Psychologie

Bestudeer het menselijk gedrag

Menselijk gedrag

Kies je voor de VU-bachelor Psychologie, dan leer je op wetenschappelijke wijze kijken naar menselijk gedrag. Je stort je op vragen als: 

 • Hoe kunnen stoornissen zoals depressie en ADHD het beste aangepakt worden en kan e-health hierbij helpen?
 • Hoe spelen genen een rol bij gedrag?
 • Wat maakt een goed leider?

Verder kijken als psycholoog

Tijdens de bacheloropleiding Psychologie leer je hoe mensen zich van jongs af aan ontwikkelen, hoe mensen waarnemen en beslissingen nemen, wat het samenspel is van genen en omgeving, maar ook welke interventies of therapieën wel of niet werken. De rol van onderzoek staat centraal bij alle activiteiten binnen de psychologie. Tijdens de bacheloropleiding leer je niet alleen hoe goed onderzoek wordt uitgevoerd (methodologie), maar ook hoe je de resultaten leert analyseren en interpreteren (statistiek). Met deze vakken leg je in de eerste fase van je bacheloropleiding Psychologie een brede basis en kom je er steeds beter achter welke specialisatie bij je past.

Actief leren

Als je Psychologie aan de VU komt studeren, dan kies je voor intensief en actief onderwijs. In de hoorcolleges krijg je les van deskundige docenten, die de stof door uitleg en voorbeelden inzichtelijk maken. In de werkgroepen, bestaande uit maximaal 20 studenten, verdiep je je in de stof door opdrachten die je voorbereid hebt met medestudenten te bespreken. Gedurende je opleiding krijg je van ons intensieve begeleiding, je tutor heeft ook een mentorfunctie. We verwachten van jou dat je je goed voorbereidt op elke bijeenkomst en actief meedoet tijdens de groepsbijeenkomsten en colleges. Je moet rekenen op een tijdsbesteding van 40 uur per week, dit is inclusief 12-14 contacturen.

Verander de zorg

In de bachelor leg je een stevige psychologie basis en met je diploma verdien je de titel Bachelor of Science (BSc). De meeste studenten kiezen ervoor om zich hierna verder te specialiseren middels een masteropleiding

Na de masteropleiding kun je bijvoorbeeld aan de slag als klinisch psycholoog of klinisch neuro- of ontwikkelingspsycholoog in ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en aanverwante gebieden. Daar behandel, onderzoek of diagnosticeer je cliënten met psychische stoornissen en psychosociale problemen. Je kunt ook nog kiezen voor een vervolgopleiding.

Je kunt je ook specialiseren tot arbeids- en organisatiepsycholoog. Dan ga je aan de slag in personeels- of organisatieafdelingen van grote bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld als personeelsmanager of intern organisatieadviseur. Als sociaal psycholoog kun je ook terecht in communicatie- of adviesfuncties bij bedrijven en overheid. Denk aan rollen als coach, ‘mediator’ of beleids- en communicatieadviseur. Er bestaan ook drie research-masters die voorbereiden op een academische carrière.

Vwo-diploma
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Psychologie studeren: 

 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek
 • Economie en Maatschappij
 • Cultuur en Maatschappij

Hbo propedeuse
Hierbij geldt de volgende aanvullende eis op 6 vwo-niveau: Wiskunde A of B of C* en Engels.

Hbo bachelor
Hierbij geldt de volgende aanvullende eis op 6 vwo-niveau: Wiskunde A of B of C* en Engels.

*Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.  

Ouder dan 21?    
Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau: 

 • Engels
 • Wiskunde A of B of C
 • Biologie

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

Buitenlands diploma
Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlands vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Engels*
 • Nederlands*
 • Wiskunde A of B of C
 • Biologie

* Onder het kopje ‘Deficiënties wegwerken’ vind je welke taalcertificaten de Vrije Universiteit accepteert. 

Meer weten? meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding.  

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

Voor sommige aankomend studenten geldt een wiskunde-eis. Dit is het geval als je een hbo(-propedeuse) hebt of als je je voorbereidt op het colloquium doctum voor Psychologie. Je wiskunde dient op vwo-niveau te zijn. Door de wiskundetoets voldoende te maken, voldoe je aan deze eis.

Wiskundetoetsen
Er zijn drie mogelijkheden om de zelfstudietoets af te leggen: op 18 maart 2019, 18 juni 2019 of 24 juli 2019. De toets is een open boek tentamen en bestaat uit zes meerkeuzevragen en drie open vragen. Meld je aan voor de wiskundetoets.

Wiskundecursus
De wiskundecursus bereidt je voor op de wiskundetoets. Deze cursus bestaat uit 18 bijeenkomsten op woensdagavond van 19.00 tot 21.30 uur. De startdatum van de wiskundecrusus is op woensdag 6 februari 2019. In het voorjaar van 2019 start er weer een wiskundecursus. Meld je aan voor de wiskundecursus.

Ingangsniveau: Rekenvaardigheden zoals kunnen rekenen met breuken en negatieve getallen, beheersing van de tafels van vermenigvuldiging en kunnen toepassen van voorrangsregels zijn een belangrijke voorwaarde om de cursus met succes te kunnen doorlopen.

Voorbereiding wiskundetoets
De leerstof voor de toets is het gehele boek Wiswijs (inclusief Appendix A t/m C) door Fred Pach & Hans Wisbrun, 4e druk, 2018, uitg. Noordhoff, ISBN 978-90-01-87626-5, verkrijgbaar bij de boekhandel en online o.a. bij bol.com. LET OP: de 3e druk uit 2010 is verouderd en niet geschikt. Verder heb je nodig een rekenmachine met toetsen voor logaritmen en machten. Een geschikt model is bijvoorbeeld de Casio FX-82MS of de TI-30XA. NB. Je mag geen gebruik maken van een grafische rekenmachine! Ook heb je een liniaal, potlood, gum en papier met ruitjes nodig voor het tekenen van grafieken.

Kosten
Deelname aan een zelfstudietoets kost € 50,-. Na aanmelding is annulering niet meer mogelijk. Er wordt evenmin gerestitueerd in geval van overmacht, ziekte of andere omstandigheden. Deelname aan de wiskundecursus kost € 495,-. De kosten van deze afsluitende toets zijn in het cursusgeld inbegrepen.

Meer informatie
Download de flyer voor meer informatie over de wiskundetoets.

Voorbeeldtoets
Voorbeeldtoets
Uitwerkingen voorbeeldtoets

Contact
studiekeuze.fgb@vu.nl

Kun je zelfstandig en hard werken en ben je ook een teamspeler? Ben je geïnteresseerd in menselijk gedrag en onderzoekend ingesteld? Houd je van observeren, analyseren en kan je goed luisteren? Dan willen we graag met je kennismaken tijdens een dagje proefstuderen hier op de VU-campus aan de Amsterdamse Zuidas.

Proefstuderen of Dagje Meelopen?
Kom een dagje proefstuderen aan de VU? Op 28 november 2018 organiseert de opleiding een onderwijsprogramma, speciaal voor studiekiezers die iets meer willen weten over de opleiding voordat ze een keuze maken over welke studie ze gaan doen.

Je kunt ook een dagje meelopen met een student die jou meeneemt tijdens een college en een werkgroep en jou alles kan vertellen over hoe het is om student te zijn aan de VU.

Interesse? Schrijf je in!
empty

Met VU Matching check je of je de juiste studiekeuze hebt gemaakt. VU Matching bestaat uit twee stappen: een digitale vragenlijst en het bijwonen van een matchingsactiviteit. Kijk voor meer informatie op de website van VU Matching. 

De matchingsdag voor Psychologie vindt plaats op dinsdag 4 juni 2019, houd hiervoor de hele dag vrij!

Voor de opleiding Psychologie is het bijwonen van de matchingsactiviteit verplicht. Als je niet aanwezig bent geweest, kun je je niet inschrijven voor de opleiding. 

Na afloop van de matchingsactiviteit krijg je een advies op maat. Als je je hebt aangemeld voor 1 mei 2019, is dit advies niet bindend. Heb je je na 1 mei aangemeld, dan is het advies wel bindend. Let op: je ontvangt pas een uitnodiging als je je via Studielink hebt aangemeld voor de opleiding én al een keer hebt ingelogd in VUnet. Zorg er dus voor dat je ook inlogt in VUnet.

Vragen? Wij antwoorden graag!
• Bel ons op 020-5985000 (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00).
• Stuur een mail naar contact@vu.nl.
• Of stuur een Whatsappbericht naar +31 6 107 87 317.

Heb je een vraag over de toelatingseisen? De Studentenbalie geeft antwoord.
• Bel 020-5985020 (op werkdagen tussen 10.30 en 12.30 of 14.00 en 17.00 uur).
• Of stuur een mail naar studentenbalie@vu.nl

Campagnebeeld-Psy
Bachelordag 9 februari 2019
Laat je op de Bachelordag uitgebreid voorlichten op de informatiemarkt en bezoek de voorlichtingsronde van Psychologie.

Proefstuderen of Dagje Meelopen?
Kom een dagje proefstuderen aan de VU? Op 6 maart 2019 organiseert de opleiding een onderwijsprogramma, speciaal voor studiekiezers die iets meer willen weten over de opleiding voordat ze een keuze maken over welke studie ze gaan doen.

Je kunt ook een dagje meelopen met een student die jou meeneemt tijdens een college en een werkgroep en jou alles kan vertellen over hoe het is om student te zijn aan de VU.

Interesse? Schrijf je in!
empty

Dit ga je doen

De VU-bacheloropleiding Psychologie duurt drie jaar. Wanneer je het standaard programma volgt, zijn de werkgroepen, tentamens en methodologische hoorcolleges in het Nederlands. De literatuur en de inhoudelijke hoorcolleges, die je gezamenlijk met internationale studenten volgt, zijn Engelstalig. De bacheloropleiding is ook volledig in het  Engels te volgen.

Het eerste jaar is oriënterend. Je maakt kennis met het vakgebied Psychologie en al haar specialisaties, ook ontwikkel je een aantal wetenschappelijke vaardigheden.


Vakken
Periode 1
Inleiding Psychologie
Methodologie 1
Periode 2
Biologische en Cognitieve Psychologie
Statistiek 1
Periode 3
Biologische en Cognitieve Psychologie
E-testing en Big Data
Periode 4
Sociale Psychologie
Meten en Diagnostiek 1
Periode 5
Ontwikkelingspsychologie en Psychopathologie
Persoonlijkheidsleer en Persoonlijkheidsonderzoek
Periode 6
Ontwikkelingspsychologie en Psychopathologie
Psychologische Gespreksvoering: basisvaardigheden

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Dit programma is zowel in het Nederlands als het Engels te volgen.

In het tweede jaar bouw je je basiskennis verder uit. Door het kiezen van een preminor kun je zelf al vakken kiezen in de specialisatie van je voorkeur. Een preminor kun je zien als een keuzevak en is geen ingangseis voor een minor of een master.


Vakken
Periode 1
Neuropsychologie
Filosofie en Psychologie
Periode 2
Arbeids- en Organisatiepsychologie
Meten en Diagnostiek 2
Periode 3
Arbeids- en Organisatiepsychologie
Psychologische Gespreksvoering 2: Professionele Vaardigheden
Periode 4
Samenspel van Genen en Omgeving
Statistiek 2
Periode 5
Pre-minor
Methodologie 2
Periode 6
Pre-minor
Methodologie 2

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

In het derde jaar van de bacheloropleiding volg je één van de drie leerlijnen. Een leerlijn bestaat uit een minor, een aantal verplichte vakken, een aantal keuzevakken en de B-these. Je zou er voor kunnen kiezen om het eerste semester in het buitenland te studeren, je hebt dan nog geen verplichte vakken.

 • Leerlijn Genen, hersenen en gedrag
 • Klinische Leerlijn
 • Sociale en Organisatiepsychologie

Verdiepende informatie vind je in onze studiegids.

Het eerste jaar is oriënterend. Je maakt kennis met het vakgebied Psychologie en al haar specialisaties, ook ontwikkel je een aantal wetenschappelijke vaardigheden.


Vakken
Periode 1
Inleiding Psychologie
Methodologie 1
Periode 2
Biologische en Cognitieve Psychologie
Statistiek 1
Periode 3
Biologische en Cognitieve Psychologie
E-testing en Big Data
Periode 4
Sociale Psychologie
Meten en Diagnostiek 1
Periode 5
Ontwikkelingspsychologie en Psychopathologie
Persoonlijkheidsleer en Persoonlijkheidsonderzoek
Periode 6
Ontwikkelingspsychologie en Psychopathologie
Psychologische Gespreksvoering: basisvaardigheden

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Dit programma is zowel in het Nederlands als het Engels te volgen.

In het tweede jaar bouw je je basiskennis verder uit. Door het kiezen van een preminor kun je zelf al vakken kiezen in de specialisatie van je voorkeur. Een preminor kun je zien als een keuzevak en is geen ingangseis voor een minor of een master.


Vakken
Periode 1
Neuropsychologie
Filosofie en Psychologie
Periode 2
Arbeids- en Organisatiepsychologie
Meten en Diagnostiek 2
Periode 3
Arbeids- en Organisatiepsychologie
Psychologische Gespreksvoering 2: Professionele Vaardigheden
Periode 4
Samenspel van Genen en Omgeving
Statistiek 2
Periode 5
Pre-minor
Methodologie 2
Periode 6
Pre-minor
Methodologie 2

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

In het derde jaar van de bacheloropleiding volg je één van de drie leerlijnen. Een leerlijn bestaat uit een minor, een aantal verplichte vakken, een aantal keuzevakken en de B-these. Je zou er voor kunnen kiezen om het eerste semester in het buitenland te studeren, je hebt dan nog geen verplichte vakken.

 • Leerlijn Genen, hersenen en gedrag
 • Klinische Leerlijn
 • Sociale en Organisatiepsychologie

Verdiepende informatie vind je in onze studiegids.

Samenvatting Psychologie

Taal

Engels, Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

1 mei 2018

StartDatum

1 september 2018

Vorm

Voltijd

Bindend Studie Advies

norm: 48 EC

VWO Profiel

CM/EM/NG/NT

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij

Docent Erik Scherder - Universiteit van Nederland

Waarom vernietigt vanillevla onze hersenen?

Docent Meike Bartels - Universiteit van Nederland

Wat kun je doen om gelukkiger te worden?

Docent Kilian Wawoe - Universiteit van Nederland

Waarom denken wij dat we geweldige werknemers zijn?

Docent Mark van Vugt- Universiteit van Nederland

Zijn vrouwen betere leiders dan mannen?

Floor Broekman

Student Psychologie

Ik vind psychologie, en in het bijzonder Klinische psychologie en Klinische neuropsychologie ontzettend fascinerend. Omdat ik nog niet weet welke richting ik op wil na mijn bacheloropleiding, volg ik dit jaar zowel de minor Klinische neuropsychologie als de minor Klinische psychologie. Dat wordt wel druk, maar het biedt me uiteindelijk meer mogelijkheden. Lees verder

Facebook-icoon