Lifestyle Informatics

Laat mensen meer leven

Artificial Intelligence is de toekomst

Artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, is nu overal. Het belang ervan zal alleen maar toenemen. De media staan er bol van: Alpha Go, robots, zelfsturende auto’s, etc. We gebruiken allemaal elke dag AI-technologie. Zoeken met Google, aanbevelingen op Netflix en Amazon, taalherkenning met Siri, automatisch vertalen, spam filters – het is een vast onderdeel van ons dagelijks leven. Ook uit bijvoorbeeld de wetenschap en de zorg is artificial intelligence niet meer weg te denken. Beeldherkenning, ondersteuning bij het stellen van diagnoses, predictive models en andere innovaties uit de artificiële intelligentie zijn cruciaal in alle maatschappelijke domeinen. Artificial intelligence is het vakgebied van de toekomst. Maak jij er ook jouw vak van de toekomst van? Met AI aan de Vrije Universiteit Amsterdam ben jij erbij!

Artificial intelligence aan de VU, de bacheloropleiding Lifestyle Informatics, heeft twee varianten: Artificial Intelligence en Socially Aware Computing. Je kunt zelf kiezen wat het best bij jou past. Het eerste jaar is voor beide richtingen gelijk, daarna is er tussen beide richtingen 40% overlap. Je kunt dus nog heel makkelijk overstappen!

Artificial Intelligence variant
In de Artificial Intelligence variant van de bachelor Lifestyle Informatics ligt de focus op het bouwen van intelligente systemen, dus het ontwikkelen, toepassen en evalueren van nieuwe intelligente algoritmes. Je bestudeert hoe computers automatisch kunnen leren, maar ook hoe ze kennis op grote schaal kunnen verwerven, representeren en toepassen.

Je leert hierbij tijdens de bachelor vooral drie verschillende dingen: de nodige informaticakennis en vaardigheden, zoals Programmeren, Databases en Algoritmiek; een degelijke wiskundige onderbouwing voor het gebruiken en evalueren van nieuwe methoden, zoals Logica, Algebra of Statistiek; en algemene AI methodologie en technieken, zoals Automatisch Leren en het bouwen van Intelligente Systemen.

Socially Aware Computing variant
De Socially Aware Computing variant is uniek in Nederland. Je kunt deze richting alleen aan de VU studeren. De focus is hier: mensen helpen met artificial intelligence. Je leert tools en programma's te ontwikkelen om het dagelijks leven van mensen prettiger, veiliger en gezonder te maken. Je ontwikkelt bijvoorbeeld een intelligente leefomgeving voor ouderen, slimme trainingsprogramma’s voor sporters, of intelligente sensoren en hulpmiddelen tegen stress. We zien steeds meer toepassingen van artificial intelligence terug in ons dagelijks leven.

Socially Aware Computing is een sterk multidisciplinaire richting. Naast basiskennis van informatica en artificial intelligence doe je kennis op uit andere vakgebieden zoals psychologie en gezondheidswetenschappen. Je leert kijken naar hoe mensen leven en hoe je techniek kunt inzetten om de kwaliteit van dit leven te verhogen. Daarom leer je ook hoe nieuwe technieken werken, zodat je kennis van het medische en psychologische domein én kunstmatige intelligentie & informatica bundelt tot theoretische en praktische vaardigheden waarmee je straks het verschil maakt. En soms al tijdens je studie, zoals student Fabian Dophemont, die voor zijn bachelorscriptie onderzocht hoe smartphonegebruik tijdens het fietsen verminderd kan worden. Of denk aan het verbeteren van bijvoorbeeld een datingsite (video). Je kunt ook onderzoeker worden, zoals voormalig LI-student Laura van der Lubbe, die nu bij onze eigen artificial intelligence onderzoeksgroep werkt. Als vrouw in de ICT is ze bovendien een rolemodel geworden voor meiden en betrokken bij acties van VHTO, het landelijk expertisebureau vrouwen en ICT. Check hier een interview met VU artificial intelligence onderzoeker Laura van der Lubbe.

Vanaf 2018 zal een deel van de opleiding Engelstalig zijn. Waarschijnlijk blijft de variant Socially Aware Computing in eerste instantie nog Nederlandstalig.

Wat leer je bij Lifestyle Informatics?

Wat kun je als student concreet aan het eind van je bachelor Lifestyle Informatics? Je kunt er op deze site nog veel meer over vinden, maar in deze video kun je alvast 3 afstudeerprojecten bekijken van studenten Lifestyle Informatics. 

Artificial intelligence-expert worden? Kom proefstuderen bij LI!

Ben je op zoek naar een exacte opleiding met een praktisch doel? Heb jij affiniteit met psychologie en/of criminologie, medische wetenschappen en artificial intelligence & informatica? Wil je iets voor de maatschappij betekenen? Kom dan kennismaken met Lifestyle Informatics tijdens een dagje Proefstuderen hier op de VU-campus aan de Zuidas.

Verander de zorg

De opleiding Lifestyle Informatics staat in de top 10 ICT opleidingen met het hoogste percentage vrouwelijke studenten. Een logische stap dus om mee te doen aan het jaarlijkse Girlsday event. Girlsday wordt gecoördineerd door VHTO (Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen in bèta/techniek) en is bedoeld om meisjes kennis te laten maken met bèta en techniek. Op 12 april 2018 brachten 35 brugklas meiden een bezoek aan de afdeling Informatica van de VU tijdens Girlsday.  Het thema van de opleiding Lifestyle Informatics, maatschappelijke vraagstukken oplossen met technologie, sluit uitstekend aan bij het idee achter Girlsday. Het event op de VU werd georganiseerd door 2 oud-studenten LI en alle groepjes scholieren werden begeleid door een vrouwelijke 1e of 2e jaars LI-student.

Groepsfoto deelnemers Girlsday 2018 Lifestyle Informatics Vrije Universiteit Amsterdam

De meiden gingen op het event aan de slag met een onderzoeksopdracht: denk na over een smart school applicatie. Om meer informatie te krijgen om dit idee te vormen, en daarbij de diversiteit van onderzoek te zien, gingen de meiden in groepjes langs bij verschillende wetenschappers: Herbert Bos, Mark Hoogendoorn, Marco Otte, Inge van de Weerd, Charlotte Gerritsen, Chantal van Son en Patricia Lago. Vervolgens was er een ‘designathon’: een brainstormsessie waarin de groepjes hun idee voor de smart school applicatie uit konden werken op een poster. Om de groepjes hierbij te helpen hadden ze een opdrachtenboekje met vragen gekregen. Deze vragen konden ze stellen aan de wetenschappers, wat kon helpen om het gesprek met hun op gang te brengen. Daarnaast konden de antwoorden op deze vragen bijdragen aan het uitwerken van hun idee. Hierna presenteerden de groepen hun poster aan een jury van de informatica-afdeling. Organisatie en jury waren erg onder de indruk van het hoge niveau van de ideeën!

De uitwerkingen
De deelneemsters dachten de volgende app's uit:

Owlber app Girlsday
Owlber
: Een uilrobot (geïnspireerd op de robot Pepper) die als ober fungeert voor in de kantine. De robot heeft een geïntegreerde tablet op zijn buik en heeft daarnaast meerdere functies om de leerlingen te assisteren in de kantine.

Smart Locker: Een slim kluisje die naast handige functionaliteiten zoals een USB oplaadpoort en stopcontacten, gebruik maakt van stem of gezichtsherkenning voor het openmaken van het kluisje op het moment dat de leerling met zijn of haar handen vol voor het kluisje staat. Daarbij is er een app die bijhoud wat er allemaal in je kluisje zit en een rooster bevat voor de juiste boeken.

Toetsopstelling: Slimme tafels in het klaslokaal die door middel van herkenning van gekleurde rondjes op de vloer weet waar hij moet staan en daar zelf heen kan rijden. Daarbij heeft de tafel ook de mogelijkheid om toetsen en opdrachten te projecteren op de tafel, waardoor er geen papier nodig is (milieuvriendelijk).

App Girlsday Klassenniveau
Klassen Niveau
: een applicatie waarmee de docent inzicht krijgt in de niveau’s van de leerlingen per vak. De app laat door middel van grafieken bijvoorbeeld zien op welk niveau elke leerling zit met het vak wiskunde. Vervolgens kunnen de opdrachten afgestemd worden op het niveau van de leerlingen. Daarbij kan de klasopstelling aangepast worden: leerlingen met een lagere niveau en leerlingen met een hoger niveau bij elkaar zetten zodat ze elkaar kunnen helpen.

Deelnemer Dorien vertelt wat ze vond van Girlsday bij Lifestyle Informatics aan de VU: "Ik vond Girlsday een ontzettend leuk programma en het is jammer dat ik er niet eerder van heb gehoord. Ik heb bij Girlsday een paar professors gesproken en daarna hebben we ons idee uitgewerkt en gepresenteerd met een poster. Ik vond het leuk dat je vrijheid had in wat je wilde bedenken en dat het leuk en leerzaam was. Mijn groepje en ik hebben een idee bedacht over een app voor de leraar. Met deze app kan de leraar naar het huiswerk dat je hebt gemaakt kijken en aan de hand daarvan uitdagende of juist steunende opdrachten te geven. Bij iedere leerling verschijnt er op die manier een grafiek. Met die grafiek worden dan de groepjes gemaakt zodat twee kinderen die slecht zijn in wiskunde bij twee kinderen die goed zijn in wiskunde zitten. Tijdens Girlsday heb ik geleerd over kunstmatige intelligentie en over experimenten uitvoeren."

Als afgestudeerd Lifestyle Informatics-expert sta je sterk op de arbeidsmarkt: bijna alle afgestudeerden vinden snel een baan. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van nieuwe hulpmiddelen in het onderwijs of de zorg, zoals zorgrobot Alice, ondersteuning bij depressiviteit, e-learning applicaties of een carrière als Applicatieontwikkelaar van een technologische start-up, Kennismanager of Informatie-analist bij een bedrijf of gezondheidsinstelling. Je kunt ook verder in de wetenschap, bijvoorbeeld met een promotieplaats binnen onze onderzoeksafdeling. Bekijk hier een filmpje met een voorbeeld van onderzoek en toepassing van LI/AI-onderzoeksgroep AAL-VU

Veel bachelorstudenten kiezen ervoor hun kennis te verdiepen met een masteropleiding. Je bachelordiploma Lifestyle Informatics geeft je onder meer rechtstreeks toegang tot onze tweejarige master Artificial Intelligence: een interessant programma met verschillende afstudeerrichtingen. Kies je voor de minor Bioinformatics and Systems Biology in je derde jaar, dan kun je na je bachelor LI ook doorstromen naar de topmaster Bioinformatics & Systems Biology. Voor een overzicht van alle masters ga je naar www.vu.nl/masters.

Vwo-diploma
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Lifestyle Informatics studeren:

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij 
  • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde A of B. 

Hbo propedeuse
Aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Engels en Wiskunde A of B. 

Hbo bachelor
Aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Engels en Wiskunde A of B. 

Ouder dan 21?        
Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau: 

  • Engels
  • Nederlands
  • Wiskunde A of B 

Buitenlands diploma
Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlandse vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

  • Engels*
  • Nederlands*
  • Wiskunde A of B

* Onder het kopje ‘Deficiënties wegwerken’ vind je welke taalcertificaten de Vrije Universiteit accepteert.
Meer weten? meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

Na het maken van je studiekeuze biedt VU Matching je de mogelijkheid om te bepalen of de studie overeen komt met het beeld en de verwachtingen die je hebt en of de studie bij jou past. VU Matching is een onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU en bestaat uit twee onderdelen. Na het inloggen op VUnet doe je het eerste onderdeel: de digitale vragenlijst. Het tweede onderdeel is de activiteit van de opleiding op de VU Campus.

De matchingsactiviteit heeft plaatsgevonden op donderdag 7 juni 2018. Matching is voor deze opleiding niet verplicht en niet deelnemen heeft geen gevolgen voor je inschrijving. Twijfel je nog over je keuze, vraag dan toegang aan tot de online matchingsactiviteit bij matching.beta@vu.nl.

Wil je meer informatie over de matchingsactiviteit? Neem dan contact op met de matchingscoördinator van de Faculteit der Bètawetenschappen: matching.beta@vu.nl. Voor algemene informatie over VU Matching, kun je terecht op www.vu.nl/vumatching.

Vragen? Stuur een e-mail naar contact@vu.nl

Proefstuderen

Wil je een dagje langskomen bij LI? Kom Proefstuderen!

Facebook-icoon

Dit ga je doen

Lifestyle Informatics combineert psychologische en biomedische vakken met vakken over kunstmatige intelligentie of artificial intelligence, modelleren, informatie en communicatie. Tijdens je studie ga je experimenteren, analyseren en menselijke processen en taken beschrijven. Je ontwerpt hulpmiddelen die menselijke processen en taken begrijpen. Je studeert aan de faculteit der Exacte Wetenschappen van de Vrije Universiteit, maar je volgt naast wiskunde, kunstmatige intelligentie / AI, informatica en logica ook vakken uit opleidingen van andere faculteiten, zoals Psychologie en Geesteswetenschappen.

Tijdsbesteding
Deze opleiding duurt drie jaar. Je volgt ongeveer 40% practica, 40% hoorcolleges en 20% werkcolleges.

Meer informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.
empty

Meer informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.
empty

Meer informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.
empty

Meer informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.
empty

Meer informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.
empty

Meer informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.
empty

Samenvatting Lifestyle Informatics

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

1 mei

StartDatum

1 september

Vorm

Voltijd

Bindend Studie Advies

norm: 42 EC

VWO Profiel

NG/EM/NT/CM (met wiskunde A of Wiskunde B)

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij
Gezondheid en Beweging
Informatica, Wiskunde en Bedrijf

Tessa de Jong

Tweedejaars studente bachelor Lifestyle Informatics

Ik vond het in het begin moeilijk om een vervolgopleiding te kiezen. Ik ben altijd al breed geïnteresseerd geweest, en heb ook een profiel gekozen waarmee ik nog alle kanten op kon. Tijdens de Open dag kwam ik Lifestyle Informatics tegen en deze studie sprak me meteen aan. Ik zit nu in het tweede jaar en heb het erg naar mijn zin, vooral door de afwisseling. De ene periode leer je bij psychologie van alles over de hersenen, en de volgende periode leer je de game 'Snake' te programmeren of bouw je je eigen website.

Facebook-icoon