelating geven tot Nederlandstalige bacheloropleidingen

Vereiste documenten

 • Diploma’s en vakkenlijsten.
 • Officiële vertaling van je diploma’s en vakkenlijsten als deze niet in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees of Spaans zijn opgesteld.
 • Bewijs van behaalde taaltoets als je deze al in je bezit hebt.

Lever gewaarmerkte kopieën van alle documenten in. Je kunt de kopieën van je documenten laten waarmerken bij de instelling waar het diploma is afgegeven en ze sturen naar:

Vrije Universiteit Amsterdam
Studie- en Studentadministratie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam 

Ben je al in Nederland? Je kunt ook je documenten naar de Studentenbalie brengen, elke werkdag geopend van 10:30-17:00 uur. Daar kun je ook kopieën van je documenten laten waarmerken. Daarvoor moet je de originelen en kopieën van alle documenten meenemen. Na het waarmerken van de kopieën krijg je de originelen weer terug.

Met je vwo-diploma ben je klaar om aan een bacheloropleiding op de VU te beginnen. Sommige opleidingen hebben naast diploma-eisen nog extra toelatingseisen. Bijvoorbeeld de eis dat een bepaald profiel onderdeel was van je examen. Deze toelatingseisen vind je op de opleidingspagina. Als je niet aan de eisen van de opleiding voldoet, moet je deficiënties wegwerken door het behalen van de juiste toetsen op 6 vwo-niveau. Als je deficiënties hebt, moeten deze uiterlijk 15 juli zijn weggewerkt. Als je de deficiënties niet op tijd hebt weggewerkt verbruik je een deelname kans, tenzij je om uitstel vraagt, zoals terug te vinden in de regeling Selectie en Plaatsing.

Volg de stappen hieronder om je aan te melden voor de bacheloropleiding van jouw keuze.

Heb je een oud vwo-diploma (een diploma met een vakkenpakket of met een oud profiel, behaald voor 2010) en wil je je aanmelden voor een opleiding met selectie? Volg het stappenplan hieronder.

Je ontvangt van Studielink de melding dat je vooropleiding niet geverifieerd kan worden. Je wordt verzocht contact op te nemen met de VU. Stuur dan een gewaarmerkte kopie van jouw diploma naar de Studentenbalie of breng deze langs. De VU zal jouw vooropleiding verifiëren. Gewaarmerkte kopie wil zeggen dat op de kopie van jouw diploma een stempel en een handtekening staan van een officiële instantie waaruit blijkt dat de kopie overeen komt met het origineel. Dit waarmerken kan bij de administratie van de instelling die het diploma heeft verstrekt of bij de Studentenbalie van de Vrije Universiteit.

Uiteraard moet je wel voldoen aan de eventuele nadere toelatingseisen die door de opleiding gesteld worden. Deze toelatingseisen vind je op de opleidingspagina. Als je deficiënties hebt, moeten deze uiterlijk 15 juli zijn weggewerkt. Als je de deficiënties niet op tijd hebt weggewerkt verbruik je een deelname kans, tenzij je om uitstel vraagt, zoals terug te vinden in de emptyregeling Selectie en Plaatsing.

Ook met een hbo- of wo-propedeuse kun je een opleiding met selectie gaan doen. Dan kunnen er nadere vooropleidingseisen worden gesteld aan je vooropleiding, dit zijn vakken op 6 vwo-niveau. Meer informatie over de vooropleidingseisen per opleiding vind je op de opleidingspagina. Als je deficiënties hebt, moeten deze uiterlijk 15 juli zijn weggewerkt. Als je de deficiënties niet op tijd hebt weggewerkt verbruik je een deelname kans, tenzij je om uitstel vraagt, zoals terug te vinden in de regeling Selectie en Plaatsing.

Ook met een hbo-einddiploma kun je een opleiding met selectie gaan doen. Dan kunnen er nadere vooropleidingseisen worden gesteld aan je vooropleiding, dit zijn vakken op 6 vwo-niveau. Meer informatie over de vooropleidingseisen per opleiding vind je op de opleidingspagina. Als je deficiënties hebt, moeten deze uiterlijk 15 juli zijn weggewerkt. Als je de deficiënties niet op tijd hebt weggewerkt verbruik je een deelname kans, tenzij je om uitstel vraagt, zoals terug te vinden in de regeling Selectie en Plaatsing.

Heb je geen Nederlands diploma waarmee je in beginsel toelaatbaar bent tot een bacheloropleiding en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toegelaten worden door middel van een toelatingsexamen, het zogenaamde colloquium doctum.

Volg de stappen hieronder om je aan te melden voor de bacheloropleiding met selectie van jouw keuze. Voeg in Studielink onder het kopje ‘vooropleiding’ colloquium doctum toe. Uiterlijk 15 juli moet je aantonen dat je aan alle vooropleidingseisen voldoet. Alle informatie over de procedure vind je op de pagina colloquium doctum.

Let op: Colloquium doctum is niet van toepassing als je een buitenlandse vooropleiding hebt gevolgd. Zie tab "Buitenlandse vooropleiding" voor meer informatie. 

Heb je een buitenlandse vooropleiding en wil je je aanmelden voor een Nederlandstalige bacheloropleiding met selectie? Volg je de stappen hieronder om je aan te melden. 

1.    Meld je aan via Studielink
2.    Ga naar VUnet en rond je aanmelding af via 'Aanmelding Afronden'
3.    Je hoort vervolgens per mail of en zo ja, aan welke eisen je moet voldoen om toelaatbaar te zijn tot de opleiding.

Lijst met diploma's die toelating geven tot Nederlandstalige bacheloropleidingen

Vereiste documenten

 • Diploma’s en vakkenlijsten.
 • Officiële vertaling van je diploma’s en vakkenlijsten als deze niet in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees of Spaans zijn opgesteld.
 • Bewijs van behaalde taaltoets als je deze al in je bezit hebt.

Lever gewaarmerkte kopieën van alle documenten in. Je kunt de kopieën van je documenten laten waarmerken bij de instelling waar het diploma is afgegeven en ze sturen naar:

Vrije Universiteit Amsterdam
Studie- en Studentadministratie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam 

Ben je al in Nederland? Je kunt ook je documenten naar de Studentenbalie brengen, elke werkdag geopend van 10:30-17:00 uur. Daar kun je ook kopieën van je documenten laten waarmerken. Daarvoor moet je de originelen en kopieën van alle documenten meenemen. Na het waarmerken van de kopieën krijg je de originelen weer terug.

Stappenplan inschrijven

Check voordat je je aanmeldt eerst welke toelating en selectie-eisen er gelden bij de opleiding van je keuze. Kijk op de opleidingspagina van de desbetreffende selectieopleiding om na te gaan aan welke toelating- en selectie-eisen je moet voldoen.

Criminologie
Geneeskunde
Tandheelkunde
Psychologie

Deadline: 15 januari 2020.

Als je weet wat de toelating- en selectie-eisen zijn meld je je aan voor de opleiding in Studielink. Meld je je voor de eerste keer aan in Studielink? Raadpleeg dan eerst het stappenplan Studielink. Inloggen doe je met je DigiD. Heb je die nog niet? Vraag hem dan zo snel mogelijk aan want het duurt enkele dagen voordat je hem ontvangt.

Een aanmelding is niet hetzelfde als een inschrijving. Als je je voor een opleiding in Studielink aanmeldt, ben je nog niet ingeschreven. Je bent pas ingeschreven als je daarvan bericht ontvangt van Studielink. Hiervoor moet je zijn geselecteerd voor de opleiding, alle vereiste documenten hebben ingeleverd en de betaling van het collegegeld moet in orde zijn.

Waar moet je op letten bij je aanmelding in Studielink?
 • Vul een actueel e-mailadres in bij Studielink want je ontvangt daarop de belangrijke informatie over de voortgang van je inschrijving.
 • Vul de gevolgde vooropleiding in op basis waarvan je toelaatbaar bent tot de opleiding van je keuze. Welke vooropleiding vereist is voor jouw opleiding vind je op de betreffende opleidingspagina in het opleidingenoverzicht. 
 • Kies de opleiding van je keuze met als achtervoegsel (bachelor).
 • Bij de vraag Start in eerste jaar vul je 'ja' in. Alleen aanmelders die al eens eerder ingeschreven stonden voor een opleiding met selectie, daarmee gestopt zijn en nu opnieuw dezelfde opleiding willen gaan volgen, vullen hier 'nee' in.
 • Vul ook je betaalgegevens in zodat de vordering berekend kan worden, dat duurt 24 uur en gebeurt vanaf half mei. Je betaling moet uiterlijk 15 juli 2019 bij de VU binnen zijn.


Meld je aan in Studielink
Studielink stappenplan
Studielink vraagbaak
DigiD aanvragen

Nadat je bent aangemeld voor de opleiding in Studielink moet je ervoor zorgen dat je voor de aanmelddeadline voldoet aan de gestelde selectie-eisen. Dit kan zijn door het aanleveren van documenten, het aanmelden voor een selectiedag of op een andere manier. Kijk op de opleidingspagina welke zaken je dient te doen om aan de gestelde selectie eisen te voldoen. 

Criminologie
Geneeskunde
Tandheelkunde
Psychologie

Deadline: 31 januari 2020.

Na je aanmelding in Studielink ontvang je binnen twee werkdagen per e-mail inloggegevens voor de studentenportal VUnet. Geen inloggegevens ontvangen? Check je spamfolder. Als je ze daar ook niet vindt kun je contact opnemen met de UCIT-servicedesk via ucit-servicedesk@vu.nl of 020 - 59 80000.

Rond je aanmelding af door de vragen te beantwoorden (via de app Aanmelding afronden op de homepage in VUnet), de matchingsvragenlijst in te vullen en de eventueel gevraagde documenten te uploaden voor 31 januari 2020. Afhankelijk van de opleiding kan het zijn dat je hier ook de documenten voor de selectie moet uploaden. 

Ook kan het zijn dat je een kopie van je paspoort of geldige verblijfsvergunning moet uploaden in VUnet. Dit is nodig om je persoonsgegevens te verifiëren en het is belangrijk dat je dit op tijd doet. Als je dit niet op tijd doet, kun je niet deelnemen aan de selectie.

Kun je de app Aanmelding afronden niet vinden in VUnet op de homepage? Waarschijnlijk gebruik je Firefox als browser. Log nog eens in op VUnet maar nu in Internet Explorer of Google Chrome. Grote kans dat je je aanmelding nu wel kunt afronden.
Log in op VUnet
 • Op 15 april 2020 ontvang je via Studielink je rangnummer. Indien het rangnummer recht geeft op een plek, heb je twee weken de tijd om deze plek via Studielink te accepteren. 
 • Plekken die niet (tijdig) worden geaccepteerd komen weer vrij voor de kandidaat met het eerstvolgende rangnummer. Jouw persoonlijke rangnummer wijzigt niet en wanneer je een plek aangeboden krijgt wordt je daar via een mail van Studielink van op de hoogte gesteld.
 • Om daadwerkelijk te kunnen worden toegelaten tot de opleiding dien je uiteindelijk wel aan alle vooropleidingseisen te hebben voldaan, denk hierbij aan het behalen van je diploma en het wegwerken van eventuele deficiënties.
 • Ook wanneer je na 15 april 2020 een plaats aangeboden krijgt, moet je jouw plek binnen twee weken accepteren via Studielink.

Op het moment dat de rangnummers beschikbaar komen krijgen sommige studenten direct een plek aangeboden.
Hoewel we pas 1 jaar volgens het nieuwe model van Selectie en Plaatsing werken en dus geen enkele garantie af kunnen geven, kunnen we wel een indicatie geven van de hoogte van je rangnummer en je kans op plaatsing na 15 april.

Onderstaande tabel toont een overzicht waarin zichtbaar is hoeveel studenten in 2019 een rangnummer aangeboden hebben gekregen of geaccepteerd. Ter illustratie is in de vierde kolom weergegeven hoeveel studenten in 2018 uiteindelijk nog zijn geplaatst:

Opleiding
Aantal plekken
Huidig hoogst aangeboden of geaccepteerd rangnummer
Hoogste rangnummer van plaatsing 2018
Geneeskunde
350
418413
Tandheelkunde
65
9279
Criminologie
130
191220

Er komen na 15 april – gebaseerd op de cijfers van 2018 – dus zeker nog extra plaatsen vrij: er zijn namelijk altijd studenten die niet slagen voor het eindexamen of studenten die kiezen voor een andere opleiding ook al zijn ze geplaatst (bijvoorbeeld omdat ze bij meerdere opleidingen zijn geplaatst of kiezen voor een tussenjaar).

Let op: Het is zeker niet zo dat we kunnen voorspellen dat het beeld van 2018 overeenkomt met 2019 of de jaren erna, maar het kan wel helpen bij het maken van een plan B en het inschatten van je kansen.

Deadline: 15 juli 2020.

Je moet vervolgens aantonen dat je aan alle vooropleidingseisen voldoet (zoals het behalen van je diploma of wegwerken van deficiënties). Als je niet op tijd aantoont dat je aan de vooropleidingseisen voldoet verbuik je een deelnamekans, tenzij je om uitstel vraagt, zoals terug te vinden in de regeling Selectie en Plaatsing.

Controleer, voordat je een bewijs van je vooropleiding inlevert, eerst de verificatiestatus van je vooropleiding en diploma in Studielink. Log daarvoor in en ga naar Mijn vooropleidingen. Klik de vooropleiding aan waarmee je tot de VU-opleiding kan worden toegelaten.

Wat staat er bij verificatiestatus?
Wat moet je dan doen?
Vooropleiding en diploma door een onderwijsinstelling geverifieerd, en bij onderwijsinstelling 'Vrije Universiteit'Je hoeft geen bewijs van je vooropleiding in te leveren.
Vooropleiding en diploma geverifieerd o.b.v. gegevens bij DUOJe hoeft geen bewijs van je vooropleiding in te leveren.
Vooropleiding geverifieerdJe moet wel bewijs van je vooropleiding inleveren.

Neem bij twijfel contact op met de Studentenbalie.

Zonder de juiste documenten kun je niet worden ingeschreven. Als een bewijs van behalen van je vooropleiding moet inleveren, kun je twee dingen doen:

 • Log met je DigiD in op www.mijndiplomas.nl en download een digitaal uittreksel uit het diplomaregister. Lever deze zo snel mogelijk in bij de Studentenbalie, dat kan per mail.
 • Stuur een origineel gewaarmerkt kopie van je vooropleiding (bijvoorbeeld je diploma en de uitslag van de extra toetsen op 6 VWO-niveau) op naar de Studentenbalie (of kom langs en lever hem in; opsturen is op eigen risico). Dit kan niet per mail. 

Je kunt de documenten inleveren bij de Studentenbalie in het Servicecentrum (centrale hal van het hoofdgebouw) of opsturen op eigen risico naar het volgende adres:

Studie- en Studentadministratie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam 

Als je pas ná 15 juli een bewijs van toelating ontvangt, dien je binnen twee weken na de dag van ontvangst van het bewijs aan te tonen dat je voldoet aan de vooropleidingseisen.

Deadline:15 juli 2020.

Collegegeldtarieven en betaling

Zorg dat je het collegegeld betaalt of de digitale machtiging afgeeft voor de deadline, want anders vervalt je bewijs van toelating en word je niet ingeschreven. Heb je in Studielink bij het invoeren van je betaalgegevens gekozen voor een digitale machtiging? Dan moet je die nog bevestigen wanneer de actie in je To do lijst verschijnt. Dit duurt maximaal 24 uur.

De bevestiging van de digitale machtiging is de daadwerkelijke betaling, dus vergeet deze stap niet. Afschrijving van de (eerste) termijn vindt pas eind september plaats.

Pas wanneer je van Studielink bericht krijgt dat je ingeschreven staat voor de opleiding is je inschrijving klaar. Tot die tijd ben je dus nog niet ingeschreven. 

2 tot 4 weken na het inschrijvingsbericht van Studielink ontvang je een officieel Bewijs van Inschrijving op je correspondentieadres. Je ontvangt ook binnen 4 weken je collegekaart, onder de voorwaarde dat je een pasfoto hebt geüpload in VUnet. De eisen waaraan deze pasfoto moet voldoen vind je in VUnet.

Het in bezit hebben van deze twee documenten is geen vereiste om colleges te kunnen volgen. Wel vereist hiervoor is de status ‘ingeschreven’ in Studielink (dit kun je zelf controleren). Om je te kunnen identificeren bij een tentamen kun je behalve een collegekaart ook een papieren Bewijs van Inschrijving (te allen tijde te verkrijgen bij de Studentenbalie wanneer je een ingeschreven status hebt) in combinatie met een identiteitsbewijs tonen.

Contact

Vrije Universiteit Amsterdam
Studie- en Studentadministratie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

020-5985020
studentenbalie@vu.nl

;