VU Matching

Check je studiekeuze

Fijn dat je kiest voor een opleiding aan de VU. Het is nu bijna zover dat je echt gaat studeren. Voor het zover is, is het belangrijk nog één keer goed na te denken over je keuze. Met een goede studiekeuze heb je meer kans op succes, zowel in je opleiding als daarna. Ook de VU vindt het belangrijk dat jij goed past bij ons en deze opleiding. De studiekeuzecheck is voor jou én ons het sluitstuk op je studiekeuze. Alle studenten die zich op tijd aanmelden, hebben recht op een studiekeuzecheck en een persoonlijk advies. De studiekeuzecheck heet bij ons VU Matching.

VU Matching doe je in twee stappen:

 1. De matchingsvragenlijst. We bieden je een matchingsvragenlijst aan waarmee je meer inzicht krijgt in jezelf. Passen jouw interesses en talenten bij de opleiding die je hebt gekozen en beschik je over de juiste studievaardigheden? Na het invullen ontvang je een persoonlijk adviesrapport, zodat je kunt reflecteren op je studiekeuze.
 2. De matchingsactiviteit. De matchingsactiviteit geeft je een realistisch beeld van de opleiding. Je volgt colleges, ontmoet je medestudenten en docenten en bestudeert je studiestof. Zo kun je ervaren of deze opleiding echt bij jou past en met vertrouwen je studiekeuze maken. Op de pagina van je opleiding lees je hoe de activiteit van jouw opleiding eruit ziet: een dag op de campus of een interactieve activiteit in de online leeromgeving van de VU. Daar lees je ook of je een aanvullend advies op de vragenlijst krijgt en hoe dit advies eruit ziet.

Meedoen aan VU Matching gaat als volgt: 

 • Vul de vragenlijst in. Je vindt de digitale matchingsvragenlijst in het studentenportaal VUnet.
 • Het invullen van de vragenlijst is voor bijna alle opleidingen verplicht. Vul de vragenlijst zo snel mogelijk in na je aanmelding in Studielink. 
 • Neem deel aan de matchingsactiviteit. Als je je op tijd hebt aangemeld, ontvang je automatisch een uitnodiging voor de matchingsactiviteit. Bij sommige opleidingen is deelname aan de matchingsactiviteit verplicht. Lees de aanvullende informatie op de opleidingspagina over VU Matching goed door.
 • Aangemeld na 1 mei? Hieronder lees je wat er voor jou kan veranderen in VU Matching als je je ná 1 mei aanmeldt voor je opleiding.

De meeste activiteiten zijn in de periode na het vwo-eindexamen en voor de uitslag van het eindexamen. Zorg dus dat je beschikbaar bent! Mogelijk worden er ook matchingsactiviteiten op een ander moment georganiseerd. Kijk bij de opleidingspagina voor meer informatie over de datum van de activiteit, over het matchingsprogramma en de matchingsvereisten van jouw opleiding. Daar lees je ook wat je moet doen als je niet aanwezig kunt zijn bij de matchingsactiviteit. Als je je voor meerdere opleidingen bij de VU aanmeldt, ga je bij alle opleidingen matchen. VU Matching geldt ook als je bij een andere instelling meedoet aan matching. Er zijn een paar uitzonderingen:

 • Voor opleidingen met een selectieprocedure kunnen andere voorwaarden voor aanmelding of inschrijving gelden. Bekijk de Toelatingseisen van je opleiding voor verdere informatie over de matchings- of selectieprocedure.
 • Voor de opleidingen Scheikunde, Natuur- en Sterrenkunde, Archeologie, Oudheidkunde en Griekse en Latijnse Taal en Cultuur vindt matching plaats op de UvA. Kijk op de website van de UvA voor meer informatie over matching bij deze opleidingen.
 • Voor studenten met een negatief BSA (NBSA) geldt:
  - Als je je na 1 mei aanmeldt voor een opleiding in het hoger onderwijs en na 1 mei van hetzelfde kalenderjaar je NBSA hebt gekregen, dan gelden de voorwaarden die horen bij de matchingsactiviteit van de betreffende opleiding, maar alleen als de matchingactiviteit nog wordt aangeboden voor de start van het nieuwe collegejaar.
  - Wordt er geen matchingsactiviteit meer aangeboden, dan kun je vrijstelling krijgen voor matching. Heb je je vóór 1 mei aangemeld voor een opleiding in het hoger onderwijs en ontvang je na 1 mei een NBSA, dan kun je geen vrijstelling krijgen voor matching.
Heb je bij de VU gematcht maar ga je dit jaar niet studeren? Dan doe je volgend jaar opnieuw mee aan matching; de uitslag van VU Matching is slechts één jaar geldig. Als je al aan de VU studeert en voor een andere opleiding kiest, dan geldt matching ook voor jou. Ben je gestopt en ga je nu weer verder met dezelfde opleiding, dan hoef je niet te matchen.

Als je je op tijd hebt aangemeld in Studielink (dus voor 1 mei), dan is het matchingsadvies niet bindend. Je kunt starten met de opleiding van je keuze, als je aan alle overige toelatingseisen hebt voldaan en je je inschrijving hebt afgerond. 

Als je je aanmeldt na 1 mei bepaalt de opleiding of je mag beginnen. Bij sommige opleidingen is deelname aan de activiteit bij late aanmelding verplicht, of kun je worden afgewezen op basis van het matchingsadvies. Kijk op de opleidingspagina bij Toelatingseisen voor meer informatie.

Met VU Matching reflecteer je op je studiekeuze. We hopen dat je hierdoor zeker weet dat je de juiste studie hebt gekozen. Is dat niet het geval en twijfel je, dan biedt de VU je hulp bij je studiekeuze, met oefeningen en opdrachten waarmee je je zelfkennis vergroot en onderzoekt welke studie het beste bij jou past. Als je hierdoor besluit je aan te melden voor een andere bacheloropleiding aan de VU, dan vul je ook voor deze opleiding de matchingsvragenlijst in en neem je deel aan de matchingsdag.

Kan ik vrijstelling krijgen en zo ja, waar moet ik dat regelen?
Neem contact op met de opleiding. Zie daarvoor de contactpersoon op de opleidingspagina.

Ik krijg een herinnering dat ik de vragenlijst moet invullen, maar dat heb ik al gedaan/de vragenlijst loopt vast. Wat moet ik doen?
Neem contact op met de Studentenbalie via 020 598 5020 (maandag t/m vrijdag van 10:30-12:30 en van 14:00-17:00) of studentenbalie@vu.nl.

Ik heb de uitslag van de vragenlijst niet gehad, wat gaat er mis?
De uitslag van de vragenlijst ontvang je op het e-mailadres dat je hebt opgegeven in Studielink. Bekijk ook je spamfolder. De rapportage is enige tijd na het invullen ook te vinden op VUnet onder Mijn studiegegevens > Aanmelding nieuwe opleiding afronden > Overzicht van je aanmeldingen of (Engels) My Study Administration > Complete application procedure > List of applications. 

Hoe gaat de VU om met persoonlijke gegevens bij online matching?
Ons privacybeleid en de manier waarop we omgaan met persoonlijke gegevens wordt uiteengezet in een privacy verklaring (.pdf).

Heb je andere vragen over VU Matching? Kijk eerst voor meer informatie op de opleidingspagina onder Toelatingseisen. Vind je daar niet het antwoord? Stel dan je vraag aan de Studentenbalie.

;