Scheikunde

Haal meer uit materie!
Hoe kan de efficiëntie van zonnecellen worden vergroot? Kunnen we CO2 omzetten naar bruikbare grondstoffen? Is het mogelijk betaalbare bio-plastics te maken die 'gewone' plastics kunnen vervangen? In maatschappelijke thema’s als duurzame energie, klimaatverandering en voedseltekorten is chemische kennis onmisbaar.

Waar gaat Scheikunde over?

Scheikunde studeren aan de universiteit is anders dan wat je gewend bent op het vwo. In de bacheloropleiding gebruik je moderne technieken en theorieën om de structuur en eigenschappen van moleculen en grotere biochemische systemen in levende cellen te begrijpen. Je leert nieuwe moleculen ontwerpen en in het laboratorium produceren, maar ook computermodellen ontwikkelen waarmee je het gedrag van moleculen kunt nabootsen en voorspellen. Met deze kennis kun je bestaande processen en materialen verbeteren. Je krijgt college van toponderzoekers in de volle breedte van de chemie en werkt mee aan vooruitstrevend onderzoek.

Scheikunde Amsterdam

De Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam hebben hun krachten gebundeld in de gezamenlijke bacheloropleiding Scheikunde. Amsterdam biedt hiermee de breedste scheikundeopleiding van Nederland. Afgestudeerden ontvangen een diploma dat geaccrediteerd is door beide universiteiten.

 

VUvA logos

Verander energie. Ontdek hier hoe!

jointdegree2
De bacheloropleiding Scheikunde is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Door onze krachten te bundelen bieden wij een opleiding die alle expertisegebieden binnen de scheikunde dekt. Hierdoor krijg je een goed beeld van de diversiteit en mogelijkheden van scheikunde. Door het grote aanbod van vakken is er veel keuze, zowel in de breedte als in de diepte. Amsterdam biedt hiermee een zeer  veelzijdige scheikundeopleiding.

In Amsterdam wordt in élk expertisegebied innovatief onderzoek gedaan. Hierdoor ben je vanaf het begin van je opleiding op de hoogte van alle recente ontwikkelingen binnen de chemie, zoals moleculaire machines en supramoleculaire katalyse.

Je hebt veel ruimte om je opleiding in te richten zoals jij dat wilt. Tijdens het tweede en derde jaar krijg je veel ruimte om zelf vakken te kiezen. Je kunt je kennis verdiepen met vakken bij Scheikunde of verbreden bij andere opleidingen.

De afstand tussen studenten en docenten is klein, waardoor je gemakkelijk even bij een docent binnenstapt als je een vraag hebt over de stof. In het eerste jaar word je begeleid door een ouderejaarsstudent, zodat de overgang naar de universiteit zo soepel mogelijk verloopt. De groepen waarin je werkt zijn klein en hecht.

Je leert veel over het (zelfstandig) uitvoeren van onderzoek. Al in je eerste jaar werk je in een groepje aan een zelfgekozen project. In het tweede jaar zijn er twee projectperiodes: één bij een onderzoeksgroep aan de UvA of VU en één waarbij je zelf kiest tussen een onderzoeksproject, een innovatieproject gericht op het bedrijfsleven of een korte stage als leraar. Je sluit de bachelor af met een zelfstandig onderzoek bij een van onze onderzoeksgroepen, het AMC, het Nederlands Kanker Instituut (NKI) of in het bedrijfsleven. Je kunt je onderzoek ook in het buitenland uitvoeren.

Je wordt uitstekend opgeleid voor alle moleculaire masteropleidingen in Nederland en daarbuiten. Ook een technische master behoort tot de mogelijkheden.

  Bindend studieadvies
  De opleiding Scheikunde hanteert een bindend studieadvies (BSA): eerstejaarsstudenten die in juli minder dan 42 studiepunten hebben behaald, mogen hun bachelor niet voortzetten. In je eerste studiejaar krijg je drie keer een advies over je studievoortgang.

  • In november krijg je een preadvies op basis van je eerste resultaten.
  • In januari krijg je een voorlopig studieadvies
  • In juli krijg je een bindend studieadvies: er wordt bepaald of je de opleiding mag voortzetten

  Bij het advies wordt rekening gehouden met eventuele bijzondere omstandigheden zoals ziekte of persoonlijke factoren.

  Academische vaardigheden 
  Om de overgang naar een wetenschappelijke opleiding te vergemakkelijken, krijg je een tutor toegewezen: een ouderejaarsstudent Scheikunde die jou, samen met een kleine groep van 15 andere studenten, onder zijn of haar hoede neemt.
  Tijdens de bijeenkomsten met je tutorgroep:
  • besteed je aandacht aan je manier van leren en studeren,
  • word je begeleid bij het aanleren van academische vaardigheden, zoals schriftelijke en mondelinge verslaglegging
  • oriënteer je je op het onderzoeks- en beroepenveld

  De onderwerpen die tijdens dit vak besproken worden, richten zich op het lopende onderwijs. Je tutor ondersteunt je dus zo goed mogelijk bij je studie en helpt jou je weg te vinden binnen de opleiding en het vakgebied.

  Chemistry tour
  We organiseren jaarlijks de Chemistry Tour om je te inspireren en je met de meest spraakmakende wetenschappers en hun baanbrekende onderzoek kennis te laten maken.  Hiervoor nodigen wij Nobelprijswinnaars uit, zodat je van hen kunt leren wat onderzoek doen inhoudt.

  Kijk hier voor de afgelopen edities.

  Studieadviseur
  Een studieadviseur heeft een goed overzicht van de studiemogelijkheden binnen de opleidingen. De studieadviseur heeft, behalve met studenten, ook goede contacten met de docenten en kan daardoor als intermediair tussen beide groepen functioneren.

  Bij de studieadviseur kun je onder andere terecht voor:

  • Advies wanneer persoonlijke omstandigheden je studie beïnvloeden;
  • Begeleiding bij het maken van keuzes;
  • Vragen over extra uitdaging en verdieping;
  • Advies over je studieplanning en bij studievertraging;
  • Ondersteuning bij effectiever studeren;
  • Studeren met een functiebeperking.
  De studieadviseur van de opleiding Scheikunde is Ambi Oosterhout.

  Je kunt je verder in het vakgebied specialiseren met de tweejarige master Chemistry. Daarbinnen worden drie verschillende specialisaties aangeboden:

  Ook heb je, mét bepaalde keuzevakken, toegang tot verschillende masters in Nederland en in het buitenland. Een aantal voorbeelden aan de UvA en de VU zijn: 

  Wetenschapsjournalist, ondernemer of leraar worden?
  Een universitaire master leidt je op tot wetenschappelijk onderzoeker maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor een andere carrière. De UvA biedt bij een groot aantal bètamasters professionele specialisaties aan. Deze focussen op andere vaardigheden dan onderzoek doen. Je volgt dan een jaar lang (60 studiepunten) het reguliere programma van je gekozen master, en aansluitend een jaar lang (60 studiepunten) het programma van je gekozen specialisatie. Er zijn op dit moment vijf specialisaties beschikbaar:

  • Major Science in Communication 
  • Major Science in Society 
  • Major Teaching
  • Tesla Minor 
  • Minor Science for Sustainability

  Lerarenopleiding
  Als je leraar Scheikunde wilt worden, dan kun je na een master Chemistry de lerarenopleiding volgen bij het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO). Het volgen van de educatieve minor in de keuzeruimte van je bachelor vormt een goede basis voor de Lerarenopleiding.

  Meer informatie
  Alle informatie over de mogelijkheden en masterprogramma's vind je op de Mastersite.

  De arbeidsmarkt
  Na de bachelor Scheikunde en een van de daarop aansluitende masters kun je terecht bij een groot aantal (semi-)overheidsinstellingen of bij een van de vele bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van de chemie, biochemie of geneeskunde.

  Afgestudeerden zijn bijvoorbeeld werkzaam:

  • Als projectleider bij organisaties als TNO en RIVM. Hier zijn ze verantwoordelijk voor het toegepast chemisch, milieuchemisch of biochemisch onderzoek;
  • In het bedrijfsleven, waar chemici op allerlei fronten worden ingezet. Zo leveren ze een belangrijke bijdrage aan het optimaliseren van processen voor de productie van chemische grondstoffen, het ontwikkelen van nieuwe strategieën voor het maken van geneesmiddelen en het ontwikkelen van nieuwe materialen zoals polymeren met bijzondere eigenschappen. Je kunt denken aan bedrijven als Shell, Dow Chemicals, DSM, Solvay, Avantium etc.;
  • Als promovendus bij de universiteit of een onderzoeksgroep. Vier jaar lang werk je aan een onderzoek waarop je promoveert tot doctor. Je kunt werken aan veel verschillende onderwerpen, zoals het ontwikkelen van nieuwe analysemethoden om kanker vroegtijdig op te sporen, het nabootsen van fotosynthese als alternatieve energiebron of het ontwerpen van duurzame syntheseroute voor nieuwe materialen. Veel gepromoveerden gaan verder met onderzoek of krijgen leidinggevende functies bij universiteiten, de chemische industrie of de overheid.
  • Als docent scheikunde in het middelbaar of hoger onderwijs.
  • Bij andere organisaties waar een bèta-achtergrond gewenst is, zoals milieuadviesbureaus, banken of ICT-bedrijven. 

  Ben je benieuwd naar de loopbaanverhalen van onze alumni? Lees de verhalen van Rob, Gert-Jan, en Bianca, Floris en Tanja

  Naast je studie kun je genieten van de culturele, sportieve en sociale activiteiten die Amsterdam biedt. Ook kun je lid worden van de studievereniging, of actief zijn in de opleidingscommissie of studentenraad van jouw faculteit.

  Studievereniging ACD
  Het Amsterdams Chemisch Dispuut (ACD), de studievereniging voor studenten Bio-exact en Scheikunde, is zeer actief. Als lid van het ACD krijg je korting op studieboeken en labjassen.

  • Elke vrijdag organiseert het ACD een borrel voor zowel de studenten als de medewerkers, waardoor je al snel veel mensen leert kennen.
  • ACD zet zich in voor studentenbelangen zoals onderwijsverbetering.
  • Ook organiseert de vereniging samen met andere bètastudieverenigingen van de UvA en de VU excursies naar bedrijven als Shell, Heineken en DSM.
  • Eens in het jaar organiseert het ACD een excursie naar het buitenland, met daarin onder andere een bezoek aan een universiteit en chemische bedrijven.
  • Website ACD

  Studenteninvloed
  Op de universiteit mag je je stem laten horen en je eigen onderwijs beoordelen. Op diverse niveaus is er inspraak van studenten op het onderwijsbeleid van de universiteit. Voorbeelden zijn de opleidingscommissie en de facultaire studentenraad, waarin jaarlijks een aantal studenten wordt gekozen.

  Daarnaast heb je ook ruime invloed op de kwaliteit van het onderwijs binnen je eigen opleiding via de studentenevaluaties. Die worden na afloop van ieder vak georganiseerd. Mede op basis van het oordeel van de studenten wordt de inhoud of opzet van een vak aangepast.

  Sport en cultuur
  Als je na college wilt sporten, dan kun je terecht in ons Universitair Sportcentrum (USC) op het Science Park of een andere locatie in de stad. Ook kun je sporten op het VU Sportcentrum. Volg je liever een cursus fotografie of toneel? Ga dan naar de culturele organisatie van de UvA (CREA) of van de VU (Griffioen). 

  Collegegeld en studiekosten
  Naast het collegegeld komen er nog extra studiekosten bij. Voor aanvang van het collegejaar dien je in het bezit te zijn van een laptop voor diverse onderwijsonderdelen. De aanschaf van een eenvoudige laptop, met studentenkorting is rond de € 400,-Je kunt zelf een laptop uitkiezen. De collegegeldtarieven zijn onderverdeeld in wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Hier vind je meer informatie over het collegegeld.

  Minimumeisen laptop
  De opleiding formuleert minimumeisen waaraan je laptop dient te voldoen. Als UvA-student kun je verschillende softwarepakketten, waaronder, Microsoft Office, met korting bij SURFspot kopen. 
  Minimumeisen voor je laptop

  Verplichte studiemiddelen
  De kosten voor boekenander studiemateriaal verschillen per studiejaar. In je eerste jaar ben je ongeveer € 750 kwijt. In je tweede en derde jaar hergebruik je verschillende boeken, waardoor de kosten in volgende jaren aanzienlijk lager zijn. Je bent ongeveer € 250 kwijt in je tweede jaar en de kosten in je derde jaar zijn afhankelijk van de keuzevakken, waar je je voor opgeeft.

  Overig
  De faculteit berekent geen kosten voor het gebruik van microscopen of het breken van glaswerk. Je moet als student wel zelf zorgen voor een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.

  Als je Scheikunde in Amsterdam studeert volg je de meeste vakken op het Science Park. Onderzoeksprojecten en keuzevakken volg je op beide locaties; Science Park Amsterdam en de Zuid-as. Het Science Park is een inspirerende wetenschappelijke omgeving, waar ook een groot aantal andere onderzoeksinstituten en innovatieve bedrijven is gevestigd. Je vindt er moderne collegezalen, laboratoria en computer- en studieruimtes, waar je zelfstandig kunt werken.

  Locatie Zuid-as ligt op een campus met de daar bijbehorende voordelen. Je kunt makkelijk vakken van andere opleidingen volgen, bijvoorbeeld binnen je minor. Daarnaast zijn er verschillende onderzoeksinstituten èn alle studiefaciliteiten liggen dicht bij elkaar.
  Als student krijg je je eigen computeraccount en opslagruimte. Op MijnUvA vind je onder andere actuele berichten uit Blackboard met studie-informatie, UvA studentenmail, student.uva.nl en het Studenteninformatiesysteem (SIS) voor je vak- en tentamenaanmeldingen. In Datanose vind je je rooster.

  Naast het  studeren bieden beide universiteiten genoeg mogelijkheden tot ontspanning. Je vindt er niet alleen een espressobar, een restaurant en cafés, maar ook twee  sportcentra:

  Houd je van cultuur dan kan je voor cursussen en voorstellingen terecht bij CREA en de Griffioen.

  Bereikbaarheid
  De VU campus ligt in het zuiden van Amsterdam, aan de Zuidas. vlakbij station Amsterdam Zuid/WTC en Schiphol. Ook deze campus is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
  Adres: Boelenlaan 1105 | 1081 HV Amsterdam
  Telefoon: 020 59 89898 

  Science Park Amsterdam is gelegen aan de oostelijke kant van Amsterdam in de Watergraafsmeer en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
  Adres: Science Park 904 | 1098 XH Amsterdam
  Telefoon: 020 525 7100
  Kijk hier voor informatie over het gebouw

  Vwo-diploma
  Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Scheikunde studeren: 

  • Natuur en Gezondheid, aangevuld met Wiskunde B en Natuurkunde
  • Natuur en Techniek 
  • Economie en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde
  • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde

  Hbo propedeuse 
  Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen: Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde op 6 vwo-niveau en Nederlands en Engels op 5 havo-niveau.
  Als je een hbo-propedeuse Chemie hebt vervalt de aanvullende eis Scheikunde.
  Vaak blijkt de opleiding voor hbo-propedeuse-studenten wel (te) zwaar.

  Hbo bachelor
  Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde. 
  Als je een hbo-bachelor Chemie hebt vervalt de aanvullende eis Scheikunde.

  Ouder dan 21?   
  Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau: 

  • Engels
  • Nederlands
  • Wiskunde B
  • Natuurkunde
  • Scheikunde

  Buitenlands diploma 
  Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlandse vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

  • Engels*
  • Nederlands*
  • Wiskunde B
  • Natuurkunde
  • Scheikunde

  * Onder het kopje ‘Deficiënties wegwerken’ vind je welke taalcertificaten de Vrije Universiteit accepteert.

  Meer weten? meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding.

  Deficiënties wegwerken?
  Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

  Ja, ga je ervoor?
  Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

  Deelname aan de matching is verplicht voor deze bacheloropleiding, kijk voor informatie bij Matching.

   

  Matching is een onderdeel van je inschrijving en vindt plaats na je studiekeuze. Bij deze opleiding wordt de matching verzorgd door de Universiteit van Amsterdam, ook gelden de matchingsvereisten van de Universiteit van Amsterdam.

  Bij de UvA Matching neem je deel aan het onderwijs bij de door jou gekozen bacheloropleiding. Je studeert thuis en sluit UvA Matching af met een toets. Op basis daarvan ontvang je een persoonlijk advies. Je toetst zo of de studie echt bij je past en of je voldoende motivatie en studievaardigheden bezit om in september te starten.

  Na je inschrijving via Studielink (uiterlijk 1 mei) ontvang je vanzelf een e-mail om je aan te melden voor UvA Matching. De matchingsactiviteit voor Scheikunde vindt plaats op woensdag 30 mei 2018.

  Meer informatie over de matchingsactiviteit vind je hier. Lees ook de FAQ's UvA Matching. Heb je toch nog vragen over de matching, neem dan contact op met de matchingscoördinator van de Faculteit der Bètawetenschappen: matching.beta@vu.nl.

  Deelname aan de matching is verplicht voor deze bacheloropleiding!

   

  Vragen? Stuur een e-mail naar contact@vu.nl

  Voorlichtingsactiviteiten
  Wil je meer weten over de opleiding? Of graag een keer ervaren hoe het is om Scheikunde te studeren? Kom dan vooral een keer langs. Er worden verschillende activiteiten op de VU en UvA georganiseerd om jou kennis te laten maken met de studie.

  Schoolvoorlichting - hele jaar door
  De voorlichter en studentvoorlichters komen naar scholen toe om informatie te geven over de bachelor Scheikunde. Houd dus de voorlichtingsdagen van jouw school in de gaten! Mochten we niet langskomen, vraag dan je docent of decaan om contact op te nemen met ons. Dan kijken we of we alsnog een voorlichting kunnen geven!

  Facebook-icoon

  Dit ga je doen

  Scheikunde is een voltijdstudie en vanaf het begin wordt een behoorlijke inspanning van je verwacht. Elk studiejaar omvat 60 studiepunten (EC) en is opgebouwd uit twee semesters van 20 weken. Een semester bestaat uit twee blokken van acht weken en een blok van vier weken. Alles bij elkaar ben je ongeveer 40 uur per week met je studie bezig.

  Onderwijsvormen
  Wat voor onderwijs kun je verwachten? Tijdens de bachelor Scheikunde volg je vakken in verschillende onderwijsvormen:

  • In hoorcolleges licht een docent de stof toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
  • Tijdens een werkcollege oefen je met de stof die tijdens het hoorcollege is besproken. Dit doe je in kleine groepen van 25 studenten onder begeleiding van een docent.
  • Practica bestaan uit opdrachten die je individueel of in tweetallen uitvoert in het laboratorium. De begeleiding van practica is in handen van docenten, onderzoekers of studentassistenten.
  • Tijdens een project ga je in een groepje van twee tot vijf studenten vier weken aan de slag om aan een grote opdracht te werken. Je wordt begeleid door docenten.

  De meeste colleges worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk tentamen, een werkstuk of een eindpresentatie. In de opleiding leer je academische vaardigheden zoals communiceren, wetenschappelijk schrijven en presenteren, logisch redeneren, kritisch denken en reflecteren.

  Kijk in dit jaarschema hoe de bachelor is opgebouwd. (Je kunt geen rechten ontlenen aan dit schema)

  We stimuleren studenten met een hoog ambitieniveau. Naast je bachelor Scheikunde kun je daarom het honoursprogramma doen: een op maat gemaakt programma van extra vakken met een studielast van een half jaar (30 EC). Je kunt kiezen voor meer specialisatie of juist voor meer verbreding. Als honoursstudent krijg je extra aandacht en persoonlijke begeleiding. Als je voor alle reguliere en extra vakken gemiddeld een 7 of hoger haalt, krijg je op je bachelordiploma een honoursaantekening.

  Scheikunde_02

  In het eerste jaar volg je zes thema’s waarin je de basis legt die iedere chemicus nodig heeft. Elk thema bestaat uit 3 tot 4 vakken waarbij alle theorie in samenhang met de toepassingen behandeld wordt, van analytische technieken tot biochemische netwerken en van chemische reactiviteit tot organische chemie. Ook onmisbaar zijn natuurkunde en wiskunde. Ongeveer 25% van je opleiding bestaat uit practica. Je gaat proeven doen, nieuwe moleculen maken en analyses uitvoeren. Tijdens de practica komt scheikunde tot leven.

  De thema’s op een rij:

  • Van atoom tot (bio)molecuul
   In dit thema leg je de basis. Wat is een chemische reactie en waarom?
  • Levende chemie
   Hierin ga je aan de slag met de chemie van het leven. Je krijgt inzicht in de moleculen die bepalen wat een levende cel levend maakt. Individuele bouwstenen worden door de cel samengevoegd tot complexe structuren als DNA en eiwitten. Hoe zijn deze stoffen opgebouwd en hoe werken ze?
  • Moleculen in beweging
   Je krijgt in dit thema een inleiding in de thermodynamica en kinetiek van chemische reacties. Er wordt daarbij o.a. aandacht besteed aan evenwichtsreacties en redox-reacties.
  • Licht op moleculen
   Je leert technieken om stoffen te identificeren en te analyseren. ‘Wat zit er in dat bloedmonster?’ of ‘Met welke stoffen is dat bodemsample verontreinigd?’ Ook ga je op zoek naar nieuwe stoffen in complexe mengsels.
  • Moleculen maken
   Duurzaamheid is de toekomst. In dit thema ga je je eigen moleculen maken  die misschien de basis gaan vormen voor betere, sterkere en duurzamere materialen.
  • Moleculen en gezondheid
   De mens is een grote chemische fabriek. ‘Hoe werkt het lichaam?’ ‘Welke chemische processen zijn daarbij betrokken?’ ‘Hoe werken cellulaire systemen?’ ‘Hoe kun je met moleculen invloed uitoefenen op het menselijk lichaam?’
    
  Voor een overzicht van de bachelorvakken kun je kijken in de digitale studiegids.

  In het tweede jaar verdiep en verbreed je je scheikundige kennis. Er komen nieuwe vakken bij zoals Quantumchemie en je gaat de diepte in met organische en anorganische chemie. Daarnaast heb je veel vrije keuzeruimte. Je gaat twee keer een maand aan de slag met een onderzoeksproject of een innovatieproject gericht op het bedrijfsleven van jouw keuze. Daarnaast kun je je ook een maand  op het onderwijs oriënteren waarbij je stage loopt op een middelbare school. 

  Scheikunde_01

  Voor een overzicht van de bachelorvakken kun je kijken in de digitale studiegids.

  Je derde jaar begin je met een half jaar keuzeruimte die je zelf kunt invullen met losse keuzevakken of een minor.

  Het derde jaar sluit je af met het bachelorproject waarin je drie maanden onderzoek doet en afrondt met een afstudeerverslag. Je krijgt dan de titel Bachelor of Science (BSc) en ontvangt een gezamenlijk diploma van UvA en VU.

  Voor een overzicht van de bachelorvakken kun je kijken in de digitale studiegids.

  Minoren en keuzeruimte

  De opzet van de bachelor is flexibel door de keuzeruimte. In je derde studiejaar vul je het eerste semester zelf in (30 EC). Dit kun je op meerdere manieren doen:

  • Met vrij te kiezen vakken buiten de opleiding Scheikunde.
  • Met een minor: een vast samengesteld onderwijsprogramma van een half jaar. De minor geeft je de gelegenheid je blikveld te verruimen en een bepaald onderzoeksthema breed te benaderen.

  Voorbeelden van minoren:

  • Energie en duurzaamheid
   In deze minor verdiep je je in de impact van klimaatverandering en klimaatmodellen, en maak je kennis met de duurzame ontwikkeling van chemische technologieën. 
  • Educatieve minor Scheikunde
   Maak kennis met lesgeven, didactiek, communicatie en pedagogiek en doe ervaring op met een praktijkstage. Na deze minor ben je tweedegraads docent en bevoegd scheikunde te doceren aan de onderbouw van de middelbare school.
  • Conservering en restoratie
   Ben jij geïnteresseerd in kunst én chemie, dan is de minor conservering en restauratie misschien wat voor jou. Deze minor bereidt je voor op de opleiding tot restaurator van de UvA en geeft een introductie op de belangrijkste aspecten van conservering en restauratie van objecten van cultuur en geschiedenis (dus niet van architectuur), met een accent op preventieve conservering.
  • Programmeren
   In deze minor leer je hoe programma’s kunt schrijven zodat je snel je onderzoeksresultaten kunt verwerken of razendsnelle berekeningen kunt doen. Je leert ook hoe je apps en dynamische websites kunt bouwen. 

  Minorenaanbod bij de VU

  Minorenaanbod bij de UvA


  Internationaal studeren

  Scheikunde is een internationaal georiënteerde opleiding. De faculteit ontvangt regelmatig buitenlandse onderzoekers uit vele landen. Tijdens de opleiding kun je naar het buitenland, bijvoorbeeld via een stage, of via uitwisselingsprogramma's zoals Socrates of Erasmus. De opleiding heeft buitenlandse contacten, met universiteiten in de VS, Zweden, Italië, Griekenland, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Scandinavië. Zowel in de bachelor- als in de masterfase kun je gebruikmaken van bestaande uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse universiteiten.

  Scheikunde_03

  Foto: Dieuwertje Modder

  Kijk in dit jaarschema hoe de bachelor is opgebouwd. (Je kunt geen rechten ontlenen aan dit schema)

  We stimuleren studenten met een hoog ambitieniveau. Naast je bachelor Scheikunde kun je daarom het honoursprogramma doen: een op maat gemaakt programma van extra vakken met een studielast van een half jaar (30 EC). Je kunt kiezen voor meer specialisatie of juist voor meer verbreding. Als honoursstudent krijg je extra aandacht en persoonlijke begeleiding. Als je voor alle reguliere en extra vakken gemiddeld een 7 of hoger haalt, krijg je op je bachelordiploma een honoursaantekening.

  Scheikunde_02

  In het eerste jaar volg je zes thema’s waarin je de basis legt die iedere chemicus nodig heeft. Elk thema bestaat uit 3 tot 4 vakken waarbij alle theorie in samenhang met de toepassingen behandeld wordt, van analytische technieken tot biochemische netwerken en van chemische reactiviteit tot organische chemie. Ook onmisbaar zijn natuurkunde en wiskunde. Ongeveer 25% van je opleiding bestaat uit practica. Je gaat proeven doen, nieuwe moleculen maken en analyses uitvoeren. Tijdens de practica komt scheikunde tot leven.

  De thema’s op een rij:

  • Van atoom tot (bio)molecuul
   In dit thema leg je de basis. Wat is een chemische reactie en waarom?
  • Levende chemie
   Hierin ga je aan de slag met de chemie van het leven. Je krijgt inzicht in de moleculen die bepalen wat een levende cel levend maakt. Individuele bouwstenen worden door de cel samengevoegd tot complexe structuren als DNA en eiwitten. Hoe zijn deze stoffen opgebouwd en hoe werken ze?
  • Moleculen in beweging
   Je krijgt in dit thema een inleiding in de thermodynamica en kinetiek van chemische reacties. Er wordt daarbij o.a. aandacht besteed aan evenwichtsreacties en redox-reacties.
  • Licht op moleculen
   Je leert technieken om stoffen te identificeren en te analyseren. ‘Wat zit er in dat bloedmonster?’ of ‘Met welke stoffen is dat bodemsample verontreinigd?’ Ook ga je op zoek naar nieuwe stoffen in complexe mengsels.
  • Moleculen maken
   Duurzaamheid is de toekomst. In dit thema ga je je eigen moleculen maken  die misschien de basis gaan vormen voor betere, sterkere en duurzamere materialen.
  • Moleculen en gezondheid
   De mens is een grote chemische fabriek. ‘Hoe werkt het lichaam?’ ‘Welke chemische processen zijn daarbij betrokken?’ ‘Hoe werken cellulaire systemen?’ ‘Hoe kun je met moleculen invloed uitoefenen op het menselijk lichaam?’
    
  Voor een overzicht van de bachelorvakken kun je kijken in de digitale studiegids.

  In het tweede jaar verdiep en verbreed je je scheikundige kennis. Er komen nieuwe vakken bij zoals Quantumchemie en je gaat de diepte in met organische en anorganische chemie. Daarnaast heb je veel vrije keuzeruimte. Je gaat twee keer een maand aan de slag met een onderzoeksproject of een innovatieproject gericht op het bedrijfsleven van jouw keuze. Daarnaast kun je je ook een maand  op het onderwijs oriënteren waarbij je stage loopt op een middelbare school. 

  Scheikunde_01

  Voor een overzicht van de bachelorvakken kun je kijken in de digitale studiegids.

  Je derde jaar begin je met een half jaar keuzeruimte die je zelf kunt invullen met losse keuzevakken of een minor.

  Het derde jaar sluit je af met het bachelorproject waarin je drie maanden onderzoek doet en afrondt met een afstudeerverslag. Je krijgt dan de titel Bachelor of Science (BSc) en ontvangt een gezamenlijk diploma van UvA en VU.

  Voor een overzicht van de bachelorvakken kun je kijken in de digitale studiegids.

  Minoren en keuzeruimte

  De opzet van de bachelor is flexibel door de keuzeruimte. In je derde studiejaar vul je het eerste semester zelf in (30 EC). Dit kun je op meerdere manieren doen:

  • Met vrij te kiezen vakken buiten de opleiding Scheikunde.
  • Met een minor: een vast samengesteld onderwijsprogramma van een half jaar. De minor geeft je de gelegenheid je blikveld te verruimen en een bepaald onderzoeksthema breed te benaderen.

  Voorbeelden van minoren:

  • Energie en duurzaamheid
   In deze minor verdiep je je in de impact van klimaatverandering en klimaatmodellen, en maak je kennis met de duurzame ontwikkeling van chemische technologieën. 
  • Educatieve minor Scheikunde
   Maak kennis met lesgeven, didactiek, communicatie en pedagogiek en doe ervaring op met een praktijkstage. Na deze minor ben je tweedegraads docent en bevoegd scheikunde te doceren aan de onderbouw van de middelbare school.
  • Conservering en restoratie
   Ben jij geïnteresseerd in kunst én chemie, dan is de minor conservering en restauratie misschien wat voor jou. Deze minor bereidt je voor op de opleiding tot restaurator van de UvA en geeft een introductie op de belangrijkste aspecten van conservering en restauratie van objecten van cultuur en geschiedenis (dus niet van architectuur), met een accent op preventieve conservering.
  • Programmeren
   In deze minor leer je hoe programma’s kunt schrijven zodat je snel je onderzoeksresultaten kunt verwerken of razendsnelle berekeningen kunt doen. Je leert ook hoe je apps en dynamische websites kunt bouwen. 

  Minorenaanbod bij de VU

  Minorenaanbod bij de UvA


  Internationaal studeren

  Scheikunde is een internationaal georiënteerde opleiding. De faculteit ontvangt regelmatig buitenlandse onderzoekers uit vele landen. Tijdens de opleiding kun je naar het buitenland, bijvoorbeeld via een stage, of via uitwisselingsprogramma's zoals Socrates of Erasmus. De opleiding heeft buitenlandse contacten, met universiteiten in de VS, Zweden, Italië, Griekenland, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Scandinavië. Zowel in de bachelor- als in de masterfase kun je gebruikmaken van bestaande uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse universiteiten.

  Scheikunde_03

  Foto: Dieuwertje Modder

  Samenvatting Scheikunde

  Taal

  Nederlands

  Duur

  3 jaar (voltijd)

  Aanmelden Voor

  1 mei

  StartDatum

  1 september

  Vorm

  Voltijd

  Bindend Studie Advies

  norm 42 EC

  VWO Profiel

  NT, NG met Wiskunde B en Natuurkunde of EM met Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde of CM met Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde

  Interessegebied

  Natuurwetenschappen