Pedagogische wetenschappen

Draag bij aan goede opvoeding en zinvol onderwijs

De jeugd heeft de toekomst!

Het grootbrengen van kinderen lijkt vanzelfsprekend, maar is dat wel zo? Met Pedagogische Wetenschappen aan de VU leer je alles over het beoordelen van ideeën over goede opvoeding en zorg, en zinvol onderwijs. Je doet gericht onderzoek naar vragen als 'Wat leren jongeren van social media', ‘Hoe vaak zouden we kinderen op school moeten testen?’, 'Hoe kunnen we kinderen die mishandeld worden het beste helpen?’ of ‘Wat kunnen we een jongere met een verstandelijke beperking bieden?’ Met andere woorden: je onderzoekt hoe opvoeding, onderwijs en hulpverlening het beste kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.

Pedagoog worden? Kom proefstuderen

De opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de VU is een relatief kleine opleiding. Elk jaar stromen ongeveer honderd studenten in. Je kunt dus rekenen op intensieve, persoonlijke begeleiding en kleine werkgroepen.

Wil je op wetenschappelijk niveau leren over kinderen en hun gedrag, en hoe hun omgeving daar een rol bij speelt? Ben je sociaal vaardig en een teamspeler? Kun je goed luisteren en sta je open voor feedback? Ben je bovendien goed in wiskunde (A) en vind je hard werken geen straf? Dan willen we graag met je kennismaken tijdens een dagje proefstuderen hier op de VU in de meest diverse stad van Nederland.

PosterPW      Posterpw2

Verander clichés. Ontdek hier hoe!
Tijdens colleges en binnen werkgroepen leer je kritisch te kijken naar de huidige stand van zaken in opvoeding, onderwijs, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, gezinnen en samenleving. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor opgroeien in een cultureel diverse samenleving. Je ontwikkelt ideeën die je op basis van wetenschappelijke methoden toetst en onderbouwt. Je oefent niet alleen in de collegezaal, maar start direct met het opdoen van praktijkervaring; zo ga je al in je eerste weken op bezoek bij een hulpverleningsinstelling.

Je volgt inhoudelijke vakken op het gebied van de Pedagogische Wetenschappen, maar ook methodologie en statistiek, en daarnaast bijvoorbeeld (deel-)vakken in de neuropsychologie, psychopathologie, ontwikkelingspsychologie en filosofie. Je leert wat verschillende takken van de wetenschap te bieden hebben en hoe je samen met collega's uit andere disciplines kunt bijdragen aan betere opvoeding, onderwijs en zorg. Je hebt ook de mogelijkheid Pedagogische Wetenschappen te combineren met Pabo beroepsonderwijs, kijk daarvoor bij de Universitaire Pabo.

Na het behalen van de bachelor Pedagogische Wetenschappen draag je de titel Bachelor of Science (BSc). De meeste studenten kiezen ervoor zich verder te specialiseren met een masteropleiding. Je kunt na je master nog kiezen voor een verdere vervolgopleiding voor geregistreerd orthopedagoog of gezondheidszorgpsycholoog.

Als pedagoog kun je op allerlei plekken aan de slag, in functies waarbij jij observeert, onderzoekt en advies geeft aan kinderen en hun opvoeders. Denk aan instellingen voor jeugdzorg of geestelijke gezondheidzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, de gehandicaptenzorg of (speciaal) onderwijs, landelijke of gemeentelijke overheden (onderwijsbeleidsmedewerker), schoolbegeleidingsdiensten, scholen (intern begeleider of leraar pedagogiek/didactiek) en opleidingsafdelingen van bedrijven (opleidingsadviseur). En natuurlijk kun je ook als zelfstandige aan de slag met een eigen opvoedbureau.

Je kunt ook het onderwijs in: met de opleiding Pedagogische Wetenschappen krijg je automatisch je onderwijsbevoegdheid voor het vak pedagogiek/didactiek voor het beroepsonderwijs (mbo en/of hbo). Als je de Universitaire Pabo doet, dan kun je ook direct in het basisonderwijs aan de slag.

Vwo-diploma
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Pedagogische Wetenschappen studeren: 

 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek
 • Economie en Maatschappij
 • Cultuur en Maatschappij

Hbo propedeuse 
Er zijn geen extra eisen.

Hbo bachelor
Er zijn geen extra eisen.

Ouder dan 21?   
Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau: 

 • Engels
 • Wiskunde A of B of C
 • Biologie

Buitenlands diploma
Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlandse vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Engels*
 • Nederlands*
 • Wiskunde A of B of C
 • Biologie

* Onder het kopje ‘Deficiënties wegwerken’ vind je welke taalcertificaten de Vrije Universiteit accepteert. 

Meer weten? meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding. 


VU Matching    

Met VU Matching check je of je de juiste studiekeuze hebt gemaakt. VU Matching bestaat uit twee stappen: een digitale vragenlijst en het bijwonen van een matchingsactiviteit. Kijk voor meer informatie op de website van VU Matching.

Op 17 augustus 2018 is de laatste mogelijkheid om deel te nemen aan deze verplichte matchingsactiviteit. Tijdens deze bijeenkomst krijg je een realistisch beeld van de opleiding en kun je ervaren of de opleiding echt bij je past. Het is daarnaast een mooi moment om alvast kennis te maken met je toekomstige studiegenoten. Je dient van tevoren literatuur te bestuderen en enkele opnames van hoorcolleges te bekijken. De link naar deze opdrachten vind je in de bevestigingse-mail, die je ontvangt wanneer je de uitnodiging geaccepteerd hebt.

Je ontvangt pas een uitnodiging als je je via Studielink hebt aangemeld voor de opleiding én al een keer hebt ingelogd in VUnet. Zorg er dus voor dat je ook inlogt in VUnet. Mocht je nog geen uitnodiging en/of bevestiging hebben ontvangen, kijk dan eerst even in je ongewenste e-mail folder. Mocht het daar niet tussen staan, stuur dan een e-mail aan matching@vu.nl o.v.v. je studentnummer en de gewenste opleiding. Download het informatieblad VU matching voor Pedagogische Wetenschappen voor meer informatie.

Programma

09:30 - 09:55
Aanmelden bij de balie in de centrale hal van het VU Hoofdgebouw
10:00 - 10:15
Welkomstwoord
10:30 - 11:15
Werkgroep
11:15 - 12:15
Lunch verzorgd door de VSPVU, studievereniging
12:15 - 13:00
Proeftentamen

Let op: Voor de opleiding Pedagogische Wetenschappen/Universitaire Pabo is het bijwonen van de matchingsactiviteit verplicht. Wij gaan ervan uit dat je gedurende de gehele activiteit aanwezig bent. Als je niet aanwezig bent geweest, kun je je niet inschrijven voor de opleiding. Na afloop van de matchingsactiviteit krijg je een advies op maat. Als je je hebt aangemeld voor 1 mei 2018, is dit advies niet bindend. Heb je je na 1 mei aangemeld, dan is het advies wel bindend.

Download het informatieblad VU matching voor Pedagogische Wetenschappen


Vragen? Wij antwoorden graag!
• Bel ons op 020-5985000 (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00).
• Stuur een mail naar contact@vu.nl.
• Of stuur een Whatsappbericht naar +31 6 107 87 317.

Heb je een vraag over de toelatingseisen? De Studentenbalie geeft antwoord.
• Bel 020-5985020 (op werkdagen tussen 10.30 en 12.30 of 14.00 en 17.00 uur).
• Of stuur een mail naar studentenbalie@vu.nl

Campagnebeeld-PW
Bachelordag 3 november 2018
Laat je op de Bachelordag uitgebreid voorlichten op de informatiemarkt en bezoek de voorlichtingsronde van Pedagogische Wetenschappen.

Individueel meeloopcollege (vanaf 1 oktober)
Ga met een student mee naar college en stel al je vragen.
Meer informatie en vooraanmelden: www.vu.nl/proefstuderen

 

Dit ga je doen

Het eerste jaar heeft een algemeen en oriënterend karakter. In het tweede jaar heb je extra keuzemogelijkheden. We bieden preminoren aan waarin je leert om theorie, praktijk en vaardigheden aan elkaar te koppelen binnen een thema naar keuze. In het derde jaar krijg je de mogelijkheid om je te specialiseren.

Tijdsbesteding
Elk studiejaar omvat 60 studiepunten. Dit staat gelijk aan 40 weken van elk 40 studie-uren. Je hebt in het eerste jaar gemiddeld zo’n 12 tot 14 uur hoorcolleges en werkgroepen. Daarnaast besteed je het grootste deel van je studie-uren aan zelfstudie en het werken in kleine groepen.


Vakken
Periode 1
Inleiding in de Pedagogiek
Methodologie
Periode 2
Gezin, opvoeding en hulpverlening 
Statistiek
Periode 3
Gezin, opvoeding en hulpverlening 
Gespreksvaardigheden
Periode 4
Ontwikkelingspsychologie voor Pedagogen  
Meten en Diagnostiek
Periode 5
Leerling, Onderwijs en Begeleiding
Persoonlijkheidsleer en Persoonlijkheidsonderzoek
Periode 6
Leerling, Onderwijs en Begeleiding
Observatievaardigheden

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.


Vakken
Periode 1
Pedagogische Vragen in Historisch Perspectief
Filosofie en Pedagogiek 
Periode 2
Samenleving, Opvoeding en Onderwijs
Meten en Diagnostiek
Periode 3
Samenleving, Opvoeding en Onderwijs
Interviewvaardigheden
Periode 4
Neuropsychologie voor Pedagogen
Statistiek 2
Periode 5
Methodologie
Pre-minor
Periode 6
Methodologie
Pre-minor

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.


Vakken
Periode 1
Minorruimte
Periode 2
Minorruimte
Periode 3
Minorruimte
Periode 4
Methodologie
Pedagogische ethiek
B-these
Periode 5
Statistiek
B-these
Periode 6
B-these


empty

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.


Vakken
Periode 1
Inleiding in de Pedagogiek
Methodologie
Periode 2
Gezin, opvoeding en hulpverlening 
Statistiek
Periode 3
Gezin, opvoeding en hulpverlening 
Gespreksvaardigheden
Periode 4
Ontwikkelingspsychologie voor Pedagogen  
Meten en Diagnostiek
Periode 5
Leerling, Onderwijs en Begeleiding
Persoonlijkheidsleer en Persoonlijkheidsonderzoek
Periode 6
Leerling, Onderwijs en Begeleiding
Observatievaardigheden

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.


Vakken
Periode 1
Pedagogische Vragen in Historisch Perspectief
Filosofie en Pedagogiek 
Periode 2
Samenleving, Opvoeding en Onderwijs
Meten en Diagnostiek
Periode 3
Samenleving, Opvoeding en Onderwijs
Interviewvaardigheden
Periode 4
Neuropsychologie voor Pedagogen
Statistiek 2
Periode 5
Methodologie
Pre-minor
Periode 6
Methodologie
Pre-minor

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.


Vakken
Periode 1
Minorruimte
Periode 2
Minorruimte
Periode 3
Minorruimte
Periode 4
Methodologie
Pedagogische ethiek
B-these
Periode 5
Statistiek
B-these
Periode 6
B-these


empty

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Samenvatting Pedagogische Wetenschappen

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

1 mei 2018

StartDatum

1 september 2018

Vorm

Voltijd

Bindend Studie Advies

norm: 48 EC

VWO Profiel

CM/EM/NG/NT

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij

Eline Garssen

Student Pedagogische Wetenschappen

Eline Garssen Pedagogische Wetenschappen is een brede opleiding, waarbij je van alles leert over het kind zelf, als wel de gehele omgeving van het kind. Daarnaast ontwikkel je jezelf ook als wetenschapper. Gedurende de opleiding word je aangeleerd om kritisch na te denken en voer je verschillende onderzoeken uit.

Ik vond het erg eng om te beginnen aan deze universitaire opleiding, maar door de goede structuur en de opbouwende moeilijkheidsgraad, is het me allemaal erg meegevallen.

Facebook-icoon