Farmaceutische wetenschappen

Ontdek en ontwikkel nieuwe, veilige medicijnen voor mens en maatschappij

Ontdekken en ontwikkelen

Zoek je een combinatie van Scheikunde, Biologie en Medische wetenschappen? Ben je gefascineerd door het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe medicijnen? Dan is Farmaceutische wetenschappen echt iets voor jou! Tijdens deze opleiding leer je vanuit een moleculair perspectief geneesmiddelen te ontwikkelen waar mens en maatschappij met smart op zitten te wachten.

Farmaceutische wetenschappen aan de VU is een unieke opleiding. In tegenstelling tot soortgelijke opleidingen, richt alleen deze studie zich op de beginfase van het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Je krijgt inzicht op vragen als: hoe komt het dat iemand ziek is? Waar in het menselijk lichaam gaat het dan niet goed? Hoe kun je dan ingrijpen? Hoe ontwikkel je zo’n nieuw medicijn? Hoe maak je dat nieuwe molecuul en hoe test je de werking? En dat alles op de VU-campus in wereldstad Amsterdam!

Verder kijken als Farmaceutisch wetenschapper

We leiden je niet op tot apotheker, maar leren je nieuwe geneesmiddelen te bedenken en te maken, en bestaande middelen te verbeteren. Vanuit het VU-brede onderzoeksthema Human Health & Life Sciences ontwikkel je een multidisciplinaire blik op je vakgebied. Dat is ook nodig, als je de ambitie hebt om het Zika-virus, vogelgriep of kanker de wereld uit te helpen, samen met bijvoorbeeld Informatici en Moleculair Biologen. Als onderzoeker heb je geen contact met patiënten, maar je zoekt moleculaire oplossingen voor complexe ziekten. Dat doe je met topexperts die zich dagelijks met geneesmiddelenonderzoek bezighouden.


Farmaceutisch wetenschapper worden? Kom proefstuderen

Vind je Scheikunde en Biologie leuk en ben je maatschappelijk betrokken? Heb je zin om chemie toe te passen op gezondheidsvraagstukken? Heb je bovendien doorzettingsvermogen en de ambitie om bij te dragen aan de farmaceutische oplossingen van morgen? Dan willen we graag met je kennismaken tijdens een dagje proefstuderen hier op de VU-campus aan de Amsterdamse Zuidas.

Verander de zorg

Met je bachelordiploma Farmaceutische Wetenschappen kun je gemakkelijk doorstromen naar de master Drug Discovery & Safety. Met je kennis en zelfinzicht kun je er ook voor kiezen om een andere master te volgen die bij je past. Van de afgestudeerde masters is 90% binnen 2 maanden aan het werk.

De perspectieven op de arbeidsmarkt zijn erg gunstig. Je kunt aan de slag in uiteenlopende sectoren: van de farmaceutische industrie tot de overheid. Een kwart van de afgestudeerden gaat aan de slag als beleidsmaker of manager. Ongeveer de helft van de afgestudeerden gaat verder in het onderzoek. Bij de universiteit of een onderzoeksinstituut kun je aan het werk als promovendus. Je kunt op heel diverse onderwerpen promoveren, zoals de inzet van het eigen immuunsysteem tegen kanker of de invloed van enzymen bij de Afrikaanse slaapziekte.

Ben je benieuwd naar de loopbaanverhalen van een van onze alumni? Lees het verhaal van Frits.

Vwo-diploma
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Farmaceutische Wetenschappen studeren: 

 • Natuur en Gezondheid, aangevuld met Natuurkunde
 • Natuur en Techniek 
 • Economie en Maatschappij, aangevuld met Natuurkunde en Scheikunde
 • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde A of B, Natuurkunde en Scheikunde

Bij alle profielen wordt Wiskunde B sterk aanbevolen.

Hbo propedeuse  
Hierbij gelden de volgende  aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde A of B*, Natuurkunde en Scheikunde.  

Hbo bachelor
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde A of B*, Natuurkunde en Scheikunde.  

*Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.  

Ouder dan 21?
Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau: 

 • Engels
 • Nederlands
 • Wiskunde A of B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

Buitenlands diploma 
Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlandse vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Engels* 
 • Nederlands* 
 • Wiskunde A of B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde 

* Onder het kopje ‘Deficiënties wegwerken’ vind je welke taalcertificaten de Vrije Universiteit accepteert. 

Meer weten? meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding. 

Deficiënties wegwerken?  
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor? 
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

Na het maken van je studiekeuze biedt VU Matching je de mogelijkheid om te bepalen of de studie overeen komt met het beeld en de verwachtingen die je hebt en of de studie bij jou past. VU Matching is een onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU. 

Bij deze opleiding bestaat VU Matching uit twee verplichte onderdelen:
1. Het invullen van de digitale vragenlijst op VUnet.
2. De matchingsactiviteit op de campus.

De matchingsactiviteit op de campus vindt plaats op woensdag 27 mei 2020 van 9:30 - 17:00 uur. Om de uitnodiging voor deze dag te kunnen ontvangen is het belangrijk dat je na je aanmelding in Studielink, inlogt in VUnet met de jou toegemailde inloggegevens.

De startdatum voor het versturen van de uitnodigingen voor de matchingsdag is nu nog niet bekend. Houd je inbox in de gaten: de uitnodiging wordt gestuurd naar het emailadres dat je bij je aanmelding hebt opgegeven. Controleer regelmatig je spamfolder om zeker te zijn dat je geen berichten van ons misloopt.

De opleiding organiseert op donderdag 20 februari 2020 een proefstudeerdag. Deze is inhoudelijk bijna gelijk aan de matchingsdag en deelname aan deze proefstudeerdag geldt als vrijstelling voor deelname aan de matchingsactiviteit. Je kunt je nu aanmelden voor de proefstudeerdag.

LET OP: Het invullen van de matchingsvragenlijst èn deelname aan de matchingsactiviteit is bij deze opleiding verplicht!

Algemene informatie over VU Matching vind je op www.vu.nl/vumatching. Wil je meer informatie over de matchingsactiviteit? Neem dan contact op met de matchingscoördinator van de Faculteit der Bètawetenschappen: matching.beta@vu.nl.Vragen? Stuur een e-mail naar contact@vu.nl

Bachelordag
Laat je op de Bachelordag uitgebreid voorlichten op de informatiemarkt en bezoek de voorlichtingsronde van de opleiding.

Proefstuderen
Kom Proefstuderen bij de VU! Je bent dan een dag(deel) te gast bij Farmaceutische wetenschappen of je loopt mee met een eerstejaarsstudent. Na het proefstuderen heb je een goede indruk van de opleiding en of deze aansluit bij jouw interesses en capaciteiten. Meld je aan voor proefstuderen individueel. Je loopt dan mee met een eerstejaarsstudent.

Masterclass
Wil jij je meer verdiepen in de inhoud en beroepsperspectieven van de opleiding Farmaceutische Wetenschappen, en tegelijkertijd een mooi portfolio opbouwen? Volg dan de Masterclass Scheikunde in het ziekenhuis!

Facebook-icoon

Dit ga je doen

Je volgt lessen in verschillende werkvormen: hoorcolleges, werkcolleges, practica en projectonderwijs. Daarnaast studeer je zelfstandig.
In de hoorcolleges behandelen de docenten de theorie. Vervolgens ga je in de werkcolleges zelf aan de slag met opdrachten over de leerstof. In veel vakken is er een directe link met de praktijk. Zo zijn er colleges waarin artsen en patiënten de theorie komen verlevendigen. Ook doe je een casusstudie naar de ontwikkeling van een nieuw medicijn tegen bijvoorbeeld HIV. In de verschillende practica voer je scheikundige proeven uit of verricht je metingen aan je eigen lichaam, zoals een hartfilmpje.

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Farmaceutische wetenschappen vind je in het jaarschema.

Je doet veel feitenkennis op, die je in je studie en later tijdens je werk hard nodig om bijvoorbeeld goede berekeningen te kunnen maken. Ook ben je veel met scheikundepractica bezig, bijvoorbeeld tijdens het Basispracticum en het Project bio-analytische chemie. Daarnaast krijg je in het eerste jaar al een aantal toegepaste vakken: Cellulaire Biochemie en het Innovatieproject geneesmiddelen. 

Studenten in het lab

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Je verdiept je kennis, inzicht en vaardigheden. De vakken richten zich steeds meer op de toepassingen van de Farmaceutische Wetenschappen. Tijdens het Synthesepracticum leer je technieken waarmee je stoffen kunt maken, isoleren en zuiveren. De proeven hebben een probleemoplossende aanpak, zodat je leert denken als een onderzoeker. En bij de practica Moleculaire Farmacologie en Moleculaire Toxicologie komen allerlei verschillende labtechnieken aan bod: DNA mutanten maken, eiwitexpressie, binding van een ligand aan een receptor, etc. 

Studenten tijdens practica


Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

Je kiest in welke richting je wilt afstuderen. Je volgt eerst een minor: een samenhangend vakkenpakket, bedoeld ter verdieping of verbreding van je hoofdrichting (de major). Je sluit je studie af met een bachelorproject (stage) van minimaal 3 maanden. Daarnaast heb je ook nog vrije keuzeruimte om extra vakken te volgen, je bachelorproject uit te breiden of een extra stage te volgen.

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Farmaceutische wetenschappen vind je in het jaarschema.

Je doet veel feitenkennis op, die je in je studie en later tijdens je werk hard nodig om bijvoorbeeld goede berekeningen te kunnen maken. Ook ben je veel met scheikundepractica bezig, bijvoorbeeld tijdens het Basispracticum en het Project bio-analytische chemie. Daarnaast krijg je in het eerste jaar al een aantal toegepaste vakken: Cellulaire Biochemie en het Innovatieproject geneesmiddelen. 

Studenten in het lab

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Je verdiept je kennis, inzicht en vaardigheden. De vakken richten zich steeds meer op de toepassingen van de Farmaceutische Wetenschappen. Tijdens het Synthesepracticum leer je technieken waarmee je stoffen kunt maken, isoleren en zuiveren. De proeven hebben een probleemoplossende aanpak, zodat je leert denken als een onderzoeker. En bij de practica Moleculaire Farmacologie en Moleculaire Toxicologie komen allerlei verschillende labtechnieken aan bod: DNA mutanten maken, eiwitexpressie, binding van een ligand aan een receptor, etc. 

Studenten tijdens practica


Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

Je kiest in welke richting je wilt afstuderen. Je volgt eerst een minor: een samenhangend vakkenpakket, bedoeld ter verdieping of verbreding van je hoofdrichting (de major). Je sluit je studie af met een bachelorproject (stage) van minimaal 3 maanden. Daarnaast heb je ook nog vrije keuzeruimte om extra vakken te volgen, je bachelorproject uit te breiden of een extra stage te volgen.

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Samenvatting Farmaceutische Wetenschappen

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

1 mei

StartDatum

1 september

Vorm

Voltijd

Bindend Studie Advies

norm 42 EC

VWO Profiel

NT, NG (met Natuurkunde), EM (met Wiskunde A/B, Natuurkunde en Scheikunde), CM (met Wiskunde A/B, Natuurkunde en Scheikunde). Wiskunde B wordt sterk aanbevolen bij alle profielen.

Interessegebied

Gezondheid en Beweging
Natuurwetenschappen

Ferry Pronk

Student Farmaceutische Wetenschappen

Ferry Pronk

Farmaceutische Wetenschappen was mijn eerste studiekeuze. Tijdens mijn bezoek aan de open dag en het dagje proefstuderen raakte ik al enthousiast over de werking van geneesmiddelen op moleculair niveau. Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat er nog vele andere   interessante onderwerpen aan bod komen, zoals toxicologie, het ontwikkelingsproces van geneesmiddelen en synthese van medicijnen.

Wat mij vooral in de opleiding aanspreekt, is de combinatie van scheikundige en medische vakken. In het tweede jaar krijg je veel practica waarbij je bijvoorbeeld in een werkgroep een medicijnmolecuul gaat synthetiseren en de (bij)werking(en) van een medicijn onderzoekt. Mijn interesse ligt echter bij het modelleren van de interacties van potentiële medicijnen met moleculen in het lichaam. Hierbij is de uitdaging om een grote puzzel op te lossen aan de hand van verschillende methodes op de computer, met als uiteindelijke doel het ontwerpen van een nieuw medicijn. Dat betekent dat je dus niet alleen onderzoek in een lab kan uitvoeren, maar ook met de computer! Ik kan dus wel zeggen dat ik de juiste studie heb gekozen.

Facebook-icoon
;