Religiewetenschappen: Comparatief

Vergelijk en verbind wereldbeelden en draag bij aan het debat over religie en zingeving

Drijfveren van mensen doorgronden

Als Religiewetenschapper leer je de turbulente en snel veranderende wereld van religie, cultuur en zingeving te begrijpen. Je kijkt kritisch naar de problemen en het geweld van religies. Je denkt constructief over wat mensen drijft en samenbrengt. Zo verdiep je je in de meest diepgaande kwesties die de globale samenleving bepalen.

Daarvoor gebruik je sociologische, psychologische, anthropologische en wijsgerige disciplines die je leert combineren. Je ontdekt hoe je op academisch niveau perspectieven kunt vergelijken. Je komt op de VU voorbij het vooroordeel omdat je sommige colleges samen met christelijke, boeddhistische en islamitische studenten volgt. In het gesprek ontdek en bevraag je elkaar.
Na de studie Religiewetenschappen aan de VU kun je bijdragen aan het publieke debat over diversiteit, dialoog en conflict in de 21e eeuw. Zie je het zitten om achter het nieuws te kijken naar wat mensen drijft? Wil je zelfstandig denken, de dialoog aangaan en je creatieve vermogens in te zetten? Dan is deze opleiding je op het lijf geschreven. 

Onze faculteit staat in de top 5 van de QS World University Ranking

Verander clichés. Ontdek hier hoe!

Suzan

Alumna bachelor religiewetenschappen

Na je studie ben je zo internationaal georiënteerd dat je in staat bent de drijfveren van mensen wereldwijd te begrijpen en met elkaar te verbinden. Sommige studenten kiezen na de VU voor de politiek of het onderwijs, anderen voor media of een specialisatie in dialoog of religieuze ontwikkeling. Je kunt natuurlijk ook de diepte in via een master Theology & Religious Studies en je specialiseren in onder meer media, onderwijs of geestelijke verzorging.

Vwo-diploma
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Religiewetenschappen studeren: 

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij


Hbo  propedeuse
Er zijn geen aanvullende eisen.

Hbo bachelor 
Er zijn geen aanvullende eisen.

Ouder dan 21?       
Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau:

  • Nederlands
  • Engels
  • Geschiedenis

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

Buitenlands diploma
Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlands vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

  • Nederlands
  • Engels*
  • Geschiedenis

* Onder het kopje ‘Deficiënties wegwerken’ vind je welke taalcertificaten de Vrije Universiteit accepteert. 

Meer weten? meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding. 

Deficiënties wegwerken?
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen. 

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

Als aankomend student Religiewetenschappen volg je het VU Matching programma. Zo zet je meteen een goede stap richting je eerste jaar hier aan de VU. Met VU Matching check je of je de juiste studiekeuze hebt gemaakt. VU Matching bestaat uit het invullen van een digitale vragenlijst.

Kijk voor meer informatie ook bij VU Matching of stel je vraag via matching.frt@vu.nl.

Algemene vragen?
Wij antwoorden graag!
• Bel ons op 020-59 85 000 (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur).
• Stuur een mail naar contact@vu.nl.
• Of stuur een Whatsappbericht naar +31 6 82 54 83 67.

Heb je een vraag over de toelatingseisen? De Studentenbalie geeft antwoord.
• Bel 020-59 85 020 (op werkdagen tussen 10.30 en 12.30 of 14.00 en 17.00 uur).
• Of stuur een mail naar studentenbalie@vu.nl.

Bachelordag
Kom naar de VU Bachelordag en vraag studenten en docenten alles wat je wilt weten over deze studie.

Dagje proefstuderen
Kom een dagje proefstuderen bij ons! Tijdens het proefstuderen krijg je een indruk van de opleiding en kom je erachter of het echt wat voor je is. Je loopt mee met een student die jou van alles kan vertellen over zijn ervaring, de opleiding en studeren. Hij of zij neemt je mee naar een college, laat de campus zien, jullie bezoeken eventueel de studievereniging en je kunt al jouw vragen stellen.

Dit ga je doen

Verdiepende informatie over het opleidingsprogramma vind je in de studiegids

Je verwerft kennis en inzicht omtrent hindoeïsme, boeddhisme, christendom, jodendom, islam, humanisme en seculariteit. Daarbij leer je de geschiedenis van het Europese filosofische denken kennen. Je bekwaamt je in diverse wetenschappelijke disciplines, die elk een ander aspect van religie op de voorgrond stellen, zoals de sociologie, de psychologie, en de vergelijkende fenomenologie.

Lees ook enkele docenten over hun vak onderaan deze pagina.

Dit jaar vervolg je de kennismaking met de disciplines, zoals de wijsbegeerte, de antropologie en de ethiek. Ook leer je over de betekenis van de hedendaagse context van religie, de pluralistische cultuur. Je kennis van de filosofie wordt uitgebreid met een module over niet-westers denken. En er wordt apart ingegaan op een nieuwe variant op religie: dat van de levenskunst. Je raakt nu thuis in het werelderfgoed van religieus en levensbeschouwelijk denken en leven, en begint een visie te ontwikkelen over wat deze diversiteit betekent voor de wereldgemeenschap.

In het begin van het derde jaar doe je een minor waarbij je kunt kiezen voor een verbreding of een specialisering, aan de VU of elders. Dit is ook een uitgelezen moment om naar het buitenland te gaan voor bijvoorbeeld veldonderzoek. De opleiding culmineert in een fundamenteel vak met een zeer brede scopus over het vergelijken van religies en wereldbeelden.

Je verwerft kennis en inzicht omtrent hindoeïsme, boeddhisme, christendom, jodendom, islam, humanisme en seculariteit. Daarbij leer je de geschiedenis van het Europese filosofische denken kennen. Je bekwaamt je in diverse wetenschappelijke disciplines, die elk een ander aspect van religie op de voorgrond stellen, zoals de sociologie, de psychologie, en de vergelijkende fenomenologie.

Lees ook enkele docenten over hun vak onderaan deze pagina.

Dit jaar vervolg je de kennismaking met de disciplines, zoals de wijsbegeerte, de antropologie en de ethiek. Ook leer je over de betekenis van de hedendaagse context van religie, de pluralistische cultuur. Je kennis van de filosofie wordt uitgebreid met een module over niet-westers denken. En er wordt apart ingegaan op een nieuwe variant op religie: dat van de levenskunst. Je raakt nu thuis in het werelderfgoed van religieus en levensbeschouwelijk denken en leven, en begint een visie te ontwikkelen over wat deze diversiteit betekent voor de wereldgemeenschap.

In het begin van het derde jaar doe je een minor waarbij je kunt kiezen voor een verbreding of een specialisering, aan de VU of elders. Dit is ook een uitgelezen moment om naar het buitenland te gaan voor bijvoorbeeld veldonderzoek. De opleiding culmineert in een fundamenteel vak met een zeer brede scopus over het vergelijken van religies en wereldbeelden.

Amber Nicolaas Ponder

2e jaars Religiewetenschappen Comparatief

Amber

Ik kan deze studie aanbevelen aan iedereen die geïnteresseerd is in het behouden en bevorderen van onze multiculturele samenleving, een groot inlevingsvermogen heeft en goed kan schakelen tussen verschillende perspectieven.
Lees meer >

Jeffrey Clemens

3e jaars Religiewetenschappen Comparatief

Jeffrey Clemens

Waarom religiewetenschappen? Dat kan ik niet voor jou beantwoorden. Zie het als een zoektocht waarvan je niet weet waar het zal eindigen. Eén ding is zeker: je zal er iets van leren, omdat het je vraagt eerlijk en kritisch te zijn, naar anderen maar vooral naar jezelf.
Lees meer >

Docenten over hun vak

Lourens Minnema

Mensenkennis opdoen en delen is mijn passie. Vanuit die drijfveer werk ik als religiewetenschapper. Ik vind het spannend om religieuze verschijnselen wereldwijd te vergelijken. Die insteek is profielbepalend voor de BA-opleiding Religiewetenschappen Comparatief. Ook de studenten oefenen van meet af aan hoe de kunst van het vergelijken in z'n werk gaat, bijvoorbeeld in de module Religies en lichamelijkheid. Dat vak gaat over de plaats en de rol van lichamelijkheid in verschillende levensbeschouwelijke tradities. Ik geef les over vragen als: Hoe ervaren mensen hun lichaam? Welk effect hebben religieuze dogma’s over het lichaam op die ervaring? Welke rol speelt het lichaam in rituelen? Hoe wordt variatie in sexueel gedrag sociaal gewaardeerd? Studenten leren kijken naar het lichaam vanuit drie perspectieven: als belichaming van een hogere macht, van sociale verhoudingen, en/of van psychosomatische toestanden. 

Johan Roeland

Religie, media en populaire cultuur zijn meer dan ooit met elkaar verbonden. Net als veel andere sociale en culturele domeinen, is ‘mediatisering’ van grote betekenis voor religie. Via de media verwerven we veel van onze kennis over religie. Via de media participeren religieuze actoren en organisaties in het publieke domein en door de enorme toename van digitale devices beleven en beoefenen ze religie meer en meer online.
Mediacultuur (films, festivals, games, sociale media, etc.) fungeert in toenemende mate als vindplaats voor geleefde religie. En religie populariseert steeds meer, resulterend in relifestivals, catchy magazines en religadgets. Religie, media en populaire cultuur zijn, kortom, werelden die we niet los van elkaar kunnen zien.
Als docent daag ik je uit om onderzoek te doen naar de hierboven genoemde trends. Wat betekenen deze trends voor religie? Zijn dit positieve ontwikkelingen, of juist niet? Kan religie online beoefend worden, of heb je toch echt de materiële offline context nodig? Wat ‘doen’ media met de beeldvorming over religie? Welke rol spelen ze in het publieke debat over religie? Dat zijn de vragen waarmee je in mijn colleges aan de slag gaat.

Docenten: Gerdien Bertram-Troost

Mijn vak in de opleiding, ‘Godsdienstpedagogiek’, gaat over vormingsprocessen in brede zin. Vormingsprocessen vinden overal plaats waar mensen (jong én oud) samen komen om te leren en zich te ontwikkelen. Studenten werken met een zelfgekozen vraag die voor henzelf relevant is. Soms formuleren ze vragen met het oog op de (toekomstige) beroepspraktijk, zoals deze vraag van een student die geestelijk verzorger wil worden: ‘Op welke wijze kan de hulpverlener aanvullend op andere opvoedingsverantwoordelijken een bijdrage leveren in de levensbeschouwelijke ontwikkeling van adolescenten?’. Soms werken ze vanuit persoonlijke interesse, zoals deze student: ‘Waar hebben jongeren, die de transitie van synthetisch – conventioneel geloof naar individueel – reflexief geloof doormaken, behoefte aan in hun geloofsgemeenschappen?’
Ik heb een achtergrond in de onderwijs- en ontwikkelingspsychologie. In mijn onderzoek en lesgeven verbind ik graag psychologie, pedagogiek en theologie.
Ik geniet er elk jaar weer van dat studenten ontdekken wat je allemaal kunt begrijpen en verbeteren door dit interdisciplinaire denken. Door de werkgroep-achtige setting leren we ook tijdens de colleges veel van en met elkaar. Ik zie elk jaar weer uit naar de start van deze module!

Yolande Jansen

In onze schitterende en complexe globale samenleving treffen we diepe onrechtvaardigheden en ongelijkheden aan. Dat motiveert mij intellectueel en wetenschappelijk - ik wil graag begrijpen wat er achter deze ongelijkheden zit en er iets aan veranderen.
Ik onderzoek religieuze minderheden in en op weg naar Europa en hoe de geschiedenis van Europa en van het Christendom doorwerkt in hedendaagse discussies over de positie van moslims, joden en vluchtelingen. In mijn colleges over Seculiere Levensbeschouwing onderzoeken studenten seculiere en interreligieuze discoursen, en hoe daarin over de religies van anderen wordt gesproken. Studenten kunnen bijvoorbeeld kiezen voor het gebruik van het begrip 'religie' en 'seculier' tijdens de Deense cartoon affaires.
Het leuke aan de VU is dat studenten velerlei religieuze en ook migratie-achtergronden hebben, meer divers dan hier aan de VU kun je het in Nederland denk ik niet vinden, en de discussies tijdens college zijn daardoor vaak bijzonder boeiend voor alle deelnemers.

Victor van Bijlert

Wat bekend staat als ‘hindoeïsme’ is een bont verschijnsel van talloze sociale en rituele praktijken en diepzinnige filosofieën. Een van de centrale gedachten is: sarvaṁ hy etad brahma, ‘God is overal en in alles aanwezig’. Na de module ‘Inleiding Hindoeïsme’ kan de student de basisarchitectuur van het hindoeïsme herkennen en via diverse methoden zelf interpreteren. Zo schept de student orde in de verwarrende veelheid.
Zelf ben ik van jongs af aan geïnteresseerd in hindoeïsme, onder andere vanwege de Surinaamse hindoes bij mij in de klas. De afgelopen dertig jaar ben ik bijna jaarlijks in India, wat ik daar meemaak geeft extra kleur aan mijn colleges. Mijn vrouw is Indiase en van haar en haar familie heb ik veel geleerd over de praktijk van het hindoeïsme. De foto is genomen vlakbij hun huis, in Kharagpur (West-Bengalen) bij een tempel gewijd aan Kali en Shiva.

Andre vd Braak 100

In het vak Nieuwe religieuze stromingen gaan we in op nieuwe vormen van religie en spiritualiteit waarin de oude “spelregels” van religie vaak niet meer gelden. Veel mensen voelen zich vrij om de traditionele religies te mixen en matchen (dat noemen we 'multiple religious belonging'). Anderen sluiten zich aan bij nieuwe bewegingen waar charismatische goeroes en hun volgelingen een grote rol spelen.
In dit vak bestuderen we wat “charisma” eigenlijk is. Studenten gaan zelf als interviewer op bezoek bij nieuwe religieuze stromingen en reflecteren hierop vanuit de academische literatuur die we lezen in dit vak. Te denken geeft bijvoorbeeld deze quote van Durkheim: 'De charismatische leider is niet als de zon die schijnt, maar als de maan die schijnt met een weerkaatst licht' (Emile Durkheim, 1858-1917).
Ik ben ook coördinator van het traject Boeddhisme en geef daar een module over vanuit mijn leerstoel “Boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities”.

Studenten in gesprek met Karen Armstrong

over compassie, islamkritiek en het belang van religiewetenschap

;