Natuur- en Sterrenkunde

Lever een fundamentele bijdrage aan onze maatschappij, verklaar de vraagstukken van het universum

Natuur- en Sterrenkunde in Amsterdam

Hoe werkt de wereld op (sub)atomaire schaal, de quantumwereld? Wat is donkere materie? Is er leven op andere planeten? Wil jij je bezig houden met de grote uitdagingen van het moderne natuur- en sterrenkundig onderzoek? Dan is de opleiding Natuur- en Sterrenkunde in Amsterdam de opleiding voor jou.

Waar gaat Natuur- en Sterrenkunde over?
Natuur- en Sterrenkunde aan de universiteit is anders dan het vak natuurkunde op het vwo. Je wordt uitgedaagd om verder te kijken dan de formules die je al kent. Je maakt kennis met onderzoek naar de kleinste deeltjes, zoals atomen en quarks, maar ook naar de allergrootste structuren, zoals melkwegstelsels in het zichtbare heelal. Met natuurkundige theorieën zoek je naar een verklaring voor je bevindingen.

VUvA logos

Waarom Natuur- en Sterrenkunde in Amsterdam?

 • De bachelor Natuur- en Sterrenkunde is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Door deze bundeling van krachten kun je je specialiseren in veel verschillende richtingen in de experimentele natuurkunde, de theoretische natuurkunde en de sterrenkunde, maar je kunt ook een eigen vakkencombinatie kiezen. Amsterdam biedt hiermee de meest diverse Natuur- en Sterrenkunde opleiding van Nederland.
 • Het natuur- en sterrenkundig onderzoek aan de UvA en VU behoort tot de internationale top van onderzoek naar de snaartheorie, subatomaire fysica en sterrenkunde. Je krijgt college van toponderzoekers als Spinoza-prijswinnaars Erik Verlinde (snaartheorie), Physicaprijswinnaar Jo van den Brand (cosmologie) en Frank Linde (subatomaire fysica).
 • Onderzoek staat centraal en je wordt al snel deel van de gemeenschap. Je werkt veel mee aan onderzoeksprojecten bij onderzoeksgroepen bij de UvA en VU.
 • De afstand tussen studenten en docenten is klein, waardoor je gemakkelijk even bij een docent binnenstapt als je een vraag hebt over de stof. In het eerste jaar krijg je ook veel persoonlijke aandacht van een tutor, een ouderejaarsstudent  die je kan helpen mocht je vastlopen met studeren.
 • Doordat we zowel het bachelor- als masterprogramma Sterrenkunde aanbieden zijn er veel uitstekende faciliteiten voor sterrenkundig onderzoek. Zo krijg je toegang tot de krachtigste telescopen van Nederland.


Natuur- en Sterrenkunde iets voor jou?

Natuur- en Sterrenkunde in Amsterdam is sterk fundamenteel gericht. Dit houdt in dat we onderzoek doen vanuit een nieuwsgierigheid naar hoe de wereld in elkaar zit. We willen weten waarom. Dit is van direct belang voor ontwikkelingen in alle natuurwetenschappelijke vakgebieden zoals scheikunde, biologie en de medische wetenschap.

Wil jij hieraan bijdragen en ben jij net zo nieuwsgierig als wij, dan is de opleiding Natuur- en Sterrenkunde in Amsterdam misschien wel iets voor jou. Heb je daarnaast:

 • een VWO diploma (alle profielen) met wiskunde B
 • aanleg voor natuurkunde en wiskunde
 • interesse in een van de onderzoeksgebieden van de UvA en de VU:
o    Quantum Universe,
o    Complex Systems,
o    Liquids and Matter,
o    Physics of Life and Health,
o    Physics of Energy,
o    Astronomy & Astrophysics

dan ontmoeten we je graag bij een Bachelordag of kom een keer meelopen!

Voorlichtingsdagen aan de VU

Natuur- en Sterrenkunde is een voltijdstudie waarbij vanaf het begin een behoorlijke inspanning van je wordt verwacht. Je bent zo'n 40 uur per week met je studie bezig. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters die zijn opgedeeld in twee blokken van acht weken en een blok van vier weken. Het onderwijs in het vierde blok vindt in zijn geheel op de VU locatie plaats, tijdens de andere blokken volg je vakken op het Science park.

Het eerste jaar

In het eerste jaar van de bachelor Natuur- en Sterrenkunde maak je vooral kennis met uitdagende onderwerpen als:

 • speciale relativiteitstheorie
 • quantummechanica
 • sterrenkunde
 • electrodynamica

In je eerste jaar leer al je hoe je een goed onderzoek opzet en uitvoert en omgaat met apparatuur en geavanceerde computersoftware. In verschillende practica leer je de basisprincipes van het onderzoek. Het eerste jaar wordt afgesloten met het practicumproject.

Naast de natuur- en sterrenkundige vakken volg je ook een flink pakket wiskundevakken, zoals calculus en lineaire algebra. Tijdens het hele eerste jaar maak je deel uit van een tutorgroep onder leiding van een ouderejaarsstudent die je begeleidt in je studie. 

Telescoop
Telescoop

Het tweede jaar

Je breidt je kennis van natuur- en sterrenkunde in het tweede en derde jaar steeds verder uit. Wiskunde blijft tot en met het tweede jaar een belangrijk onderwerp. Door een combinatie van bepaalde vakken te kiezen kun je je nu al specialiseren in experimentele natuurkunde, theoretische natuurkunde of sterrenkunde. Je kunt ook vakken uit de verschillende richtingen kiezen, zodat je een brede basis hebt.

Aan het einde van je tweede jaar volg je het vak Reflectie op natuurkunde en Research practicum, waarbij je ook weer zelf onderzoek gaat doen. Je werkt mee aan een of twee projecten bij een onderzoeksgroep naar keuze aan de UvA of de VU.

Het derde jaar

Het derde jaar bestaat volledig uit keuzevakken waarmee je je kunt voorbereiden op een master. De keuzeruimte kun je zowel bij de UvA als VU invullen. Het jaar sluit je af met het bachelorproject. Dit is een onderzoeksstage bij een wetenschappelijk instituut dat met veel internationale partners samenwerkt. Je rondt je opleiding af met een uitgebreid verslag over je onderzoek. Je krijgt dan de titel Bachelor of Science (BSc) en ontvangt een gezamenlijk diploma van de UvA en VU.

Bekijk de precieze inhoud van alle vakken van dit jaar in de digitale studiegids en een schematisch overzicht van de studie in het studieprogramma.

Studiegids

Studieprogramma

Onderwijsvormen

Een flink deel van je studie volg je een verplicht programma met vakken in natuurkunde, sterrenkunde en wiskunde. Je volgt ze in een gevarieerde mix van hoorcolleges, werkgroepen, projecten en (computer)practica.

 • In hoorcolleges licht een docent de stof die je thuis hebt bestudeerd toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Tijdens werkcolleges oefen je in kleinere groepen van ongeveer 20 studenten onder begeleiding van een docent met de stof, die tijdens het hoorcollege is besproken.
 • (Computer)practica bestaan uit opdrachten die je individueel of in tweetallen uitvoert. De begeleiding van practica is in handen van docenten, onderzoekers of studentassistenten.
 • Tijdens een project werk je individueel of in een team van twee tot vijf studenten vier weken aan een grote opdracht. Je wordt begeleid door docenten.
De meeste vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of een eindpresentatie. 

Natuurkundepracticum
Natuurkundepracticum

Specialisatie Sterrenkunde

Tijdens je bachelor Natuur- en Sterrenkunde kun je ervoor kiezen je te specialiseren in Sterrenkunde. Dit kun je doen door je keuzeruimte in te vullen met sterrenkundige vakken. Je maakt dan  kennis met de nieuwste ontwikkelingen en waarnemingstechnieken in het vakgebied. Boven op het faculteitsgebouw op het Science Park staat de krachtigste telescoop van Nederland.

Daarnaast bestudeer je als sterrenkundige de bouw en evolutie van het heelal, sterren, planeten en sterrenstelsels in het heelal. Je onderzoekt bijvoorbeeld hoe planeten geboren worden en wat zwarte gaten zijn. Met wiskundige en natuurkundige modellen en theorieën probeer je die verschijnselen in de ruimte te begrijpen en te verklaren.

Na deze specialisatie kun je in Amsterdam verder studeren in de masteropleiding Physics and Astronomy, waarbij je de mastertrack Astronomy and Astrophysics kunt kiezen.

De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit verzorgen samen de bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde. Als student profiteer je van de diversiteit aan vakken en onderzoek van zowel de VU als de UvA. Amsterdam biedt hiermee de breedste Natuur- en Sterrenkunde opleiding van Nederland. Door het grote aanbod van vakken kun je heel breed kiezen, maar je kunt je ook verdiepen in één van de onderzoeksthema’s van de één van de universiteiten. Je kiest een studiepad dat past bij je talent, belangstelling en ambities. Als je de opleiding afrondt, krijg je één gezamenlijk diploma.

 • De bachelor Natuur- en sterrenkunde is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam. Door deze bundeling van krachten kun je je specialiseren in veel verschillende richtingen in de experimentele natuurkunde, de theoretische natuurkunde en de sterrenkunde, maar je kunt ook een eigen vakkencombinatie kiezen. Amsterdam biedt hiermee de meest diverse Natuur- en Sterrenkunde opleiding van Nederland.
 • Het natuur- en sterrenkundig onderzoek aan de UvA en VU behoort tot de internationale top van onderzoek naar de snaartheorie, subatomaire fysica en sterrenkunde. Je krijgt college van toponderzoekers als Spinoza-prijswinnaars Erik Verlinde (snaartheorie) en Michiel van der Klis (sterrenkunde), Fysicaprijswinnaar 2013 Stan Bentvelsen (subatomaire fysica) en Valorisatieprijswinnaar 2015 Jo van den Brand (cosmologie).
 • Onderzoek staat centraal en je wordt al snel deel van de gemeenschap. Je werkt veel mee aan onderzoeksprojecten bij onderzoeksgroepen bij de UvA en VU.
 • De afstand tussen studenten en docenten is klein, waardoor je gemakkelijk even bij een docent binnenstapt als je een vraag hebt over de stof. In het eerste jaar krijg je ook veel persoonlijke aandacht van een tutor, die je kan helpen mocht je vastlopen met studeren. 
 • Doordat we zowel het bachelor- als masterprogramma Sterrenkunde aanbieden zijn er veel uitstekende faciliteiten voor sterrenkundig onderzoek. Zo krijg je toegang tot de krachtigste telescopen van Nederland.


Sterrenkoepel

Sterrenkoepel

Natuur- en Sterrenkunde is een voltijdstudie waarbij vanaf het begin een behoorlijke inspanning van je wordt verwacht. Je bent zo'n 40 uur per week met je studie bezig. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters die zijn opgedeeld in twee blokken van acht weken en een blok van vier weken. Het onderwijs in het vierde blok vindt in zijn geheel op de VU locatie plaats, tijdens de andere blokken volg je vakken op het Science park.

Het eerste jaar

In het eerste jaar van de bachelor Natuur- en Sterrenkunde maak je vooral kennis met uitdagende onderwerpen als:

 • speciale relativiteitstheorie
 • quantummechanica
 • sterrenkunde
 • electrodynamica

In je eerste jaar leer al je hoe je een goed onderzoek opzet en uitvoert en omgaat met apparatuur en geavanceerde computersoftware. In verschillende practica leer je de basisprincipes van het onderzoek. Het eerste jaar wordt afgesloten met het practicumproject.

Naast de natuur- en sterrenkundige vakken volg je ook een flink pakket wiskundevakken, zoals calculus en lineaire algebra. Tijdens het hele eerste jaar maak je deel uit van een tutorgroep onder leiding van een ouderejaarsstudent die je begeleidt in je studie. 

Telescoop
Telescoop

Het tweede jaar

Je breidt je kennis van natuur- en sterrenkunde in het tweede en derde jaar steeds verder uit. Wiskunde blijft tot en met het tweede jaar een belangrijk onderwerp. Door een combinatie van bepaalde vakken te kiezen kun je je nu al specialiseren in experimentele natuurkunde, theoretische natuurkunde of sterrenkunde. Je kunt ook vakken uit de verschillende richtingen kiezen, zodat je een brede basis hebt.

Aan het einde van je tweede jaar volg je het vak Reflectie op natuurkunde en Research practicum, waarbij je ook weer zelf onderzoek gaat doen. Je werkt mee aan een of twee projecten bij een onderzoeksgroep naar keuze aan de UvA of de VU.

Het derde jaar

Het derde jaar bestaat volledig uit keuzevakken waarmee je je kunt voorbereiden op een master. De keuzeruimte kun je zowel bij de UvA als VU invullen. Het jaar sluit je af met het bachelorproject. Dit is een onderzoeksstage bij een wetenschappelijk instituut dat met veel internationale partners samenwerkt. Je rondt je opleiding af met een uitgebreid verslag over je onderzoek. Je krijgt dan de titel Bachelor of Science (BSc) en ontvangt een gezamenlijk diploma van de UvA en VU.

Bekijk de precieze inhoud van alle vakken van dit jaar in de digitale studiegids en een schematisch overzicht van de studie in het studieprogramma.

Studiegids

Studieprogramma

Onderwijsvormen

Een flink deel van je studie volg je een verplicht programma met vakken in natuurkunde, sterrenkunde en wiskunde. Je volgt ze in een gevarieerde mix van hoorcolleges, werkgroepen, projecten en (computer)practica.

 • In hoorcolleges licht een docent de stof die je thuis hebt bestudeerd toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Tijdens werkcolleges oefen je in kleinere groepen van ongeveer 20 studenten onder begeleiding van een docent met de stof, die tijdens het hoorcollege is besproken.
 • (Computer)practica bestaan uit opdrachten die je individueel of in tweetallen uitvoert. De begeleiding van practica is in handen van docenten, onderzoekers of studentassistenten.
 • Tijdens een project werk je individueel of in een team van twee tot vijf studenten vier weken aan een grote opdracht. Je wordt begeleid door docenten.
De meeste vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of een eindpresentatie. 

Natuurkundepracticum
Natuurkundepracticum

Specialisatie Sterrenkunde

Tijdens je bachelor Natuur- en Sterrenkunde kun je ervoor kiezen je te specialiseren in Sterrenkunde. Dit kun je doen door je keuzeruimte in te vullen met sterrenkundige vakken. Je maakt dan  kennis met de nieuwste ontwikkelingen en waarnemingstechnieken in het vakgebied. Boven op het faculteitsgebouw op het Science Park staat de krachtigste telescoop van Nederland.

Daarnaast bestudeer je als sterrenkundige de bouw en evolutie van het heelal, sterren, planeten en sterrenstelsels in het heelal. Je onderzoekt bijvoorbeeld hoe planeten geboren worden en wat zwarte gaten zijn. Met wiskundige en natuurkundige modellen en theorieën probeer je die verschijnselen in de ruimte te begrijpen en te verklaren.

Na deze specialisatie kun je in Amsterdam verder studeren in de masteropleiding Physics and Astronomy, waarbij je de mastertrack Astronomy and Astrophysics kunt kiezen.

De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit verzorgen samen de bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde. Als student profiteer je van de diversiteit aan vakken en onderzoek van zowel de VU als de UvA. Amsterdam biedt hiermee de breedste Natuur- en Sterrenkunde opleiding van Nederland. Door het grote aanbod van vakken kun je heel breed kiezen, maar je kunt je ook verdiepen in één van de onderzoeksthema’s van de één van de universiteiten. Je kiest een studiepad dat past bij je talent, belangstelling en ambities. Als je de opleiding afrondt, krijg je één gezamenlijk diploma.

 • De bachelor Natuur- en sterrenkunde is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam. Door deze bundeling van krachten kun je je specialiseren in veel verschillende richtingen in de experimentele natuurkunde, de theoretische natuurkunde en de sterrenkunde, maar je kunt ook een eigen vakkencombinatie kiezen. Amsterdam biedt hiermee de meest diverse Natuur- en Sterrenkunde opleiding van Nederland.
 • Het natuur- en sterrenkundig onderzoek aan de UvA en VU behoort tot de internationale top van onderzoek naar de snaartheorie, subatomaire fysica en sterrenkunde. Je krijgt college van toponderzoekers als Spinoza-prijswinnaars Erik Verlinde (snaartheorie) en Michiel van der Klis (sterrenkunde), Fysicaprijswinnaar 2013 Stan Bentvelsen (subatomaire fysica) en Valorisatieprijswinnaar 2015 Jo van den Brand (cosmologie).
 • Onderzoek staat centraal en je wordt al snel deel van de gemeenschap. Je werkt veel mee aan onderzoeksprojecten bij onderzoeksgroepen bij de UvA en VU.
 • De afstand tussen studenten en docenten is klein, waardoor je gemakkelijk even bij een docent binnenstapt als je een vraag hebt over de stof. In het eerste jaar krijg je ook veel persoonlijke aandacht van een tutor, die je kan helpen mocht je vastlopen met studeren. 
 • Doordat we zowel het bachelor- als masterprogramma Sterrenkunde aanbieden zijn er veel uitstekende faciliteiten voor sterrenkundig onderzoek. Zo krijg je toegang tot de krachtigste telescopen van Nederland.


Sterrenkoepel

Sterrenkoepel

Verander energie. Ontdek hier hoe!

Honoursprogramma
Kun je en wil je naast het reguliere onderwijsprogramma een extra uitdaging? Dan kun je het honoursprogramma doen. Dit is een op maat gemaakt programma van extra vakken met een studielast van een half jaar (30 EC). Je kunt kiezen voor meer specialisatie of juist voor meer verbreding. Als honoursstudent krijg je extra begeleiding. Als je voor alle reguliere en extra vakken gemiddeld een 7,5 of hoger haalt, krijg je op je naast je bachelordiploma ook een honourscertificaat. 

Dubbele bachelor: studeer wiskunde én Natuurkunde
In de dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde volg je twee bacheloropleidingen tegelijk. Dit is een aangepast programma, waarbij de wiskundevakken gegeven worden door de opleiding Wiskunde en de natuurkundevakken door de opleiding Natuur- en Sterrenkunde. Door het volgen van de dubbele bachelor ben je in de unieke gelegenheid om de geleerde wiskundige technieken toe te passen in de natuurkunde.

Als je het dubbele bachelorprogramma succesvol afgerond hebt, ontvang je twee bachelordiploma’s: die van Wiskunde en die van Natuur- en Sterrenkunde. Het programma is studeerbaar maar uitdagend. Daarom is dit programma alleen geschikt voor bovengemiddeld goede studenten. Een richtlijn is:

 • een eindcijfer op je examenlijst voor wiskunde en natuurkunde van 8 of hoger 
 • een gemiddeld eindcijfer op je examenlijst van tenminste een 7

Maar hoge cijfers zeggen niet alles. Naast je hoge cijfers vind jij wiskunde en natuurkunde leuk en uitdagend en wil jij je daarom verder in verdiepen in beide vakgebieden. De dubbele bachelor omvat de theoretische basis van zowel wiskunde als natuurkunde. Het hebben van een theoretische inslag is daarom een vereiste. Studiehouding en discipline tellen ook mee. In plaats van vijf vakken word je geacht zeven of meer vakken per semester te halen. Een ambitieuze studiehouding is daarvoor noodzakelijk.

Aanmelding
Meld je in Studielink aan voor zowel de UvA-bachelor Wiskunde als de bachelor Natuur- en Sterrenkunde. Daarnaast moet je ook het aanmeldformulier invullen, een motivatiebrief (450 á 550 woorden) en je cijferlijst opsturen. Doe dit uiterlijk 1 mei!
Let op! Heb je je cijferlijst nog niet, meld je toch alvast aan en stuur je lijst op een later tijdstip naar dubbele-bachelor-wisnat@uva.nl.

Aanmeldformulier dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde

UvA Matching
Je krijgt vervolgens een bevestiging van je aanmelding via de UvA, waarin je ook wordt geïnformeerd over UvA Matching. Deze activiteit is onderdeel van de inschrijfprocedure en wordt aangeboden door alle opleidingen. Via onderstaande link vind je meer informatie over UvA Matching. Als je je hebt aangemeld voor de dubbele bachelor, kun je kiezen of je deel neemt aan de UvA Matching van Wiskunde of van Natuur- en Sterrenkunde. Je kunt ook aan allebei deelnemen als je dat wilt.

UvA Matching Wiskunde
UvA Matching Natuurkunde

Verplicht toelatingsgesprek
Om te bepalen of je geschikt bent voor het dubbele bachelorprogramma Wiskunde en Natuurkunde heb je een toelatingsgesprek. Naast je cijferlijst komen tijdens dit gesprek aspecten als studiehouding, discipline en motivatie aan de orde. Het toelatingsgesprek is een verplicht onderdeel van de inschrijvingsprocedure.

Het programma
Het programma van de dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde bestaat uit kernvakken van de opleiding Wiskunde en van de opleiding Natuur- en Sterrenkunde. Je volgt met andere dubbele bachelorstudenten tegelijkertijd wiskunde- en natuurkundevakken. De vakken zijn zo op elkaar afgestemd, dat je nooit overlappende colleges of tentamens hebt.

Een gewone bachelorstudie van drie jaar bestaat uit 180 studiepunten (EC), terwijl het programma van de dubbele bachelor uit circa 230 EC bestaat. Het grootste deel van de vakken is theoretisch van aard. Daarnaast volg je ook vakken waarin je onderzoekend bezig bent, zoals in practica en projecten en het gecombineerde afstudeerproject.

Het programma is zo gemaakt dat het in drie jaar te volgen is, maar je moet binnen vier jaar afgestudeerd zijn om beide diploma's te mogen ontvangen.

Het eerste semester
In je eerste semester volg je de volgende vakken:

 • Analyse op de lijn
 • Basiswiskunde
 • Lineaire Algebra
 • Speciale relativiteitstheorie/ klassieke mechanica 1
 • Natuurkunde en Sterrenkunde practicum 1A
 • Sterrenkunde 1
 • Stochastiek 1
 • Trillingen, golven en optica A
 • Computeralgebra / LaTeX
 • Academische vaardigheden en tutoraat Wis- en Natuurkunde
Studiebegeleiding en -advies

Na het eerste semester krijg je een studieadvies. Als je studieresultaten tegenvallen, kun je het advies krijgen je te concentreren op een enkele bachelor. Aan het einde van je eerste jaar moet je minimaal 72 EC hebben gehaald om het dubbele bachelorprogramma verder te mogen volgen. In latere jaren kun je zelf nog beslissen om van de dubbele bacheloropleiding te switchen naar een enkele bachelor.

Foto: Monique Kooijmans
Foto: Monique Kooijmans

Lees het verhaal van dubbele bachelorstudent Tijn de Vos

Masters
Met een bachelordiploma Wiskunde en een bachelordiploma Natuurkunde kun je alle vervolgopleidingen doen die open staan voor één van beide bachelors. Daarnaast kun je je binnen de master Mathematics specialiseren in Mathematical Physics, of het unieke dubbele masterprogramma Mathematics and Theoretical Physics volgen.

Met een geschikt vakkenpakket kun je ook toegelaten worden tot andere master, zoals: 

Arbeidsmarkt
Na je master kun je er voor kiezen verder te gaan in het wetenschappelijk onderzoek. Je solliciteert dan naar een promotieplaats aan een onderzoekinstituut. Je doet vier jaar onderzoek en schrijft daarover een proefschrift. Een dubbele bachelor biedt een uitstekende voorbereiding op een dergelijke wetenschappelijke carrière. Ook voor functies bij de overheid, industrie of bedrijfsleven heb je met twee bachelordiploma’s vanzelfsprekend een streepje voor.

Meer informatie
Met specifieke vragen kun je altijd terecht bij de studieadviseur Iris Hettelingh.

Wil je een keer met een dubbele bachelorstudent meelopen en ervaren hoe het is om aan de UvA te studeren? Mail dan naar meelopen-science@uva.nl.

Bindend studieadvies
Bij de opleiding Wiskunde krijg je in je eerste jaar een bindend studieadvies (BSA): studenten die in juli minder dan 42 studiepunten hebben behaald, mogen hun bachelor niet voortzetten. In je eerste studiejaar krijg je drie keer een advies over je studievoortgang.

 • In november krijg je een pre-advies op basis van je eerste resultaten.
 • In januari krijg je een voorlopig studieadvies.
 • In juli krijg je een bindend studieadvies: er wordt bepaald of je de opleiding mag voortzetten.

Bij het advies wordt rekening gehouden met eventuele bijzondere omstandigheden zoals ziekte of persoonlijke factoren.

Tutorprogramma Natuur- en Sterrenkunde
Om de overgang naar een wetenschappelijke opleiding te vergemakkelijken, krijg je in het eerste studiejaar een tutor toegewezen: een ouderejaarsstudent Natuur- en Sterrenkunde die jou, samen met tien tot twaalf andere studenten, onder zijn hoede neemt.

Tijdens de tutorbijeenkomsten besteed je aandacht aan je manier van leren en studeren, de samenwerking met medestudenten, de voortgang van de studie en oefen je met het maken van complexe opgaven. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de academische vaardigheden zoals schriftelijke en mondelinge verslaglegging.

Studieadviseur
Een studieadviseur heeft een goed overzicht van de studiemogelijkheden binnen de opleidingen. De studieadviseur heeft, behalve met studenten, ook goede contacten met de docenten en kan daardoor als intermediair tussen beide groepen functioneren.

Bij de studieadviseur kun je onder andere terecht voor:

 • advies wanneer persoonlijke omstandigheden je studie beïnvloeden;
 • begeleiding bij het maken van keuzes;
 • vragen over extra uitdaging en verdieping;
 • advies over je studieplanning en bij studievertraging;
 • ondersteuning bij effectiever studeren

De studieadviseur van Natuur- en Sterrenkunde is Iris Hettelingh.

Studeren met een functiebeperking
Heb je een functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie en wil je - voordat je met een studie start - weten wat de UvA aan begeleiding en ondersteuning kan bieden?
Lees hier alle informatie

Natuur- en Sterrenkunde is een internationaal georiënteerde opleiding. Veel studenten vinden het leuk en leerzaam om een deel van hun studie in het buitenland te volgenOnze studenten zijn onder andere naar universiteiten geweest in Berlijn, Bologna, Edinburgh, Lissabon, Parijs, Warsaw, Melbourne en Sydney.

Ga naar buitenland.uva.nl voor meer informatie over studeren in het buitenland

Patrick Schilder
'Warsaw is a great city for students with a lot of possibilities for meeting others, going out to bars and clubs, discovering the country and of course for studying.' Read more

Foto1
Foto: Patrick Schilder

Foto2
Foto: Yoran Yeh

Keuzeruimte en minor

De opzet van de bachelor is flexibel door de keuzeruimte. In je derde studiejaar vul je het eerste semester zelf in (30 EC). Dit kun je op meerdere manieren doen:

 • met vakken binnen de Natuur- en Sterrenkunde;
 • met vrij te kiezen vakken buiten de Natuur- en Sterrenkunde;
 • met een minor: een vast samengesteld onderwijsprogramma van een semester in een ander vakgebied. De minor geeft je de gelegenheid je blikveld te verruimen en een bepaald onderzoeksthema van verschillende kanten te bekijken;
 • met een buitenlandsemester, waar je vakken volgt of stage loopt aan een buitenlandse universiteit.

Educatieve minor - Lesgeven op een middelbare school
Maak kennis met lesgeven, didactiek, communicatie en pedagogiek en doe ervaring op met een praktijkstage. Na deze minor ben je tweedegraads docent en bevoegd natuurkunde  te doceren aan de onderbouw van de middelbare school.

Minorenaanbod bij de VU

Minorenaanbod bij de UvA

Naast je studie kun je genieten van de culturele, sportieve en sociale activiteiten die Amsterdam biedt. Ook kun je lid worden van de studievereniging of actief zijn in de opleidingscommissie of studentenraad van jouw faculteit.

Studievereniging NSA
De Natuurwetenschappelijke Studievereniging Amsterdam (NSA) is de bruisende studievereniging voor studenten Natuurkunde, Sterrenkunde en Wiskunde. Als lid kun je profiteren van vele initiatieven:

 • introductieweekend; 
 • tweewekelijkse borrel; 
 • film-, bioscoop- en theaterbezoek;
 • jaarlijks congres; 
 • buitenlandse studiereis die je tot Amerika of Japan kan voeren; 
 • korting op boeken; 
 • tentamenbank met oude tentamens om te oefenen. 
 • nsaweb.nl 

Studenteninvloed
Op de universiteit mag je je stem laten horen en je eigen onderwijs beoordelen. Op diverse niveaus is er inspraak van studenten op het onderwijsbeleid van de universiteit. Voorbeelden zijn de opleidingscommissie en de Facultaire Studentenraad, waarin jaarlijks een aantal studenten wordt gekozen. Ook jij kunt je verkiesbaar stellen en je inzetten voor het onderwijs en je medestudenten, en daarnaast nuttige ervaring opdoen.

Sport en cultuur
Als je na college wilt sporten, dan kun je terecht in ons Universitair Sportcentrum (USC) op het Science Park of een andere locatie in de stad. Ook kun je sporten op het VU Sportcentrum. Volg je liever een cursus fotografie of toneel? Ga dan naar de culturele organisatie van de UvA (CREA) of van de VU (Griffioen).

De hoofdlocatie van de opleiding is op het Amsterdam Science Park, bij de bètafaculteit van de UvA. Een deel van het onderwijs vindt op de VU-campus op de Zuidas plaats. Je maakt hierdoor tijdens je opleiding kennis met het wetenschappelijk onderzoek van beide universiteiten en dus met heel veel verschillende onderwerpen binnen de natuur- en sterrenkunde. Dit zie je ook terug in het grote aanbod aan (keuze-)vakken, waardoor je op een unieke manier een brede diepgang kunt ontwikkelen tijdens je studie.

Amsterdam Science Park
Het Science Park is een inspirerende wetenschappelijke omgeving, waar ook een groot aantal andere onderzoeksinstituten en innovatieve bedrijven is gevestigd. Je vindt er moderne collegezalen, laboratoria en computer- en studieruimtes, waar je zelfstandig kunt werken. Kijk hieronder naar een sfeerimpressie van het Science Park. Kijk hieronder voor een sfeerimpressie van het Science Park.

Science_park_904
Science Park 904 Foto: Hanne Nijhuis

Zuidas
De VU heeft een centrale campus op de Amsterdamse Zuidas die goed bereikbaar is met het OV. De campus huisvest talent, wetenschappelijke staf en beschikt over uitstekende faciliteiten voor onderwijs en onderzoek. Daarnaast biedt de campus een levendig aanbod aan voorzieningen die het verblijf op de campus aangenaam maken zoals:

 • een divers en goed aanbod aan horeca en winkels
 • moderne labzalen in het nieuwe O|2 Labgebouw

Uitgebreide bibliotheekvoorzieningen van de Universiteitsbibliotheek VU (UBVU)

Faciliteiten
Als student krijg je je eigen computeraccount en opslagruimte. Op MijnUvA vind je onder andere nieuwsberichten over je opleiding en studie-informatie, UvA studentenmail, en het Studenteninformatiesysteem (SIS) voor je vak- en tentamenaanmeldingen. In Datanose vind je je rooster.

Naast het  studeren bieden  beide universiteiten genoeg mogelijkheden tot ontspanning. Je vindt er niet alleen een espressobar, een restaurant en cafés, maar ook twee sportcentra:

​Houd je van cultuur dan kan je voor cursussen en voorstellingen terecht  bij CREA en de Griffioen.

Bereikbaarheid
Het Science Park ligt aan de oostelijke kant van Amsterdam in het stadsdeel Watergraafsmeer en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, onder andere dankzij het treinstation Amsterdam Science Park.

Kijk hier voor informatie over het UvA gebouw
 
De VU campus ligt in het zuiden van Amsterdam, aan de Zuidas. vlakbij station Amsterdam Zuid/WTC en Schiphol. Ook deze campus is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Kijk hier voor informatie over de VU campus

Er is een grote vraag naar afgestudeerde fysici en astronomen, omdat ze goed getraind zijn in het doorzien van complexe problemen.

Als je na de master kiest voor een wetenschappelijke carrière aan de universiteit, ligt het voor de hand om te promoveren. Je doet dan vier jaar onderzoek en geeft onderwijs aan de universiteit. Dit kan bij een natuur- of sterrenkundig onderzoeksinstituut of bij een instituut waarmee de UvA of de VU samenwerkt, zoals het Nationaal instituut voor subatomair onderzoek Nikhef, het FOM Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) of het Amsterdam UMC. Je kunt ook promoveren aan een andere universiteit of bij onderzoekscentra in binnen- en buitenland.

Uiteraard kun je ook kiezen voor een carrière buiten het wetenschappelijk onderzoek. Afgestudeerden Natuur- en Sterrenkunde vind je ook in onderzoeks-, management- of adviesfuncties bij overheden en in het bedrijfsleven. Je kunt er ook voor kiezen je kennis over te dragen op anderen door te kiezen voor een functie in het onderwijs of op het gebied van communicatie (wetenschapsjournalistiek, voorlichting).

Lees de verhalen van onze afgestudeerden

Masterfase
Zoek je na het afronden van je bacheloropleiding meer wetenschappelijke verdieping of verbreding, volg dan een master. De UvA en de VU hebben een zeer ruim aanbod aan masterprogramma‘s

Masters
De bachelor Natuur- en Sterrenkunde sluit direct aan op de tweejarige, Engelstalige master Physics and Astronomy. Binnen deze master kun je kiezen uit zes verschillende tracks.

Als je tijdens de bachelor een vakkenpakket hebt gekozen met de nadruk op experimentele fysica en stochastiek (kansberekening en statistiek), dan heb je vaak ook toegang tot de master Forensic Science.

Wetenschapsjournalist, ondernemer of leraar worden?
Een universitaire master leidt je op tot wetenschappelijk onderzoeker maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor een andere carrière. Bij een groot aantal bètamasters kun je ook kiezen voor een professionele specialisatie. Je focust je dan op andere vaardigheden dan onderzoek doen. In je eerste jaar volg je dan een jaar lang het reguliere programma van je gekozen master (60 studiepunten), en aansluitend een jaar lang het programma van je gekozen specialisatie. Er zijn op dit moment vijf specialisaties beschikbaar:

 • Major Science in Communication
 • Major Science in Society
 • Major Teaching
 • Tesla Minor
 • Minor Science for Sustainability

Lerarenopleiding
Wil je leraar Natuurkunde worden, volg dan tijdens je master de Major Teaching bij het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO). Het volgen van de educatieve minor in de keuzeruimte van je  de bachelor vormt een goede basis voor de Lerarenopleiding.

Major Teaching

Meer informatie
Op de Mastersites van de UvA en VU vind je informatie over alle mogelijkheden en masterprogramma's.

Mastersite UvA
Mastersite VU


Afgestudeerden vertellen

Afgestudeerden vertellen over hun ervaringen met de opleiding

Jacintha Moons 
Jacinta Moons
'De inhoudelijke kennis die ik tijdens mijn studie Natuurkunde heb opgedaan heb ik nodig om kinderen te vertellen over wetenschap en techniek.' Lees meer

Jonathan Derei 
Jonathan Derei
‘De mensen die ik tijdens mijn bachelor Natuur- en Sterrenkunde ben tegengekomen, waren de sociaalste mensen die ik ken. Ik heb er leuke contacten aan overgehouden en vond mijn medestudenten inspirerend.’ Lees meer

Chris de Weerd 
Chris de Weerd
‘De studievereniging NSA vond ik erg gezellig: er was altijd wat te doen. Elk jaar werd er een weekend georganiseerd en in de zomer dronken we vaak met z’n allen ’s middags wat op het grasveldje bij het Science Park.’ Lees meer

Naast het collegegeld komen er nog extra studiekosten bij. Voor aanvang van het collegejaar dien je als student in het bezit te zijn van een laptop voor diverse onderwijsonderdelen. De aanschaf van een eenvoudige laptop, met studentenkorting is rond de € 370,- . Je kunt zelf een laptop uitkiezen, maar let wel op de minimumeisen die hieronder staan vermeld.

Collegegeld
De collegegeldtarieven zijn onderverdeeld in wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld.

Je collegegeld
(Open de collegegeldmeter niet in Safari)

Minimumeisen laptop
De opleiding formuleert minimumeisen waaraan je laptop dient te voldoen. Als UvA-student kun je verschillende softwarepakketten, waaronder, Microsoft Office, met korting bij SURFspot kopen.

Minimumeisen voor je laptop

Verplichte studiemiddelen
De kosten voor boeken en ander studiemateriaal bedragen ongeveer € 300.

Vwo-diploma

Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Natuur- en Sterrenkunde studeren:

•    Natuur en Gezondheid, aangevuld met Wiskunde B en Natuurkunde
•    Natuur en Techniek
•    Economie en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B en Natuurkunde
•    Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B en Natuurkunde

Hbo propedeuse
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Engels*, Wiskunde B** en Natuurkunde. 


Hbo bachelor
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde B**, Natuurkunde.

* Geldt niet als dit reeds op 5 havo-niveau is behaald.
** Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.  


Ouder dan 21?       
Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding.
De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau:

•    Nederlands*
•    Engels**
•    Wiskunde B
•    Natuurkunde

* Geldt niet als dit reeds op 5 havo-niveau is behaald.
** Geldt niet als dit reeds op 5 havo-niveau is behaald óf Cambridge Englisch qualification minimaal B2 óf IELTS minimale score 5,5

Deficiënties wegwerken?  
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor? 
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

LET OP! Deelname aan de matching is verplicht bij deze opleiding!
Lees de paragraaf over Matching hieronder.

Buitenlands diploma

Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlands vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:
•    Nederlands*
•    Engels*
•    Wiskunde B
•    Natuurkunde

* Onder het kopje ‘Deficiënties wegwerken’ vind je welke taalcertificaten de Vrije Universiteit accepteert.

Deficiënties wegwerken?   
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?  
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

LET OP! Deelname aan de matching is verplicht bij deze opleiding!
Lees de paragraaf over Matching hieronder.

Matching is een onderdeel van je inschrijving en vindt plaats na je studiekeuze. Bij deze opleiding wordt de matching verzorgd door de Universiteit van Amsterdam, ook gelden de matchingsvereisten van de Universiteit van Amsterdam. Bij de UvA Matching neem je deel aan het onderwijs bij de door jou gekozen bacheloropleiding. Je studeert thuis en sluit UvA Matching af met een toets. Op basis daarvan ontvang je een persoonlijk advies. Je toetst zo of de studie echt bij je past en of je voldoende motivatie en studievaardigheden bezit om in september te starten.

UvA Matching voor deze opleiding bestaat uit enkele dagen zelfstudie thuis, een onderwijsdag met colleges en een toetsmoment. In totaal moet je rekenen op studielast van 40 uur (één week). 

Na je inschrijving via Studielink (uiterlijk 1 mei) ontvang je vanzelf een e-mail om je aan te melden voor UvA Matching. De aanmelddeadline voor UvA Matching is 14 mei 2020. De UvA Matching bij Natuur- en Sterrenkunde vindt plaats op woensdag 3 juni 2020 en vrijdag 5 juni 2020 op het Amsterdam Science Park.

Meer informatie over de matchingsactiviteit bij de UvA vind je hier. Lees ook de veelgestelde vragen. Heb je toch nog vragen over de matching, neem dan contact op met de matchingscoördinator van de Faculteit der Bètawetenschappen: matching.beta@vu.nl.

Deelname aan de matching is verplicht voor deze bacheloropleiding!


Maak kennis met studenten
Studenten vertellen over hun studie

Foto: Lotte Mertens
Lotte Mertens
'Mijn favoriete vakken van het eerste jaar waren Sterrenkunde en Quantumfysica. Twee heel verschillende vakken, want het gaat over het allergrootste versus het allerkleinste. Beide extremen zijn lastig voor te stellen en dat maakt het juist zo fascinerend.' Lees meer 

Foto: Jasper van Haastere
Jasper van Haastere
‘Als ik vroeger ’s avonds naar de sterren lag te kijken vroeg ik me altijd af hoe dat daarboven nou werkte. Dat soort dingen leer ik nu bij mijn studie Natuur- en Sterrenkunde, een samenwerking tussen de UvA en de VU.’ Lees meer 

Foto: Monique Kooijmans
Tijn de Vos
‘Het interessante van de combinatie natuurkunde en wiskunde in een bachelor is dat je natuurkunde beter begrijpt door wiskunde en andersom. Je krijgt zo een veel completer beeld van hoe dingen werken.’ Lees meer

Foto: Sliem el Ela
Sliem el Ela
‘Je moet jezelf een hele andere gedachtegang aanleren en veel preciezer leren denken bij de wiskundevakken. Sinds ik dat onder de knie heb kan ik er zelfs problemen uit andere vakgebieden en mijn eigen leven mee oplossen.’ Lees meer


Docenten Natuur- en Sterrenkunde

Docenten vertellen over hun werk en de studie

Prof. dr. Erik Verlinde
Prof. dr. Erik Verlinde
‘Als je later onderzoeker wilt worden, denk dan alvast in je vrije tijd na over natuurkundige vragen. Zo krijg je het doen van onderzoek vanzelf in de vingers. Toen ik studeerde, maakte ik in mijn vrije tijd allerlei puzzeltjes.’ Lees meer 

Prof. dr. Jan de Boer
Prof. dr. Jan de Boer
‘De bachelor Natuur- en Sterrenkunde geven we samen met de VU. Hierdoor hebben wij verreweg het breedste palet aan fysici die lesgeven en bieden we studenten een gigantische keuzemogelijkheid.' Lees meer 

Auke Pieter Colijn
Prof. dr. Auke Pieter Colijn
'Als je Natuur- en Sterrenkunde gaat studeren, ben ik een van de eersten die je tegenkomt. Ik geef het vak Relativiteitstheorie.Tien jaar geleden gaf ik eerstejaars colleges aan zo’n 40 studenten. Inmiddels zijn het er zo’n 200.' Lees meer 

Johannes de Boer
Prof. dr. Johannes de Boer
’Voor Natuur- en Sterrenkunde moet je geïnteresseerd zijn in de fenomenen van de natuur, zoals hoe het kan dat licht zich kan voortplanten en hoe dit precies in zijn werk gaat. Je hebt een fundamentele nieuwsgierigheid nodig.’ Lees meer


Vragen? Stuur een e-mail naar contact@vu.nl

Voorlichtingsactiviteiten

Wil je meer weten over de opleiding? Of graag een keer ervaren hoe het is om Natuur- en Sterrenkunde te studeren? Kom dan vooral een keer langs. Er worden verschillende activiteiten op de VU en UvA georganiseerd om jou kennis te laten maken met de studie.

Samenvatting Natuur- en Sterrenkunde

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

1 mei

StartDatum

1 september

Vorm

Voltijd

Bindend Studie Advies

norm: 42 EC

Toelatingseisen


VWO Profiel

NT - NG met Natuurkunde en Wiskunde B - EM met Natuurkunde en Wiskunde B - CM met Natuurkunde en Wiskunde B

Interessegebied

Natuurwetenschappen

;