Toelatingsexamen 21+

Colloquium doctum

Heb je geen Nederlands diploma dat toelating tot een bacheloropleiding mogelijk maakt en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je eventueel worden toegelaten door middel van een colloquium doctum. Dit houdt in dat je aantoont dat je over het benodigde niveau beschikt, door toetsen op 6 vwo-niveau af te leggen en de behaalde certificaten in te leveren bij de Vrije Universiteit. Je dient 21 jaar of ouder te zijn op het moment dat je met de opleiding begint. Welke toetsen je moet behalen hangt af van welke bacheloropleiding je wilt gaan volgen aan de Vrije Universiteit. Het colloquium doctum biedt alleen toegang tot die specifieke opleiding in dat specifieke jaar.

Wanneer geen colloquium doctum nodig?

Nederlands diploma
Je bent in beginsel toelaatbaar tot een bacheloropleiding indien je een van onderstaande diploma's hebt behaald of deze gaat behalen voor de start van de opleiding:
 • vwo-diploma; 
 • wo-propedeuse, -bachelor, of -master;
 • hbo-propedeuse of -einddiploma;

Dan is het colloquium doctum dus niet van toepassing. Let wel, per bacheloropleiding kunnen er nadere vooropleidingseisen gesteld worden, dit zijn vakken op 6 vwo-niveau. Informatie over deze vooropleidingseisen vind je in het opleidingsoverzicht bij de opleiding onder het kopje ‘toelatingseisen’.

Buitenlands diploma
Colloquium doctum is hier niet van toepassing. Meld je via Studielink voor de gewenste bacheloropleiding aan en geef daar aan welke buitenlandse vooropleiding je hebt gevolgd, ook als je hier geen documenten van hebt of de opleiding niet hebt afgemaakt. Heb je vragen hierover? neem dan contact op met:

• de Studentenbalie (studentenbalie@vu.nl) als het een Nederlandstalige bacheloropleiding betreft.
• de contactpersoon van de desbetreffende bacheloropleiding als het een Engelstalige bacheloropleiding betreft. Zie hiervoor de opleidingspagina van de bacheloropleiding die je wilt volgen.

In dit overzicht kun je per opleiding zien welke toetsen je in het kader van het colloquium doctum op 6 vwo-niveau af zult moeten leggen. Je wordt ook door de VU per mail geïnformeerd over welke toetsen je zult moeten behalen en wat de deadline voor het behalen is. Dit is geen automatisch gegenereerde mail en het kan dus even duren voordat je deze mail ontvangt.

De toetsen die je in het kader van het colloquium doctum op 6 vwo-niveau af zult moeten leggen kun je afleggen bij de instanties hieronder (voor de toetsdata en aanmelddeadlines zie onderstaande websites).

Staatsexamen vo
Voor alle vakken (let op de vroege aanmelddeadline)
CCVXVoor wiskunde A en B, biologie, natuurkunde en scheikunde
Boswell-Bèta*Voor wiskunde A, B en C, biologie, natuurkunde en scheikunde
Korteweg de Vries-InstituutVoor wiskunde A en B
VUVoor wiskunde (alleen voor de bacheloropleiding Psychologie)
VUVoor geschiedenis. De toets wordt in het Nederlands en Engels aangeboden. Klik hier voor meer informatie (Nederlands en Engels).
Diversen**Voor Engels
* Uitzondering: voor de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde worden certificaten behaald aan Boswell-Bèta niet geaccepteerd.

** Het Engels dient van het volgende niveau te zijn:

 • Een vwo of daaraan qua taalniveau Engels gelijkgesteld diploma
 • IELTS (academic) 6.5
 • TOEFL paper based test 580
 • TOEFL internet based test 92
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) of het Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) met een score A, B of C 
 • VU-test Engelse Taalvaardigheid: TOEFL ITP
 • Staatsexamen vo examen vwo in Engelse taal en literatuur

NB: 

 • Ten aanzien van bacheloropleidingen waarvoor selectie plaatsvindt kunnen hogere eisen worden gesteld aan de toets Engels. Of sprake is van hogere eisen kun je vinden op de opleidingspagina onder het kopje ‘toelatingseisen’. 
 • De Vrije Universiteit biedt geen trainingen of cursussen aan voor de toetsen die zullen moeten worden afgelegd.
 • Wil je de toetsen afleggen bij een ander instituut, informeer dan eerst bij de VU of de toetsen van dat instituut door de VU worden geaccepteerd.

Je volgt voor je aanmelding voor een bacheloropleiding het stappenplan voor de opleidingen met VU Matching of met selectie

Voor de toetsen op 6 vwo-niveau dien je je zelf aan te melden bij de instanties die de toetsen aanbieden. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. Let ook op de aanmelddeadlines die de instanties hanteren, deze kunnen vóór de aanmelddeadline van de bacheloropleiding liggen.

Lever zo spoedig mogelijk originele gewaarmerkte kopieën* van de toetsuitslagen in bij: 

Studie- en Studentadministratie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Je kunt ze zelf langsbrengen bij de studentenbalie in de centrale hal van het hoofdgebouw of opsturen op eigen risico.

* Gewaarmerkte kopie wil zeggen dat op de kopie van jouw diploma/certificaat een stempel en een handtekening staan van een officiële instantie waaruit blijkt dat de kopie overeen komt met het origineel. Dit waarmerken kan bij de administratie van de instelling die het diploma heeft verstrekt of bij de Studentenbalie van de Vrije Universiteit.

Wanneer je alle toetsen binnen het colloquium doctum met goed gevolg hebt afgelegd, lever je gewaarmerkte kopieën van de uitslagen in bij de VU. Wanneer de VU jouw toelaatbaarheid heeft verwerkt, zie je dat terug in VUnet. Mocht je nog steeds te horen krijgen dat jouw vooropleiding niet geverifieerd kan worden, neem dan contact op met de Studentenbalie via 020 598 5020 (maandag t/m vrijdag van 10:30-12:30 en van 14:00-17:00) of studentenbalie@vu.nl

Contact

Vrije Universiteit Amsterdam
Studie- en Studentadministratie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam 

020-5985020 (maandag t/m vrijdag van 10:30-12:30 en van 14:00-17:00)
studentenbalie@vu.nl

;