Psychologie

Bestudeer het menselijk gedrag

Onderzoek en analyseer menselijk gedrag en welzijn

Waarom gaan mensen in panieksituaties op de vuist met hulpverleners? Hoe help je iemand die het leven niet meer ziet zitten? Hoe spelen genen een rol bij ADHD of verslaving? In de bachelor Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam wordt veel aandacht besteed aan de manieren waarop wij verschillen in ons denken, gedrag en gezondheid en hoe wij dit kunnen beïnvloeden.

Verder kijken als psycholoog

Tijdens de opleiding Psychologie krijg je een goed beeld van de wijze waarop je menselijk gedrag in kaart kan brengen en kunt behandelen. Je legt een stevig fundament als basispsycholoog, gaat aan de slag met het opzetten van diverse onderzoeken en analyseert statistische gegevens. Zijn we wel zo vrij in ons gedrag als we aannemen? Wat denk jij?

Actief leren

Vragen stellen, en vooral luisteren naar de antwoorden is jouw tweede natuur. Je bent open en nieuwsgierig. Je wilt weten hoe het zit. In de bachelor Psychologie ontrafel je op wetenschappelijke wijze de uitdagingen waar we als mens mee te maken krijgen. De colleges vragen een actieve betrokkenheid en er wordt veel van je gevraagd. Je wordt continu uitgedaagd om het beste van jezelf te geven, te reflecteren op wat je ziet en wat je vindt. Je legt in de eerste twee jaar een stevige basis en kiest daarna een richting die het beste bij je past. Ga je voor Klinische psychologie, Sociale en organisatie psychologie, Biologische en cognitieve psychologie of Psychopathology, Prevention and Health. Alles staat in het teken van jouw toekomst, en die is veelzijdig als psycholoog. 

Je krijgt les van inspirerende experts en in de tutorgroepen ga je meer de diepte in. Engelse taal is belangrijk in de opleiding. In de standaardopleiding wordt een deel van het onderwijs in het Engels gegeven maar je kunt er ook voor kiezen om de gehele opleiding in het Engels te volgen.

Numerus Fixus

Voor het collegejaar 2020-2021 hebben we een beperkt aantal plekken beschikbaar en hanteren wij een selectieprocedure (Numerus Fixus). De deadline voor het aanmelden voor deze opleiding ligt op 15 januari 2020. Kijk voor alle informatie in onderstaand menu.

Ontdek jouw Psychologie studie

Verander de zorg

Je gaat werken
Na de bachelor Psychologie heb je een brede basis van de verschillende vakgebieden van Psychologie. Je begrijpt de individuele verschillen tussen mensen en snapt beter hoe mensen en groepen elkaar beïnvloeden. Je brengt patronen in beeld die voor anderen zo vanzelfsprekend gewoon zijn geworden. Daarnaast heb je tevens je communicatieve en wetenschappelijke vaardigheden ontwikkeld waardoor je breed inzetbaar bent. Je kunt organisaties adviseren over hun personeelsbeleid, onderzoek doen of projecten uitvoeren die zorgen voor een verandering in organisatiecultuur. Zo kun je aan de slag bij onderzoekbureaus of personeel- en organisatieafdelingen van grote bedrijven en instellingen.

Mogelijke functies:

 • Junior onderzoeker
 • Trainer/coach 
 • HRM-professional
 • Beleidsadviseur
Wil jij weten waar Psychologie-alumni terecht komen? Lees het artikel: 1 studie, 3 banen: Psychologie

Je gaat door met studeren
Na je bachelor Psychologie kun je verschillende masters en research masters kiezen die aansluiten bij jouw specialisatie. 

Vwo-diploma 
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Psychologie studeren: 

 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek
 • Economie en Maatschappij
 • Cultuur en Maatschappij

Hbo propedeuse
Hierbij geldt de volgende aanvullende eis op 6 vwo-niveau: Engels en Wiskunde A of B of C*. 

*Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.  

Hbo bachelor
Hierbij geldt de volgende aanvullende eis op 6 vwo-niveau: Engels en Wiskunde A of B of C*. 

*Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.  

Ouder dan 21?    
Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau: 

 • Engels
 • Wiskunde A of B of C
 • Biologie

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen. De VU biedt ook een eigen Wiskundecursus en –toets aan voor aankomende studenten die toegelaten willen worden met een HBO-propedeuse of Colloquium Doctum en die niet voldoen aan de aanvullende Wiskunde-eis. Meer informatie vind je onder het kopje ‘Wiskunde-deficiëntie: cursus en toets’.

Ja, ga je ervoor?
Psychologie is een Numerus Fixus-opleiding, meld je uiterlijk 15 januari aan.   

Verdiep je op tijd in de opleiding via een Bachelordag of Proefstuderen.


Buitenlands diploma
Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlands vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Engels*
 • Nederlands*
 • Wiskunde A of B of C
 • Biologie

Meer weten? Meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding.  

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen. De VU biedt ook een eigen Wiskundecursus en –toets aan voor aankomende studenten die toegelaten willen worden met een HBO-propedeuse of Colloquium Doctum en die niet voldoen aan de aanvullende Wiskunde-eis. Meer informatie vind je onder het kopje ‘Wiskunde-deficiëntie: cursus en toets’.

Ja, ga je ervoor?
Psychologie is een Numerus Fixus-opleiding, meld je uiterlijk 15 januari aan.   

Verdiep je op tijd in de opleiding via een Bachelordag of Proefstuderen

Voor sommige aankomend studenten geldt een wiskunde-eis. Dit is het geval als je een hbo(-propedeuse) hebt of als je je voorbereidt op het colloquium doctum voor Psychologie. Je wiskunde dient op vwo-niveau te zijn. Door de wiskundetoets voldoende te maken, voldoe je aan deze eis.

Wiskundetoetsen
Er zijn drie mogelijkheden om de zelfstudietoets af te leggen: deze zullen plaatsvinden het voorjaar 2020. Maandag 23 maart, dinsdag 16 juni en woensdag 8 juli. Je kunt je hiervoor aanmelden per 1 november 2019. De toets is een open boek tentamen en bestaat uit zes meerkeuzevragen en drie open vragen. Er worden 3 toetsmomenten per jaar aangeboden. Er is geen dus herkansingsmogelijkheid voor de toets van 8 juli, ook niet voor onvoorziene omstandigheden.

Wiskundecursus en toets
De wiskundecursus bereidt je voor op de wiskundetoets. Deze cursus bestaat uit 18 bijeenkomsten op woensdagavond van 19.00 tot 21.30 uur. Op woensdag 5 februari 2020 start er weer een wiskundecursus. Meld je aan via het online formulier.

Ingangsniveau: Rekenvaardigheden zoals kunnen rekenen met breuken en negatieve getallen, beheersing van de tafels van vermenigvuldiging en kunnen toepassen van voorrangsregels zijn een belangrijke voorwaarde om de cursus met succes te kunnen doorlopen. Zorg dat je die rekenvaardigheden hebt bijgespijkerd voordat je aan de cursus begint. Tijdens de cursus is hier geen tijd meer voor. Mocht tijdens de cursus blijken dat je niet mee kan komen op het niveau is dit geen reden tot restitutie. Na 18 bijeenkomsten dien je op 6 VWO een toets te kunnen maken. De cursus is gericht op studenten met een HAVO 5 wiskunde niveau.

Voorbereiding wiskundetoets
De leerstof voor de toets is het gehele boek Wiswijs (inclusief Appendix A t/m C) door Fred Pach & Hans Wisbrun, 4e druk, 2018, uitg. Noordhoff, ISBN 978-90-01-87626-5, verkrijgbaar bij de boekhandel en online o.a. bij bol.com. LET OP: de 3e druk uit 2010 is verouderd en niet geschikt. Verder heb je nodig een rekenmachine met toetsen voor logaritmen en machten. Een geschikt model is bijvoorbeeld de Casio FX-82MS of de TI-30XA. NB. Je mag geen gebruik maken van een grafische rekenmachine! Ook heb je een liniaal, potlood, gum en papier met ruitjes nodig voor het tekenen van grafieken.

Kosten
Deelname aan een zelfstudietoets kost € 50,-. Na aanmelding is annulering niet meer mogelijk. Er wordt evenmin gerestitueerd in geval van overmacht, ziekte of andere omstandigheden. Deelname aan de wiskundecursus kost € 495,-. De kosten van deze afsluitende toets zijn in het cursusgeld inbegrepen.

Voorbeeldtoets
Voorbeeldtoets
Uitwerkingen voorbeeldtoets

Numerus Fixus
Voor studenten die willen starten met de bacheloropleiding Psychologie in september 2020 hanteren wij een selectieprocedure (Numerus Fixus (NF)). Er zijn 600 plaatsen beschikbaar aan de VU. Dat kan betekenen dat niet iedereen die Psychologie aan de VU wil studeren, kan worden toegelaten. Naast Psychologie aan de VU kun je je voor één andere NF-opleiding in Nederland aanmelden. Je mag één plaats accepteren, mocht je voor twee opleidingen zijn toegelaten.

Hoe ziet de selectie eruit?
Als je je tussen 1 oktober 2019 en 15 januari 2020 (23.59 uur CET) hebt aangemeld voor de opleiding, kun je meedoen aan de selectieprocedure. Na je aanmelding in Studielink ontvang je hier van de opleiding per e-mail meer informatie over.

Wij hanteren twee criteria om studenten te selecteren: 

 1. Gemiddelde eindcijfer van je vooropleiding
  Hiervoor tellen mee: de eindcijfers van je toelating gevende vooropleiding (bijv. 6 VWO, HBO propedeuse of HBO bachelor), voor zover eindcijfers bekend zijn. Anders: cijfers laatste overgangsrapport (5 VWO, 5 HAVO, 4 MBO).

 2. Een selectietoets, bestaande uit een:
        - Inhoudelijke Psychologietoets
        - Methodologietoets

De selectietoets is gebaseerd op studiestof, die representatief is voor het eerste jaar van de bacheloropleiding Psychologie aan de VU. Om de opleiding met succes te kunnen afronden, is voldoende beheersing van de Engelse taal belangrijk. De meeste studiestof is Engelstalig en de hoorcolleges van de inhoudelijke Psychologievakken worden in het Engels gedoceerd. Om die reden is het te bestuderen studiemateriaal Engelstalig en wordt de selectietoets in het Engels afgenomen. 

Afname selectietoets
Nederlandse studenten maken de Engelstalige selectietoets op zaterdag 15 februari op de VU-campus. Je krijgt van ons bericht over het exacte tijdstip en locatie. Zaterdag 15 Februari is de enige datum waarop de selectietoets gemaakt kan worden. Hier is geen uitzondering op mogelijk. Lukt het je niet om de selectietoets te maken, dan kunnen we je helaas geen rangnummer geven. Zonder rangnummer is het niet mogelijk om met de opleiding te starten. 

Lees meer over de selectieregels en deadlines voor opleidingen met een selectie op onze pagina over numerus fixus.

Te bestuderen literatuur en oefenmateriaal
Ongeveer twee weken voorafgaand aan de toets ontvang je per e-mail toegang tot de benodigde literatuur..

Hoe wordt de uitslag bepaald?
De score die we bepalen op basis van je cijfers van je vooropleiding telt voor 30% mee. De scores op basis van je behaalde resultaten op de psychologie- en methodologietoets tellen elk voor 35% mee. De drie scores gezamenlijk bepalen je positie op de ranglijst. Je positie op de ranglijst bepaalt je kans op plaatsing. 

Belangrijke data:

 • 15 januari 2020 (23.59 uur CET): aanmelddeadline in Studielink
 • 15 februari 2020: afname toetsen op de VU (locatie en tijd worden per e-mail bekend gemaakt)
 • 15 april 2020: uitslag selectieprocedure bekend
 • 15 juli 2020: voldoen aan vooropleidingseisen en betaling collegegeld

Proefstuderen of Dagje Meelopen?
Kom een dagje Proefstuderen aan de VU? Tijdens het proefstuderen organiseert de opleiding een onderwijsprogramma, speciaal voor studiekiezers die iets meer willen weten over de opleiding voordat ze een keuze maken over welke studie ze gaan doen.

Je kunt ook een dagje meelopen met een student die jou meeneemt tijdens een college en een werkgroep en jou alles kan vertellen over hoe het is om student te zijn aan de VU.

Interesse? Schrijf je in!

Vragen? Wij antwoorden graag!
• Bel ons op 020-5985000 (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00).
• Stuur een mail naar contact@vu.nl.
• Of stuur een Whatsappbericht naar +31 6 82 54 83 67.

Heb je een vraag over de toelatingseisen? De Studentenbalie geeft antwoord.
• Bel 020-5985020 (op werkdagen tussen 10.30 en 12.30 of 14.00 en 17.00 uur).
• Of stuur een mail naar studentenbalie@vu.nl.

Specifieke vragen over de selectie? Mail naar selectiepsychologie.fgb@vu.nl

Campagnebeeld-Psy
Bachelordag
Laat je op de Bachelordag uitgebreid voorlichten op de informatiemarkt en bezoek de voorlichtingsronde van Psychologie.Dit ga je doen

De VU-bacheloropleiding Psychologie duurt drie jaar. Wanneer je het standaard programma volgt, zijn de werkgroepen, tentamens en methodologische hoorcolleges in het Nederlands. De literatuur en de inhoudelijke hoorcolleges, die je gezamenlijk met internationale studenten volgt, zijn Engelstalig. De bacheloropleiding is ook volledig in het Engels te volgen. Verdiepende informatie vind je in de studiegids.

In het eerste jaar krijg je een brede basis, ondermeer in sociale en klinische psychologie en duik je in verschillende voor psychologie relevante methoden. Zo krijg je bijvoorbeeld statistiek en gespreksvoering, maar ook inzicht in het gebruik van ‘Big data’ in de psychologie. En je verdiept je in persoonlijkheidsleer en persoonlijkheidsonderzoek, ontwikkelingspsychologie en psychopathologie. Je ontwikkelt je communicatieve vaardigheden en gaat zelfstandig en in groepsverband aan de slag. Natuurlijk leer je ook veel over jezelf en jouw rol in het groepsproces tijdens colleges en werkgroepen.

Verdiepende informatie vind je in de studiegids.

In het tweede jaar breid je je kennis uit, leer je hoe je een interview inricht en oefen je je vaardigheden in goed leren luisteren. Je verdiept je kennis van methodieken en krijgt tevens college over Arbeids- en Organisatiepsychologie, Neuropsychologie en Filosofie. De VU staat bekend om de aandacht voor genen en omgeving, en je leert dan ook in het tweede jaar hoe het samenspel tussen genen en omgeving het gedrag beïnvloedt. Daarnaast kun je in dit jaar voor het eerst een keuze maken uit drie ‘pre-minoren’; dat wil zeggen vakken die een inleiding geven op de minor die je in het derde jaar kunt kiezen.

Verdiepende informatie vind je in de studiegids.

In het derde jaar kies je een minor aan de VU of bij een andere opleiding of universiteit. Je kunt er ook voor kiezen om in het buitenland te studeren. Dat is helemaal aan jou. Je kunt in ieder geval een van de vier leerlijnen binnen de opleiding volgen. Bij Klinische Psychologie staat het werken als therapeut centraal, bij Sociale- en Organisatiepsychologie leer je over het gedrag van mensen in organisaties en de maatschappij, bij Biologische en Cognitieve Psychologie kijk je naar biologische en cognitieve processen die een rol spelen in gedrag en gezondheid. Psychopathology, Health and Prevention bereid je voor op het werken als klinisch psycholoog en gaat in op de verschillende ziektebeelden en mogelijke therapievormen. Je schrijft je bachelorthesis over een onderwerp waar je helemaal ingedoken bent. 

Verdiepende informatie vind je in de studiegids.

In het eerste jaar krijg je een brede basis, ondermeer in sociale en klinische psychologie en duik je in verschillende voor psychologie relevante methoden. Zo krijg je bijvoorbeeld statistiek en gespreksvoering, maar ook inzicht in het gebruik van ‘Big data’ in de psychologie. En je verdiept je in persoonlijkheidsleer en persoonlijkheidsonderzoek, ontwikkelingspsychologie en psychopathologie. Je ontwikkelt je communicatieve vaardigheden en gaat zelfstandig en in groepsverband aan de slag. Natuurlijk leer je ook veel over jezelf en jouw rol in het groepsproces tijdens colleges en werkgroepen.

Verdiepende informatie vind je in de studiegids.

In het tweede jaar breid je je kennis uit, leer je hoe je een interview inricht en oefen je je vaardigheden in goed leren luisteren. Je verdiept je kennis van methodieken en krijgt tevens college over Arbeids- en Organisatiepsychologie, Neuropsychologie en Filosofie. De VU staat bekend om de aandacht voor genen en omgeving, en je leert dan ook in het tweede jaar hoe het samenspel tussen genen en omgeving het gedrag beïnvloedt. Daarnaast kun je in dit jaar voor het eerst een keuze maken uit drie ‘pre-minoren’; dat wil zeggen vakken die een inleiding geven op de minor die je in het derde jaar kunt kiezen.

Verdiepende informatie vind je in de studiegids.

In het derde jaar kies je een minor aan de VU of bij een andere opleiding of universiteit. Je kunt er ook voor kiezen om in het buitenland te studeren. Dat is helemaal aan jou. Je kunt in ieder geval een van de vier leerlijnen binnen de opleiding volgen. Bij Klinische Psychologie staat het werken als therapeut centraal, bij Sociale- en Organisatiepsychologie leer je over het gedrag van mensen in organisaties en de maatschappij, bij Biologische en Cognitieve Psychologie kijk je naar biologische en cognitieve processen die een rol spelen in gedrag en gezondheid. Psychopathology, Health and Prevention bereid je voor op het werken als klinisch psycholoog en gaat in op de verschillende ziektebeelden en mogelijke therapievormen. Je schrijft je bachelorthesis over een onderwerp waar je helemaal ingedoken bent. 

Verdiepende informatie vind je in de studiegids.

Samenvatting Psychologie

Taal

Engels, Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

15 januari - Let op: vanaf 2020-2021 geldt een Numerus Fixus!

StartDatum

1 september

Vorm

Voltijd

Bindend Studie Advies

norm: 42 EC

VWO Profiel

CM/EM/NG/NT

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij

Docent Erik Scherder - Universiteit van Nederland

Waarom vernietigt vanillevla onze hersenen?

Docent Meike Bartels - Universiteit van Nederland

Wat kun je doen om gelukkiger te worden?

Docent Kilian Wawoe - Universiteit van Nederland

Waarom denken wij dat we geweldige werknemers zijn?

Docent Mark van Vugt- Universiteit van Nederland

Zijn vrouwen betere leiders dan mannen?

Floor Broekman

Student Psychologie

"Ik vind psychologie, en in het bijzonder Klinische psychologie en Klinische neuropsychologie ontzettend fascinerend. Omdat ik nog niet weet welke richting ik op wil na mijn bacheloropleiding, volg ik dit jaar zowel de minor Klinische neuropsychologie als de minor Klinische psychologie. Dat wordt wel druk, maar het biedt me uiteindelijk meer mogelijkheden."

Facebook-icoon  

;