Media, Kunst, Design en Architectuur (MKDA)

Ontwikkel beeldwijsheid en word expert in visuele en materiële cultuur

Artistieke cultuuruitingen

In de hedendaagse samenleving worden we omringd door beelden, visuele technologieën en vormgeving. Bij MKDA verdiep je je in uiteenlopende alledaagse en artistieke cultuuruitingen en hun betekenis en invloed in het heden en verleden.  Je ontwikkelt 'beeldwijsheid' of ‘visuele geletterdheid’: je leert kritisch kijken naar beelden en vormgeving in het dagelijks leven en gaat historische en actuele beeldtalen en -tradities, symboliek en manipulatie kritisch analyseren. Daarbij gaat het om diverse uitingen: van olieverfschilderij tot digitaal beeld, van grachtenpand tot luchthaven, van fotografie, film en tv tot games, van historisch kostuum tot avant-garde mode, om er vervolgens kritisch op te reflecteren, duidend over te schrijven of debatteren, om er een blog, diepgravend artikel of grotere publicatie over te maken, of bij te dragen aan exposities, rondleidingen en andere culturele programma’s en activiteiten.

MKDA is een veelzijdige opleiding waarin je Media, Kunst, Design en Architectuur onderzoekt vanuit historisch, theoretisch en kritisch perspectief.  We besteden veel aandacht aan de hele cyclus: van conceptie tot perceptie en productie, van transmissie en processing tot consumptie. Tegelijkertijd bieden we je ruimte om de diepte in te gaan en kennis en inzicht te verwerven in de geschiedenis en actualiteit van – afhankelijk van jouw interesse – een van de tracks (of specialismen) Media, Kunst, Design en Architectuur. Je verrijkt niet alleen je geest met wetenschappelijk inzicht, maar komt ook in aanraking met creatieve bedrijven, overheden, kenniscentra en andere instituties op dit gebied.

Verder kijken als expert in visuele en materiële cultuur

VU is verder kijken. Je wordt academisch opgeleid tot expert in visuele en materiële cultuur met een open oog voor interdisciplinariteit. Visuele media spelen een belangrijke rol in globalisering, digitalisering en mediatisering van onze samenleving, en sluiten aan bij het VU-thema Connected World. Begrip van hoe beelden, gebouwen, media en objecten zich hebben ontwikkeld als communicatiemiddel, om kennis door te geven, ideeën uit te drukken of kritiek te leveren, is belangrijk om onze complexe hedendaagse wereld te verklaren en daar als deskundige actief aan bij te dragen. Zo word je opgeleid om vanuit een kritische onderzoekshouding en met een interdisciplinaire blik je kennis en vaardigheden toe te gaan passen in het professionele werkveld.

Expert in MKDA worden? Kom proefstuderen

Heb je een brede interesse in kunst en cultuur, ook in het levendige debat hierover en wil je die wetenschappelijk verdiepen? Ga je graag naar culturele events, tentoonstellingen en musea, en ben je gefascineerd door (de invloed van), media, kunst, design en architectuur? Wil je bovendien een kritische houding ontwikkelen, bijvoorbeeld ten opzichte van (sociale) media, visuele en materiële cultuur, en schrijf je graag? Dan willen we graag met je kennismaken tijdens een dagje proefstuderen hier op de VU-campus aan de Amsterdamse Zuidas.

Blogs

Wil jij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de Kunst en Cultuur programma’s? Volg onze studenten en –medewerkersblogs.
Je komt in het dynamische speelveld van de kunst & cultuur terecht. Afhankelijk van jouw ambitie kun je aan een carrière gaan bouwen als kunst- of architectuurhistoricus, designhistoricus of –criticus, conservator, journalist, mediacriticus, erfgoeddeskundige of onderzoeker.

Natuurlijk kun je met je bachelor-diploma ook doorstuderen voor een master-diploma. Bijvoorbeeld een van de vier specialisaties van Kunst- en Cultuurwetenschappen (Comparative Arts & Media Studies, Design Cultures, Kunstgeschiedenis en Architectuurgeschiedenis), Museumconservator, Heritage Studies of de Researchmaster Visual Arts, Media and Architecture. Voor deze masters en meer, zie www.fgw.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen.

Vwo-diploma

Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Media, Kunst, Design en Architectuur studeren: 

 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek
 • Economie en Maatschappij
 • Cultuur en Maatschappij

Hbo (propedeuse/opleiding) 
Instromen in de bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur op basis van een hbo-propedeuse/opleiding? Dat kan, daarvoor dien je wel deelcertificaten voor de vakken Nederlands, Engels, Geschiedenis en naar keuze Duits of Frans op 6 vwo-niveau te kunnen overleggen.

Hbo/wo (afgeronde opleiding) 
Instromen in de bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur op basis van een afgeronde hbo- of wo opleiding (zonder vwo-diploma)? Dat kan, je kunt je aanmelden via de gebruikelijke procedure (zie Ja, ga je ervoor? hieronder)

Buitenlands diploma

Instromen met een vooropleiding die je in het buitenland aan het volgen bent of hebt behaald? Volg dan het volgende stappenplan om er achter te komen of je aanvullende eisen hebt voor toelating bij je vooropleiding:

 1. Meld je aan via Studielink
 2. Ga naar VUnet en rond je aanmelding af via 'Aanmelding Afronden'
 3. Je hoort vervolgens per mail of en zo ja, aan welke eisen je moet voldoen om toelaatbaar te zijn tot de opleiding.

In het algemeen moet je een diploma hebben gehaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Engels
 • Nederlands
 • Geschiedenis

Ouder dan 21?       
Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je worden toegelaten door middel van het zogenaamde colloquium doctum. Je moet dan de volgende deelcertificaten op behalen:

 • Nederlands
 • Engels
 • Geschiedenis
 • Naar keuze Duits of Frans


Deficiënties wegwerken?
 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

VU MATCHING

Als aankomend student Media, Kunst, Design en Architectuur volg je het VU Matching programma. Zo zet je meteen een goede stap richting je eerste jaar hier aan de VU. Met VU Matching check je of je de juiste studiekeuze hebt gemaakt. VU Matching bestaat uit twee stappen: een digitale vragenlijst en het bijwonen van een matchingsactiviteit. De facultaire matchingsactiviteiten vinden plaats op maandag 11 juni 2018.  Verdere informatie over het programma wordt later bekendgemaakt. Kijk voor meer informatie ook bij VU Matching.

 

Vragen?

Heb je vragen over de toelatingseisen? Stel ze aan ons:
E: studentenbalie@vu.nl

Heb je andere vragen? 
E: studiekeuze.fgw@vu.nl

empty

Dagje proefstuderen
Kom bij ons een dagje proefstuderen! Tijdens het proefstuderen krijg je een indruk van de opleiding en kom je erachter of het echt wat voor je is. Je loopt mee met een student die jou van alles kan vertellen over zijn ervaring, de opleiding en studeren. Hij of zij neemt je mee naar een college, laat de campus zien, jullie bezoeken eventueel de studievereniging en je kunt al jouw vragen stellen.

Facebook-icoon  Twitter-icoon

Dit ga je doen

MKDA is een voltijd studie. Je hebt in het eerste jaar 6 tot 8 contacturen per vak per week. In jaar 2 heb je per vak 6 contacturen per week, in jaar 3 4 tot 6 contacturen per week. De overige uren gaan op aan zelfstudie.

Je ontwikkelt een alerte en kritische houding ten opzichte van beeldcultuur en vormgeving in hun historische en actuele verschijningsvormen en maatschappelijke effecten. Daarnaast maak je je een breed scala aan relevante onderzoekstechnieken eigen, van visuele analyse en categorisering tot analyses van (zintuiglijke en andere) effecten en betekenisgeving. Daarbij hoort het trainen van een goede schrijfvaardigheid in zowel Nederlands als Engels.

Aan het einde van het eerste jaar kies je uit een van deze afstudeerrichtingen: 

 1. Media: veranderingen en ontwikkelingen in de visuele entertainment media, zoals film, televisie, internet en games; 
 2. Kunst: van oude tot de meeste recente beeldende kunst en haar functioneren in een breed cultuurhistorisch kader; 
 3. Design: ontwikkelingen en betekenissen van product design, grafische vormgeving, mode en interieurontwerp in een brede culturele context; 
 4. Architectuur: actualiteit en geschiedenis van architectuur, stedenbouw, wooncultuur en landschap.


Vakken
Periode 1
Cultuurgeschiedenis voor MKDA
Ouverture
Periode 2
Academische vaardigheden Kunst en cultuur
Beeldcultuur
Periode 3
Onderzoekstechnieken
Periode 4

Analyse van Beeld en Object
Visuele en Materiële Cultuur I

Periode 5
Binnenlandse Excursie
Visuele en Materiële Cultuur II
Periode 6
Academic English MKDA

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Je volgt voor de helft opleidingsbrede vakken, waaronder Filosofie en Wetenschapsgeschiedenis naast vakken waarin je kennis en inzicht in de historische en actuele dwarsverbanden tussen media, kunst, design en architectuur worden verdiept. De andere helft van jaar 2 bestaat uit vakken speciaal voor jouw track (specialisatie) en vakken waar twee tracks geintegreerd een overkoepelend thema behandelen. Tegelijk worden ook, je vaardigheden in onderzoek doen en schrijven intensief geoefend.

Afstudeerrichting ArchitectuurVakken
Periode 1
Architectuur: een geschiedenis
Exhibition Machines
Periode 2
Urban Culture and Public Space
Stedebouw en landschap
Periode 3
Filosofie CIW-L&S-MKDA
Periode 4
Visies en gezichtspunten
Wetenschapsgeschiedenis
Periode 5
Nederland TM
Wooncultuur
Periode 6
Excursie buitenland

Afstudeerrichting Design


Vakken
Periode 1
Exhibition Machines
Grafische vormgeving
Periode 2
Urban Culture and Public Space
Modegeschiedenis en -theorie
Periode 3
Filosofie CIW-L&S-MKDA
Periode 4
Visies en gezichtspunten
Wetenschapsgeschiedenis
Periode 5
Nederland TM
Wooncultuur
Periode 6
Excursie buitenland

Afstudeerrichting KunstVakken
Periode 1
Exhibition Machines
Productie en receptie
Periode 2
Urban Culture and Public Space
Vooruitgang en traditie
Periode 3
Filosofie CIW-L&S-MKDA
Periode 4
Visies en gezichtspunten
Wetenschapsgeschiedenis
Periode 5
Nederland TM
Werkcollege hedendaagse kunst
Periode 6
Excursie buitenland

Afstudeerrichting MediaVakken
Periode 1
Exhibition Machines
Film and Media History
Periode 2
Urban Culture and Public Space
Historiography of Media
Periode 3
Filosofie CIW-L&S-MKDA
Periode 4
Filmanalyse en -theorie
Wetenschapsgeschiedenis
Periode 5
Nederland TM
Games: Theory and Analysis
Periode 6
Excursie buitenland


Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

Het eerste semester is de zogenoemde minor-ruimte, waarin je bij elkaar horende keuzevakken kunt volgen, maar ook bijvoorbeeld een combinatie van bachelorstage en keuzevakken kunt doen. Je kunt ook kiezen voor een buitenlands verblijf aan een universiteit waarmee de VU vaste uitwisselingscontacten onderhoudt. In het tweede semester volg je nog twee vakken bij je track en een opleidingsbreed vak waarin de hele problematiek van de beeldcultuur nog eens onder de loep wordt genomen. Dan volgt ook het bachelorscriptietraject waarmee je laat zien over voldoende kennis, vaardigheden en kritisch inzicht te beschikken om een onderwerp of probleem zelf aan te pakken.

Afstudeerrichting ArchitectuurVakken
Periode 1
Minorruimte (keuze)
Periode 2
Minorruimte (keuze)
Periode 3
Minorruimte (keuze)
Periode 4
Ontwerp & Vertoog
Actualiteiten
Bachelorscriptie colloquium Media, kunst, design en architectuur
Periode 5
Beeld in beweging
Bachelorscriptie colloquium Media, kunst, design en architectuur
Periode 6
Afronding Bachelorscriptie

Afstudeerrichting DesignVakken
Periode 1
Minorruimte (keuze)
Periode 2
Minorruimte (keuze)
Periode 3
Minorruimte (keuze)
Periode 4
Onderzoeksgroep Design
Actualiteiten
Bachelorscriptie colloquium Media, kunst, design en architectuur
Periode 5
Beeld in beweging
Bachelorscriptie colloquium Media, kunst, design en architectuur
Periode 6
Afronding Bachelorscriptie

Afstudeerrichting KunstVakken
Periode 1
Minorruimte (keuze)
Periode 2
Minorruimte (keuze)
Periode 3
Minorruimte (keuze)
Periode 4
Actualiteiten
Collectieonderzoek
Bachelorscriptie colloquium Media, kunst, design en architectuur
Periode 5
Beeld in beweging
Bachelorscriptie colloquium Media, kunst, design en architectuur
Periode 6
Afronding Bachelorscriptie

Afstudeerrichting MediaVakken
Periode 1
Minorruimte (keuze)
Periode 2
Minorruimte (keuze)
Periode 3
Minorruimte (keuze)
Periode 4
Kunst van het vergelijken
Actualiteiten
Bachelorscriptie colloquium Media, kunst, design en architectuur
Periode 5
Beeld in beweging
Bachelorscriptie colloquium Media, kunst, design en architectuur
Periode 6
Afronding Bachelorscriptie

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Je ontwikkelt een alerte en kritische houding ten opzichte van beeldcultuur en vormgeving in hun historische en actuele verschijningsvormen en maatschappelijke effecten. Daarnaast maak je je een breed scala aan relevante onderzoekstechnieken eigen, van visuele analyse en categorisering tot analyses van (zintuiglijke en andere) effecten en betekenisgeving. Daarbij hoort het trainen van een goede schrijfvaardigheid in zowel Nederlands als Engels.

Aan het einde van het eerste jaar kies je uit een van deze afstudeerrichtingen: 

 1. Media: veranderingen en ontwikkelingen in de visuele entertainment media, zoals film, televisie, internet en games; 
 2. Kunst: van oude tot de meeste recente beeldende kunst en haar functioneren in een breed cultuurhistorisch kader; 
 3. Design: ontwikkelingen en betekenissen van product design, grafische vormgeving, mode en interieurontwerp in een brede culturele context; 
 4. Architectuur: actualiteit en geschiedenis van architectuur, stedenbouw, wooncultuur en landschap.


Vakken
Periode 1
Cultuurgeschiedenis voor MKDA
Ouverture
Periode 2
Academische vaardigheden Kunst en cultuur
Beeldcultuur
Periode 3
Onderzoekstechnieken
Periode 4

Analyse van Beeld en Object
Visuele en Materiële Cultuur I

Periode 5
Binnenlandse Excursie
Visuele en Materiële Cultuur II
Periode 6
Academic English MKDA

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Je volgt voor de helft opleidingsbrede vakken, waaronder Filosofie en Wetenschapsgeschiedenis naast vakken waarin je kennis en inzicht in de historische en actuele dwarsverbanden tussen media, kunst, design en architectuur worden verdiept. De andere helft van jaar 2 bestaat uit vakken speciaal voor jouw track (specialisatie) en vakken waar twee tracks geintegreerd een overkoepelend thema behandelen. Tegelijk worden ook, je vaardigheden in onderzoek doen en schrijven intensief geoefend.

Afstudeerrichting ArchitectuurVakken
Periode 1
Architectuur: een geschiedenis
Exhibition Machines
Periode 2
Urban Culture and Public Space
Stedebouw en landschap
Periode 3
Filosofie CIW-L&S-MKDA
Periode 4
Visies en gezichtspunten
Wetenschapsgeschiedenis
Periode 5
Nederland TM
Wooncultuur
Periode 6
Excursie buitenland

Afstudeerrichting Design


Vakken
Periode 1
Exhibition Machines
Grafische vormgeving
Periode 2
Urban Culture and Public Space
Modegeschiedenis en -theorie
Periode 3
Filosofie CIW-L&S-MKDA
Periode 4
Visies en gezichtspunten
Wetenschapsgeschiedenis
Periode 5
Nederland TM
Wooncultuur
Periode 6
Excursie buitenland

Afstudeerrichting KunstVakken
Periode 1
Exhibition Machines
Productie en receptie
Periode 2
Urban Culture and Public Space
Vooruitgang en traditie
Periode 3
Filosofie CIW-L&S-MKDA
Periode 4
Visies en gezichtspunten
Wetenschapsgeschiedenis
Periode 5
Nederland TM
Werkcollege hedendaagse kunst
Periode 6
Excursie buitenland

Afstudeerrichting MediaVakken
Periode 1
Exhibition Machines
Film and Media History
Periode 2
Urban Culture and Public Space
Historiography of Media
Periode 3
Filosofie CIW-L&S-MKDA
Periode 4
Filmanalyse en -theorie
Wetenschapsgeschiedenis
Periode 5
Nederland TM
Games: Theory and Analysis
Periode 6
Excursie buitenland


Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

Het eerste semester is de zogenoemde minor-ruimte, waarin je bij elkaar horende keuzevakken kunt volgen, maar ook bijvoorbeeld een combinatie van bachelorstage en keuzevakken kunt doen. Je kunt ook kiezen voor een buitenlands verblijf aan een universiteit waarmee de VU vaste uitwisselingscontacten onderhoudt. In het tweede semester volg je nog twee vakken bij je track en een opleidingsbreed vak waarin de hele problematiek van de beeldcultuur nog eens onder de loep wordt genomen. Dan volgt ook het bachelorscriptietraject waarmee je laat zien over voldoende kennis, vaardigheden en kritisch inzicht te beschikken om een onderwerp of probleem zelf aan te pakken.

Afstudeerrichting ArchitectuurVakken
Periode 1
Minorruimte (keuze)
Periode 2
Minorruimte (keuze)
Periode 3
Minorruimte (keuze)
Periode 4
Ontwerp & Vertoog
Actualiteiten
Bachelorscriptie colloquium Media, kunst, design en architectuur
Periode 5
Beeld in beweging
Bachelorscriptie colloquium Media, kunst, design en architectuur
Periode 6
Afronding Bachelorscriptie

Afstudeerrichting DesignVakken
Periode 1
Minorruimte (keuze)
Periode 2
Minorruimte (keuze)
Periode 3
Minorruimte (keuze)
Periode 4
Onderzoeksgroep Design
Actualiteiten
Bachelorscriptie colloquium Media, kunst, design en architectuur
Periode 5
Beeld in beweging
Bachelorscriptie colloquium Media, kunst, design en architectuur
Periode 6
Afronding Bachelorscriptie

Afstudeerrichting KunstVakken
Periode 1
Minorruimte (keuze)
Periode 2
Minorruimte (keuze)
Periode 3
Minorruimte (keuze)
Periode 4
Actualiteiten
Collectieonderzoek
Bachelorscriptie colloquium Media, kunst, design en architectuur
Periode 5
Beeld in beweging
Bachelorscriptie colloquium Media, kunst, design en architectuur
Periode 6
Afronding Bachelorscriptie

Afstudeerrichting MediaVakken
Periode 1
Minorruimte (keuze)
Periode 2
Minorruimte (keuze)
Periode 3
Minorruimte (keuze)
Periode 4
Kunst van het vergelijken
Actualiteiten
Bachelorscriptie colloquium Media, kunst, design en architectuur
Periode 5
Beeld in beweging
Bachelorscriptie colloquium Media, kunst, design en architectuur
Periode 6
Afronding Bachelorscriptie

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Samenvatting Media, Kunst, Design en Architectuur

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

1 mei 2018

StartDatum

1 september 2018

Vorm

Voltijd

Bindend Studie Advies

Norm 42 EC inclusief het vak Academische vaardigheden

VWO Profiel

CM/EM/NG/NT

Interessegebied

Kunst, Cultuur en Geschiedenis
Talen en Communicatie

Vera Weijers

Derdejaars student MKDA

De cultuuruitingen in Media, Kunst, Design en Architectuur zijn diep met elkaar verweven en vertellen hoe beeldcultuur tot stand komt, wat mij enorm enthousiasmeert. Alles om ons heen heeft een bepaalde vorm om een bepaalde reden. Design visualiseert de overtuigingen van ontwerpers, de maatschappij en een cultuur. De geschiedenis en het effect van design op onze dagelijkse werkelijkheid wordt binnen MKDA duidelijk. De opleiding geeft antwoord op mijn vragen over design maar blijft breed genoeg om mijn uiteenlopende interesses in media, kunst en architectuur te voeden.