Gezondheidswetenschappen

Kennis voor betere zorg

Complexe gezondheidsproblemen vragen creatieve oplossingen

Helpt een suikertaks tegen overgewicht bij kinderen? Wat is de kans dat het Zika virus de kop opsteekt in Europa? Hoe houden we de zorg betaalbaar? Hoe verbeteren we de kwaliteit van leven van ouderen? Als gezondheidswetenschapper ga je aan de slag met actuele volksgezondheidsvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken en ontwikkel je creatieve oplossingen die de gezondheid van de (internationale) samenleving verbeteren.

Om de volksgezondheid te kunnen verbeteren, is het van belang om de gezondheid van bevolkingsgroepen in kaart te brengen en te begrijpen. Daarom leer je bij de bachelor Gezondheidswetenschappen aan de VU de gezondheid van groepen mensen te bestuderen. Gezondheidswetenschappen is een breed opgezette studie waarin algemene gezondheid vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken wordt benaderd. Denk hierbij aan preventie, gezondheidszorgbeleid en management, biomedische kennis, de relatie tussen voeding en gezondheid, en internationale volksgezondheid.

In de eerste twee jaar van de opleiding leg je een brede inhoudelijke basis op het gebied van de gezondheidswetenschappen en doe je academische vaardigheden op. Met verschillende keuzevakken kan je richting geven aan je opleiding in deze eerste twee jaar, om vervolgens in het derde jaar je bachelor af te sluiten met een minor op een gebied van jouw interesse en een stage.

Verder kijken als Gezondheidswetenschapper


VU is verder kijken. Vanuit het VU thema Human Health & Life Sciences werken diverse faculteiten samen aan multidisciplinaire oplossingen voor volksgezondheidsproblemen. Als student Gezondheidswetenschappen leer je over de grens van je opleiding te kijken vanuit een breed interdisciplinair perspectief. Je ontwikkelt een brede kennis van gezondheid in al zijn facetten en vaardigheden die bij het onderzoek naar volksgezondheid van belang zijn.

Gezondheidswetenschapper worden? Kom proefstuderen

Heb je een brede interesse op het gebied van volksgezondheid? Wil je kennis maken met onder andere beleid in de zorg, preventie, anatomie en psychologie, en wil je de opties voor verschillende specialisaties openhouden? Ben je analytisch, onderzoekend, probleemoplossend en een teamplayer? Dan willen we graag met je kennismaken tijdens een dag proefstuderen hier op de VU-campus aan de Amsterdamse Zuidas!

Verander fastfood

Na de breed opgezette driejarige bachelor, kun je de diepte in gaan en starten met een van de drie Gezondheidswetenschappelijke VU-masters: Health Sciences; Management, Policy Analysis and Entrepeneurship, of Global Health. Je kunt natuurlijk ook meteen aan de slag als gezondheidswetenschapper in het werkveld. Het werkveld als gezondheidswetenschapper is erg breed en afhankelijk van je eigen interesse. Van ziekenhuis tot onderzoeksinstituut, en van GGD tot zorgverzekeraar: er liggen talrijke banen voor je in het verschiet.

 

Alumnus Loes Quittner, Clinical research coordinator bij het AMC 
Loes Quittner"Tijdens de afstudeerperiode van mijn master Health Sciences bekeek ik verschillende vacatures. Ik was op zoek naar een goede combinatie tussen verloskunde en onderzoek. Toen kwam er een vacature bij het AMC voorbij: Clinical research coordinator. Hier kan ik zowel de ervaring toepassen die ik bij mijn bachelor Verloskunde heb opgedaan als de kennis van de master Prevention & Public Health. Ik zorg ervoor dat binnen bepaalde tweedelijns centra in Nederland patiënten worden geïncludeerd voor nieuwe studies, ik beheer de data-invoer van de deelnemers en houdt contact met de artsen die het onderzoek uitvoeren. Daarnaast geef ik advies aan onderzoekers over de praktische uitvoering van hun studie. De combinatie van mijn taken maakt het werk divers en uitdagend. Tijdens de opleiding Health Sciences heb ik veel geleerd over onderzoek: de opbouw, de uitvoering, maar ook knelpunten waar je tegenaan kunt lopen. Het is erg leuk om alle stappen nu in real life mee te maken en zelf oplossingen te bedenken voor problemen."

Vwo-diploma 
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Gezondheidswetenschappen studeren: 

 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek
 • Economie en Maatschappij
 • Cultuur en Maatschappij

Hbo propedeuse  
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde A, B of C*, Biologie** en Engels

Hbo bachelor
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde A of B of C* en Biologie**

*Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.  
** Geldt niet voor de hbo-opleiding Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken, Mensendieck, Mondzorgkunde, Oefentherapie Cesar, Optometrie, Verloskunde, Verpleegkunde en Voeding en Diëtetiek.

Ouder dan 21?   
Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau: 

 • Engels
 • Wiskunde A of B of C
 • Biologie 

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

Buitenlands diploma 
Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlandse vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Engels*
 • Nederlands*
 • Wiskunde A of B of C
 • Biologie   

* Onder het kopje ‘Deficiënties wegwerken’ vind je welke taalcertificaten de Vrije Universiteit accepteert.

Meer weten? meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding.

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor? 
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

Na het maken van je studiekeuze biedt VU Matching je de mogelijkheid om te bepalen of de studie overeen komt met het beeld en de verwachtingen die je hebt en of de studie bij jou past. VU Matching is een onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU en bestaat bij deze opleiding uit twee onderdelen. Na het inloggen op VUnet doe je het eerste onderdeel: de digitale vragenlijst. Het tweede onderdeel is de matchingsactiviteit op de campus.

De matchingsactiviteit op de campus vindt plaats op een dag in de periode van dinsdag 26 mei t/m dinsdag 9 juni 2020. Houd hier rekening mee bij het plannen van je vakantie(werk). Zodra je het aanmeldformulier in VUnet volledig hebt ingevuld en bevestigd (voortgang 100%), kun je uitgenodigd worden voor de matchingsactiviteit (de logingegevens voor VUnet ontvang je na je aanmelding in Studielink).

De startdatum voor het versturen van de uitnodigingen is nu nog niet bekend. Houd je inbox in de gaten: de email met de uitnodiging voor de matchingsactiviteit wordt gestuurd naar het emailadres dat je bij je aanmelding hebt opgegeven. Controleer ook regelmatig je spamfolder om zeker te zijn dat je geen berichten van ons misloopt.

Algemene informatie over VU Matching vind je op www.vu.nl/vumatching. Wil je meer informatie over de matchingsactiviteit? Neem dan contact op met de matchingscoördinator van de Faculteit der Bètawetenschappen: matching.beta@vu.nl.


Vragen? Stuur een e-mail naar contact@vu.nl

Proefstuderen
Kom Proefstuderen bij de VU! Je bent dan een dag(deel) te gast bij Gezondheidswetenschappen of je loopt mee met een eerstejaarsstudent. Na het Proefstuderen heb je een goede indruk van de opleiding en of deze aansluit bij jouw interesses en capaciteiten.

 

Facebook-icoon
empty

Overzicht van de opleiding

Het jaarschema van de bachelor Gezondheidswetenschappen vind je in de studiegids.

Tijdens het eerste jaar maak je kennis met het brede terrein van de Gezondheidswetenschappen. Een aantal vakken heeft een sterk biomedisch karakter, zoals Genen en Cellen en Immunologie. Daarnaast volg je ook meer beleidsgerelateerde vakken zoals Preventie en Gezondheidseconomie. In periode 5 volg je een keuzevak dat aansluit bij jouw persoonlijke interesses.


Vakken
Periode 1
Inleiding in de gezondheidswetenschappen
Genen en cellen
Periode 2
Gezondheid, Zorg & Wetenschap
Psychologie
Periode 3
Epidemiologie & Biostatistiek I
Periode 4
Immunulogie
Humane anatomie en fysiologie
Periode 5
Gezondheidseconomie
Keuzevak
Periode 6
Preventie

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Tijdens het tweede jaar verbreed je je kennis en pas je de verworven kennis toe toe op maatschappelijk relevante vraagstukken. Ook dit jaar bestaat uit een mix van biomedische en beleidsgerelateerde vakken. In periodes 5 en 6 volg je twee keuzevakken waarmee je het curriculum nog beter kan laten aansluiten op jouw persoonlijke interesses.


Vakken
Periode 1
Epidemiologie en biostatistiek II
Voeding
Periode 2
Kwalitatief onderzoek
Neuronale en hormonale regulatie
Periode 3
Medische sociologie
Periode 4
Infectieziekten en toxicologie
Geriatrie en veroudering
Periode 5
Reflectie op Gezondheidswetenschappen
Keuzevak
Periode 6
Keuzevak

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

Aan het begin van het derde jaar kies je een minor; dit is een geheel van vijf verschillende vakken rondom hetzelfde thema. Vanuit Gezondheidswetenschappen worden de volgende minoren aangeboden:

 • Biomedical Topics in Health Care: Deze minor verdiept zich in de vraag hoe biomedische kennis kan worden ingezet om problemen binnen de volksgezondheid op te lossen.
 • Five Big Issues in Health: Deze minor bekijkt alle aspecten van vijf belangrijke gezondheidsproblemen: drugs en verslaving, arbeid, seksualiteit, beweging en voeding.
 • Communicatie over gezondheid: Deze minor leert je op effectieve wijze te communiceren over gezondheid, en hierbij gebruik te maken van nieuwe media en marketingtechnieken.
 • Brain and Mind: Deze minor laat je kennis maken met de werking van het brein en laat zien hoe deze kennis gebruikt kan worden om cognitieve processen, sociale interacties tussen mensen en psychische ziektes beter te begrijpen.

Je kan ook kiezen voor een minor van een andere faculteit binnen de VU, een minor buiten de VU of zelfs een minor in het buitenland!

Na afloop van de minor volg je nog één stagevoorbereidend vak en dan maak je voor het eerst kennis met een gezondheidswetenschappelijke werkomgeving tijdens je stage. Het derde jaar wordt afgesloten met wederom een keuzevak.  


Vakken
Periode 1
Minor
Periode 2
Minor
Periode 3
Minor
Periode 4
Epidemiologie en biostatistiek III
Bachelorstage
Periode 5
Bachelorstage
Periode 6
Keuzevak

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Het jaarschema van de bachelor Gezondheidswetenschappen vind je in de studiegids.

Tijdens het eerste jaar maak je kennis met het brede terrein van de Gezondheidswetenschappen. Een aantal vakken heeft een sterk biomedisch karakter, zoals Genen en Cellen en Immunologie. Daarnaast volg je ook meer beleidsgerelateerde vakken zoals Preventie en Gezondheidseconomie. In periode 5 volg je een keuzevak dat aansluit bij jouw persoonlijke interesses.


Vakken
Periode 1
Inleiding in de gezondheidswetenschappen
Genen en cellen
Periode 2
Gezondheid, Zorg & Wetenschap
Psychologie
Periode 3
Epidemiologie & Biostatistiek I
Periode 4
Immunulogie
Humane anatomie en fysiologie
Periode 5
Gezondheidseconomie
Keuzevak
Periode 6
Preventie

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Tijdens het tweede jaar verbreed je je kennis en pas je de verworven kennis toe toe op maatschappelijk relevante vraagstukken. Ook dit jaar bestaat uit een mix van biomedische en beleidsgerelateerde vakken. In periodes 5 en 6 volg je twee keuzevakken waarmee je het curriculum nog beter kan laten aansluiten op jouw persoonlijke interesses.


Vakken
Periode 1
Epidemiologie en biostatistiek II
Voeding
Periode 2
Kwalitatief onderzoek
Neuronale en hormonale regulatie
Periode 3
Medische sociologie
Periode 4
Infectieziekten en toxicologie
Geriatrie en veroudering
Periode 5
Reflectie op Gezondheidswetenschappen
Keuzevak
Periode 6
Keuzevak

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

Aan het begin van het derde jaar kies je een minor; dit is een geheel van vijf verschillende vakken rondom hetzelfde thema. Vanuit Gezondheidswetenschappen worden de volgende minoren aangeboden:

 • Biomedical Topics in Health Care: Deze minor verdiept zich in de vraag hoe biomedische kennis kan worden ingezet om problemen binnen de volksgezondheid op te lossen.
 • Five Big Issues in Health: Deze minor bekijkt alle aspecten van vijf belangrijke gezondheidsproblemen: drugs en verslaving, arbeid, seksualiteit, beweging en voeding.
 • Communicatie over gezondheid: Deze minor leert je op effectieve wijze te communiceren over gezondheid, en hierbij gebruik te maken van nieuwe media en marketingtechnieken.
 • Brain and Mind: Deze minor laat je kennis maken met de werking van het brein en laat zien hoe deze kennis gebruikt kan worden om cognitieve processen, sociale interacties tussen mensen en psychische ziektes beter te begrijpen.

Je kan ook kiezen voor een minor van een andere faculteit binnen de VU, een minor buiten de VU of zelfs een minor in het buitenland!

Na afloop van de minor volg je nog één stagevoorbereidend vak en dan maak je voor het eerst kennis met een gezondheidswetenschappelijke werkomgeving tijdens je stage. Het derde jaar wordt afgesloten met wederom een keuzevak.  


Vakken
Periode 1
Minor
Periode 2
Minor
Periode 3
Minor
Periode 4
Epidemiologie en biostatistiek III
Bachelorstage
Periode 5
Bachelorstage
Periode 6
Keuzevak

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Samenvatting Gezondheidswetenschappen

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

1 mei

StartDatum

1 september

Vorm

Voltijd

Bindend Studie Advies

norm: 42 EC

VWO Profiel

CM/EM/NG/NT, Biologie wordt aangeraden

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij
Gezondheid en Beweging

Martijn van Dorp

Student Gezondheidswetenschappen

Student Gezondheidswetenschappen Martijn van Dorp

'Als gezondheidswetenschapper bewaar je het overzicht waar anderen verdwalen'
In de bachelor opleiding Gezondheidswetenschappen leer je vraagstukken op het gebied van de gezondheidszorg te analyseren vanuit verschillende perspectieven. Hierdoor vorm jij de spil tussen de verschillende partijen in de complexe zorgwereld. Je kunt je verplaatsen in verzekeraars en zorgaanbieders maar je begrijpt daarnaast ook de gedachte van de patiënt. Met deze informatie bedenk je oplossingen voor gezondheidszorg problemen waarbij ieders belang wordt meegenomen.

Facebook-icoon
;