Scheikunde

Haal meer uit materie!
Hoe kan de efficiëntie van zonnecellen worden vergroot? Kunnen we CO2 omzetten naar bruikbare grondstoffen? Is het mogelijk betaalbare bio-plastics te maken die 'gewone' plastics kunnen vervangen? In maatschappelijke thema’s als duurzame energie, klimaatverandering en voedseltekorten is chemische kennis onmisbaar.

Waar gaat Scheikunde over?

Scheikunde studeren aan de universiteit is anders dan wat je gewend bent op het vwo. In de bacheloropleiding gebruik je moderne technieken en theorieën om de structuur en eigenschappen van moleculen en grotere biochemische systemen in levende cellen te begrijpen. Je leert nieuwe moleculen ontwerpen en in het laboratorium produceren, maar ook computermodellen ontwikkelen waarmee je het gedrag van moleculen kunt nabootsen en voorspellen. Met deze kennis kun je bestaande processen en materialen verbeteren.

Scheikunde Amsterdam

De Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam hebben hun krachten gebundeld in de gezamenlijke bacheloropleiding Scheikunde. Amsterdam biedt hiermee de breedste scheikundeopleiding van Nederland. Afgestudeerden ontvangen een diploma dat geaccrediteerd is door beide universiteiten.

 

VUvA logos

Verander energie. Ontdek hier hoe!

jointdegree2

• In Amsterdam wordt in élk expertisegebied innovatief onderzoek gedaan door UvA en VU onderzoekers die dit terug laten komen in het onderwijs. Hierdoor ben je vanaf het begin van je opleiding op de hoogte van alle recente ontwikkelingen binnen de chemie, zoals moleculaire machines en supramoleculaire katalyse.

• Je hebt veel ruimte om je opleiding in te richten zoals jij dat wilt. In je tweede en derde jaar kun je veel vakken zelf  kiezen en zo  je kennis verdiepen met vakken bij Scheikunde of verbreden bij andere opleidingen.

• De afstand tussen studenten en docenten is klein, waardoor je gemakkelijk even bij een docent binnenstapt als je een vraag hebt over de stof.

• In het eerste jaar word je begeleid door een ouderejaarsstudent in een tutorgroep, zodat je snel je weg vindt in je studie. De groepen waarin je werkt zijn klein en hecht.

• Je doet veel zelfstandig onderzoek, dit begint al in het eerste jaar. In je tweede en derde jaar doe je een eigen onderzoeksproject en stage, bijvoorbeeld bij het AMC, het Nederlands Kanker Instituut (NKI) of een innovatieproject gericht op het bedrijfsleven. Je kunt je onderzoek ook in het buitenland uitvoeren.

• Je wordt uitstekend opgeleid voor alle moleculaire masteropleidingen in Nederland en daarbuiten. Ook een technische master behoort tot de mogelijkheden.

Bindend studieadvies
Bij de opleiding Scheikunde krijg je in het eerste jaar een bindend studieadvies (BSA): studenten die in juli minder dan 42 studiepunten hebben behaald, mogen hun bachelor niet voortzetten. Gedurende je eerste jaar krijg je drie keer een advies over je studievoortgang.

 • In november krijg je een preadvies op basis van je eerste resultaten.
 • In januari krijg je een voorlopig studieadvies.
 • In juli krijg je een bindend studieadvies: er wordt bepaald of je de opleiding mag voortzetten.

Bij het advies wordt rekening gehouden met eventuele bijzondere omstandigheden zoals ziekte of persoonlijke factoren.

Tutorgroep 
Om je zo goed mogelijk op weg te helpen met je studie en de overgang naar een wetenschappelijke opleiding te vergemakkelijken is er in het eerste jaar veel aandacht voor studiebegeleiding., Je krijgt in het eerste jaar een tutor toegewezen: een ouderejaarsstudent Scheikunde die jou, samen met een kleine groep van 15 andere studenten, onder zijn of haar hoede neemt. Tijdens de bijeenkomsten met je tutorgroep:
 • Besteed je aandacht aan je manier van leren en studeren.
 • Word je begeleid bij het aanleren van academische vaardigheden, zoals schriftelijke en mondelinge verslaglegging.
 • Oriënteer je je op het onderzoeks- en beroepenveld.

De onderwerpen die tijdens dit vak besproken worden, richten zich op het lopende onderwijs. Je tutor ondersteunt je dus zo goed mogelijk bij je studie en helpt jou je weg te vinden binnen de opleiding en het vakgebied.

Studieadviseur
De studieadviseur heeft een goed overzicht van de studiemogelijkheden binnen de opleidingen. De studieadviseur heeft, behalve met studenten, ook goede contacten met de docenten en kan daardoor als intermediair tussen beide groepen functioneren.
Bij de studieadviseur kun je onder andere terecht voor:

 • advies wanneer persoonlijke omstandigheden je studie beïnvloeden;
 • begeleiding bij het maken van keuzes;
 • vragen over extra uitdaging en verdieping;
 • advies over je studieplanning en bij studievertraging;
 • ondersteuning bij effectiever studeren;
 • studeren met een functiebeperking.
De studieadviseur van de opleiding Scheikunde is Ambi Oosterhout.

Studeren met een functiebeperking
Heb je een functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie en wil je - voordat je met een studie start - weten wat de UvA aan begeleiding en ondersteuning kan bieden? Lees hier alle informatie

Na de bachelor Scheikunde kun je je verder in het vakgebied specialiseren met de tweejarige master Chemistry, ook een joint degree van de VU en de UvA. Binnen deze master worden drie verschillende specialisaties aangeboden: Analytical Sciences, Molecular Sciences en Science for Energy and Sustainability.
Kijk op het overzicht van masteropleidingen van de VU en de UvA voor meer keuze.

Wetenschapsjournalist, ondernemer of leraar worden?
Een universitaire master leidt je op tot wetenschappelijk onderzoeker maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor een andere carrière. Bij  een groot aantal bètamasters kun je ook kiezen voor een professionele specialisatie. Je  focust je dan op andere vaardigheden dan onderzoek doen. In het eerste jaar volg je  het reguliere programma van je gekozen master (60 studiepunten), en aansluitend een jaar lang (60 studiepunten) het programma van je gekozen specialisatie. Je kunt kiezen uit de volgende specialisaties:

 • Major Science in Communication 
 • Major Science in Society 
 • Major Teaching
 • Tesla Minor 
 • Minor Science for Sustainability

Lerarenopleiding
Als je leraar Scheikunde wilt worden, dan kun je na een master Chemistry de lerarenopleiding volgen bij het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO). Het volgen van de educatieve minor in de keuzeruimte van je bachelor vormt een goede basis voor de Lerarenopleiding.

De arbeidsmarkt
Na de bachelor Scheikunde en een van de daarop aansluitende masters kun je terecht bij een groot aantal (semi-) overheidsinstellingen of bij een van de vele bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van de chemie, biochemie of geneeskunde.
Afgestudeerden zijn bijvoorbeeld werkzaam:

•    Bij organisaties als TNO en het RIVM. Hier zijn ze verantwoordelijk voor het toegepaste chemisch, milieuchemisch of biochemisch onderzoek.
•    In het bedrijfsleven, waar chemici op allerlei fronten worden ingezet. Zo leveren ze een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van processen voor de productie van chemische grondstoffen, het ontwikkelen van nieuwe strategieën voor het maken van geneesmiddelen en het ontwikkelen van nieuwe materialen zoals polymeren met bijzondere eigenschappen. Je kunt denken aan bedrijven als Shell, Dow Chemicals, DSM, Solvay en Avantium.
•    Bij een onderzoeksgroep van een universiteit.. Als je verder wilt in het wetenschappelijk onderzoek werk je eerst vier jaar aan een onderzoek waarop je promoveert tot doctor. Je kunt werken aan veel verschillende onderwerpen, zoals het ontwikkelen van nieuwe analysemethoden om kanker vroegtijdig op te sporen, het nabootsen van fotosynthese als alternatieve energiebron of het ontwerpen van duurzame syntheseroute voor nieuwe materialen. Veel gepromoveerden gaan verder met onderzoek of krijgen leidinggevende functies bij universiteiten, de chemische industrie of de overheid.
•    Als docent scheikunde in het middelbaar of hoger onderwijs.
•    Bij andere organisaties waar een bèta-achtergrond gewenst is, zoals milieuadviesbureaus, banken of ICT-bedrijven.

Ben je benieuwd naar de loopbaanverhalen van onze alumni? Lees de verhalen van Rob en Gert-Jan.

Naast je studie kun je genieten van de culturele, sportieve en sociale activiteiten die Amsterdam biedt. Ook kun je lid worden van de studievereniging, of actief zijn in de opleidingscommissie of studentenraad van jouw faculteit.

Studievereniging ACD
Het Amsterdams Chemisch Dispuut (ACD), de studievereniging voor studenten Scheikunde, is zeer actief. Als lid van het ACD krijg je korting op studieboeken en labjassen.

 • Elke vrijdag organiseert het ACD een borrel voor zowel de studenten als de medewerkers, waardoor je al snel veel mensen leert kennen.
 • Het ACD zet zich in voor studentenbelangen zoals onderwijsverbetering.
 • Ook organiseert de vereniging samen met andere bètastudieverenigingen van de UvA en de VU excursies naar bedrijven als Shell, Heineken en DSM.
 • Eens in het jaar organiseert het ACD een excursie naar het buitenland, met daarin onder andere een bezoek aan een universiteit en chemische bedrijven.

Studenteninvloed
Op de universiteit mag je je stem laten horen en je eigen onderwijs beoordelen. Op diverse niveaus is er inspraak van studenten op het onderwijsbeleid van de universiteit. Voorbeelden zijn de opleidingscommissie en de facultaire studentenraad, waarin jaarlijks een aantal studenten wordt gekozen.

Daarnaast heb je ook ruime invloed op de kwaliteit van het onderwijs binnen je eigen opleiding via de studentenevaluaties. Die worden na afloop van ieder vak georganiseerd. Mede op basis van het oordeel van de studenten wordt de inhoud of opzet van een vak aangepast.

Sport en cultuur
Als je na college wilt sporten, dan kun je terecht in ons Universitair Sportcentrum (USC) op het Science Park of een andere locatie in de stad. Ook kun je sporten op het VU Sportcentrum. Volg je liever een cursus fotografie of toneel? Ga dan naar de culturele organisatie van de UvA (CREA) of van de VU (Griffioen). 

Collegegeld en studiekosten
Naast het collegegeld komen er nog extra studiekosten bij. Voor aanvang van het collegejaar dien je in het bezit te zijn van een laptop voor diverse onderwijsonderdelen. De aanschaf van een eenvoudige laptop, met studentenkorting is rond de € 400,-Je kunt zelf een laptop uitkiezen. De collegegeldtarieven zijn onderverdeeld in wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Hier vind je meer informatie over het collegegeld.

Minimumeisen laptop
De opleiding formuleert minimumeisen waaraan je laptop dient te voldoen. Als UvA-student kun je verschillende softwarepakketten, waaronder, Microsoft Office, met korting bij SURFspot kopen. 
Minimumeisen voor je laptop

Verplichte studiemiddelen
De kosten voor boekenander studiemateriaal verschillen per studiejaar. In je eerste jaar ben je ongeveer € 750 kwijt. In je tweede en derde jaar hergebruik je verschillende boeken, waardoor de kosten in volgende jaren aanzienlijk lager zijn. Je bent ongeveer € 250 kwijt in je tweede jaar en de kosten in je derde jaar zijn afhankelijk van de keuzevakken, waar je je voor opgeeft.

Overig
De faculteit berekent geen kosten voor het gebruik van microscopen of het breken van glaswerk. Je moet als student wel zelf zorgen voor een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.

Amsterdam Science Park
Het Science Park is een inspirerende wetenschappelijke omgeving, waar ook een groot aantal andere onderzoeksinstituten en innovatieve bedrijven is gevestigd. Je vindt er moderne collegezalen, laboratoria en computer- en studieruimtes, waar je zelfstandig kunt werken.
 
Zuidas
De VU heeft een centrale campus op de Amsterdamse Zuidas. De campus huisvest talent, wetenschappelijke staf en beschikt over uitstekende faciliteiten voor onderwijs en onderzoek. Daarnaast biedt de campus een levendig aanbod aan voorzieningen die het verblijf op de campus aangenaam maken zoals;

•    Een divers en goed aanbod aan horeca en winkels
•    Moderne labzalen in het nieuwe O|2 Labgebouw
•    Uitgebreide bibliotheekvoorzieningen van de Universiteitsbibliotheek VU (UBVU)

Faciliteiten
Als student krijg je je eigen computeraccount en opslagruimte. Op MijnUvA vind je onder andere nieuwsberichten over je opleiding, studie-informatie, UvA studentenmail, en het Studenteninformatiesysteem (SIS) voor je vak- en tentamenaanmeldingen. In Datanose vind je je rooster.

Bereikbaarheid
De VU-campus ligt in het zuiden van Amsterdam, aan de Zuidas, vlakbij station Amsterdam Zuid/WTC en Schiphol. Deze campus is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Adres: de Boelelaan 1105 | 1081 HV Amsterdam
Telefoon: 020-59 89898 

Science Park Amsterdam is gelegen aan de oostelijke kant van Amsterdam in de wijk Watergraafsmeer en is ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Adres: Science Park 904 | 1098 XH Amsterdam
Telefoon: 020-525 7100

Vwo-diploma
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Scheikunde studeren: 

 • Natuur en Gezondheid, aangevuld met Wiskunde B en Natuurkunde
 • Natuur en Techniek 
 • Economie en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde
 • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde

Hbo propedeuse 
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen: Engels*, Wiskunde B**, Scheikunde***, Nederlands**** en Natuurkunde. 

Hbo bachelor
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde B**, Scheikunde*** en Natuurkunde

* Geldt niet als dit reeds op 5 havo-niveau is behaald óf Toefl met een minimale score van 70 óf Cambrigde English Qualification op minimaal B2 óf IELTS met een minimale score van 5,5. 
** Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.  
*** Geldt niet voor de hbo-opleiding Chemie.
**** Geldt niet als dit reeds op 5 havo-niveau is behaald. 

Ouder dan 21?   
Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau: 

 • Engels*
 • Nederlands*
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde

* Geldt niet als dit reeds op 5 havo-niveau is behaald.

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

LET OP!  Deelname aan de matching is verplicht voor deze bacheloropleiding!
Lees de paragraaf over Matching hieronder.

Buitenlands diploma  
Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlands vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Engels*
 • Nederlands*
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde

* Onder het kopje ‘Deficiënties wegwerken’ vind je welke taalcertificaten de Vrije Universiteit accepteert. 

Meer weten? meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding.

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor? 
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

LET OP!  Deelname aan de matching is verplicht voor deze bacheloropleiding!
Lees de paragraaf over Matching hieronder.


 

Matching is een onderdeel van je inschrijving en vindt plaats na je studiekeuze. Bij deze opleiding wordt de matching verzorgd door de Universiteit van Amsterdam, ook gelden de matchingsvereisten van de Universiteit van Amsterdam.

Bij de UvA Matching neem je deel aan het onderwijs bij de door jou gekozen bacheloropleiding. Je studeert thuis en sluit UvA Matching af met een toets. Op basis daarvan ontvang je een persoonlijk advies. Je toetst zo of de studie echt bij je past en of je voldoende motivatie en studievaardigheden bezit om in september te starten.

UvA Matching voor de opleiding bestaat uit het maken van de online EChemtest en de matchingsdag. Deze dag bestaat uit een hoorcollege, een werkcollege en een korte toets. In totaal moet je rekenen op 40 uur studielast (één week).

Na je inschrijving via Studielink (uiterlijk 1 mei) ontvang je vanzelf een e-mail om je aan te melden voor UvA Matching. De aanmelddeadline voor UvA matching is 14 mei 2020! De UvA Matching Scheikunde vindt plaats op dinsdag 2 juni 2020 op het Amsterdam Science Park.

Meer informatie over de matchingsactiviteit bij de UvA vind je hier. Lees ook de veelgestelde vragen. Heb je toch nog vragen over de matching, neem dan contact op met de matchingscoördinator van de Faculteit der Bètawetenschappen: matching.beta@vu.nl.

Deelname aan de matching is verplicht voor deze bacheloropleiding!


Vragen? Stuur een e-mail naar contact@vu.nl

Voorlichtingsactiviteiten
Wil je meer weten over de opleiding? Of graag een keer ervaren hoe het is om Scheikunde te studeren? Kom dan vooral een keer langs. Er worden verschillende activiteiten op de VU en UvA georganiseerd om jou kennis te laten maken met de studie.

Schoolvoorlichting - hele jaar door
De voorlichter en studentvoorlichters komen naar scholen toe om informatie te geven over de bachelor Scheikunde. Houd dus de voorlichtingsdagen van jouw school in de gaten! Mochten we niet langskomen, vraag dan je docent of decaan om contact op te nemen met ons. Dan kijken we of we alsnog een voorlichting kunnen geven!

Facebook-icoon

Dit ga je doen


Scheikunde is een voltijdstudie en vanaf het begin wordt een behoorlijke inspanning van je verwacht. Alles bij elkaar ben je ongeveer 40 uur per week bezig met je studie. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters die zijn opgedeeld in twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een semester bestaat uit twee blokken van acht weken en een blok van vier weken.

UvA en VU
Het onderwijs volg je op twee locaties: het Science Park (UvA) en op de Zuidas (VU). Er zijn UvA- en VU-dagen zodat je per dag altijd op één locatie al je colleges of practica volgt. Je keuzevakken kies je uit het aanbod van beide instellingen, zo kun je je verdiepen in zo’n beetje iedere denkbare richting binnen de scheikunde.

Onderwijsvormen

Tijdens de bachelor Scheikunde volg je vakken in verschillende onderwijsvormen:

 • In hoorcolleges licht een docent de stof toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Tijdens een werkcollege oefen je met de stof die tijdens het hoorcollege is besproken. Dit doe je in kleine groepen van 25 studenten onder begeleiding van een docent.
 • Practica bestaan uit opdrachten die je individueel of in tweetallen uitvoert in het laboratorium. De begeleiding van practica is in handen van docenten, onderzoekers of studentassistenten.
 • Tijdens een project ga je in een groepje van twee tot vijf studenten vier weken aan de slag om aan een grote opdracht te werken. Je wordt begeleid door docenten.

De meeste colleges worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk tentamen, een werkstuk of een eindpresentatie.
In de opleiding leer je ook academische vaardigheden zoals communiceren, wetenschappelijk schrijven en presenteren, logisch redeneren, kritisch denken en reflecteren.

Kijk in dit jaarschema hoe de bachelor is opgebouwd. (Je kunt geen rechten ontlenen aan dit schema)

Een overzicht van de bachelorvakken vind je terug in de studiegids.

Zoek je naast het reguliere onderwijsprogramma een extra uitdaging? Dan kun je het honoursprogramma doen. Dat is een op maat gemaakt programma van extra vakken met een studielast van een half jaar (30 EC). Je kunt kiezen voor meer specialisatie of juist voor meer verbreding. Als honoursstudent krijg je extra aandacht en persoonlijke begeleiding. Als je voor alle reguliere en extra vakken gemiddeld een 7 of hoger haalt, krijg je naast je bachelordiploma een honourscertificaat.

Scheikunde_02

Het eerste jaar is opgebouwd aan de hand van zes thema’s waarin je de basis leert die iedere chemicus nodig heeft. Binnen elk thema volg je  3 tot 4 vakken waarbij je alle theorie direct toepast in practica; van analytische technieken tot biochemische netwerken en van chemische reactiviteit tot organische chemie. Ongeveer 25% van je opleiding bestaat uit practica. Je doet proeven, maakt nieuwe moleculen en voert analyses uit. Tijdens de practica komt scheikunde tot leven. Hierbij zijnde natuurkunde- en wiskundevakken onmisbaar.

De thema’s op een rij:

•    Van atoom tot (bio)molecuul
In dit thema leg je de basis. De nadruk ligt op de opbouw en elektronische structuur van atomen en het effect daarvan op de chemische eigenschappen van een molecuul.
•    Levende chemie
Hierin ga je aan de slag met de chemie van het leven. Je krijgt inzicht in de moleculen die bepalen wat een cel levend maakt. Individuele bouwstenen worden door de cel samengevoegd tot complexe structuren als DNA en eiwitten. Hoe zijn deze stoffen opgebouwd en hoe werken ze?
•    Moleculen in beweging
Je krijgt in dit thema een inleiding in de thermodynamica en kinetiek van chemische reacties. Er wordt daarbij onder andere aandacht besteed aan evenwichtsreacties en redox reacties.
•    Licht op moleculen
Je leert technieken om stoffen te identificeren en te analyseren. ‘Wat zit er in dat bloedmonster?’ of ‘Met welke stoffen is dat bodemsample verontreinigd?’ Ook ga je op zoek naar nieuwe stoffen in complexe mengsels.
•    Moleculen maken
Duurzaamheid is de toekomst. In dit thema ga je je eigen moleculen maken die misschien de basis gaan vormen voor betere, sterkere en duurzamere materialen.
•    Moleculen en gezondheid
De mens is een grote chemische fabriek. ‘Hoe werkt het lichaam?’ ‘Welke chemische processen zijn daarbij betrokken?’ ‘Hoe werken cellulaire systemen?’ ‘Hoe kun je met moleculen invloed uitoefenen op het menselijk lichaam?’


In het tweede jaar verdiep en verbreed je je scheikundige kennis. Er komen nieuwe vakken bij zoals Quantumchemie en Thermodynamica en je gaat de diepte in met organische en anorganische chemie. Daarnaast heb je in het tweede semester veel vrije keuzeruimte. Beide semesters sluit je af met een onderzoeksproject of een innovatieproject gericht op het bedrijfsleven van jouw keuze. Daarnaast kun je je ook een maand op het onderwijs oriënteren waarbij je stage loopt op een middelbare school.

Scheikunde_01


Je derde jaar begin je met een half jaar keuzeruimte die je zelf kunt invullen met losse keuzevakken of een minor.

Het derde jaar sluit je af met het bachelorproject waarin je drie maanden onderzoek doet en afrondt met een afstudeerverslag. Je krijgt dan de titel Bachelor of Science (BSc) en ontvangt een gezamenlijk diploma van UvA en VU.

Minoren en keuzeruimte

De opzet van de bachelor is flexibel door de keuzeruimte. In je derde studiejaar vul je het eerste semester zelf in (30 EC). Dit kun je op meerdere manieren doen:

 • Met vrij te kiezen vakken binnen of buiten de opleiding Scheikunde.
 • Met een minor: een vast samengesteld onderwijsprogramma van een half jaar. De minor geeft je de gelegenheid je blikveld te verruimen en een bepaald onderzoeksthema breed te benaderen.

Voorbeelden van minoren:

 • Energie en duurzaamheid
  In deze minor verdiep je je in de impact van klimaatverandering en klimaatmodellen, en maak je kennis met de duurzame ontwikkeling van chemische technologieën. 
 • Educatieve minor Scheikunde
  Maak kennis met lesgeven, didactiek, communicatie en pedagogiek en doe ervaring op met een praktijkstage. Na deze minor ben je tweedegraads docent en bevoegd scheikunde te doceren aan de onderbouw van de middelbare school.
 • Conservering en restoratie
  Ben jij geïnteresseerd in kunst én chemie, dan is de minor conservering en restauratie misschien wat voor jou. Deze minor bereidt je voor op de opleiding tot restaurator van de UvA en geeft een introductie op de belangrijkste aspecten van conservering en restauratie van objecten van cultuur en geschiedenis (dus niet van architectuur), met een accent op preventieve conservering.
 • Programmeren
  In deze minor leer je hoe programma’s kunt schrijven zodat je snel je onderzoeksresultaten kunt verwerken of razendsnelle berekeningen kunt doen. Je leert ook hoe je apps en dynamische websites kunt bouwen. 

Minoraanbod bij de VU

Minoraanbod bij de UvA

Chemistry Tour

We organiseren jaarlijks de Chemistry Tour om je te inspireren en je kennis te laten maken met de meest spraakmakende wetenschappers en hun onderzoek.  De afgelopen jaren hebben verschillende Nobelprijswinnaars de UvA bezocht. Als student krijg je de kans om hen te bevragen over hun onderzoek en visie op de scheikunde.

Internationaal studeren

Scheikunde is een internationaal georiënteerde opleiding. Veel studenten vinden het leuk en leerzaam om een deel van hun studie in het buitenland te volgen, bijvoorbeeld via een stage, of een uitwisselingsprogramma zoals Socrates of Erasmus. Onze studenten zijn onder andere naar universiteiten in de VS, Zweden, Italië, Griekenland, Frankrijk, Spanje en Oostenrijk geweest.

Scheikunde_03

Foto: Dieuwertje Modder

Kijk in dit jaarschema hoe de bachelor is opgebouwd. (Je kunt geen rechten ontlenen aan dit schema)

Een overzicht van de bachelorvakken vind je terug in de studiegids.

Zoek je naast het reguliere onderwijsprogramma een extra uitdaging? Dan kun je het honoursprogramma doen. Dat is een op maat gemaakt programma van extra vakken met een studielast van een half jaar (30 EC). Je kunt kiezen voor meer specialisatie of juist voor meer verbreding. Als honoursstudent krijg je extra aandacht en persoonlijke begeleiding. Als je voor alle reguliere en extra vakken gemiddeld een 7 of hoger haalt, krijg je naast je bachelordiploma een honourscertificaat.

Scheikunde_02

Het eerste jaar is opgebouwd aan de hand van zes thema’s waarin je de basis leert die iedere chemicus nodig heeft. Binnen elk thema volg je  3 tot 4 vakken waarbij je alle theorie direct toepast in practica; van analytische technieken tot biochemische netwerken en van chemische reactiviteit tot organische chemie. Ongeveer 25% van je opleiding bestaat uit practica. Je doet proeven, maakt nieuwe moleculen en voert analyses uit. Tijdens de practica komt scheikunde tot leven. Hierbij zijnde natuurkunde- en wiskundevakken onmisbaar.

De thema’s op een rij:

•    Van atoom tot (bio)molecuul
In dit thema leg je de basis. De nadruk ligt op de opbouw en elektronische structuur van atomen en het effect daarvan op de chemische eigenschappen van een molecuul.
•    Levende chemie
Hierin ga je aan de slag met de chemie van het leven. Je krijgt inzicht in de moleculen die bepalen wat een cel levend maakt. Individuele bouwstenen worden door de cel samengevoegd tot complexe structuren als DNA en eiwitten. Hoe zijn deze stoffen opgebouwd en hoe werken ze?
•    Moleculen in beweging
Je krijgt in dit thema een inleiding in de thermodynamica en kinetiek van chemische reacties. Er wordt daarbij onder andere aandacht besteed aan evenwichtsreacties en redox reacties.
•    Licht op moleculen
Je leert technieken om stoffen te identificeren en te analyseren. ‘Wat zit er in dat bloedmonster?’ of ‘Met welke stoffen is dat bodemsample verontreinigd?’ Ook ga je op zoek naar nieuwe stoffen in complexe mengsels.
•    Moleculen maken
Duurzaamheid is de toekomst. In dit thema ga je je eigen moleculen maken die misschien de basis gaan vormen voor betere, sterkere en duurzamere materialen.
•    Moleculen en gezondheid
De mens is een grote chemische fabriek. ‘Hoe werkt het lichaam?’ ‘Welke chemische processen zijn daarbij betrokken?’ ‘Hoe werken cellulaire systemen?’ ‘Hoe kun je met moleculen invloed uitoefenen op het menselijk lichaam?’


In het tweede jaar verdiep en verbreed je je scheikundige kennis. Er komen nieuwe vakken bij zoals Quantumchemie en Thermodynamica en je gaat de diepte in met organische en anorganische chemie. Daarnaast heb je in het tweede semester veel vrije keuzeruimte. Beide semesters sluit je af met een onderzoeksproject of een innovatieproject gericht op het bedrijfsleven van jouw keuze. Daarnaast kun je je ook een maand op het onderwijs oriënteren waarbij je stage loopt op een middelbare school.

Scheikunde_01


Je derde jaar begin je met een half jaar keuzeruimte die je zelf kunt invullen met losse keuzevakken of een minor.

Het derde jaar sluit je af met het bachelorproject waarin je drie maanden onderzoek doet en afrondt met een afstudeerverslag. Je krijgt dan de titel Bachelor of Science (BSc) en ontvangt een gezamenlijk diploma van UvA en VU.

Minoren en keuzeruimte

De opzet van de bachelor is flexibel door de keuzeruimte. In je derde studiejaar vul je het eerste semester zelf in (30 EC). Dit kun je op meerdere manieren doen:

 • Met vrij te kiezen vakken binnen of buiten de opleiding Scheikunde.
 • Met een minor: een vast samengesteld onderwijsprogramma van een half jaar. De minor geeft je de gelegenheid je blikveld te verruimen en een bepaald onderzoeksthema breed te benaderen.

Voorbeelden van minoren:

 • Energie en duurzaamheid
  In deze minor verdiep je je in de impact van klimaatverandering en klimaatmodellen, en maak je kennis met de duurzame ontwikkeling van chemische technologieën. 
 • Educatieve minor Scheikunde
  Maak kennis met lesgeven, didactiek, communicatie en pedagogiek en doe ervaring op met een praktijkstage. Na deze minor ben je tweedegraads docent en bevoegd scheikunde te doceren aan de onderbouw van de middelbare school.
 • Conservering en restoratie
  Ben jij geïnteresseerd in kunst én chemie, dan is de minor conservering en restauratie misschien wat voor jou. Deze minor bereidt je voor op de opleiding tot restaurator van de UvA en geeft een introductie op de belangrijkste aspecten van conservering en restauratie van objecten van cultuur en geschiedenis (dus niet van architectuur), met een accent op preventieve conservering.
 • Programmeren
  In deze minor leer je hoe programma’s kunt schrijven zodat je snel je onderzoeksresultaten kunt verwerken of razendsnelle berekeningen kunt doen. Je leert ook hoe je apps en dynamische websites kunt bouwen. 

Minoraanbod bij de VU

Minoraanbod bij de UvA

Chemistry Tour

We organiseren jaarlijks de Chemistry Tour om je te inspireren en je kennis te laten maken met de meest spraakmakende wetenschappers en hun onderzoek.  De afgelopen jaren hebben verschillende Nobelprijswinnaars de UvA bezocht. Als student krijg je de kans om hen te bevragen over hun onderzoek en visie op de scheikunde.

Internationaal studeren

Scheikunde is een internationaal georiënteerde opleiding. Veel studenten vinden het leuk en leerzaam om een deel van hun studie in het buitenland te volgen, bijvoorbeeld via een stage, of een uitwisselingsprogramma zoals Socrates of Erasmus. Onze studenten zijn onder andere naar universiteiten in de VS, Zweden, Italië, Griekenland, Frankrijk, Spanje en Oostenrijk geweest.

Scheikunde_03

Foto: Dieuwertje Modder

Samenvatting Scheikunde

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

1 mei

StartDatum

1 september

Vorm

Voltijd

Bindend Studie Advies

norm 42 EC

VWO Profiel

NT, NG met Wiskunde B en Natuurkunde of EM met Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde of CM met Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde

Interessegebied

Natuurwetenschappen

;