Collegegeld

Tarieven en betaling
Je kunt het collegegeld op vier manieren betalen:
1. Met een digitale machtiging: je kan kiezen uit incasso in één keer of in vijf termijnen.
Kies in Studielink voor 'Digitale machtiging'.
2. Door overschrijving van het gehele collegegeldbedrag.
Kies in Studielink voor 'Betaling op andere wijze'. Betalen in termijnen is bij deze betaalwijze niet mogelijk.
3. Door het gehele collegegeldbedrag te pinnen bij de Studentenbalie (niet met creditcard).
Kies in Studielink voor 'Betaling op andere wijze'. Betalen in termijnen is bij deze betaalwijze niet mogelijk.
4. Door het inleveren van een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC).
Kies in Studielink voor 'Betaling op andere wijze'.

Belangrijk bij de betaling van het collegegeld

 • Vanaf 15 mei wordt de betaling voor 2020-2021 opengesteld en zul je na je aanmelding een mail ontvangen betreffende de collegegeldvordering.
 • Het collegegeld dient uiterlijk te worden voldaan op 31 augustus. Dit geldt niet voor opleidingen met selectie (daarvoor is de deadline 15 juli 2020).
 • Annuleer je je inschrijving voor het instroommoment dan hoef je ook het collegegeld niet te voldoen. Een eventueel afgegeven machtiging vervalt en eventueel teveel betaald collegegeld zal automatisch worden gerestitueerd.
 • Of je je betaalgegevens nog kunt wijzigen in Studielink nadat je deze hebt ingevuld, hangt van de status van je betaling af. Neem contact op met de Studentenbalie als het niet meer lukt om deze gegevens zelf te wijzigen. 
 • Betaalt iemand anders je collegegeld via pin of overschrijving? Dan moet je daarvoor toestemming geven via deze toestemmingsverklaring. Lever de ondertekende verklaring in via studentenbalie@vu.nl of bij de Studentenbalie in het hoofdgebouw (centrale hal, begane grond).

Je kunt een digitale machtiging afgeven voor een incasso in één keer of in vijf termijnen. Het collegegeld wordt dan automatisch van je rekening afgeschreven. De deadline voor het afgeven van de machtiging via Studielink is 31 augustus (indien je per 1 september wilt starten met een bacheloropleiding met matching). Is er op 31 augustus nog geen betaling (het bevestigen van de machtiging in Studielink staat gelijk aan een betaling) bij ons binnengekomen? Dan is je inschrijving niet op tijd rond en kun je niet per 1 september beginnen met je opleiding. Regel de betaling dus op tijd! Deze deadline geldt niet voor opleidingen met selectie, daarvoor moet de betaling al eerder binnen zijn.

De machtiging is pas echt afgegeven als je een mail hebt ontvangen met de mededeling dat de machtiging bevestigd is. Heb je een fout gemaakt bij het invullen van de betaalgegevens? Dit kun je alleen nog wijzigen door contact op te nemen met de Studentenbalie.

Indien je voor 1 september besluit je inschrijving toch te annuleren, dan hoef je het collegegeld niet te voldoen of vervalt de eventueel afgegeven machtiging. Als je nog niet toegelaten bent kun je wel alvast een machtiging afgeven: deze vervalt automatisch in het geval dat je aanmelding niet wordt afgerond of wordt afgewezen. 

Voor een digitale machtiging is een DigiD nodig.
Voor het afgeven van een digitale machtiging heb je een DigiD nodig. Ook als iemand anders voor jou betaalt heeft hij/zij een DigiD nodig. Vraag deze dus op tijd aan. Je ontvangt het DigiD vijf werkdagen na de aanvraag. Niet genoeg tijd meer voor 31 augustus? Neem dan contact op met de Studentenbalie.

Kies je voor een éénmalige machtiging?
Het totale collegegeldbedrag wordt eind september van je rekening afgeschreven. 

Kies je voor een machtiging in vijf termijnen?
Het collegegeld wordt in vijf gelijke termijnen afgeschreven van je rekening (het totale collegegeldbedrag dat je moet betalen wordt dus door vijf gedeeld). Bij de inning van de eerste termijn komt daar € 24,- administratiekosten bij. De machtiging kan niet stopgezet worden voordat de inschrijving beëindigd is. Het collegegeld wordt geïnd rond de volgende data: 


Collegejaar 2019-2020
Collegejaar 2020-2021
1e termijn
25 september 2019

2e termijn
25 november 2019

3e termijn
27 januari 2020

4e termijn
25 maart 2020

5e termijn
25 mei 2020


Hoe geef je een digitale machtiging af?
Vanaf 15 mei kun je in Studielink de digitale machtiging afgeven. Hiervoor moet je eerst je betaalgegevens invullen. Het te betalen bedrag wordt vervolgens berekend. Dit duurt maximaal 24 uur. Je kunt de machtiging bevestigen wanneer je hierover per mail bericht krijgt. Deze actie staat dan in 'mijn to do lijst' in Studielink. Lees voordat je de machtiging afgeeft de voorwaarden die je op dezelfde site kunt vinden goed door. Er zijn twee mogelijkheden: 

1. Je betaalt zelf: log in op Studielink met je DigiD en bevestig de machtiging.
2. Iemand anders betaalt: stuur de mail met activeringscode die je ontvangen hebt in je inbox door naar degene die gaat betalen. Deze persoon logt in op Studielink met zijn/haar DigiD. In Studielink kan hij/zij de gegevens van de betaler (rekeningnummer, naam en adres) eventueel aanpassen. Daarna bevestigt hij/zij de machtiging. 

Wil je betalen vanaf een betaalrekening van een bank buiten het SEPA-gebied? Dan kun je geen digitale machtiging afgeven in Studielink. Je kunt het gehele collegegeld dan in één keer overschrijven of pinnen aan de Studentenbalie.

Hoe geef je een machtiging af in Studielink?

 • Log in op Studielink en kies in 'Mijn to do lijst' voor 'Voer je betaalgegevens in'. Dit kan pas na het doen van een inschrijfverzoek voor de opleiding die je wilt volgen en het invullen van je vooropleiding.
 • Vul je betaalgegevens in.
 • Vul het vestigingsland van je bank in. Je kunt namelijk geen machtiging afgeven als je rekening hebt van een bank buiten het SEPA-gebied. In dat geval kun je het gehele collegegeldbedrag alleen in een keer overmaken of pinnen bij de Studentenbalie.
 • Vul vervolgens alle gevraagde gegevens in.
 • Bevestig de machtiging in Studielink nadat je hierover een mail hebt gehad. Dit duurt maximaal 24 uur. De actie 'Bevestig je digitale machtiging' staat dan in 'Mijn to do lijst'.
 • Je ontvangt een mail met daarin de mededeling dat de machtiging is bevestigd. Pas als je deze mail gehad hebt is de betaling echt gedaan. Houd je mailbox dus goed in de gaten!

Het innen van het collegegeld vindt plaats vanaf eind september. Raadpleeg bij het invullen eventueel het stappenplan voor het afgeven van een digitale machtiging.

Studielink stappenplan

Vergeet de machtiging niet uiterlijk op 31 augustus te bevestigen (als je per 1 september met je opleiding begint).
Deze deadline geldt niet voor opleidingen met selectie, daarvoor moet de betaling al eerder binnen zijn. Pas als de machtiging in Studielink is bevestigd, is je betaling compleet. Vergeet dit dus niet! Als er op 31 augustus nog geen betaling heeft plaatsgevonden is je inschrijving niet compleet. Je kunt dan niet meer per 1 september dat collegejaar met je opleiding beginnen.

Overige informatie

 • Als je een machtiging eenmaal hebt afgegeven kun je de gegevens (bijvoorbeeld het bankrekeningnummer of het aantal betalingstermijnen) niet meer wijzigen. Neem in dit geval contact op met de Studie- en Studentadministratie en gebruik het machtigingsformulier om de wijzigingen door te geven.
 • Als je de VU hebt gemachtigd om het collegegeld te laten incasseren van een Britse bank, kan dit alleen op basis van een IBAN en BIC. Als de bank ook een intermediary code nodig heeft is het niet mogelijk van deze bank te laten incasseren. Kies dan voor een rekening van een andere bank, bij voorkeur een Nederlandse bank.
 • Algemene Voorwaarden betaling collegegeld

Als je het collegegeld gaat overschrijven dien je het gehele collegegeldbedrag in één keer te betalen. Dit bedrag moet vóór 31 augustus overgemaakt zijn. Deze deadline geldt niet voor opleidingen met selectie, daarvoor moet de betaling al eerder binnen zijn.

Kies in Studielink voor 'Betaling op andere wijze'.

Overschrijven vanaf een Nederlandse betaalrekening
Het gehele collegegeldbedrag kan worden overgeschreven naar: 

Rekeninghouder
Vrije Universiteit Amsterdam
IBAN
NL49DEUT0488004470

Vergeet niet je naam en studentnummer te vermelden bij de overschrijving. Er worden door de Vrije Universiteit geen acceptgiro's verstuurd.

Dit rekeningnummer is alleen bedoeld voor betaling van het collegegeld, de premastervergoeding en voor de kosten van het premasterassessment (voor aanstaande premasterstudenten).

Overschrijven vanaf een buitenlandse betaalrekening
Het gehele collegegeldbedrag kan worden overgeschreven naar:

Naam van de bankDeutsche Bank Nederland NV
RekeninghouderVrije Universiteit Amsterdam
Adres van de bankDe Entree 99-197, 1101 HE Amsterdam
IBANNL49DEUT0488004470
BICDEUTNL2N

Vermeld hierbij je naam en studentnummer.

Bij betaling vanaf een buitenlandse bankrekening zijn eventuele bankkosten geheel voor rekening van de aanmelder.

Iemand anders betaalt
Betaalt iemand anders je collegegeld via pin of overschrijving? Dan moet je daarvoor toestemming geven via deze toestemmingsverklaring. Lever de ondertekende verklaring in via studentenbalie@vu.nl of bij de Studentenbalie in het hoofdgebouw (centrale hal, begane grond).

Aan twee instellingen tegelijkertijd studeren
Studeer je, naast aan de VU, ook aan een andere instelling? Dan kun je bij één van beide instellingen betalen met een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC). Je hoeft het collegegeld dan dus maar bij één instelling te voldoen.

Volg je een studie aan de VU en ga je daarnaast aan een andere instelling studeren?
Dan kun je voor het betalen van het wettelijk collegegeld een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aanvragen bij de Studentenbalie. Het BBC lever je in bij de andere instelling. Je dient zelf na te gaan of het door de VU afgegeven BBC geaccepteerd wordt door de andere instelling. Is dat niet het geval? Lever het originele BBC dan weer in zodat dit verwerkt kan worden in de administratie.

Volg je een studie aan een andere instelling en ga je daarnaast aan de VU studeren?
Je kunt dan een BBC aanvragen bij de andere instelling en die inleveren bij de Studentenbalie van de VU. De Studie- en Studentadministratie bepaalt of het BBC geaccepteerd wordt. Is dit niet het geval? Het BBC wordt dan aan je geretourneerd.

Als je een premaster volgt (aan een andere instelling of aan de VU) kun je met een BBC betalen.
Voor een premaster betaal je geen collegegeld, maar een speciale premastervergoeding. Als je naast je premaster een bachelor- of masterprogramma volgt tegen het wettelijk collegegeldtarief, betaal je voor beide opleidingen alleen het wettelijk collegegeld.
Studenten worden vrijgesteld van betaling van de premastervergoeding als zij een BBC inleveren.

Als je het instellingstarief betaalt (aan een andere instelling of aan de VU) kun je niet met een BBC betalen.
Als je instellingstarief verschuldigd bent of als je instellingstarief bij de andere instelling betaalt, kun je niet met een BBC betalen maar dien je het volledige bedrag aan de VU te voldoen. Een uitzondering wordt gemaakt voor bijvakstudenten, zij mogen wel aan de VU betalen met een BBC waarop staat dat elders het instellingstarief betaald is. 

Hoe vraag ik een BBC aan bij de VU?
Je kunt via VUnet een BBC aanvragen. Je kunt ook langsgaan bij de balie in het hoofdgebouw. Geef bij de aanvraag door wat je studentnummer is en voor welke instelling je het BBC nodig hebt. Een BBC bevat een originele stempel en handtekening en kan daarom niet digitaal verstuurd worden: je moet het document komen ophalen of het wordt verstuurd naar je correspondentieadres.

Uitschrijven bij de VU
Als je een BBC hebt ontvangen van de VU en deze hebt ingeleverd bij een andere instelling, word je pas uitgeschreven:

 • nadat je dit BBC hebt geretourneerd aan de Studentenbalie van de VU
  óf 
 • nadat je een bewijs van uitschrijving van de andere instelling hebt ingeleverd bij de Studentenbalie van de VU

Uitschrijven bij de andere instelling
Als je een BBC hebt ingeleverd bij de VU en je wilt je uitschrijven bij de andere instelling, vraagt die instelling het BBC terug alvorens je te kunnen uitschrijven. Wij geven het originele BBC echter nooit terug omdat wij om accountant/technische redenen altijd een betalingsbewijs nodig hebben voor de periode waarin je aan de VU ingeschreven bent (geweest). De procedure is daarom als volgt: 

 1. Je doet een uitschrijfverzoek voor de VU in Studielink. Wij schrijven je dan uit per de eerste van de maand volgend op je uitschrijfverzoek. Hiervan krijg je bericht per e-mail. Deze mail kan je gebruiken om bij de andere instelling aan te tonen dat je niet meer aan de VU studeert.
 2. Is dit niet voldoende voor de andere instelling? Dan willen wij een aangepast BBC ontvangen voor de periode dat je aan de VU stond ingeschreven. Het oude BBC kun je dan weer inleveren bij de instelling. 

Bijvakstudenten
Ben je bijvakstudent aan de VU? Dan kun je geen uitschrijfverzoek indienen via Studielink. Geef in dat geval aan de Studentenbalie door per wanneer je aan de andere instelling wordt uitgeschreven. Wij beëindigen je inschrijving bij de VU vervolgens per dezelfde datum. Met de mail die je dan ontvangt kun je bij de andere instelling aantonen dat je niet meer aan de VU studeert.

Tarieven 2020-2021

Voor het collegejaar 2020-2021 is het collegegeld voor studenten met de nationaliteit van één van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EU/EER)-landen €2.143 voor een voltijdopleiding, een deeltijdopleiding of een duale opleiding, zowel voor bachelor als voor master.

Uitzonderingen:

 • Studenten die vanaf het studiejaar 2020/2021 voor het eerst aan een bacheloropleiding in het Hoger Onderwijs (hogeschool of universiteit) beginnen, betalen in een aaneengesloten periode van maximaal 12
  maanden een gehalveerd collegegeldtarief (€1.071,00). Dit geldt ook voor studenten die een verhoogd wettelijk collegegeldtarief betalen voor de opleiding Liberal Arts and Sciences (€2.217,50) en de opleiding Philosophy, Politics and Economics (€2.073). Studenten van de universitaire pabo betalen de eerste twee jaar in een aaneengesloten periode van maximaal 24 maanden een gehalveerd tarief.

  Indien je je tussentijds uitschrijft in de periode waarin je recht hebt op halvering, verlies je het recht op halvering in de maanden dat je in die periode van 12 maanden (die aanvangt vanaf de
  eerste inschrijfdatum in het Hoger Onderwijs) geen inschrijving hebt. Voorbeeld: Stroom je voor het eerst in per 01-09-2020 dan loopt het recht op halvering tot 31-08-2021 ongeacht hoeveel maanden je ingeschreven bent geweest. Stroom je voor het eerst in op 01-02-2020 dan loopt het recht op halvering tot 31-01-2021. Meer informatie is te vinden op rijksoverheid.nl (veelgestelde vragen vind je hier).

 • EU/EER-studenten die al een bachelordiploma hebben en nog een bachelor willen doen (Wet Tweede Graad, zie hiervoor de tab Tweede Graad).
 • Studenten aan het Amsterdam University College betalen een verhoogd wettelijk tarief van €4.435 in collegejaar 2020-2021. Voor meer informatie over de tarieven zie www.auc.nl: Fees and costs.
 • Studenten van de bacheloropleiding Philosophy, Politics and Economics betalen een verhoogd wettelijk tarief van €4.146 in collegejaar 2020-2021. 

 

Studenten die geen EU/EER-nationaliteit hebben, betalen een instellingstarief voor een opleiding aan de VU.

In sommige gevallen komen niet-EER-studenten in aanmerking voor hetzelfde tarief als EER-studenten. Meer informatie daarover vind je onderaan deze pagina. Studenten moeten een bewijsstuk hiervan naar de Studie- en Studentadministratie sturen.

De hoogte van de instellingscollegegelden zijn, na advies van de medezeggenschap, door het College van Bestuur van de VU vastgesteld op basis van de wegvallende rijksbijdrage plus het wettelijk collegegeld.

empty

Tarieven niet-EU/niet-EER bachelor 2020/2021*

Bacheloropleidingen verzorgd door de Faculteit der:

Geesteswetenschappen;
Religie en Theologie( inclusief de joint degree-bacheloropleiding Theologie**/***) ;
School of Business and Economics (met uitzondering van International Business Administration);
Rechtsgeleerdheid (met uitzondering van de opleiding Law in Society);
Sociale Wetenschappen

de bacheloropleidingen Pedagogische wetenschappen en Psychologie
€8.796

Bacheloropleiding Law in Society

€10.313
Bacheloropleiding International Business Administration
€10.200

Bacheloropleidingen verzorgd door de Faculteit der Bètawetenschappen (met uitzondering van de joint degree opleidingen Scheikunde en Natuur- en Sterrenkunde); 

Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen
Bacheloropleiding Philosophy, Politics and Economics

€12.335
De joint degree-bacheloropleidingen Scheikunde en Natuur- en Sterrenkunde
€12.457
Bacheloropleiding Geneeskunde**
€19.918
Bacheloropleiding Tandheelkunde***
€22.000
Bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences aan het Amsterdam University College (AUC)
€12.110

Er wordt geen onderscheid gemaakt in de tarieven tussen voltijd, deeltijd en duaal.

*Overgangsregeling 2018A geldt voor niet-EU/EER-studenten die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar het tarief tweede graad van dat jaar betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. In 2019-2020 gaat het dus om het tarief tweede graad van 2019-2020 en in 2020-2021 om het tweede graad tarief van 2020-2021 enzovoorts.

**Overgangsregeling 2018B geldt voor niet-EU/EER-bachelorstudenten Geneeskunde of Theologie (joint degree) die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het instellingstarief 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.

***Overgangsregeling 2020 geldt voor niet-EU/EER-bachelorstudenten Theologie (joint degree) en Tandheelkunde die op 1 september 2019 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het overgangstarief betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. Overgangstarief Bachelor Theologie €5.056 en Bachelor Tandheelkunde € 20.576

Uitzonderingen

 • Suriname en Zwitserland zijn geen EER-landen, maar studenten met de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit zijn wel het EER-collegegeld verschuldigd.
 • Een student met een niet-EER-nationaliteit betaalt wel het EER-collegegeldtarief indien hij in het bezit is van (let op: onderstaande lijst in niet onuitputtelijk, zie voor meer informatie de Regeling Aanmelding en Inschrijving, artikel 8 en bijlage 1):
  - een geldige Nederlandse verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd,
  - een geldige Nederlandse verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd,
  - een geldige Nederlandse verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van gezinshereniging, gezinsvorming, partnerschap (alleen mits het familielid/de partner een in Nederland wonende EU-burger is),
  - een geldige verblijfsvergunning voor Nederland in combinatie met een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd van een ander EU-land,
  - een verblijfsvergunning via de speciale regeling 2007 (het generaal pardon),
  - een verblijfsvergunning EU-onderdaan.
Een verblijfsdocument met doel 'verblijf voor studie' of als kennismigrant geeft geen recht op het betalen van het wettelijk collegegeld.

Studenten moeten een bewijsstuk van hun verblijfsstatus naar de Studie- en Studentadministratie sturen om in aanmerking te komen voor het betalen van het wettelijk collegegeld (in het geval van partnerschap/gezinsvoming/gezinshereniging met een in Nederland wonende EU-burger is ook een kopie van het legitimatiebewijs van de partner/het familielid nodig)

Meer informatie is te vinden in de Regeling Aanmelding en Inschrijving.

Studenten die al een door de Nederlandse overheid bekostigde bachelorgraad hebben behaald en een tweede bekostigde bachelorgraad willen volgen, betalen het tarief tweede graad. 

Dit geldt niet als de graad is behaald voor 1 september 1991. Dit geldt ook niet voor studenten die voor het eerst een graad gaan behalen in het domein gezondheidszorg of een lerarenopleiding en waarvan de eerdere graad niet in één van de twee domeinen was behaald.

Meer informatie over tarieven tweede graad en uitzonderingen

De hoogte van de instellingscollegegelden zijn, na advies van de medezeggenschap, door het College van Bestuur van de VU vastgesteld op basis van de wegvallende rijksbijdrage plus het wettelijk collegegeld.

empty

Tarieven Tweede Graad Bachelor 2020-2021

Bacheloropleidingen verzorgd door de Faculteit der:

Geesteswetenschappen;
Religie en Theologie( inclusief de joint degree-bacheloropleiding Theologie**/***) ;
School of Business and Economics (met uitzondering van International Business Administration);
Rechtsgeleerdheid (met uitzondering van de opleiding Law in Society);
Sociale Wetenschappen

de bacheloropleidingen Pedagogische wetenschappen en Psychologie
€7.785
Bacheloropleiding Law in Society€8.613
Bacheloropleiding International Business Administration
€8.613
Bacheloropleidingen verzorgd door de Faculteit der Bètawetenschappen (met uitzondering van de joint degree opleidingen Scheikunde en Natuur- en Sterrenkunde); 

Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen
Bacheloropleiding Philosophy, Politics and Economics
€11.324
De joint degree-bacheloropleidingen Scheikunde en Natuur- en Sterrenkunde
€11.324
Bacheloropleiding Geneeskunde**
€18.907
Bacheloropleiding Tandheelkunde***
€20.000
Bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences aan het Amsterdam University College (AUC)
€12.110

Er wordt geen onderscheid gemaakt in de tarieven tussen voltijd, deeltijd en duaal.

*Overgangsregeling 2018B: Bachelorstudenten Theologie (jd) die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor deze opleiding mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het instellingstarief van 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.
Overgangsregeling 2015: Deeltijd-bachelorstudenten Theologie (jd) die voor 1 september 2016 zijn ingeschreven voor de deeltijdopleiding vallen gedurende tweemaal de nominale duur van de opleiding + 1 jaar in overgangsregeling 2015 (mits de inschrijving onafgebroken is), zij betalen in deze periode het instellingstarief van 2015-2016.

**Overgangsregeling 2018B geldt voor bachelorstudenten Geneeskunde die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor deze opleiding. Zij mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar het instellingstarief van 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.

***Overgangsregeling 2020 geldt voor Tweede Graad bachelorstudenten Theologie (joint degree) en Tandheelkunde die op 1 september 2019 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het overgangstarief betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. Overgangstarief Bachelor Theologie €5.056 en Bachelor Tandheelkunde € 18.705

Voor het collegejaar 2020-2021 is het collegegeld voor studenten met de nationaliteit van één van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EU/EER)-landen €2.143 voor een voltijdopleiding, een deeltijdopleiding of een duale opleiding, zowel voor bachelor als voor master.

Uitzonderingen:

 • Studenten die vanaf het studiejaar 2020/2021 voor het eerst aan een bacheloropleiding in het Hoger Onderwijs (hogeschool of universiteit) beginnen, betalen in een aaneengesloten periode van maximaal 12
  maanden een gehalveerd collegegeldtarief (€1.071,00). Dit geldt ook voor studenten die een verhoogd wettelijk collegegeldtarief betalen voor de opleiding Liberal Arts and Sciences (€2.217,50) en de opleiding Philosophy, Politics and Economics (€2.073). Studenten van de universitaire pabo betalen de eerste twee jaar in een aaneengesloten periode van maximaal 24 maanden een gehalveerd tarief.

  Indien je je tussentijds uitschrijft in de periode waarin je recht hebt op halvering, verlies je het recht op halvering in de maanden dat je in die periode van 12 maanden (die aanvangt vanaf de
  eerste inschrijfdatum in het Hoger Onderwijs) geen inschrijving hebt. Voorbeeld: Stroom je voor het eerst in per 01-09-2020 dan loopt het recht op halvering tot 31-08-2021 ongeacht hoeveel maanden je ingeschreven bent geweest. Stroom je voor het eerst in op 01-02-2020 dan loopt het recht op halvering tot 31-01-2021. Meer informatie is te vinden op rijksoverheid.nl (veelgestelde vragen vind je hier).

 • EU/EER-studenten die al een bachelordiploma hebben en nog een bachelor willen doen (Wet Tweede Graad, zie hiervoor de tab Tweede Graad).
 • Studenten aan het Amsterdam University College betalen een verhoogd wettelijk tarief van €4.435 in collegejaar 2020-2021. Voor meer informatie over de tarieven zie www.auc.nl: Fees and costs.
 • Studenten van de bacheloropleiding Philosophy, Politics and Economics betalen een verhoogd wettelijk tarief van €4.146 in collegejaar 2020-2021. 

 

Studenten die geen EU/EER-nationaliteit hebben, betalen een instellingstarief voor een opleiding aan de VU.

In sommige gevallen komen niet-EER-studenten in aanmerking voor hetzelfde tarief als EER-studenten. Meer informatie daarover vind je onderaan deze pagina. Studenten moeten een bewijsstuk hiervan naar de Studie- en Studentadministratie sturen.

De hoogte van de instellingscollegegelden zijn, na advies van de medezeggenschap, door het College van Bestuur van de VU vastgesteld op basis van de wegvallende rijksbijdrage plus het wettelijk collegegeld.

empty

Tarieven niet-EU/niet-EER bachelor 2020/2021*

Bacheloropleidingen verzorgd door de Faculteit der:

Geesteswetenschappen;
Religie en Theologie( inclusief de joint degree-bacheloropleiding Theologie**/***) ;
School of Business and Economics (met uitzondering van International Business Administration);
Rechtsgeleerdheid (met uitzondering van de opleiding Law in Society);
Sociale Wetenschappen

de bacheloropleidingen Pedagogische wetenschappen en Psychologie
€8.796

Bacheloropleiding Law in Society

€10.313
Bacheloropleiding International Business Administration
€10.200

Bacheloropleidingen verzorgd door de Faculteit der Bètawetenschappen (met uitzondering van de joint degree opleidingen Scheikunde en Natuur- en Sterrenkunde); 

Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen
Bacheloropleiding Philosophy, Politics and Economics

€12.335
De joint degree-bacheloropleidingen Scheikunde en Natuur- en Sterrenkunde
€12.457
Bacheloropleiding Geneeskunde**
€19.918
Bacheloropleiding Tandheelkunde***
€22.000
Bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences aan het Amsterdam University College (AUC)
€12.110

Er wordt geen onderscheid gemaakt in de tarieven tussen voltijd, deeltijd en duaal.

*Overgangsregeling 2018A geldt voor niet-EU/EER-studenten die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar het tarief tweede graad van dat jaar betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. In 2019-2020 gaat het dus om het tarief tweede graad van 2019-2020 en in 2020-2021 om het tweede graad tarief van 2020-2021 enzovoorts.

**Overgangsregeling 2018B geldt voor niet-EU/EER-bachelorstudenten Geneeskunde of Theologie (joint degree) die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het instellingstarief 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.

***Overgangsregeling 2020 geldt voor niet-EU/EER-bachelorstudenten Theologie (joint degree) en Tandheelkunde die op 1 september 2019 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het overgangstarief betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. Overgangstarief Bachelor Theologie €5.056 en Bachelor Tandheelkunde € 20.576

Uitzonderingen

 • Suriname en Zwitserland zijn geen EER-landen, maar studenten met de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit zijn wel het EER-collegegeld verschuldigd.
 • Een student met een niet-EER-nationaliteit betaalt wel het EER-collegegeldtarief indien hij in het bezit is van (let op: onderstaande lijst in niet onuitputtelijk, zie voor meer informatie de Regeling Aanmelding en Inschrijving, artikel 8 en bijlage 1):
  - een geldige Nederlandse verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd,
  - een geldige Nederlandse verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd,
  - een geldige Nederlandse verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van gezinshereniging, gezinsvorming, partnerschap (alleen mits het familielid/de partner een in Nederland wonende EU-burger is),
  - een geldige verblijfsvergunning voor Nederland in combinatie met een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd van een ander EU-land,
  - een verblijfsvergunning via de speciale regeling 2007 (het generaal pardon),
  - een verblijfsvergunning EU-onderdaan.
Een verblijfsdocument met doel 'verblijf voor studie' of als kennismigrant geeft geen recht op het betalen van het wettelijk collegegeld.

Studenten moeten een bewijsstuk van hun verblijfsstatus naar de Studie- en Studentadministratie sturen om in aanmerking te komen voor het betalen van het wettelijk collegegeld (in het geval van partnerschap/gezinsvoming/gezinshereniging met een in Nederland wonende EU-burger is ook een kopie van het legitimatiebewijs van de partner/het familielid nodig)

Meer informatie is te vinden in de Regeling Aanmelding en Inschrijving.

Studenten die al een door de Nederlandse overheid bekostigde bachelorgraad hebben behaald en een tweede bekostigde bachelorgraad willen volgen, betalen het tarief tweede graad. 

Dit geldt niet als de graad is behaald voor 1 september 1991. Dit geldt ook niet voor studenten die voor het eerst een graad gaan behalen in het domein gezondheidszorg of een lerarenopleiding en waarvan de eerdere graad niet in één van de twee domeinen was behaald.

Meer informatie over tarieven tweede graad en uitzonderingen

De hoogte van de instellingscollegegelden zijn, na advies van de medezeggenschap, door het College van Bestuur van de VU vastgesteld op basis van de wegvallende rijksbijdrage plus het wettelijk collegegeld.

empty

Tarieven Tweede Graad Bachelor 2020-2021

Bacheloropleidingen verzorgd door de Faculteit der:

Geesteswetenschappen;
Religie en Theologie( inclusief de joint degree-bacheloropleiding Theologie**/***) ;
School of Business and Economics (met uitzondering van International Business Administration);
Rechtsgeleerdheid (met uitzondering van de opleiding Law in Society);
Sociale Wetenschappen

de bacheloropleidingen Pedagogische wetenschappen en Psychologie
€7.785
Bacheloropleiding Law in Society€8.613
Bacheloropleiding International Business Administration
€8.613
Bacheloropleidingen verzorgd door de Faculteit der Bètawetenschappen (met uitzondering van de joint degree opleidingen Scheikunde en Natuur- en Sterrenkunde); 

Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen
Bacheloropleiding Philosophy, Politics and Economics
€11.324
De joint degree-bacheloropleidingen Scheikunde en Natuur- en Sterrenkunde
€11.324
Bacheloropleiding Geneeskunde**
€18.907
Bacheloropleiding Tandheelkunde***
€20.000
Bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences aan het Amsterdam University College (AUC)
€12.110

Er wordt geen onderscheid gemaakt in de tarieven tussen voltijd, deeltijd en duaal.

*Overgangsregeling 2018B: Bachelorstudenten Theologie (jd) die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor deze opleiding mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het instellingstarief van 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.
Overgangsregeling 2015: Deeltijd-bachelorstudenten Theologie (jd) die voor 1 september 2016 zijn ingeschreven voor de deeltijdopleiding vallen gedurende tweemaal de nominale duur van de opleiding + 1 jaar in overgangsregeling 2015 (mits de inschrijving onafgebroken is), zij betalen in deze periode het instellingstarief van 2015-2016.

**Overgangsregeling 2018B geldt voor bachelorstudenten Geneeskunde die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor deze opleiding. Zij mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar het instellingstarief van 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.

***Overgangsregeling 2020 geldt voor Tweede Graad bachelorstudenten Theologie (joint degree) en Tandheelkunde die op 1 september 2019 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het overgangstarief betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. Overgangstarief Bachelor Theologie €5.056 en Bachelor Tandheelkunde € 18.705

Tarieven 2019-2020

Voor het collegejaar 2019-2020 is het collegegeld voor studenten met de nationaliteit van één van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EU/EER)-landen €2.083 voor een voltijdopleiding, een deeltijdopleiding of een duale opleiding, zowel voor bachelor als voor master.

Uitzonderingen:

 • Studenten die vanaf het studiejaar 2019/20 voor het eerst aan een bacheloropleiding in het Hoger Onderwijs (hogeschool of universiteit) beginnen, betalen in een aaneengesloten periode van maximaal 12
  maanden een gehalveerd collegegeldtarief (€1.041,50). Dit geldt ook voor studenten die een verhoogd wettelijk collegegeldtarief betalen voor de opleiding Liberal Arts and Sciences (€2.193,50) en de opleiding Philosophy, Politics and Economics (€2.050). Studenten van de universitaire pabo betalen de eerste twee jaar in een aaneengesloten periode van maximaal 24 maanden een gehalveerd tarief.

  Indien je je tussentijds uitschrijft in de periode waarin je recht hebt op halvering, verlies je het recht op halvering in de maanden dat je in die periode van 12 maanden (die aanvangt vanaf de
  eerste inschrijfdatum in het Hoger Onderwijs) geen inschrijving hebt. Voorbeeld: Stroom je voor het eerst in per 01-09-2019 dan loopt het recht op halvering tot 31-08-2020 ongeacht hoeveel maanden je ingeschreven bent geweest. Stroom je voor het eerst in op 01-02-2019 dan loopt het recht op halvering tot 31-01-2020. Meer informatie is te vinden op rijksoverheid.nl (veelgestelde vragen vind je hier).

 • EU/EER-studenten die al een bachelordiploma hebben en nog een bachelor willen doen (Wet Tweede Graad, zie hiervoor de tab Tweede Graad).
 • Studenten aan het Amsterdam University College betalen een verhoogd wettelijk tarief van €4387 in collegejaar 2019-2020. Voor meer informatie over de tarieven zie www.auc.nl: Fees and costs.
 • Studenten van de bacheloropleiding Philosophy, Politics and Economics betalen een verhoogd wettelijk tarief van €4100 in collegejaar 2019-2020. 

 

Studenten die geen EU/EER-nationaliteit hebben, betalen een instellingstarief voor een opleiding aan de VU.

In sommige gevallen komen niet-EER-studenten in aanmerking voor hetzelfde tarief als EER-studenten. Meer informatie daarover vind je onderaan deze pagina. Studenten moeten een bewijsstuk hiervan naar de Studie- en Studentadministratie sturen.

De hoogte van de instellingscollegegelden zijn, na advies van de medezeggenschap, door het College van Bestuur van de VU vastgesteld op basis van de wegvallende rijksbijdrage plus het wettelijk collegegeld.

empty

Tarieven niet-EU/niet-EER bachelor 2019/2020*

Bacheloropleidingen verzorgd door de Faculteit der:

Geesteswetenschappen;
Religie en Theologie (met uitzondering van de joint degree-bacheloropleiding Theologie);
School of Business and Economics (met uitzondering van International Business Administration);
Rechtsgeleerdheid (met uitzondering van de opleiding Law in Society);
Sociale Wetenschappen

de bacheloropleidingen Pedagogische wetenschappen en Psychologie
€8.700

Bacheloropleiding Law in Society
Bacheloropleiding International Business Administration

€10.200
De joint degree-bacheloropleiding Theologie**
€5.000

Bacheloropleidingen verzorgd door de Faculteit der Bètawetenschappen (met uitzondering van de joint degree opleidingen Scheikunde en Natuur- en Sterrenkunde); 

Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen
Bacheloropleiding Philosophy, Politics and Economics

€12.200
De joint degree-bacheloropleidingen Scheikunde en Natuur- en Sterrenkunde
€12.320
Bacheloropleiding Geneeskunde** en Tandheelkunde
€19.700
Bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences aan het Amsterdam University College (AUC)
€11.978

Er wordt geen onderscheid gemaakt in de tarieven tussen voltijd, deeltijd en duaal.

*Overgangsregeling 2018A geldt voor niet-EU/EER-studenten die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar het tarief tweede graad van dat jaar betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. In 2019-2020 gaat het dus om het tarief tweede graad van 2019-2020 en in 2020-2021 om het tweede graad tarief van 2020-2021 enzovoorts.

**Overgangsregeling 2018B geldt voor niet-EU/EER-bachelorstudenten Geneeskunde of Theologie (joint degree) die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het instellingstarief 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.

Uitzonderingen

 • Suriname en Zwitserland zijn geen EER-landen, maar studenten met de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit zijn wel het EER-collegegeld verschuldigd.
 • Een student met een niet-EER-nationaliteit betaalt wel het EER-collegegeldtarief indien hij in het bezit is van (let op: onderstaande lijst in niet onuitputtelijk, zie voor meer informatie de Regeling Aanmelding en Inschrijving, artikel 8 en bijlage 1):
  - een geldige Nederlandse verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd,
  - een geldige Nederlandse verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd,
  - een geldige Nederlandse verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van gezinshereniging, gezinsvorming, partnerschap (alleen mits het familielid/de partner een in Nederland wonende EU-burger is),
  - een geldige verblijfsvergunning voor Nederland in combinatie met een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd van een ander EU-land,
  - een verblijfsvergunning via de speciale regeling 2007 (het generaal pardon),
  - een verblijfsvergunning EU-onderdaan.
Een verblijfsdocument met doel 'verblijf voor studie' of als kennismigrant geeft geen recht op het betalen van het wettelijk collegegeld.

Studenten moeten een bewijsstuk van hun verblijfsstatus naar de Studie- en Studentadministratie sturen om in aanmerking te komen voor het betalen van het wettelijk collegegeld (in het geval van partnerschap/gezinsvoming/gezinshereniging met een in Nederland wonende EU-burger is ook een kopie van het legitimatiebewijs van de partner/het familielid nodig)

Meer informatie is te vinden in de Regeling Aanmelding en Inschrijving.

Studenten die al een door de Nederlandse overheid bekostigde bachelorgraad hebben behaald en een tweede bekostigde bachelorgraad willen volgen, betalen het tarief tweede graad. 

Dit geldt niet als de graad is behaald voor 1 september 1991. Dit geldt ook niet voor studenten die voor het eerst een graad gaan behalen in het domein gezondheidszorg of een lerarenopleiding en waarvan de eerdere graad niet in één van de twee domeinen was behaald.

Meer informatie over tarieven tweede graad en uitzonderingen

De hoogte van de instellingscollegegelden zijn, na advies van de medezeggenschap, door het College van Bestuur van de VU vastgesteld op basis van de wegvallende rijksbijdrage plus het wettelijk collegegeld.

empty

Tarieven Tweede Graad Bachelor 2019-2020

Bacheloropleidingen verzorgd door de Faculteit der:

Geesteswetenschappen;
Religie en Theologie (met uitzondering van de joint degree-bacheloropleiding Theologie);
School of Business and Economics (met uitzondering van International Business Administration);
Rechtsgeleerdheid (met uitzondering van de opleiding Law in Society);
Sociale Wetenschappen;

Bacheloropleidingen Pedagogische wetenschappen en Psychologie
€7.700
Bacheloropleiding International Business Administration
Bacheloropleiding Law in Society
€9.200
De joint degree-bacheloropleiding Theologie*€5.000
Bacheloropleidingen verzorgd door de Faculteit der Bètawetenschappen

Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen 
Bacheloropleiding Philosophy, Politics and Economics
€11.200
Bacheloropleiding Geneeskunde** en Tandheelkunde€18.700
Bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences aan het Amsterdam University College (AUC)€11.978

Er wordt geen onderscheid gemaakt in de tarieven tussen voltijd, deeltijd en duaal.

*Overgangsregeling 2018B: Bachelorstudenten Theologie (jd) die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor deze opleiding mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het instellingstarief van 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.
Overgangsregeling 2015: Deeltijd-bachelorstudenten Theologie (jd) die voor 1 september 2016 zijn ingeschreven voor de deeltijdopleiding vallen gedurende tweemaal de nominale duur van de opleiding + 1 jaar in overgangsregeling 2015 (mits de inschrijving onafgebroken is), zij betalen in deze periode het instellingstarief van 2015-2016.

**Overgangsregeling 2018B geldt voor bachelorstudenten Geneeskunde die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor deze opleiding. Zij mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar het instellingstarief van 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.

Voor het collegejaar 2019-2020 is het collegegeld voor studenten met de nationaliteit van één van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EU/EER)-landen €2.083 voor een voltijdopleiding, een deeltijdopleiding of een duale opleiding, zowel voor bachelor als voor master.

Uitzonderingen:

 • Studenten die vanaf het studiejaar 2019/20 voor het eerst aan een bacheloropleiding in het Hoger Onderwijs (hogeschool of universiteit) beginnen, betalen in een aaneengesloten periode van maximaal 12
  maanden een gehalveerd collegegeldtarief (€1.041,50). Dit geldt ook voor studenten die een verhoogd wettelijk collegegeldtarief betalen voor de opleiding Liberal Arts and Sciences (€2.193,50) en de opleiding Philosophy, Politics and Economics (€2.050). Studenten van de universitaire pabo betalen de eerste twee jaar in een aaneengesloten periode van maximaal 24 maanden een gehalveerd tarief.

  Indien je je tussentijds uitschrijft in de periode waarin je recht hebt op halvering, verlies je het recht op halvering in de maanden dat je in die periode van 12 maanden (die aanvangt vanaf de
  eerste inschrijfdatum in het Hoger Onderwijs) geen inschrijving hebt. Voorbeeld: Stroom je voor het eerst in per 01-09-2019 dan loopt het recht op halvering tot 31-08-2020 ongeacht hoeveel maanden je ingeschreven bent geweest. Stroom je voor het eerst in op 01-02-2019 dan loopt het recht op halvering tot 31-01-2020. Meer informatie is te vinden op rijksoverheid.nl (veelgestelde vragen vind je hier).

 • EU/EER-studenten die al een bachelordiploma hebben en nog een bachelor willen doen (Wet Tweede Graad, zie hiervoor de tab Tweede Graad).
 • Studenten aan het Amsterdam University College betalen een verhoogd wettelijk tarief van €4387 in collegejaar 2019-2020. Voor meer informatie over de tarieven zie www.auc.nl: Fees and costs.
 • Studenten van de bacheloropleiding Philosophy, Politics and Economics betalen een verhoogd wettelijk tarief van €4100 in collegejaar 2019-2020. 

 

Studenten die geen EU/EER-nationaliteit hebben, betalen een instellingstarief voor een opleiding aan de VU.

In sommige gevallen komen niet-EER-studenten in aanmerking voor hetzelfde tarief als EER-studenten. Meer informatie daarover vind je onderaan deze pagina. Studenten moeten een bewijsstuk hiervan naar de Studie- en Studentadministratie sturen.

De hoogte van de instellingscollegegelden zijn, na advies van de medezeggenschap, door het College van Bestuur van de VU vastgesteld op basis van de wegvallende rijksbijdrage plus het wettelijk collegegeld.

empty

Tarieven niet-EU/niet-EER bachelor 2019/2020*

Bacheloropleidingen verzorgd door de Faculteit der:

Geesteswetenschappen;
Religie en Theologie (met uitzondering van de joint degree-bacheloropleiding Theologie);
School of Business and Economics (met uitzondering van International Business Administration);
Rechtsgeleerdheid (met uitzondering van de opleiding Law in Society);
Sociale Wetenschappen

de bacheloropleidingen Pedagogische wetenschappen en Psychologie
€8.700

Bacheloropleiding Law in Society
Bacheloropleiding International Business Administration

€10.200
De joint degree-bacheloropleiding Theologie**
€5.000

Bacheloropleidingen verzorgd door de Faculteit der Bètawetenschappen (met uitzondering van de joint degree opleidingen Scheikunde en Natuur- en Sterrenkunde); 

Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen
Bacheloropleiding Philosophy, Politics and Economics

€12.200
De joint degree-bacheloropleidingen Scheikunde en Natuur- en Sterrenkunde
€12.320
Bacheloropleiding Geneeskunde** en Tandheelkunde
€19.700
Bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences aan het Amsterdam University College (AUC)
€11.978

Er wordt geen onderscheid gemaakt in de tarieven tussen voltijd, deeltijd en duaal.

*Overgangsregeling 2018A geldt voor niet-EU/EER-studenten die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar het tarief tweede graad van dat jaar betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. In 2019-2020 gaat het dus om het tarief tweede graad van 2019-2020 en in 2020-2021 om het tweede graad tarief van 2020-2021 enzovoorts.

**Overgangsregeling 2018B geldt voor niet-EU/EER-bachelorstudenten Geneeskunde of Theologie (joint degree) die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het instellingstarief 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.

Uitzonderingen

 • Suriname en Zwitserland zijn geen EER-landen, maar studenten met de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit zijn wel het EER-collegegeld verschuldigd.
 • Een student met een niet-EER-nationaliteit betaalt wel het EER-collegegeldtarief indien hij in het bezit is van (let op: onderstaande lijst in niet onuitputtelijk, zie voor meer informatie de Regeling Aanmelding en Inschrijving, artikel 8 en bijlage 1):
  - een geldige Nederlandse verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd,
  - een geldige Nederlandse verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd,
  - een geldige Nederlandse verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van gezinshereniging, gezinsvorming, partnerschap (alleen mits het familielid/de partner een in Nederland wonende EU-burger is),
  - een geldige verblijfsvergunning voor Nederland in combinatie met een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd van een ander EU-land,
  - een verblijfsvergunning via de speciale regeling 2007 (het generaal pardon),
  - een verblijfsvergunning EU-onderdaan.
Een verblijfsdocument met doel 'verblijf voor studie' of als kennismigrant geeft geen recht op het betalen van het wettelijk collegegeld.

Studenten moeten een bewijsstuk van hun verblijfsstatus naar de Studie- en Studentadministratie sturen om in aanmerking te komen voor het betalen van het wettelijk collegegeld (in het geval van partnerschap/gezinsvoming/gezinshereniging met een in Nederland wonende EU-burger is ook een kopie van het legitimatiebewijs van de partner/het familielid nodig)

Meer informatie is te vinden in de Regeling Aanmelding en Inschrijving.

Studenten die al een door de Nederlandse overheid bekostigde bachelorgraad hebben behaald en een tweede bekostigde bachelorgraad willen volgen, betalen het tarief tweede graad. 

Dit geldt niet als de graad is behaald voor 1 september 1991. Dit geldt ook niet voor studenten die voor het eerst een graad gaan behalen in het domein gezondheidszorg of een lerarenopleiding en waarvan de eerdere graad niet in één van de twee domeinen was behaald.

Meer informatie over tarieven tweede graad en uitzonderingen

De hoogte van de instellingscollegegelden zijn, na advies van de medezeggenschap, door het College van Bestuur van de VU vastgesteld op basis van de wegvallende rijksbijdrage plus het wettelijk collegegeld.

empty

Tarieven Tweede Graad Bachelor 2019-2020

Bacheloropleidingen verzorgd door de Faculteit der:

Geesteswetenschappen;
Religie en Theologie (met uitzondering van de joint degree-bacheloropleiding Theologie);
School of Business and Economics (met uitzondering van International Business Administration);
Rechtsgeleerdheid (met uitzondering van de opleiding Law in Society);
Sociale Wetenschappen;

Bacheloropleidingen Pedagogische wetenschappen en Psychologie
€7.700
Bacheloropleiding International Business Administration
Bacheloropleiding Law in Society
€9.200
De joint degree-bacheloropleiding Theologie*€5.000
Bacheloropleidingen verzorgd door de Faculteit der Bètawetenschappen

Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen 
Bacheloropleiding Philosophy, Politics and Economics
€11.200
Bacheloropleiding Geneeskunde** en Tandheelkunde€18.700
Bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences aan het Amsterdam University College (AUC)€11.978

Er wordt geen onderscheid gemaakt in de tarieven tussen voltijd, deeltijd en duaal.

*Overgangsregeling 2018B: Bachelorstudenten Theologie (jd) die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor deze opleiding mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het instellingstarief van 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.
Overgangsregeling 2015: Deeltijd-bachelorstudenten Theologie (jd) die voor 1 september 2016 zijn ingeschreven voor de deeltijdopleiding vallen gedurende tweemaal de nominale duur van de opleiding + 1 jaar in overgangsregeling 2015 (mits de inschrijving onafgebroken is), zij betalen in deze periode het instellingstarief van 2015-2016.

**Overgangsregeling 2018B geldt voor bachelorstudenten Geneeskunde die op 1 februari 2018 al ingeschreven staan voor deze opleiding. Zij mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar het instellingstarief van 2017-2018 betalen, mits de inschrijving onafgebroken is.

Overige tarieven

Heb je slechts belangstelling voor één of meer modules van een bepaalde opleiding, dan kun je bij de faculteit nagaan of er een mogelijkheid bestaat voor contractonderwijs. Ga uit van rond de €100 - €200 per EC.

De volgende faculteiten binnen de VU bieden contractonderwijs aan:

Het tarief voor een inschrijving als extraneus is €9.000.

Contact

Vrije Universiteit Amsterdam
Studie- en Studentadministratie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Voor contact en openingstijden kun je terecht op onze contactpagina.
;