Science, Business & Innovation

Vertaal je talent in natuurwetenschap en ondernemerschap naar innovatieve oplossingen voor economie en samenleving

Slimme en innovatieve oplossingen

Voor een toekomstbestendige samenleving zijn we afhankelijk van slimme en innovatieve oplossingen. Met Science, Business & Innovation (SBI) – een unieke opleiding binnen het Nederlands bacheloraanbod – leer je om met een wetenschappelijke, maatschappelijke, economische bril naar de wereld te kijken.

Je kijkt over vakgebieden heen en ontwikkelt vaardigheid in het vertalen van natuurwetenschappelijke vindingen naar innovatieve, marktgerichte toepassingen. De opleiding heeft in 2013 als eerste opleiding in Nederland het prestigieuze Bijzonder Kwaliteitskenmerk Ondernemen van accreditatie-autoriteit NVAO ontvangen.

SBI bestaat uit een combinatie van natuur- en sociaalwetenschappelijke en bedrijfskundige vakken. Tijdens je bachelor leer je hoe je ontdekkingen die in laboratoria worden gedaan, kunt beoordelen op marktwaarde en maatschappelijk nut. Je ontwikkelt zowel academische vaardigheden (kritisch nadenken, omgaan met interdisciplinaire vraagstukken) als ondernemersvaardigheden (projectmatig werken en scherp argumenteren). Zo word je opgeleid om goede ideeën door te ontwikkelen vanuit een verdienmodel. Serious business dus.


Scriptieprijs 2018
Scriptieprijs 2018Birgit Henrich ontving de Scriptieprijs 2018 voor haar studie naar de technische specificaties van haaienhuidcoating. Zij onderzocht de achterliggende natuurwetenschappelijke principes van deze coating en de theoretische bases van de coatingtechnieken van concurrerende bedrijven. Vervolgens heeft zij de marktontwikkelingen en -mogelijkheden voor deze coating in beeld gebracht.

De studie wordt gekenmerkt door een intensieve bestudering en analyse van zowel het concurrentie krachtenveld als de technologische mogelijkheden en randvoorwaarden; een bijzondere combinatie. Ook leverde het zeer waardevolle aanbevelingen op voor de toekomstige product-markt-technologie strategie van Qlayers. Een strategie waarmee Qlayers de luchtvaartindustrie wil betreden.

Verder kijken als expert in Science, Business & Innovation

Het welzijn van onze maatschappij staat onder druk. Via de VU-thema’s Science for Sustainability en Human Health and Life Sciences werken we aan duurzame oplossingen met experts uit verschillende vakgebieden. Als SBI-student profiteer je van deze kruisbestuiving tussen onder meer schei- en natuurkundigen, economen en sociaal wetenschappers. Samen vergroten jullie tijdens praktijkopdrachten je kennis en zetten deze om in potentiële maatschappelijke en economische toepassingen.

Interesse? Kom proefstuderen!

Heb je een Bachelordag bezocht en wil je nog meer weten over hoe het is om SBI te studeren? Kom dan proefstuderen op 5 maart 2020. Tijdens het Proefstuderen maak je op een informele manier kennis met de VU, het studeren, de verschillende onderwiijsvormen en de opleiding SBI. Samen met andere scholieren volg je een aantal voorbeeldcolleges en kan je na afloop vragen stellen aan docenten en studenten. Naast het proefstuderen is het ook mogelijk om mee te lopen met een SBI student. Tijdens een meeloopdag ga je een dag mee met een SBI student en volg je een echt college van de student.

Verander energie. Ontdek hier hoe!

Je sluit je bachelorfase af met een stage bij een innovatief bedrijf of organisatie. Hierdoor pas je je opgedane kennis al tijdens je opleiding toe en zet je al snel je eerste stappen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld op een plek waar natuurwetenschap, bedrijfskunde en innovatie samenkomen en dat zijn er heel veel. Van investeringsmaatschappijen tot de energie- of gezondheidssector en van de overheid tot de biotechnologische industrie. Je SBI-studie bereidt je ook goed voor op een carrière als ondernemer of als consultant in het bedrijfsleven. Het kan natuurlijk ook zijn dat jouw beroep nog moet worden uitgevonden, dit vakgebied is immers continu in ontwikkeling!

Met je bachelordiploma kun je in zowel Nederland als het buitenland in een groot aantal masters instromen. Veel SBI-studenten kiezen voor de VU-masteropleiding Science, Business & Innovation waar je je verdiept in één richting: Energy & Sustainability of Life & Health. Bij een aantal master opleidingen is het mogelijk om direct in te stromen en bij andere zijn een aantal schakelvakken verplicht.

Voorbeelden van studierichtingen waarin SBI studenten hun master hebben gedaan:

Energy Science (UU), Sustainable Business Innovation (UU), Management, Policy Analysis and entrepreneurship (VU), Environment and Resource Management (VU), Business Administration (VU, UvA), Management of Innovation (EUR), Industrial Ecology (TU Delft/UL), Innovatiewetenschappen (TUE, UT), Complex Systems Engineering and Management (TU Delft), Policy and Science (University College London), Renewable Energy (Universiteit van Kopenhagen, Denemarken), Innovation Management, Entrepeneurship & Sustainability (TU Berlin), Management & technology (TU Munich).

Alumnus Ernst Breel is na zijn studie SBI gaan werken voor het startup bedrijf Optics11. In het interview met Ernst lees je meer over zijn keuze voor de studie SBI en wat hij doet bij Optics11.

Ben naar meer loopbaanverhalen? Lees ze hier

 

 

Vwo-diploma 
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Science, Business & Innovation studeren: 

 • Natuur en Gezondheid aangevuld met Wiskunde B en Natuurkunde
 • Natuur en Techniek 
 • Economie en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde
 • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde

Hbo propedeuse
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde B*, Natuurkunde en Scheikunde. 

Hbo bachelor
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde B*, Natuurkunde en Scheikunde. 

*Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.  

Ouder dan 21?        
Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau: 

 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde  

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

Buitenlands diploma 
Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlandse vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Engels*
 • Nederlands*
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde 

* Onder het kopje ‘Deficiënties wegwerken’ vind je welke taalcertificaten de Vrije Universiteit accepteert. 

Meer weten? meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding.

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor? 
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

Na het maken van je studiekeuze biedt VU Matching je de mogelijkheid om te bepalen of de studie overeenkomt met het beeld en de verwachtingen die je hebt en of de studie bij jou past. VU Matching is een onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU.

Bij deze opleiding bestaat VU Matching uit twee verplichte onderdelen:
1. Het invullen van de digitale vragenlijst op VUnet.
2. De matchingsactiviteit op de campus.

De matchingsactiviteit op de campus vindt plaats op donderdag 4 juni 2020. Om de uitnodiging voor deze dag te kunnen ontvangen, is het belangrijk dat je na je aanmelding in Studielink inlogt in VUNET met de jou toegemailde inloggegevens.

De startdatum voor het versturen van de uitnodigingen is nu nog niet bekend. Houd je inbox in de gaten: de uitnodiging wordt gestuurd naar het e-mailadres dat je bij je aanmelding hebt opgegeven. Controleer regelmatig je spamfolder om zeker te zijn dat je geen berichten van ons misloopt.

De opleiding organiseert op donderdag 5 maart 2020 een proefstudeerdag. Deze is inhoudelijk bijna gelijk aan de matchingsdag en deelname aan deze dag geldt als vrijstelling voor deelname aan de matchingsactiviteit. Je kunt je nu aanmelden voor de proefstudeerdag.

LET OP: Invullen van de matchingsvragenlijst èn deelname aan de matchingsactiviteit is bij deze opleiding verplicht!

Voor algemene informatie over VU Matching, kun je terecht op www.vu.nl/vumatching. Wil je meer informatie over de matchingsactiviteit? Neem dan contact op met de matchingscoördinator van de Faculteit der Bètawetenschappen: matching.beta@vu.nl.


Vragen? Stuur een e-mail naar contact@vu.nl

Bachelordag

Laat je op de Bachelordag uitgebreid voorlichten op de informatiemarkt en bezoek de voorlichtingsronde van de opleiding. De eerstvolgende Bachelordag is op 8 februari 2020.

Download hier de presentatie van Science, Business and Innovation van afgelopen bachelordag.

Proefstuderen
Je bent welkom om een dagje te komen proefstuderen. Deze dag is ook een matchingsactiviteit van de opleiding.

Contact our student ambassadors 

If you are wondering what it is like to live and study in Amsterdam from a current student perspective, do not hesitate to contact our student ambassadors; they would love to share their experiences with you!


Dit ga je doen

In de eerste twee jaar worden innovatieprojecten gegeven waarin alle voorafgaande kennis wordt geactiveerd in een zogenaamde Casus, die steeds ontleend is aan de werkelijkheid in het bedrijfsleven. Op deze manier word je continu gemotiveerd om actief met de stof bezig te zijn en deze zo goed mogelijk te begrijpen. Bij hoorcolleges legt de docent de lesstof uit. Vervolgens ga je zelf aan de slag tijdens werkcolleges, waarbij je onder begeleiding van de docent of een student met de stof bezig gaat. Zo leer je bijvoorbeeld de Science, Business en Innovation-kanten van een uitvinding begrijpen, zoals een geneesmiddel of een biobrandstof.

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Science Business & Innovation vind je in de studiegids.

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.
empty

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.
empty

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.
empty

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Science Business & Innovation vind je in de studiegids.

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.
empty

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.
empty

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.
empty

Samenvatting Science, Business and Innovation

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

1 mei

StartDatum

1 september

Vorm

Voltijd

Bindend Studie Advies

norm 42 EC

Toelatingseisen


VWO Profiel

NT / NG met Wiskunde B en Natuurkunde / EM met Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde / CM met Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde

Interessegebied

Economie, Recht en Bestuur
Informatica, Wiskunde en Bedrijf
Natuurwetenschappen

Vincent Franken

Alumnus Science, Business & Innovation

Nieuw: Component

Tijdens mijn Bachelor Science, Business & Innovation heb ik samen met een groep van zes studenten het consultancy bureau Clearfields SIX opgericht. Ik heb hier samen met twee andere SBI’ers ruim twee jaar super veel geleerd over ondernemerschap en veel mooie opdrachten mogen uitvoeren. Tijdens mijn afstudeeronderzoek SBI kwam ik echter in aanraking met de enorme mogelijkheden van nanotechnologie. In deze harde wetenschap zag ik door mijn SBI achtergrond zoveel kansen, dat ik samen met Roel Boekel (SBI) begin 2014 het bedrijf ‘Nanonow’ ben begonnen. De droom van Nanonow is om Nederland innovatiever te maken door de kansen van nanotechnologie te benutten. Door samen met de bedrijven waarmee we werken de juiste vragen te stellen, en slim na te denken over nanotechnologie, is het vaak verrassend eenvoudig hoe snel producten en processen met nanotechnologie verbeterd kunnen worden.

Michiel Drijver

Student Science, Business & Innovation

Michiel Drijver     

Innovatie lijkt iets magisch, maar het gaat bij het bedenken van nieuwe ideeën lang niet altijd om het denkbeeldige lampje dat plotseling begint te branden. In plaats daarvan leer je bij SBI om problemen (of oplossingen) systematisch te analyseren zodat het niet op toeval hoeft aan te komen. Bij SBI wordt je opgeleid tot iemand die complexe problemen vanuit verschillende perspectieven kan bekijken en begrijpen. Dit maakt deze studie uniek, want je bent als geen ander in staat om alle belangrijke aspecten en belangen mee te wegen bij de ontwikkeling van nieuwe ideeën. Wat mij heeft getrokken aan SBI is de grote afwisseling aan vakken, waardoor je jezelf niet langdurig blind hoeft te staren op één discipline. Bovendien is de link met de praktijk erg zichtbaar, zeker in de innovatieprojecten waarin je in teams bezig bent met actuele cases en vaak met de professionals samenwerkt. Kortom: SBI is een veelzijdige studie die je op allerlei manieren goed voorbereid voor je eerste stappen op de arbeidsmarkt!

Facebook-icoon
;