Theologie

Verdiep je in wat mensen geloven, welke betekenis dat heeft voor hun leven, en speel een verbindende rol tussen geloof en maatschappij.

Wisselwerking tussen geloof en cultuur

Je bent geïnteresseerd in de geschiedenis van het christelijk geloof en je leest graag teksten. Je wilt weten wat mensen geloven en welke betekenis dat heeft voor hun leven. Je zoekt naar de wisselwerking tussen geloof en maatschappelijke en culturele contexten. Daarom vind je de dialoog tussen de verschillende godsdiensten belangrijk en zoek je het gesprek met alle christelijke stromingen.

Voel je je aangesproken? Dan is de bacheloropleiding Theologie, die in Nederland hoog staat aangeschreven, je op het lijf geschreven. Je wordt academisch geschoold tot theoloog die midden in de maatschappij staat. Jouw rol reikt verder dan het christelijk geloof, omdat je met het geleerde in staat bent mensen en actuele maatschappelijke en geloofsthema's te verbinden. Dialoog en ontmoeting vormen dan ook de aandachtspunten van deze opleiding.

Theologie aan de VU wordt mede aangeboden door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Beide instellingen verzorgen de helft van het onderwijs bij deze bachelor. Je doet hier - ongeacht je levensbeschouwelijke achtergrond - kennis en vaardigheden op die horen bij de academische theologiebeoefening. Concreet: je leert vragen stellen over het geloof en de betekenis daarvan in het leven van mensen, en je ontwikkelt academische vaardigheden waarmee je straks in staat bent om gedegen onderzoek te doen of mee te schrijven aan een beleidsprogramma.

De Faculteit Religie en Theologie van de VU staat in de top 5 van de QS World University Ranking.

Verder kijken als theoloog

Vanuit het VU-thema Connected World leer je verder kijken dan het theologisch vakgebied. Je focust op de wisselwerking tussen geloof en maatschappelijke en culturele contexten. In het verlengde hiervan bekwaam je je in het voeren van de dialoog tussen de verschillende godsdiensten en het gesprek met alle christelijke stromingen. Al met al beweeg je als Theologie-student op het kruispunt van geloven en maatschappelijke perspectieven, met zingeving en ethiek als drijfveren.

Meeloopdag

Wil je zelf meemaken hoe het is om Theologie te studeren? Dan kun je je aanmelden om een dagje mee te lopen. Je krijgt colleges, ontmoet studenten en kunt hen alles vragen over de opleiding. Meld je aan via de website van de PThU.

Verander clichés. Ontdek hier hoe!

Wil je predikant, geestelijk verzorger of voorganger worden, dan is Theologie hier aan de VU je op het lijf geschreven. Wil je verder kijken, dan kan dat natuurlijk ook. Theologie houdt zich immers ook bezig met beleid en organisatie, onderwijs en onderzoek. Je kunt natuurlijk ook de diepte in via een masteropleiding. Je maakt jezelf dan nog gewilder op de arbeidsmarkt en kunt aan de slag als onderzoeker, beleidsmedewerker, journalist, docent of geestelijk raadsman of -vrouw in leger, ziekenhuis of gevangenis.

Vwo-diploma
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Theologie studeren: 

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij

Hbo propedeuse
Er zijn geen aanvullende eisen.

Hbo bachelor
Er zijn geen aanvullende eisen.

Ouder dan 21?
Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau:

  • Nederlands
  • Engels
  • Geschiedenis

Deficiënties wegwerken?
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

Buitenlands diploma
Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlands vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

  • Nederlands*
  • Engels*
  • Geschiedenis

* Onder het kopje ‘Deficiënties wegwerken’ vind je welke taalcertificaten de Vrije Universiteit accepteert.

Meer weten? meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding.

Deficiënties wegwerken?
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

Als aankomend student Theologie volg je het VU Matching programma. Zo zet je meteen een goede stap richting je eerste jaar hier aan de VU. Met VU Matching check je of je de juiste studiekeuze hebt gemaakt. VU Matching bestaat uit het invullen van een digitale vragenlijst.

Kijk voor meer informatie ook bij VU Matching of stel je vraag via matching.frt@vu.nl.

Vragen?
Wil je meer weten over het studieprogramma van de bachelor Theologie? Mail dan naar dr. Mr K.W. de Jong (PThU) of prof. dr. M.G.K van Veen (VU).

Algemene vragen?
Wij antwoorden graag!
• Bel ons op 020-59 85 000 (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur).
• Stuur een mail naar contact@vu.nl.
• Of stuur een Whatsappbericht naar +31 6 82 54 83 67.

Heb je een vraag over de toelatingseisen? De Studentenbalie geeft antwoord.
• Bel 020-59 85 020 (op werkdagen tussen 10.30 en 12.30 of 14.00 en 17.00 uur).
• Of stuur een mail naar studentenbalie@vu.nl.

Bachelordag
Kom naar de VU Bachelordag en vraag studenten en docenten alles wat je wilt weten over deze studie.

Leonie

Alumna Bachelor Theologie

Dit ga je doen

Verdiepende informatie over het opleidingsprogramma vind je in de studiegids.

In het eerste jaar krijg je een Inleiding in het Oude Testament, je leert Hebreeuws en praktische theologie, en maakt kennis met exegese. Maar ook vakken als Kerkgeschiedenis, Geschiedenis van de filosofie en een Inleiding Sociale wetenschappen maken er deel van uit. De inleiding Oude Testament richt zich op de ontstaansgeschiedenis, theologie en inhoud van de Bijbelse geschriften. In de module Kerkgeschiedenis wordt een overzicht van de geschiedenis van het christendom gegeven. En bij de inleiding Sociale wetenschappen maak je kennis met begrippen en inzichten uit de godsdienstpsychologie en de godsdienstsociologie én met de methoden en technieken van empirisch onderzoek.
empty

Het tweede en derde jaar staan in het teken van verbreding en verdieping. Je leert klassiek en nieuwtestamentisch Grieks, je verdiept je in de exegese van het Nieuwe Testament, je leert over de Islam en doet onderzoek in Amsterdamse geloofgemeenschappen in de module Religieuze existentie in Amsterdam. Daarnaast staan onder meer Moderne Kerkgeschiedenis, Reformatiegeschiedenis, Ethiek en Dogmatiek op het programma.
empty

In het eerste jaar krijg je een Inleiding in het Oude Testament, je leert Hebreeuws en praktische theologie, en maakt kennis met exegese. Maar ook vakken als Kerkgeschiedenis, Geschiedenis van de filosofie en een Inleiding Sociale wetenschappen maken er deel van uit. De inleiding Oude Testament richt zich op de ontstaansgeschiedenis, theologie en inhoud van de Bijbelse geschriften. In de module Kerkgeschiedenis wordt een overzicht van de geschiedenis van het christendom gegeven. En bij de inleiding Sociale wetenschappen maak je kennis met begrippen en inzichten uit de godsdienstpsychologie en de godsdienstsociologie én met de methoden en technieken van empirisch onderzoek.
empty

Het tweede en derde jaar staan in het teken van verbreding en verdieping. Je leert klassiek en nieuwtestamentisch Grieks, je verdiept je in de exegese van het Nieuwe Testament, je leert over de Islam en doet onderzoek in Amsterdamse geloofgemeenschappen in de module Religieuze existentie in Amsterdam. Daarnaast staan onder meer Moderne Kerkgeschiedenis, Reformatiegeschiedenis, Ethiek en Dogmatiek op het programma.
empty

Ruard Ganzevoort

Universiteit van Nederland
In Nederland zijn kerk en staat gescheiden. Dat klinkt allemaal leuk en aardig, maar wat betekent dat in de praktijk? Dat religie achter de voordeur thuishoort? Maar wat doet die uitspraak "God zij met ons" in dat geval op je geld? Prof. dr. Ruard Ganzevoort (VU) legt je uit hoe de Nederlandse overheid van oudsher om probeert te gaan met religie en illustreert dat ook aan de hand van de uitdagende discussie over rituele slacht.

De overige video's van dit college:

(2/5) Als God almachtig is, waarom maken gelovigen zich dan druk als je hem beledigt?

(3/5) Waarom hebben gelovigen vaak een probleem met homoseksualiteit?

(4/5) Kun je beter met tegenslag omgaan als je gelooft?

(5/5) Wordt iedereen spiritueel als religies verdwijnen?

;