Mechanical Engineering / Werktuigbouwkunde

Zet je technische kennis om in innovatieve oplossingen voor actuele vraagstukken

Vanaf september 2019 kun je in Amsterdam de bachelor Mechanical Engineering/Werktuigbouwkunde studeren. Dit is een samenwerking van de Vrije Universiteit Amsterdam met de Universiteit Twente.

Werktuigbouwkunde en maatschappelijke relevantie

Werktuigbouwkundigen bedenken, ontwerpen, maken en verbeteren allerlei machines, constructies en processen en technieken. Overal waar maatschappelijke kwesties om hightechoplossingen vragen, kan een werktuigbouwkundige worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden voor nieuwe technieken in de zorg, of de inzet van drones voor onze veiligheid. Maar ook werken aan de ontwikkeling van een zuinige waterstofauto die het gebruik van fossiele brandstoffen kan terugdringen en mobiele devices en e-bikes die ons leven makkelijker maken. Kortom, werktuigbouwkunde is een brede technische opleiding, met een grote innovatieve en maatschappelijke relevantie.

Bedenk en maak met een team van studenten een relevant hightech product

Tijdens de opleiding leer je de theorie uit de werk- en hoorcolleges direct om te zetten in de praktijk. Je werkt met groepjes studenten aan hightech ontwerpen die nuttig zijn voor mens en maatschappij. Dat kan bijvoorbeeld zijn een innovatieve bloedrukmeter, een E-bike of een afval-inzamelvoertuig voor een festivalterrein zijn. Soms lever je met je team ook een echt werkend prototype af.

Ook naar de campus van Universiteit Twente

Om het onderwijs zo optimaal en innovatief mogelijk te maken krijg je les van zowel docenten van de Vrije Universiteit Amsterdam als van de Universiteit Twente. Het grootste deel van de tijd krijg je colleges in Amsterdam, voor diverse practica, projecten en colleges ga je naar de campus in Enschede.

Kom proefstuderen op 21 januari

Heb jij de VU Open Dagen in november bezocht en wil je meer weten over de studie Mechanical Engineering?

Kom dan naar onze middag proefstuderen op de VU met een college en workshop over onder andere het ontwerpen van een achtbaan, een rondleiding over de campus en kennismaking met docenten en studievereniging.
Geef je hier snel op.


Kom naar de Open Dagen op 8 februari

Kom vooral naar de Open Dagen op de VU op 8 februari. Je krijgt veel informatie over de studie en kunt vragen stellen aan docenten en studenten.
Meld je hier alvast aan.

De open dagen bij de Universiteit Twente zijn op 13 en 14 maart 

Verander energie. Ontdek hier hoe!

Het diploma Mechanical Engineering / Werktuigbouwkunde krijg je van de Universiteit Twente. Wil je doorgaan voor een master dan is er een variatie aan masteropleidingen bij zowel de VU als UT. 

Er is in Nederland een grote behoefte aan hoogopgeleide technici. Als afgestudeerd werktuigbouwkundige is de kans heel groot dat je een geschikte baan zult vinden. Je kunt in vele sectoren en beroepen terecht. Denk bijvoorbeeld aan de auto- en vliegtuigindustrie, de zorg, de elektronische industrie, de machinebouw en de chemische industrie. Je kunt bij grote bedrijven terecht komen als Shell, Akzo, KLM, TATA steel, MEDcom, ASML maar ook bij onderzoeksinstituten als TNO of kleinere ingenieursbureaus. Functies waarin je terecht komt zijn bijvoorbeeld technische adviseur, technisch engineer, product-of projectmanager, procesengineer of je start je eigen onderneming.

 

Je hebt direct toegang tot de bacheloropleiding als je jouw vwo hebt afgerond met het profiel Natuur & Techniek. Als je een ander profiel hebt gedaan, moet je Wiskunde B en Natuurkunde in jouw profiel hebben om met de opleiding te mogen beginnen.

Lijkt deze studie je wat?
Meld je dan vandaag nog aan.

In het komende jaar worden er proefstudeerdagen op de VU georganiseerd. De eerste is op 21 januari. Geef je hier op. 
Meelopen met een student op de VU campus en een college en/of werkgroep volgen kan ook. Geef je daarvoor hier op.

Bij de Universiteit Twente kun je je opgeven voor een rondleiding door een student op de campus in Enschede.
Meld je aan via meeloopdag Twente

De volgende Open Dag bij de VU is op 8 februari. Bij de Universiteit Twente op 15 en 16 november.

Aanmelden voor de bachelor Mechanical Engineering / Werktuigbouwkunde doe je via de website van de Universiteit Twente.

Verdeling in tijd tussen Amsterdam en Enschede 
Ongeveer 75% van jouw studietijd zit je in Amsterdam. Je volgt colleges aan de VU. De resterende tijd breng je door in Enschede bij de UT.

Inschrijven voor een kamer in Amsterdam 
Je kunt je inschrijven via studentenwoningweb voor een woning in Amsterdam. Bij de inschrijving kun je aangeven dat je aan het VU gaat studeren. En bij toewijzing moet je kunnen aantonen dat je voor een groot deel van de tijd in Amsterdam studeert.

Reizen tussen Amsterdam en Enschede 
Het reizen tussen de twee universiteiten gebeurt één keer in de twee weken waarschijnlijk op donderdag en vrijdag. Je hebt hiervoor dus een week OV nodig. 

Overnachtingsmogelijkheden in Enschede 
De UT biedt diverse accommodaties aan vanaf €10.- . Bekijk alle overnachtingsmogelijkheden en de tijdsplanning.

Andere kosten aan de opleiding naast collegegeld en studieboeken 
Naast collegegeld en studieboeken zijn er andere kosten die je moet maken om te gaan studeren. Je hebt bijvoorbeeld een laptop nodig. Als je op kamers gaat moet je ook denken aan onkosten als huur en boodschappen. 

Campus Universiteit Twente 
Aan de rand van Enschede, op een kwartiertje fietsen van het centrum ligt de campus, een terrein zo groot als 200 voetbalvelden waar meer dan 10.000 studenten wonen, studeren en recreëren. Ook zul je kennismaken met de Twentse werktuigbouwkunde studenten van Studievereniging Newton, gastlezingen bijwonen, sporten en meedoen aan activiteiten als de Batavierenrace en De Bedrijvendagen, het grootste carriére-evenement van Nederland.

Heb je vragen mail dan naar contact@vu.nl of bel +31(0) 20 – 598 5000 (maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur). Daarnaast zijn we ook bereikbaar via WhatsApp. Stuur een tekstbericht naar +31 6 825 483 67  Of stel je vraag via de chat rechts onder op onze website.

Dit ga je doen

De bachelor duurt 3 jaar en is onderverdeeld in 6 semesters die allen een half jaar duren.

De semesters van de eerste 2 studiejaren hebben allemaal een specifiek thema:
 • Smart factories/-manufacturing
 • Energy transition and sustainability
 • Resilience and maintenance
 • Technology for healthcare
De vakken per jaar:
 • 1e jaar: wiskunde & modelleren, mechanica & materiaalkunde, ontwerpen & fabricage en thermodynamica & levenscyclusanalyse.
 • 2e jaar: wiskunde & modelleren, dynamica, kunststoffen, stromingsleer en systeem- & regeltechniek.
 • 3e jaar: In het derde jaar heb je keuzeruimte en werk je aan jouw afstudeeronderzoek.
Hieronder kun je uitgebreide informatie vinden

Jaarschema

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Mechanical Engineering vind je in het jaarschema.

Eerste jaar

In het eerste jaar begin je direct met een aantal werktuigbouwkundige basis disciplines als mechanica & materiaalkunde, ontwerpen & fabricage, thermodynamica & levenscyclusanalyse. De wiskunde is geïntegreerd in de werktuigbouwkunde vakken zodat je direct inziet wat het belang van de wiskunde is voor de werktuigbouwkunde. Verder wordt aandacht besteed aan academische en professionele skills. Je besteedt zo’n 50 procent van jouw tijd aan teamprojecten waarin een actueel probleem wordt opgelost en aan werkcolleges.

 • In het eerste semester (thema ‘Manufacturing’, van september tot en met januari) maak je met jouw projectgroep een technisch ontwerp voor een gekozen product. In het technisch ontwerp ga je aan de slag met metaal als materiaal en stijfheid en sterkte berekeningen. Verder leer je verschillende productiemethoden om een ontwerp te maken. Je sluit het semester af met een ontworpen en geproduceerd prototype van het product en je verantwoordt het ontwerp en de gemaakte keuzes in een projectrapport.
 • In het tweede semester (thema ‘Energy Transition & Sustainability’, van februari tot en met juni) ga je je bekwamen in vraagstukken rond het opwekken en toepassen van duurzame energie. Je analyseert de bestaande energie huishouding van bijvoorbeeld een regio. Vervolgens kijk je naar innovatiemogelijkheden en de afzonderlijke processen (hoe werkt bijvoorbeeld zonne-energie, biomassa, wat is de levensduur en hoe bereken je die en hoe ga je de energie dan opwekken?) Vervolgens beantwoord je de vraag welke technologie daarvoor nodig is en ontwerp je een nieuw systeem waarmee je energie opwekt.

Tweede jaar

In het tweede jaar komen onder meer aan de orde dynamica, kunststoffen, stromingsleer, systeem- & regeltechniek en academische en professionele skills. Net als in het eerste jaar is het onderwijs een combinatie van theorie (hoorcolleges, zelfstudie) en actuele problemen oplossen (projecten, werkcolleges).

 • In het eerste semester (thema ‘Maintenance’) ga je met jouw projectgroep eerst een lichtgewicht duurzaam product ontwerpen met kunststof als materiaal. Belangrijk hierbij zijn het ontwerp, de maakbaarheid, het productieproces en onderhoud (onderdelen moeten duurzaam en gemakkelijk vervangbaar zijn).
  Aansluitend kijken we naar een grootschalig mechatronisch systeem (bijvoorbeeld een trein of vliegtuig). Een mechatronisch systeem bestaat uit grote mechanische subsystemen, sensoren, actuatoren en controlesystemen voor de realisatie van gecontroleerde mechanische beweging. Er kunnen op veel punten defecten ontstaan, die met een goede onderhoudsanalyse zijn te voorkomen. Met jouw projectgroep ontwerp en analyseer je de onderhoudsstatus van subsystemen op basis van tribologie, dynamica, productie van machine delen en signaal analyse.
 • In het tweede semester (thema ‘Technology for Healthcare’) ontwikkel je kennis op het gebied van warmtegeleiding, stromingen en energie, die je toepast op medische apparatuur (bijv. ademhalingsapparatuur voor pasgeboren baby’s, bloeddrukmeters, etc.). Vervolgens ga je met jouw projectgroep een medisch instrument ontwerpen waarbij je spannings- en vervormingsberekeningen maakt van het instrument. Tenslotte ga je het productieproces, voor het door jouw projectgroep ontworpen medische instrument, ontwerpen. Hier leer je meer over wat ‘Smart Factory’ is.

Derde jaar

Het derde jaar van de bacheloropleiding Mechanical Engineering staat deels in het teken van vrije invulling en van jouw afstudeeronderzoek.

Minor
De eerste helft van het derde jaar vul je naar keuze in met een zogeheten minor. Die bestaat bijvoorbeeld uit verdiepende modules binnen jouw eigen studie, zoals luchtvaarttechniek of (bio)robotica. Of juist met verbredende modules uit andere studies, zoals Civiele Techniek, Industrial Design Engineering of (Technische) Bedrijfskunde. Natuurlijk kun je ook een half jaar in het buitenland gaan studeren of aan een andere universiteit in Nederland.

En er bestaat de mogelijkheid om deze keuzeruimte te gebruiken voor een voorbereiding op een niet direct aansluitende master.

Veel studenten kiezen een module die goed bij hen past én een streepje voor geeft op de arbeidsmarkt.

Afstuderen
Het laatste semester van jouw studie start met vakken op het gebied van precisie engineering en regeltechniek. De verworven kennis wordt toegepast in een klein project op het gebied van robotica en mechatronica.

De rest van het semester ben je bezig met een technisch-wetenschappelijk onderzoek binnen één van de disciplines van Mechanical Engineering. Je leert een onderzoek op te zetten, uit te voeren en kritisch naar de resultaten te kijken. Je sluit deze bacheloropleiding af met een publicatie (paper) en een presentatie over jouw onderzoek en de impact van jouw onderzoek op de maatschappij.

Na dit bachelorprogramma heb je toegang tot masterprogramma’s op de VU en UT, waarin je je verder kunt specialiseren.

Jaarschema

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Mechanical Engineering vind je in het jaarschema.

Eerste jaar

In het eerste jaar begin je direct met een aantal werktuigbouwkundige basis disciplines als mechanica & materiaalkunde, ontwerpen & fabricage, thermodynamica & levenscyclusanalyse. De wiskunde is geïntegreerd in de werktuigbouwkunde vakken zodat je direct inziet wat het belang van de wiskunde is voor de werktuigbouwkunde. Verder wordt aandacht besteed aan academische en professionele skills. Je besteedt zo’n 50 procent van jouw tijd aan teamprojecten waarin een actueel probleem wordt opgelost en aan werkcolleges.

 • In het eerste semester (thema ‘Manufacturing’, van september tot en met januari) maak je met jouw projectgroep een technisch ontwerp voor een gekozen product. In het technisch ontwerp ga je aan de slag met metaal als materiaal en stijfheid en sterkte berekeningen. Verder leer je verschillende productiemethoden om een ontwerp te maken. Je sluit het semester af met een ontworpen en geproduceerd prototype van het product en je verantwoordt het ontwerp en de gemaakte keuzes in een projectrapport.
 • In het tweede semester (thema ‘Energy Transition & Sustainability’, van februari tot en met juni) ga je je bekwamen in vraagstukken rond het opwekken en toepassen van duurzame energie. Je analyseert de bestaande energie huishouding van bijvoorbeeld een regio. Vervolgens kijk je naar innovatiemogelijkheden en de afzonderlijke processen (hoe werkt bijvoorbeeld zonne-energie, biomassa, wat is de levensduur en hoe bereken je die en hoe ga je de energie dan opwekken?) Vervolgens beantwoord je de vraag welke technologie daarvoor nodig is en ontwerp je een nieuw systeem waarmee je energie opwekt.

Tweede jaar

In het tweede jaar komen onder meer aan de orde dynamica, kunststoffen, stromingsleer, systeem- & regeltechniek en academische en professionele skills. Net als in het eerste jaar is het onderwijs een combinatie van theorie (hoorcolleges, zelfstudie) en actuele problemen oplossen (projecten, werkcolleges).

 • In het eerste semester (thema ‘Maintenance’) ga je met jouw projectgroep eerst een lichtgewicht duurzaam product ontwerpen met kunststof als materiaal. Belangrijk hierbij zijn het ontwerp, de maakbaarheid, het productieproces en onderhoud (onderdelen moeten duurzaam en gemakkelijk vervangbaar zijn).
  Aansluitend kijken we naar een grootschalig mechatronisch systeem (bijvoorbeeld een trein of vliegtuig). Een mechatronisch systeem bestaat uit grote mechanische subsystemen, sensoren, actuatoren en controlesystemen voor de realisatie van gecontroleerde mechanische beweging. Er kunnen op veel punten defecten ontstaan, die met een goede onderhoudsanalyse zijn te voorkomen. Met jouw projectgroep ontwerp en analyseer je de onderhoudsstatus van subsystemen op basis van tribologie, dynamica, productie van machine delen en signaal analyse.
 • In het tweede semester (thema ‘Technology for Healthcare’) ontwikkel je kennis op het gebied van warmtegeleiding, stromingen en energie, die je toepast op medische apparatuur (bijv. ademhalingsapparatuur voor pasgeboren baby’s, bloeddrukmeters, etc.). Vervolgens ga je met jouw projectgroep een medisch instrument ontwerpen waarbij je spannings- en vervormingsberekeningen maakt van het instrument. Tenslotte ga je het productieproces, voor het door jouw projectgroep ontworpen medische instrument, ontwerpen. Hier leer je meer over wat ‘Smart Factory’ is.

Derde jaar

Het derde jaar van de bacheloropleiding Mechanical Engineering staat deels in het teken van vrije invulling en van jouw afstudeeronderzoek.

Minor
De eerste helft van het derde jaar vul je naar keuze in met een zogeheten minor. Die bestaat bijvoorbeeld uit verdiepende modules binnen jouw eigen studie, zoals luchtvaarttechniek of (bio)robotica. Of juist met verbredende modules uit andere studies, zoals Civiele Techniek, Industrial Design Engineering of (Technische) Bedrijfskunde. Natuurlijk kun je ook een half jaar in het buitenland gaan studeren of aan een andere universiteit in Nederland.

En er bestaat de mogelijkheid om deze keuzeruimte te gebruiken voor een voorbereiding op een niet direct aansluitende master.

Veel studenten kiezen een module die goed bij hen past én een streepje voor geeft op de arbeidsmarkt.

Afstuderen
Het laatste semester van jouw studie start met vakken op het gebied van precisie engineering en regeltechniek. De verworven kennis wordt toegepast in een klein project op het gebied van robotica en mechatronica.

De rest van het semester ben je bezig met een technisch-wetenschappelijk onderzoek binnen één van de disciplines van Mechanical Engineering. Je leert een onderzoek op te zetten, uit te voeren en kritisch naar de resultaten te kijken. Je sluit deze bacheloropleiding af met een publicatie (paper) en een presentatie over jouw onderzoek en de impact van jouw onderzoek op de maatschappij.

Na dit bachelorprogramma heb je toegang tot masterprogramma’s op de VU en UT, waarin je je verder kunt specialiseren.

Samenvatting Mechanical Engineering / Werktuigbouwkunde

Taal

Engels

Duur

3 jaar (voltijd)

Collegegeld

Omdat je je diploma krijgt van de Universiteit Twente betaal je aan hen ook het collegegeld. Lees verder over de hoogte van het collegegeld op de website van Universiteit Twente.

Aanmelden Voor

voor 1 mei 2019

StartDatum

1 september 2019

Vorm

Voltijd

Bindend Studie Advies

45 EC

VWO Profiel

Natuur & Techniek of ander profiel met Wiskunde B en Natuurkunde

Interessegebied

Informatica, Wiskunde en Bedrijf
Natuurwetenschappen

dubbel-logo

Na je bachelor

Na een succesvolle afronding van het programma krijg je het Bachelor of Science diploma ‘Mechanical Engineering’ van de technische Universiteit Twente. Wil je verder studeren voor een Master of Science-diploma dan is er een ruim aanbod aan masteropleidingen bij zowel de Vrije Universiteit als Universiteit Twente.

VU
Biomedical Technology and Physics
Science, Business and Innovation


Universiteit Twente
Mechanical Engineering
Sustainable Energy Technology

;