Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Ken je klassieken, ken je cultuur!

Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang

In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid tot een expert op het gebied van de Klassieke Oudheid. Je leert de klassieke talen grondig kennen en analyseert teksten die al vele eeuwen tot de absolute top van de wereldliteratuur behoren. Daarnaast bestudeer je de cultuurgeschiedenis van de Oudheid en de doorwerking hiervan tot in onze tijd. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. ‘Democratie’, ‘joods-christelijke traditie’ en ‘Europese identiteit’, deze thema’s staan momenteel volop in de belangstelling. Maar ook vragen als: Wat zijn eigenlijk de bronnen van de Europese cultuur? Wat is de betekenis van de antieke culturen van Griekenland en Rome voor de wereld van vandaag? De bacheloropleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur geeft je het intellectuele kader om over deze vragen gefundeerd en genuanceerd na te denken.

ACASA
Sinds 2012 bundelen de twee Amsterdamse universiteiten hun expertise op het terrein van Oudheid en Archeologie in het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology: ACASA. Op dit gebied kunnen UvA en VU samen de vergelijking met binnen- en buitenlandse expertisecentra prima doorstaan: ACASA is wereldtop in Amsterdam. ACASA biedt nu al een breed scala aan masteropleidingen in de oudheidwetenschappen, Klassieke talen, Oude Geschiedenis en Archeologie aan. Daar komen nu de vernieuwde bacheloropleidingen op het gebied van oudheidwetenschappen, Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en Archeologie bij.

Waarom Griekse en Latijnse taal en cultuur in Amsterdam?

 • De studie van taal en literatuur is ingebed in een historische, archeologische en filosofische context.
 • De bacheloropleiding steunt op een sterk team docenten en onderzoekers in de oudheidwetenschappen. Zij maken deel uit van ACASA, het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology, waarin de UvA en de VU sinds 2012 hun krachten op het terrein van archeologie en talen en culturen van de Oudheid bundelen.
 • De opleidingen van ACASA hebben een internationale oriëntatie. Dit betekent dat er ook Engelstalige vakken aangeboden worden.
 • Er wordt veel gewerkt in kleine groepen, waarbij de docenten inspelen op de wensen en behoeften van de individuele studenten.
 • Docenten laten zich in hun onderwijs inspireren door hun (internationale) onderzoekspraktijk. Je leert hierdoor wat het inhoudt om onderzoek te doen en je kunt er ook zelf aan deelnemen.
 • Schrijven is een belangrijk onderdeel van je studie. Je wordt getraind in het schrijven van papers en een scriptie, en er is ruimte voor creatief schrijven (essays en recensies).
 • Er is aandacht voor de doorwerking van de Klassieke Oudheid en voor teksten uit de Late Oudheid, de Byzantijnse tijd, de Middeleeuwen en de Renaissance.
 • Amsterdam biedt uitstekende faciliteiten op het gebied van de oudheid, zoals een grote vakbibliotheek en het Allard Piersonmuseum.

Kom eerst langs

Voordat je voor de opleiding kiest, raden we je aan naar de Bachelordag van VU of UvA te komen én een of meer colleges met een student mee te lopen op de UvA (UvA Meelopen). Zo krijg je een goed beeld van de opleiding en van wat er van je wordt verwacht.

Ook kun je tijdens de Zomerschool Klassieken alvast kennismaken met de opleiding: www.zomerschoolklassieken.nl

Matchingsactiviteiten

Als aankomend student Archeologie, Griekse en Latijnse taal en cultuur of Oudheidwetenschappen volg je het UvA-VU Matching programma. Zo zet je meteen een goede stap richting je eerste jaar van de opleiding. Met UvA-VU Matching check je of je de juiste studiekeuze hebt gemaakt. Deelname aan de matching is verplicht voor deze bacheloropleiding!

De matchingsactiviteit vindt plaats aan de UvA omdat ook het onderwijs van jouw opleiding daar gegeven wordt. De matchingsactiviteiten zijn op maandag 11 juni 2018, van 11.00 tot 18.00 en begint in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek (Singel 425 in Amsterdam).

Programma:
11.00 uur Ontvangst
11.15 – 13.00 uur Hoorcollege ‘De Oudheid in de praktijk: de Akropolis van Athene’.
13.00 – 14.00 uur Lunch
14.00 – 16.00 uur Werkcollege Griekse en Latijnse taal en cultuur
16.00 – 17.00 uur Afronding en toetsing
17.00 – 18.00 uur Afsluitend drankje samen met de studieverenigingen en docenten.

Heb je vragen over de matching? Neem dan contact op via matching.fgw@vu.nl

Masterclassics Oudheid

Speciaal voor scholieren uit 4, 5 en 6 vwo die geïnteresseerd zijn in de oudheid, organiseren deze opleidingen tweemaal per jaar de MasterClassics Oudheid. Op deze dag kun je op de VU colleges volgen van universitair docenten van deze opleidingen.

Maak kennis met ons

De UvA is geen campusuniversiteit, maar er is wel sprake van clustering. De komende jaren wordt nog gewerkt aan de realisering van de Binnenstadscampus waar in de toekomst alle opleidingen van Geesteswetenschappen bij elkaar gehuisvest zullen worden.  

Verander fake news

Zegel Topopleiding 2018

Een universitaire talenstudie leidt op tot veel méér dan een bepaald beroep. Je bent na je studie breed inzetbaar op je specifieke vakgebied, maar ook daarbuiten, in functies die een kritische, zelfstandige en leergierige geest vereisen. Afgestudeerden in Griekse en Latijnse taal en cultuur vinden na hun studie vrijwel altijd een passende baan. Zij komen in zeer uiteenlopende functies en sectoren terecht; je kunt hierbij denken aan musea, uitgeverijen en de journalistiek. Afgestudeerden werken daarnaast ook als vertaler, redacteur en als educatief medewerker in uiteenlopende (historische projecten. Studenten Griekse en Latijnse Taal en Cultuur kiezen na hun studie ook vaak voor een baan in het middelbaar onderwijs. In Nederland is structureel een grote behoefte aan eerstegraads bevoegde docenten Grieks en Latijn. Om als docent aan de slag te mogen, moet je na voltooiing van een master op je vakgebied de master Lerarenopleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur hebben afgerond. Vanaf 2017 is er de mogelijkheid om direct na het behalen van je bachelordiploma te kiezen voor de tweejarige educatieve master.

Je kunt met je bachelordiploma (BA) ook de diepte in via een master bij het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA), een samenwerking tussen de VU en de UvA. Je kunt ook kiezen om je analytische vaardigheden verder uit te breiden door te solliciteren naar een plaats in de tweejarige Research master Classics and Ancient Civilizations.

Vwo-diploma
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Griekse en Latijnse Taal en Cultuur studeren: 

 • Natuur en Gezondheid, aangevuld met Grieks of Latijn
 • Natuur en Techniek, aangevuld met Grieks of Latijn
 • Economie en Maatschappij, aangevuld met Grieks of Latijn
 • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Grieks of Latijn

Hbo propedeuse
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau : Nederlands, Engels, Geschiedenis en Grieks of Latijn

Hbo bachelor
Grieks of Latijn 

Ouder dan 21?
Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau: 

 • Nederlands
 • Engels
 • Geschiedenis 
 • Grieks of Latijn

Buitenlands diploma
Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlandse vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Nederlands* 
 • Engels*
 • Geschiedenis
 • Grieks of Latijn

* Onder het kopje ‘Deficiënties wegwerken’ vind je welke taalcertificaten de Vrije Universiteit accepteert. 

Meer weten? meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding. 

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen. 

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

Vragen?

Heb je vragen over de toelatingseisen? Stel ze aan ons:
E: studentenbalie@vu.nl

Heb je andere vragen? 
E: contact@vu.nl

Dagje proefstuderen
Kom een dagje proefstuderen bij ons! Tijdens het proefstuderen krijg je een indruk van de opleiding en kom je erachter of het echt wat voor je is. Je loopt mee met een student die jou van alles kan vertellen over zijn ervaring, de opleiding en studeren. Hij of zij neemt je mee naar een college, laat de campus zien, jullie bezoeken eventueel de studievereniging en je kunt al jouw vragen stellen.

MasterClassics Oudheid
Tijdens de MasterClassics Oudheid maak je kennis met de opleidingen Griekse en Latijnse taal en cultuur, Oudheidkunde en Archeologie aan de VU. 

Facebook-icoon
empty

Dit ga je doen

In het eerste jaar ga je zowel de diepte als de breedte in: je leert grondig Grieks en Latijn en je verdiept je in de cultuurgeschiedenis van de oudheid. Ook volg je vakken op het gebied van de antieke filosofie en de literatuurgeschiedenis (‘Highlights’). Steeds ben je bezig je academische vaardigheden verder te ontwikkelen en op een hoog niveau te brengen. Ook word je gestimuleerd om zelf onderzoek te doen. Onderzoekers uit de hele wereld komen regelmatig naar Amsterdam om gastcolleges te geven en je kunt in het derde jaar een aantal maanden studeren aan een buitenlandse universiteit. We zijn internationaal georiënteerd en brengen je Engels op een academisch niveau.

We leiden je op tot een allround academicus die overzichtskennis heeft over de Oudheid, getraind is in literaire analyse, inzicht heeft in taal en taalstructuren, de principes kent van effectieve communicatie, en een goed oog heeft voor (cultuur)historische processen. Je leert vanuit een kritische onderzoekshouding en met een internationale blik je kennis toe te passen op nieuwe vraagstukken, of op situaties binnen het professionele werkveld.  

Tijdsbesteding
Studie: circa 40 uur per week
College: circa 14 uur per week

Omdat de opleiding nauw samenwerkt met Oudheidwetenschappen en Archeologie,is het eerste jaar breed van opzet: je leert de talen Grieks en Latijn op hoog niveau, je leest klassieke teksten en je verdiept je in de cultuurgeschiedenis van de Oudheid.

In het tweede jaar maak je kennis met auteurs als Homerus en Vergilius en Latijnse en Griekse auteurs uit latere perioden. Het belang van het Latijn voor de cultuur van Europa komt expliciet aan bod. Je neemt deel aan een excursie en ontwikkelt je schrijfvaardigheid.

Verdiepende informatie over het eerste en tweede jaar vind je in onze studiegids.

In het derde jaar heb je keuzeruimte waarmee je je opleiding een eigen profiel kunt geven en schrijf je een scriptie. Het is mogelijk om een deel van je studie in het buitenland te doen.

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Als je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding zoekt, dan volg je een masterprogramma. Met een bachelordiploma Griekse en Latijnse taal en cultuur ben je toelaatbaar tot onder meer de Internationale (Engelstalige) masterprogramma’s van Classics and Ancient Civilizations:

Je kunt je ook aanmelden voor de tweejarige research master Classics and Ancient Civilizations, maar hiervoor geldt een selectieprocedure.

In september 2017 is de tweejarige educatieve master Griekse en Latijnse taal en cultuur van start gegaan, die vanaf 2018 onderdeel wordt van de tweejarige master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen. Hierin worden vakinhoudelijk onderwijs, didactiek en onderwijsstage in combinatie aangeboden.

Omdat de opleiding nauw samenwerkt met Oudheidwetenschappen en Archeologie,is het eerste jaar breed van opzet: je leert de talen Grieks en Latijn op hoog niveau, je leest klassieke teksten en je verdiept je in de cultuurgeschiedenis van de Oudheid.

In het tweede jaar maak je kennis met auteurs als Homerus en Vergilius en Latijnse en Griekse auteurs uit latere perioden. Het belang van het Latijn voor de cultuur van Europa komt expliciet aan bod. Je neemt deel aan een excursie en ontwikkelt je schrijfvaardigheid.

Verdiepende informatie over het eerste en tweede jaar vind je in onze studiegids.

In het derde jaar heb je keuzeruimte waarmee je je opleiding een eigen profiel kunt geven en schrijf je een scriptie. Het is mogelijk om een deel van je studie in het buitenland te doen.

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Als je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding zoekt, dan volg je een masterprogramma. Met een bachelordiploma Griekse en Latijnse taal en cultuur ben je toelaatbaar tot onder meer de Internationale (Engelstalige) masterprogramma’s van Classics and Ancient Civilizations:

Je kunt je ook aanmelden voor de tweejarige research master Classics and Ancient Civilizations, maar hiervoor geldt een selectieprocedure.

In september 2017 is de tweejarige educatieve master Griekse en Latijnse taal en cultuur van start gegaan, die vanaf 2018 onderdeel wordt van de tweejarige master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen. Hierin worden vakinhoudelijk onderwijs, didactiek en onderwijsstage in combinatie aangeboden.

Samenvatting Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

1 mei 2018

StartDatum

1 september 2018

Vorm

Voltijd

Bindend Studie Advies

Norm: 48 EC inclusief het vak Academische vaardigheden

VWO Profiel

CM/EM/NG/NT + Grieks/Latijn

Interessegebied

Kunst, Cultuur en Geschiedenis
Talen en Communicatie

Michelle Bot (1986),

Werkzaam als freelance redacteur en werkt daarnaast bij uitgeverij Athenaeum- Polak & Van Gennep

Michelle Bot

‘Ik wist al vroeg in mijn middelbareschooltijd dat ik Grieks en Latijn wilde studeren. Het feit dat twee talen en culturen van zo lang geleden nu nog zo herkenbaar en relevant kunnen zijn, vond (en vind) ik heel interessant. Het bleek een goede keuze: de vakken waren divers, de docenten enthousiast en mijn medestudenten gezellig en gedreven. Na mijn studie heb ik vakken van de master Redacteur/editor gevolgd. Nu werk ik bij een uitgeverij die onder andere boeken uit en over de oudheid uitgeeft en werk ik als freelance redacteur voor verschillende andere uitgeverijen. Ik weet vrij zeker dat ik zonder Griekse en Latijnse taal en cultuur niet zou zijn waar ik nu ben: mijn ervaring is dat je met een achtergrond in de klassieken opvalt, waar je ook wilt werken, en dat is altijd handig.'

Facebook-icoonTwitter-icoon