Filosofie

Onderzoek de werkelijkheid

Filosofie: Onderzoek zelf de werkelijkheid, onze perspectieven daarop en onze plaats erin

Zit de wereld inderdaad zo in elkaar als we denken? Wat weten we eigenlijk? Hoe kunnen we goed van kwaad onderscheiden? Wat is het verschil tussen recht en onrecht? Hoe je deze vragen beantwoordt, zal altijd afhangen van je filosofische vooronderstellingen en opvattingen.

In de bacheloropleiding Filosofie zul je de betekenis van dit soort vragen verkennen en wat de implicaties ervan zijn. Je leert hoe je goede vragen formuleert en hoe je de verscheidenheid aan antwoorden - die in de loop van de eeuwen op deze vragen gegeven zijn - kunt beoordelen. De filosofie stelt zulke fundamentele vragen, vragen die vaak vergeten worden omdat veel mensen bepaalde antwoorden voor lief nemen. Maar de filosofie heeft ze altijd al op de agenda gezet.

Je zult tijdens deze studie daarom niet alleen getraind worden in een bepaald vakgebied en een specifieke methode, maar ook kennismaken met de geschiedenis van de filosofie. Het bestuderen van die geschiedenis zal je ervan bewust maken dat de betekenis van de grote filosofische vragen – zoals: “Wat is de ziel?”, “Wanneer is een theorie wetenschappelijk?”, of “Wat betekent het om een moreel wezen te zijn?” – in de loop van de tijd behoorlijk kan veranderen. Wat deze vragen vandaag de dag betekenen, hangt voor een deel af van de antwoorden die grote denkers in het verleden erop gegeven hebben.

De filosoof als onafhankelijk denker

Het volgen van de bachelor Filosofie aan de Vrije Universiteit zal van jou een onafhankelijke denker maken. Je onderzoekt niet alleen de fundamentele vragen die in de filosofie gesteld worden, maar ook de relatie tussen filosofie, wetenschap en samenleving. Je zult getraind worden om kritisch over alle aspecten van wijsgerige vraagstukken na te denken, zowel vanuit theoretisch perspectief (in de logica, epistemologie en wetenschapsfilosofie) als vanuit praktisch en maatschappelijk perspectief (in de ethiek, politieke filosofie en sociale filosofie). Onze opleiding is bedoeld voor ambitieuze studenten die de werkelijkheid willen begrijpen en willen bijdragen aan een betere wereld.

Filosofie is niet alleen een academisch vakgebied en een belangrijk onderdeel van onze cultuur. Het is ook nuttig voor allerlei andere zaken. Want wanneer je Filosofie studeert, ontwikkel je vaardigheden als kritisch denken, teksten analyseren, en het ontwikkelen van argumenten en reageren op tegenargumenten. Onze opleiding zorgt ervoor dat je goed thuis raakt in de verschillende deelgebieden van de filosofie en de vaardigheden ontwikkelt waarmee je zelf kunt filosoferen – vaardigheden die ook zeer gewild zijn op de arbeidsmarkt.

Tweetalig onderwijs: Filosofie in het Nederlands en in het Engels

Filosofie overstijgt de landsgrenzen: het is een wereldwijd en internationaal vakgebied. Daarom biedt ons bachelorprogramma Filosofie cursussen in het Engels aan, maar het is ook mogelijk deze bacheloropleiding volledig in het Engels te volgen. Kijk hiervoor op het internationale platform bij Bachelor's programme Philosophy.

Filosofie als tweede studie (verkort programma)

Volg je een wetenschappelijke bachelor en overweeg je om een tweede studie ernaast te doen? Dan is het verkorte programma Filosofie een interessante optie!

Door je vakkennis te combineren met filosofische kennis en vaardigheden, zul je een kritische blik op je vakgebied ontwikkelen. Verder leer je heel goed argumenteren en schrijven, en ontwikkel je daarbij je analytisch vermogen: o.a. het tot de kern terugbrengen van problemen. Tegenwoordig een vereiste voor veel banen!

Het verkorte programma is een Engelstalig programma van 120 ECTS, dat bestaat uit de belangrijkste vakken uit het reguliere bachelorprogramma Filosofie. Je ontvangt - op basis van je eerste studie - van de examencommissie vrijstelling voor 60 ECTS binnen het reguliere studieprogramma. Na succesvolle afronding van het verkorte programma ontvang je, mede op basis van je andere bacheloropleiding, het volwaardige diploma Filosofie.

Voor meer vragen, stuur een e-mail naar dr. Jan Willem Wieland (j.j.w.wieland@vu.nl).

Waarom Filosofie aan de VU?

De opleiding Filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam kenmerkt zich door haar kleinschalig karakter: onderwijs wordt in relatief kleine groepen gegeven, zodat je genoeg gelegenheid hebt om het gesprek met je medestudenten aan te gaan en je eigen visie in de interactie met anderen vorm te geven. Als je wilt weten wat filosofie betekent voor wetenschap en samenleving, dan is de VU een uitstekende keuze, want maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijk thema op de VU. Alle faculteiten zitten namelijk op één campus, waar studenten en docenten uit verschillende vakgebieden met elkaar kunnen samenwerken.

Verander clichés. Ontdek hier hoe!

topopleiding_2020

Filosofie biedt een uitstekende voorbereiding op en ondersteuning van elke baan: door filosofie te studeren ontwikkel je vaardigheden die essentieel zijn voor het beoefenen van filosofie zelf, maar die vandaag de dag ook door een wijd spectrum aan werkgevers hoog gewaardeerd worden. Filosofie bestaat uit het blootleggen en kritisch evalueren van impliciete vooronderstellingen in een tekst of in een bepaald argument dat voor een positie gegeven wordt. De vaardigheid om teksten kritisch te kunnen lezen, interpreteren en evalueren, en het vermogen om argumenten scherp te analyseren zijn overal van onschatbare waarde. Bovendien zul je tijdens de studie Filosofie leren hoe je academische teksten kunt schrijven en hoe je je visie in een mondelinge presentatie uiteen kunt zetten en verdedigen. Toonaangevend statistisch onderzoek laat zien dat van alle geesteswetenschappen Filosofie studenten de grootse kans geeft om een baan te vinden.
   
Als afgestudeerde in de Filosofie kun je solliciteren op plekken als ethisch adviseur in een commissie, beleidsadviseur in een ziekenhuis of op een ministerie, maar ook als redacteur, journalist of docent. Je bachelor graad in de Filosofie als tweede studie is een welkome aanvulling wanneer je de arbeidsmarkt betreedt. Maar als je nog meer wilt, is dat natuurlijk ook mogelijk. Je kunt je dan inschrijven voor een van de Master programma’s aan de Vrije Universiteit. Sommige daarvan zijn interdisciplinair, andere zijn gericht op één enkel vakgebied, en weer andere kunnen gecombineerd worden met een Master in de natuurwetenschappen. De Vrije Universiteit biedt zowel een onderzoeksmaster aan als multidisciplinaire master programma’s die je de specialisatie zullen geven die je nodig hebt om je ideale baan te vinden.

Vwo-diploma  
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Filosofie studeren: 

 • Natuur en Gezondheid 
 • Natuur en Techniek
 • Economie en Maatschappij
 • Cultuur en Maatschappij

Hbo propedeuse   
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Nederlands, Engels, Wiskunde A of B of C*.

*Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.  

Hbo bachelor  
Er zijn geen aanvullende eisen. 

Ouder dan 21?     
Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau: 

 • Nederlands
 • Engels
 • Geschiedenis 
 • Duits of Frans of Wiskunde A of B of C

Deficiënties wegwerken?  
Je kunt bij  verschillende instellingen  je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi,  meld je dan vandaag nog aan .

Buitenlands diploma  
Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlands vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Nederlands* 
 • Engels*
 • Geschiedenis
 • Wiskunde A of B of C

* Onder het kopje ‘Deficiënties wegwerken’ vind je welke taalcertificaten de Vrije Universiteit accepteert. 

Meer weten? meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding. 

Deficiënties wegwerken?  
Je kunt bij  verschillende instellingen  je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi,  meld je dan vandaag nog aan .


Als aankomend student Filosofie volg je het VU Matching programma. Zo zet je meteen een goede stap richting je eerste jaar hier aan de VU. Met VU Matching check je of je de juiste studiekeuze hebt gemaakt.

VU Matching bestaat uit twee stappen: een digitale vragenlijst en het bijwonen van een matchingsactiviteit. De matchingsactiviteit voor deze opleiding vindt plaats op dinsdag 9 juni 2020.

Kijk voor meer informatie bij VU Matching of stel je vraag via matching.fgw@vu.nl.

Algemene vragen?
Wij antwoorden graag!
• Bel ons op 020-59 85 000 (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur).
• Stuur een mail naar contact@vu.nl.
• Of stuur een Whatsappbericht naar +31 6 82 54 83 67.

Heb je een vraag over de toelatingseisen? De Studentenbalie geeft antwoord.
• Bel 020-59 85 020 (op werkdagen tussen 10.30 en 12.30 of 14.00 en 17.00 uur).
• Of stuur een mail naar studentenbalie@vu.nl.

Dagje proefstuderen
Kom een dagje proefstuderen bij ons! Tijdens het proefstuderen krijg je een indruk van de opleiding en kom je erachter of het echt wat voor je is. Je loopt mee met een student die jou van alles kan vertellen over zijn ervaring, de opleiding en studeren. Hij of zij neemt je mee naar een college, laat de campus zien, jullie bezoeken eventueel de studievereniging en je kunt al jouw vragen stellen.

Facebook-icoonTwitter-icoon

Hoe ziet je studie eruit?

Filosofie studeren aan de Vrije Universiteit vraagt om nieuwsgierigheid, actieve deelname, intensief studeren en een gezonde dosis ambitie. We stimuleren dit alles in onze seminars, waar we je begeleiden in je zoektocht naar kennis en inzicht. We verwachten van je dat je een assertieve houding inneemt ten aanzien van leren en studeren in het algemeen, dat je actief deelneemt aan bijeenkomsten met medestudenten en dat je je goed voorbereidt op de colleges.

Bekijk alle vakken van de opleiding Filosofie in de online studiegids.

Tijdens het eerste jaar krijg je basiscursussen in de logica, epistemologie, en ethiek, alsook cursussen die je inleiden in de geschiedenis van de filosofie: algemene overzichten van antieke, middeleeuwse, moderne en hedendaagse filosofische tradities. Deze cursussen zijn vooral bedoeld om je kennis te vergroten: je zult een breed begrip verwerven van de filosofie als onderzoeksterrein, van haar methodes, en van de hoofdvragen in de ontwikkeling van de filosofie.
 

In het tweede jaar zul je je kennis uitbreiden en verdiepen: je krijgt colleges in de metafysica, de wetenschapsfilosofie, politieke filosofie en philosophy of mind. Ook zul je meer de diepte in gaan, door het lezen en analyseren van klassieke filosofische teksten, door colleges over Arabische filosofie en over diversiteit binnen de filosofie. Denk bijvoorbeeld aan gender-diversiteit, culturele en etnische diversiteit: welke filosofen worden vaak vergeten in de klassieke westerse canon? Welke filosofische ideeën zijn in niet-Westerse contexten ontwikkeld?

In het eerste semester van het derde jaar kun je een minor naar eigen keuze volgen. Dit stelt je in staat om je kennis van een specifiek onderwerp binnen de filosofie te verdiepen of om bekend te raken met een ander vakgebied. Het laatste semester zul je besteden aan het schrijven van een bachelorscriptie. Je kiest daarbij een onderwerp dat je interessant vindt, in overleg met je begeleider. In deze laatste fase van je bachelor zul je de kennis en de vaardigheden die je in de loop van je studie hebt verworven toepassen, zodat je zult afstuderen met een eindscriptie waarin je je eigen filosofische visie op een originele en heldere manier uiteenzet.

Tijdens het eerste jaar krijg je basiscursussen in de logica, epistemologie, en ethiek, alsook cursussen die je inleiden in de geschiedenis van de filosofie: algemene overzichten van antieke, middeleeuwse, moderne en hedendaagse filosofische tradities. Deze cursussen zijn vooral bedoeld om je kennis te vergroten: je zult een breed begrip verwerven van de filosofie als onderzoeksterrein, van haar methodes, en van de hoofdvragen in de ontwikkeling van de filosofie.
 

In het tweede jaar zul je je kennis uitbreiden en verdiepen: je krijgt colleges in de metafysica, de wetenschapsfilosofie, politieke filosofie en philosophy of mind. Ook zul je meer de diepte in gaan, door het lezen en analyseren van klassieke filosofische teksten, door colleges over Arabische filosofie en over diversiteit binnen de filosofie. Denk bijvoorbeeld aan gender-diversiteit, culturele en etnische diversiteit: welke filosofen worden vaak vergeten in de klassieke westerse canon? Welke filosofische ideeën zijn in niet-Westerse contexten ontwikkeld?

In het eerste semester van het derde jaar kun je een minor naar eigen keuze volgen. Dit stelt je in staat om je kennis van een specifiek onderwerp binnen de filosofie te verdiepen of om bekend te raken met een ander vakgebied. Het laatste semester zul je besteden aan het schrijven van een bachelorscriptie. Je kiest daarbij een onderwerp dat je interessant vindt, in overleg met je begeleider. In deze laatste fase van je bachelor zul je de kennis en de vaardigheden die je in de loop van je studie hebt verworven toepassen, zodat je zult afstuderen met een eindscriptie waarin je je eigen filosofische visie op een originele en heldere manier uiteenzet.

Samenvatting Filosofie

Taal

Engels, Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

1 mei 2019

StartDatum

1 september 2019

Vorm

Deeltijd, Voltijd

Bindend Studie Advies

Norm 42 EC

VWO Profiel

CM/EM/NG/NT

Interessegebied

Filosofie
Talen en Communicatie

;