Natuur- en Sterrenkunde

Lever een fundamentele bijdrage aan onze maatschappij, verklaar de vraagstukken van het universum

Natuur- en Sterrenkunde in Amsterdam

Hoe werkt de wereld op (sub)atomaire schaal, de quantumwereld? Wat is donkere materie? Is er leven op andere planeten? Wil jij je bezig houden met de grote uitdagingen van het moderne natuur- en sterrenkundig onderzoek? Dan is de opleiding Natuur- en Sterrenkunde in Amsterdam de opleiding voor jou.

Vraag brochure aan

Waar gaat Natuur- en Sterrenkunde over?
Natuur- en Sterrenkunde aan de universiteit is anders dan het vak natuurkunde op het vwo. Je wordt uitgedaagd om verder te kijken dan de formules die je al kent. Je maakt kennis met onderzoek naar de kleinste deeltjes, zoals atomen en quarks, maar ook naar de allergrootste structuren, zoals melkwegstelsels in het zichtbare heelal. Met natuurkundige theorieën zoek je naar een verklaring voor je bevindingen.

VUvA logos

Waarom Natuur- en Sterrenkunde in Amsterdam?

 • De bachelor Natuur- en Sterrenkunde is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Door deze bundeling van krachten kun je je specialiseren in veel verschillende richtingen in de experimentele natuurkunde, de theoretische natuurkunde en de sterrenkunde, maar je kunt ook een eigen vakkencombinatie kiezen. Amsterdam biedt hiermee de meest diverse Natuur- en Sterrenkunde opleiding van Nederland.
 • Het natuur- en sterrenkundig onderzoek aan de UvA en VU behoort tot de internationale top van onderzoek naar de snaartheorie, subatomaire fysica en sterrenkunde. Je krijgt college van toponderzoekers als Spinoza-prijswinnaars Erik Verlinde (snaartheorie), Physicaprijswinnaar Jo van den Brand (cosmologie) en Frank Linde (subatomaire fysica).
 • Onderzoek staat centraal en je wordt al snel deel van de gemeenschap. Je werkt veel mee aan onderzoeksprojecten bij onderzoeksgroepen bij de UvA en VU.
 • De afstand tussen studenten en docenten is klein, waardoor je gemakkelijk even bij een docent binnenstapt als je een vraag hebt over de stof. In het eerste jaar krijg je ook veel persoonlijke aandacht van een tutor, een ouderejaarsstudent  die je kan helpen mocht je vastlopen met studeren.
 • Doordat we zowel het bachelor- als masterprogramma Sterrenkunde aanbieden zijn er veel uitstekende faciliteiten voor sterrenkundig onderzoek. Zo krijg je toegang tot de krachtigste telescopen van Nederland.


Natuur- en Sterrenkunde iets voor jou?

Natuur- en Sterrenkunde in Amsterdam is sterk fundamenteel gericht. Dit houdt in dat we onderzoek doen vanuit een nieuwsgierigheid naar hoe de wereld in elkaar zit. We willen weten waarom. Dit is van direct belang voor ontwikkelingen in alle natuurwetenschappelijke vakgebieden zoals scheikunde, biologie en de medische wetenschap.

Wil jij hieraan bijdragen en ben jij net zo nieuwsgierig als wij, dan is de opleiding Natuur- en Sterrenkunde in Amsterdam misschien wel iets voor jou. Heb je daarnaast:

 • een VWO diploma (alle profielen) met wiskunde B
 • aanleg voor natuurkunde en wiskunde
 • interesse in een van de onderzoeksgebieden van de UvA en de VU:
o    Quantum Universe,
o    Complex Systems,
o    Liquids and Matter,
o    Physics of Life and Health,
o    Physics of Energy,
o    Astronomy & Astrophysics

dan ontmoeten we je graag bij een Bachelordag of kom een keer meelopen!

Extra uitdaging?
Wil je naast het reguliere bachelorprogramma een extra uitdaging? Dan kun je kiezen voor het honoursprogramma. Met verdiepende vakken kun je dieper in de natuurkunde duiken. Of je verruimt je blik buiten de natuurkunde met vakken in andere vakgebieden.  Als je zowel Natuurkunde als Wiskunde wilt studeren, dan is het dubbele bachelorprogramma iets voor jou.
Jasper
Jasper van Haastere, student Natuur- en Sterrenkunde

‘Als ik vroeger ’s avonds naar de sterren lag te kijken vroeg ik me altijd af hoe dat daarboven nou werkte.'
'Dat soort dingen leer ik nu bij mijn studie Natuur- en Sterrenkunde, een samenwerking tussen de UvA en de VU.' Lees het hele verhaal van Jasper

Natuur- en Sterrenkunde is een voltijdstudie waarbij vanaf het begin een behoorlijke inspanning van je wordt verwacht. Je bent zo'n 40 uur per week met je studie bezig. Naast de contacturen besteed je de rest van de week volledig aan zelfstudie. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters van twintig weken, waarin je 60 studiepunten kunt halen. Ieder semester bestaat uit twee periodes van acht weken en een periode van vier weken.

Het eerste jaar

In het eerste jaar van de bachelor Natuur- en Sterrenkunde maak je vooral kennis met uitdagende onderwerpen als:

 • speciale relativiteitstheorie; 
 • quantummechanica; 
 • sterrenkunde; 
 • electrodynamica.

In je eerste jaar leer al je hoe je een goed onderzoek opzet en uitvoert en omgaat met apparatuur en geavanceerde computersoftware. In verschillende practica leer je de basisprincipes van het onderzoek. Het eerste jaar wordt afgesloten met het practicumproject.

Naast de natuur- en sterrenkundige vakken volg je ook een flink pakket wiskundevakken, zoals calculus en lineaire algebra. Tijdens het hele eerste jaar maak je deel uit van een tutorgroep onder leiding van een ouderejaarsstudent die je begeleidt in je studie. 

Telescoop
Telescoop

Het tweede jaar

Je breidt je kennis van natuur- en sterrenkunde in het tweede en derde jaar steeds verder uit. Wiskunde blijft tot en met het tweede jaar een belangrijk onderwerp.
Door een combinatie van bepaalde vakken te kiezen kun je je nu al specialiseren in experimentele natuurkunde, theoretische natuurkunde of sterrenkunde. Je kunt ook vakken uit de verschillende richtingen kiezen, zodat je een brede basis hebt.

Aan het einde van je tweede jaar volg je de vakken Research Project en Research Practicum, waarbij je ook weer zelf onderzoek gaat doen. Je werkt mee aan een of twee projecten bij een onderzoeksgroep naar keuze aan de UvA of de VU.

Het derde jaar

Het derde jaar bestaat volledig uit keuzevakken waarmee je je kunt voorbereiden op een master. De keuzeruimte kun je zowel bij de UvA als VU invullen. Het jaar sluit je af met het bachelorproject. Dit is een onderzoeksstage bij een wetenschappelijk instituut met internationale betrekkingen. Je rondt je opleiding af met een uitgebreid verslag over je onderzoek. Je krijgt dan de titel Bachelor of Science (BSc) en ontvangt een gezamenlijk diploma van de UvA en VU.

Bekijk de precieze inhoud van alle vakken van dit jaar in de digitale studiegids en een schematisch overzicht van de studie in het studieprogramma.

Studiegids

Studieprogramma

Specialisatie Sterrenkunde

Tijdens je bachelor Natuur- en Sterrenkunde kun je ervoor kiezen je te specialiseren in Sterrenkunde. Dit kun je doen door je keuzeruimte in te vullen met sterrenkundige vakken. Je maakt dan  kennis met de nieuwste ontwikkelingen en waarnemingstechnieken in het vakgebied. Boven op het faculteitsgebouw op het Science Park staat de krachtigste telescoop van Nederland.

Daarnaast bestudeer je als sterrenkundige de bouw en evolutie van het heelal, sterren, planeten en sterrenstelsels in het heelal. Je onderzoekt bijvoorbeeld hoe planeten geboren worden en wat zwarte gaten zijn. Met wiskundige en natuurkundige modellen en theorieën probeer je die verschijnselen in de ruimte te begrijpen en te verklaren.

Na deze specialisatie kun je in Amsterdam verder studeren in de masteropleiding Physics and Astronomy, waarbij je de mastertrack Astronomy and Astrophysics kunt kiezen.

Onderwijsvormen

Een flink deel van je studie volg je een verplicht programma met vakken in natuurkunde, sterrenkunde en wiskunde. Je volgt ze in een gevarieerde mix van hoorcolleges, werkgroepen, projecten en (computer)practica.

 • In hoorcolleges licht een docent de stof die je thuis hebt bestudeerd toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Tijdens werkcolleges oefen je in kleinere groepen van ongeveer 20 studenten onder begeleiding van een docent met de stof, die tijdens het hoorcollege is besproken.
 • (Computer)practica bestaan uit opdrachten die je individueel of in tweetallen uitvoert. De begeleiding van practica is in handen van docenten, onderzoekers of studentassistenten.
 • Tijdens een project werk je individueel of in een team van twee tot vijf studenten vier weken aan een grote opdracht. Je wordt begeleid door docenten.
 • De meeste vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of een eindpresentatie. 

Natuurkundepracticum
Natuurkundepracticum

De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit verzorgen samen de bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde. Als student profiteer je van de diversiteit aan vakken en onderzoek van zowel de VU als de UvA. Amsterdam biedt hiermee de breedste Natuur- en Sterrenkunde opleiding van Nederland. Door het grote aanbod van vakken kun je heel breed kiezen, maar je kunt je ook verdiepen in één van de onderzoeksthema’s van de één van de universiteiten. Je kiest een studiepad dat past bij je talent, belangstelling en ambities. Als je de opleiding afrondt, krijg je één gezamenlijk diploma.

 • De bachelor Natuur- en sterrenkunde is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam. Door deze bundeling van krachten kun je je specialiseren in veel verschillende richtingen in de experimentele natuurkunde, de theoretische natuurkunde en de sterrenkunde, maar je kunt ook een eigen vakkencombinatie kiezen. Amsterdam biedt hiermee de meest diverse Natuur- en Sterrenkunde opleiding van Nederland.
 • Het natuur- en sterrenkundig onderzoek aan de UvA en VU behoort tot de internationale top van onderzoek naar de snaartheorie, subatomaire fysica en sterrenkunde. Je krijgt college van toponderzoekers als Spinoza-prijswinnaars Erik Verlinde (snaartheorie) en Michiel van der Klis (sterrenkunde), Fysicaprijswinnaar 2013 Stan Bentvelsen (subatomaire fysica) en Valorisatieprijswinnaar 2015 Jo van den Brand (cosmologie).
 • Onderzoek staat centraal en je wordt al snel deel van de gemeenschap. Je werkt veel mee aan onderzoeksprojecten bij onderzoeksgroepen bij de UvA en VU.
 • De afstand tussen studenten en docenten is klein, waardoor je gemakkelijk even bij een docent binnenstapt als je een vraag hebt over de stof. In het eerste jaar krijg je ook veel persoonlijke aandacht van een tutor, die je kan helpen mocht je vastlopen met studeren. 
 • Doordat we zowel het bachelor- als masterprogramma Sterrenkunde aanbieden zijn er veel uitstekende faciliteiten voor sterrenkundig onderzoek. Zo krijg je toegang tot de krachtigste telescopen van Nederland.


Sterrenkoepel

Sterrenkoepel

Natuur- en Sterrenkunde is een voltijdstudie waarbij vanaf het begin een behoorlijke inspanning van je wordt verwacht. Je bent zo'n 40 uur per week met je studie bezig. Naast de contacturen besteed je de rest van de week volledig aan zelfstudie. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters van twintig weken, waarin je 60 studiepunten kunt halen. Ieder semester bestaat uit twee periodes van acht weken en een periode van vier weken.

Het eerste jaar

In het eerste jaar van de bachelor Natuur- en Sterrenkunde maak je vooral kennis met uitdagende onderwerpen als:

 • speciale relativiteitstheorie; 
 • quantummechanica; 
 • sterrenkunde; 
 • electrodynamica.

In je eerste jaar leer al je hoe je een goed onderzoek opzet en uitvoert en omgaat met apparatuur en geavanceerde computersoftware. In verschillende practica leer je de basisprincipes van het onderzoek. Het eerste jaar wordt afgesloten met het practicumproject.

Naast de natuur- en sterrenkundige vakken volg je ook een flink pakket wiskundevakken, zoals calculus en lineaire algebra. Tijdens het hele eerste jaar maak je deel uit van een tutorgroep onder leiding van een ouderejaarsstudent die je begeleidt in je studie. 

Telescoop
Telescoop

Het tweede jaar

Je breidt je kennis van natuur- en sterrenkunde in het tweede en derde jaar steeds verder uit. Wiskunde blijft tot en met het tweede jaar een belangrijk onderwerp.
Door een combinatie van bepaalde vakken te kiezen kun je je nu al specialiseren in experimentele natuurkunde, theoretische natuurkunde of sterrenkunde. Je kunt ook vakken uit de verschillende richtingen kiezen, zodat je een brede basis hebt.

Aan het einde van je tweede jaar volg je de vakken Research Project en Research Practicum, waarbij je ook weer zelf onderzoek gaat doen. Je werkt mee aan een of twee projecten bij een onderzoeksgroep naar keuze aan de UvA of de VU.

Het derde jaar

Het derde jaar bestaat volledig uit keuzevakken waarmee je je kunt voorbereiden op een master. De keuzeruimte kun je zowel bij de UvA als VU invullen. Het jaar sluit je af met het bachelorproject. Dit is een onderzoeksstage bij een wetenschappelijk instituut met internationale betrekkingen. Je rondt je opleiding af met een uitgebreid verslag over je onderzoek. Je krijgt dan de titel Bachelor of Science (BSc) en ontvangt een gezamenlijk diploma van de UvA en VU.

Bekijk de precieze inhoud van alle vakken van dit jaar in de digitale studiegids en een schematisch overzicht van de studie in het studieprogramma.

Studiegids

Studieprogramma

Specialisatie Sterrenkunde

Tijdens je bachelor Natuur- en Sterrenkunde kun je ervoor kiezen je te specialiseren in Sterrenkunde. Dit kun je doen door je keuzeruimte in te vullen met sterrenkundige vakken. Je maakt dan  kennis met de nieuwste ontwikkelingen en waarnemingstechnieken in het vakgebied. Boven op het faculteitsgebouw op het Science Park staat de krachtigste telescoop van Nederland.

Daarnaast bestudeer je als sterrenkundige de bouw en evolutie van het heelal, sterren, planeten en sterrenstelsels in het heelal. Je onderzoekt bijvoorbeeld hoe planeten geboren worden en wat zwarte gaten zijn. Met wiskundige en natuurkundige modellen en theorieën probeer je die verschijnselen in de ruimte te begrijpen en te verklaren.

Na deze specialisatie kun je in Amsterdam verder studeren in de masteropleiding Physics and Astronomy, waarbij je de mastertrack Astronomy and Astrophysics kunt kiezen.

Onderwijsvormen

Een flink deel van je studie volg je een verplicht programma met vakken in natuurkunde, sterrenkunde en wiskunde. Je volgt ze in een gevarieerde mix van hoorcolleges, werkgroepen, projecten en (computer)practica.

 • In hoorcolleges licht een docent de stof die je thuis hebt bestudeerd toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Tijdens werkcolleges oefen je in kleinere groepen van ongeveer 20 studenten onder begeleiding van een docent met de stof, die tijdens het hoorcollege is besproken.
 • (Computer)practica bestaan uit opdrachten die je individueel of in tweetallen uitvoert. De begeleiding van practica is in handen van docenten, onderzoekers of studentassistenten.
 • Tijdens een project werk je individueel of in een team van twee tot vijf studenten vier weken aan een grote opdracht. Je wordt begeleid door docenten.
 • De meeste vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of een eindpresentatie. 

Natuurkundepracticum
Natuurkundepracticum

De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit verzorgen samen de bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde. Als student profiteer je van de diversiteit aan vakken en onderzoek van zowel de VU als de UvA. Amsterdam biedt hiermee de breedste Natuur- en Sterrenkunde opleiding van Nederland. Door het grote aanbod van vakken kun je heel breed kiezen, maar je kunt je ook verdiepen in één van de onderzoeksthema’s van de één van de universiteiten. Je kiest een studiepad dat past bij je talent, belangstelling en ambities. Als je de opleiding afrondt, krijg je één gezamenlijk diploma.

 • De bachelor Natuur- en sterrenkunde is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam. Door deze bundeling van krachten kun je je specialiseren in veel verschillende richtingen in de experimentele natuurkunde, de theoretische natuurkunde en de sterrenkunde, maar je kunt ook een eigen vakkencombinatie kiezen. Amsterdam biedt hiermee de meest diverse Natuur- en Sterrenkunde opleiding van Nederland.
 • Het natuur- en sterrenkundig onderzoek aan de UvA en VU behoort tot de internationale top van onderzoek naar de snaartheorie, subatomaire fysica en sterrenkunde. Je krijgt college van toponderzoekers als Spinoza-prijswinnaars Erik Verlinde (snaartheorie) en Michiel van der Klis (sterrenkunde), Fysicaprijswinnaar 2013 Stan Bentvelsen (subatomaire fysica) en Valorisatieprijswinnaar 2015 Jo van den Brand (cosmologie).
 • Onderzoek staat centraal en je wordt al snel deel van de gemeenschap. Je werkt veel mee aan onderzoeksprojecten bij onderzoeksgroepen bij de UvA en VU.
 • De afstand tussen studenten en docenten is klein, waardoor je gemakkelijk even bij een docent binnenstapt als je een vraag hebt over de stof. In het eerste jaar krijg je ook veel persoonlijke aandacht van een tutor, die je kan helpen mocht je vastlopen met studeren. 
 • Doordat we zowel het bachelor- als masterprogramma Sterrenkunde aanbieden zijn er veel uitstekende faciliteiten voor sterrenkundig onderzoek. Zo krijg je toegang tot de krachtigste telescopen van Nederland.


Sterrenkoepel

Sterrenkoepel

Verander energie. Ontdek hier hoe!

Bindend studieadvies
De opleiding Natuur- en Sterrenkunde hanteert  een bindend studieadvies (BSA): eerstejaarsstudenten die in juli minder dan 42 studiepunten hebben behaald, mogen hun bachelor niet voortzetten. In je eerste studiejaar krijg je drie keer advies over je studievoortgang.

 • In november krijg je een pre-advies op basis van je eerste resultaten.
 • In januari krijg je een voorlopig studieadvies.
 • In juli krijg je een bindend studieadvies: er wordt bepaald of je de opleiding mag voortzetten.

Bij het advies wordt rekening gehouden met eventuele bijzondere omstandigheden zoals ziekte of persoonlijke factoren.

Tutorprogramma Natuur- en Sterrenkunde
Om de overgang naar een wetenschappelijke opleiding te vergemakkelijken, krijg je in het eerste studiejaar een tutor toegewezen: een ouderejaarsstudent Natuur- en Sterrenkunde die jou, samen met tien tot twaalf andere studenten, onder zijn hoede neemt.

Tijdens de tutorbijeenkomsten besteed je aandacht aan je manier van leren en studeren, de samenwerking met medestudenten, de voortgang van de studie en oefen je met het maken van complexe opgaven. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de academische vaardigheden zoals schriftelijke en mondelinge verslaglegging.

Studieadviseur
Een studieadviseur heeft een goed overzicht van de studiemogelijkheden binnen de opleidingen. De studieadviseur heeft, behalve met studenten, ook goede contacten met de docenten en kan daardoor als intermediair tussen beide groepen functioneren.

Bij de studieadviseur kun je onder andere terecht voor:

 • advies wanneer persoonlijke omstandigheden je studie beïnvloeden;
 • begeleiding bij het maken van keuzes;
 • vragen over extra uitdaging en verdieping;
 • advies over je studieplanning en bij studievertraging;
 • ondersteuning bij effectiever studeren

De studieadviseur van Natuur- en Sterrenkunde is Iris Hettelingh.

Studeren met een functiebeperking
Heb je een functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie en wil je - voordat je met een studie start - weten wat de UvA aan begeleiding en ondersteuning kan bieden?
Lees hier alle informatie

De opzet van de bachelor is flexibel door de keuzeruimte. In je derde studiejaar vul je het eerste semester zelf in (30 EC). Dit kun je op meerdere manieren doen:
 • met vakken binnen de Natuur- en Sterrenkunde;
 • met vrij te kiezen vakken buiten de Natuur- en Sterrenkunde;
 • met een minor: een vast samengesteld onderwijsprogramma van een semester in een ander vakgebied. De minor geeft je de gelegenheid je blikveld te verruimen en een bepaald onderzoeksthema van verschillende kanten te bekijken;
 • met een buitenlandsemester, waar je vakken volgt of stage loopt aan een buitenlandse universiteit.

Er wordt ook een educatieve minor aangeboden, voor bètabachelorstudenten die overwegen om het onderwijs in te gaan. Je volgt vakken gericht op didactische vaardigheden en loopt stage op een school.

Minorenaanbod bij de VU

Minorenaanbod bij de UvA

Natuur- en Sterrenkunde
Heb jij behoefte aan meer uitdaging in je opleiding? Dan biedt de bachelor Natuur- en Sterrenkunde je twee opties: het honoursprogramma en een dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde.

Het honoursprogramma
Naast je bachelor Natuur- en Sterrenkunde kun je het honoursprogramma doen: een op maat gemaakt honoursprogramma van extra vakken met een studielast van een half jaar (30 EC). Lees meer

Dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde
In de dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde volg je twee bacheloropleidingen tegelijk. Dit is een aangepast programma, waarbij de wiskundevakken gegeven worden door de opleiding Wiskunde en de natuurkundevakken door de opleiding Natuur- en Sterrenkunde. Lees meer

empty

Natuur- en Sterrenkunde is een internationaal georiënteerde opleiding. Het meeste onderzoek vindt plaats in het kader van internationale samenwerking. Je kunt een deel van je studie aan een buitenlandse universiteit doen. Onze studenten zijn onder andere naar universiteiten geweest in Berlijn, Bologna, Edinburgh, Parijs, Warsaw, Melbourne en Sydney.

Foto1

Foto: Patrick Schilder

Foto2

Foto: Yoran Yeh

De arbeidsmarkt
Er is een grote vraag naar afgestudeerde fysici en astronomen, omdat ze goed getraind zijn in het doorzien van complexe problemen.

Als je na de master kiest voor een wetenschappelijke carrière aan de universiteit, ligt het voor de hand om te promoveren. Je doet dan vier jaar onderzoek en geeft onderwijs aan de universiteit. Dit kan bij een natuur- of sterrenkundig onderzoeksinstituut of bij een instituut waarmee de UvA of de VU samenwerkt, zoals het Nationaal instituut voor subatomair onderzoek Nikhef, het FOM Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) of het AMC en VUMC. Je kunt ook promoveren aan een andere universiteit of bij onderzoekscentra in binnen- en buitenland.
 
Uiteraard kun je ook kiezen voor een carrière buiten het wetenschappelijk onderzoek. Afgestudeerden Natuur- en Sterrenkunde vind je ook in onderzoeks-, management- of adviesfuncties bij overheden en in het bedrijfsleven. Je kunt er ook voor kiezen je kennis over te dragen op anderen door te kiezen voor een functie in het onderwijs of op het gebied van communicatie (wetenschapsjournalistiek, voorlichting).

Met je bachelordiploma Natuur- en Sterrenkunde kun je ook direct doorstromen naar de VU/UvA-master Physics. Voor info over andere masters ga je naar www.vu.nl/masters.

Masterfase
Zoek je na het afronden van je bacheloropleiding meer wetenschappelijke verdieping of verbreding, volg dan een master. Er is een zeer ruim aanbod aan masterprogramma‘s. De bachelor Natuur- en Sterrenkunde sluit direct aan op de tweejarige, Engelstalige master Physics and Astronomy. Binnen deze master kun je kiezen uit zes verschillende tracks.

Als je tijdens de bachelor een vakkenpakket hebt gekozen met de nadruk op experimentele fysica en stochastiek (kansberekening en statistiek), dan heb je vaak ook toegang tot de master Forensic Science.

Overige masters en meer informatie
Als je tijdens de bachelor een minor in een bepaald vakgebied hebt gevolgd, dan heb je vaak ook toegang tot een aantal andere masters. Voor sommige masters gelden uitgebreidere instroomeisen. Op de Mastersite vind je informatie over alle mogelijkheden en masterprogramma's.

Wetenschapsjournalist, ondernemer of leraar worden?
Een universitaire master leidt je op tot wetenschappelijk onderzoeker maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor een andere carrière. De UvA biedt bij een groot aantal bètamasters professionele specialisaties aan. Deze focussen op andere vaardigheden dan onderzoek doen. Je volgt dan een jaar lang (60 studiepunten) het reguliere programma van je gekozen master, en aansluitend een jaar lang (60 studiepunten) het programma van je gekozen specialisatie. Er zijn op dit moment vijf specialisaties beschikbaar:

 • Major Science in Communication 
 • Major Science in Society 
 • Major Teaching 
 • Tesla Minor 
 • Minor Science for Sustainability 

Lerarenopleiding
Wil je leraar Natuurkunde worden, volg dan na de master een eenjarige lerarenopleiding. De educatieve minor tijdens de bachelor vormt een goede basis hiervoor.

Naast je studie kun je genieten van de culturele, sportieve en sociale activiteiten die Amsterdam biedt. Ook kun je lid worden van de studievereniging of actief zijn in de opleidingscommissie of studentenraad van jouw faculteit.

Studievereniging NSA
De Natuurwetenschappelijke Studievereniging Amsterdam (NSA) is de bruisende studievereniging voor studenten Natuurkunde, Sterrenkunde en Wiskunde. Als lid kun je profiteren van vele initiatieven:

 • introductieweekend; 
 • tweewekelijkse borrel; 
 • film-, bioscoop- en theaterbezoek;
 • jaarlijks congres; 
 • buitenlandse studiereis die je tot Amerika of Japan kan voeren; 
 • korting op boeken; 
 • tentamenbank met oude tentamens om te oefenen. 
 • nsaweb.nl 

Studenteninvloed
Op de universiteit mag je je stem laten horen en je eigen onderwijs beoordelen. Op diverse niveaus is er inspraak van studenten op het onderwijsbeleid van de universiteit. Voorbeelden zijn de opleidingscommissie en de Facultaire Studentenraad, waarin jaarlijks een aantal studenten wordt gekozen. Ook jij kunt je verkiesbaar stellen en je inzetten voor het onderwijs en je medestudenten, en daarnaast nuttige ervaring opdoen.

Sport en cultuur
Als je na college wilt sporten, dan kun je terecht in ons Universitair Sportcentrum (USC) op het Science Park of een andere locatie in de stad. Ook kun je sporten op het VU Sportcentrum. Volg je liever een cursus fotografie of toneel? Ga dan naar de culturele organisatie van de UvA (CREA) of van de VU (Griffioen).

Collegegeld en kosten
Naast het collegegeld komen er nog extra studiekosten bij. Voor aanvang van het collegejaar dien je als student in het bezit te zijn van een laptop voor diverse onderwijsonderdelen. De aanschaf van een eenvoudige laptop, met studentenkorting is rond de € 370,- . Je kunt zelf een laptop uitkiezen, maar let wel op de minimumeisen die hieronder staan vermeld.

Collegegeld
De collegegeldtarieven zijn onderverdeeld in wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld.
Hier vind je meer informatie over het collegegeld.

Minimumeisen laptop
De opleiding formuleert minimumeisen waaraan je laptop dient te voldoen. Als UvA-student kun je verschillende softwarepakketten, waaronder, Microsoft Office, met korting bij SURFspot kopen.
Minimumeisen voor je laptop

Verplichte studiemiddelen
De kosten voor boeken en ander studiemateriaal bedragen ongeveer € 300.

Natuur- en Sterrenkunde is gevestigd op het Science Park Amsterdam in het gebouw van de bètafaculteit. Een inspirerende wetenschappelijke omgeving, waar ook een groot aantal andere onderzoeksinstituten en innovatieve bedrijven is gevestigd.
 
Je vindt er moderne collegezalen, laboratoria en computer- en studieruimtes, waar je zelfstandig kunt werken. Als student krijg je je eigen computeraccount en opslagruimte. Op MijnUvA vind je onder andere actuele berichten uit Blackboard met studie-informatie, UvA studentenmail, student.uva.nl en het Studenteninformatiesysteem (SIS) voor je vak- en tentamenaanmeldingen. In Datanose vind je je rooster.

Als je klaar bent met studeren, biedt de campus van het Science Park genoeg mogelijkheden tot ontspanning. Je vindt er niet alleen een espressobar en cafés, maar ook het Universitair Sportcentrum.

Het Science Park is gelegen aan de oostelijke kant van Amsterdam in het stadsdeel Watergraafsmeer en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, onder andere dankzij het treinstation Amsterdam Science Park.

Science_park_904

Science Park 904 Foto: Hanne Nijhuis
 

Vwo-diploma
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Natuur- en Sterrenkunde studeren: 

 • Natuur en Techniek 
 • Natuur en Gezondheid met Wiskunde B en Natuurkunde 
 • Economie en Maatschappij met Wiskunde B, Natuurkunde 
 • Cultuur en Maatschappij met Wiskunde B, Natuurkunde

Hbo propedeuse
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde B*, Natuurkunde en Engels.

Hbo bachelor 
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde B*, Natuurkunde.

*Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.  

Ouder dan 21? 
Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau: 

 • Engels
 • Nederlands
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.Buitenlands diploma  
Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlands vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau

 • Engels*
 • Nederlands*
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde

* Onder het kopje ‘Deficiënties wegwerken’ vind je welke taalcertificaten de Vrije Universiteit accepteert. 

Meer weten? meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding. 

Deficiënties wegwerken?  
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor? 
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

Matching is een onderdeel van je inschrijving en vindt plaats na je studiekeuze. Bij deze opleiding wordt de matching verzorgd door de Universiteit van Amsterdam, ook gelden de matchingsvereisten van de Universiteit van Amsterdam.

Bij de UvA Matching neem je deel aan het onderwijs bij de door jou gekozen bacheloropleiding. Je studeert thuis en sluit UvA Matching af met een toets. Op basis daarvan ontvang je een persoonlijk advies. Je toetst zo of de studie echt bij je past en of je voldoende motivatie en studievaardigheden bezit om in september te starten.

Na je inschrijving via Studielink (totuiterlijk 1 mei) ontvang je vanzelf een e-mail om je aan te melden voor UvA Matching. Het 2-daagse programma vindt plaats op donderdag 7 juni 2018 en op maandag 11 juni 2018.

Meer informatie over de matchingsactiviteit bij de UvA vind je hier. Lees ook de FAQ's UvA Matching. Heb je toch nog vragen over de matching, neem dan contact op met de matchingscoördinator van de Faculteit der Bètawetenschappen: matching.beta@vu.nl.

Deelname aan de matching is verplicht voor deze bacheloropleiding!

Vragen? Stuur een e-mail naar contact@vu.nl

Voorlichtingsactiviteiten

Wil je meer weten over de opleiding? Of graag een keer ervaren hoe het is om Natuur- en Sterrenkunde te studeren? Kom dan vooral een keer langs. Er worden verschillende activiteiten op de VU en UvA georganiseerd om jou kennis te laten maken met de studie.

Samenvatting Natuur- en Sterrenkunde

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

1 mei

StartDatum

1 september

Vorm

Voltijd

Bindend Studie Advies

norm: 42 EC

Toelatingseisen


VWO Profiel

NT - NG met Natuurkunde en Wiskunde B - EM met Natuurkunde en Wiskunde B - CM met Natuurkunde en Wiskunde B

Interessegebied

Natuurwetenschappen