Criminologie

Denk verder, graaf dieper en ontdek het hoe en waarom van crimineel gedrag
Keuzegids stickerBeste bachelor Criminologie in Nederland volgens de Keuzegids Universiteiten 2018.

Criminaliteit

Criminaliteit kom je overal tegen. Je krijgt er misschien zelf mee te maken, je ziet het in je omgeving of anders lees je er wel over in de krant. Iedereen heeft wel een mening over criminaliteit. Maar de feiten zijn vaak genuanceerder dan wat je de media en mensen om je heen hoort verkondigen. Bij criminologie buig je je over de nuances van veiligheid, onveiligheid en het bestrijden ervan.

Als criminoloog bekijk je een probleem vanuit verschillende invalshoeken, zowel die van politie en justitie als die van de dader en de maatschappij. Je maakt geen wetten en regels en je gaat ook niet straffen; je onderzoekt wat criminaliteit is en wat de oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en verschillende soorten bestraffing. Je krijgt een veelzijdige academische opleiding met zowel een onderzoeks- als praktijkgerichte oriëntatie. Kies je daarbij de minor forensische criminologie, dan maak je ook kennis met de forensische kant van de misdaadbestrijding

De Nationale Studenten Enquête 
In 2017 en 2018 vulden studenten van de bachelor Criminologie aan de VU de Nationale Studenten Enquête in. De bachelor kwam naar voren als best beoordeelde opleiding binnen het studiegebied.

Verder kijken als criminoloog

Bij Criminologie aan de VU is veel aandacht voor de actualiteit en dagen we je uit om die vanuit een multi- en interdisciplinaire hoek te benaderen. Vanuit het VU-thema Governance for Society spreken we momenteel regelmatig over de angstcultuur en onzekerheid die we in de samenleving waarnemen. Bovendien kom je al tijdens je studie in contact met de echte experts, bijvoorbeeld van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Dit topinstituut voor criminologisch onderzoek is aan de VU gevestigd en misschien hebben zij voor jou als criminologie-expert-in-wording een stageplek.

Verander clichés. Ontdek hier hoe!

Als criminoloog ben je breed opgeleid en kun je in uiteenlopende sectoren werken. Veel alumni vinden na hun (master)opleiding een baan als onderzoeker of beleidsmaker bij de politie, justitie of binnen het gevangeniswezen. Maar er zitten ook criminologen in de reclassering of bij bestuurlijke overheden als ministeries, provincies en gemeenten. Bovendien is er steeds meer vraag naar criminologen in het bedrijfsleven, daar is immers steeds meer aandacht voor de bestrijding van fraude en andere vormen van onwenselijk gedrag.

De bachelor is ook een ideale opmaat voor de master Criminologie die je voorbereidt op het wetenschappelijk onderzoek. Maar je kunt ook doorstromen in een andere masters, zoals de master International Crimes, Conflict and Criminology of de master Besturen van veiligheid.

Vwo-diploma
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Criminologie studeren:

 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek
 • Economie en Maatschappij
 • Cultuur en Maatschappij


Hbo propedeuse
Er zijn geen aanvullende eisen

Hbo bachelor
Er zijn geen aanvullende eisen

Ouder dan 21? 
Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je worden toegelaten door middel van het zogenaamde colloquium doctum. Je moet dan de volgende deelcertificaten behalen:

 • Engels
 • Nederlands
 • Geschiedenis
 • Wiskunde A of B of C

Buitenlands diploma 
Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlandse vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Nederlands*
 • Engels*
 • Wiskunde A of B of C
 • Geschiedenis

* Onder het kopje ‘Deficiënties wegwerken’ vind je welke taalcertificaten de Vrije Universiteit accepteert.

Meer weten? meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding. 

Deficiënties wegwerken?
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, Criminologie is een numerus fixus studie, meld je uiterlijk 15 januari aan

Verdiep je op tijd in de opleiding via een bachelordag of proefstuderen.  Voor Criminologie is er geen VU Matchingsactiviteit. In plaats daarvan is er de verplichte selectietest.

Numerus Fixus
Voor het studiejaar 2018-2019 hanteren wij 100% selectie. Dit betekent dat wij zelf onze studenten selecteren en een ranglijst opstellen, op basis waarvan studenten een plaatsingsbewijs toegewezen kunnen krijgen.

We bepalen je geschiktheid op basis van twee criteria:

 1. Gemiddeld eindcijfer van je vooropleiding. Hiervoor tellen mee je eindcijfers toelating gevende vooropleiding (bijv. 6-vwo, hbo-propedeuse/bachelor), voor zover eindcijfers bekend zijn. Anders: cijfers laatste overgangsrapport (5VWO, 5 HAVO, 4 MBO).
 2. Selectietoets waarin persoonlijke capaciteiten en vaardigheden in gestandaardiseerde setting worden getoetst. In de toets wordt onder andere getoetst op:
  • Analytisch logische capaciteiten: woordrelaties, analogieën, exclusie, controleren;
  • Specifieke vaardigheden: criminologische/juridische casus, tekstopbouw, getalsmatig/statistisch inzicht;
  • Motivatie: intrinsieke motivatie, prestatiemotivatie, extrinsieke motivatie;
  • Persoonlijkheid (in relatie tot schoolsituaties/-prestaties): zelfdiscipline, initiatief, integer studiegedrag.
  Meer uitleg over de toets.

Voor collegejaar 2017-2018 heeft tweederde van het aantal kandidaten dat deelnam aan de selectie een plaatsingsbewijs aangeboden gekregen.

Selectietest
De selectietest voor het studiejaar 2018-2019 vindt plaats op zaterdag 27 januari 2018. De test zal worden afgenomen op een computer en duurt 2,5 tot 3 uur. Over de exacte aanvangstijd word je nog geïnformeerd. Deelname is verplicht.

De overige deadlines vind je op onze pagina over bacheloropleidingen met selectie.

Lees meer over de selectieregels op onze pagina over numerus fixus of op Rijksoverheid.nl.

Oefenmateriaal
Voor de wiskundetoets kun je met onderstaande oefenopgave je kennis toetsen.


Om de toets succesvol te kunnen maken moet je de volgende onderdelen beheersen:

 1. algemene rekenregels (waaronder de volgorde van rekenen en machten)
 2. algebra
 3. lineaire functies
 4. centrummaten
 5. percentages
 6. combinaties
 7. omgaan met het sommatieteken

Heb je vragen over de inhoud van de opleiding, toelatingseisen of voorlichtingsactiviteiten? Stel ze via contact@vu.nl

Specifieke vragen over de selectie? Mail naar selectiecriminologie.rechten@vu.nl.

Facebook-icoon  Twitter-icoon

Dit ga je doen

Elk studiejaar bestaat uit zes periodes waarin je hoorcolleges en werkgroepen volgt. Je krijgt juridische vakken, zoals strafrecht, maar ook vakken in de sociologie en psychologie. Je bestudeert de oorzaken van menselijk gedrag en de invloed van de omgeving waarin mensen zijn opgegroeid. Daarnaast volg je criminologische vakken over de aard en omvang van criminaliteit, de oorzaken van crimineel gedrag en criminaliteitsbestrijding.

Tijdsbesteding
Contacturen: ± 14
Zelfstudie: ± 28
Totaal: ± 42

Je legt de basis en maakt kennis met de centrale thema's uit de criminologie en de wetenschappelijke disciplines waar de criminologie op voortbouwt. Je gaat direct actief aan de slag met de studiestof en werkt aan concrete opdrachten. Als criminoloog denk je kritisch. Daarom is er veel ruimte voor discussie over slachtoffers, daders en mogelijke maatregelen om criminaliteit te voorkomen en te bestrijden.


Vakken
Periode 1
Inleiding in de Rechtswetenschap
Inleiding Criminologie 
Project Criminologie (Academische Kern)
Periode 2 Statistiek 1  
Beginselen Strafrecht
Project Criminologie (Academische Kern)
Periode 3
Actoren in de Rechtshandhaving
Periode 4
Statistiek 2
Inleiding Psychologie
Periode 5
Inleiding Sociologie
Inleiding Publiekrecht
Periode 6
-

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Je ontwikkelt je onderzoeksvaardigheden verder en je verdiept je academische kennis. Je benadert het begrip criminaliteit multi- en interdisciplinair: vanuit een juridische, sociologische, psychologische en pedagogische invalshoek. Je krijgt criminologievakken die een bepaalde benadering van de criminologie uitdiepen, zoals Perspectieven op criminaliteit en Historische criminologie. In vakken zoals Materieel strafrecht verdiep je je in de juridische benadering. Daarnaast krijg je vakken als Methoden en technieken om je (onderzoeks)vaardigheden te verbeteren.


Vakken
Periode 1
Perspectieven op Criminaliteit
Materieel Strafrecht
Periode 2
Perspectieven op Criminaliteit
Historische Criminologie (Academische Kern)
Periode 3
Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek (Academisch Kernvak)
Periode 4
Encyclopedie Criminologie (Academische Kern) 
Aard, Omvang en Schade van Criminaliteit
Periode 5
Onstaan en Ontwikkeling van Criminaliteit 
Preventie en Bestraffing van Criminaliteit 
Multivariate Analyse
Periode 6
Multivariate Analyse

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

De eerste helft vul je in met een minor naar eigen keuze in. Je kunt de minor Forensische criminologie volgen die door de faculteit wordt aangeboden, maar je mag ook een minor aan een andere faculteit of universiteit volgen, of de periode gebruiken om op uitwisseling naar het buitenland te gaan. Daarnaast volg je in het derde bachelorjaar de vakken: Formeel strafrecht, Victimology en Methoden en technieken van kwalitatief criminologisch onderzoek. Aan het eind van het jaar voer je in een groepje een groot onderzoek uit naar een criminaliteitsprobleem. Dit onderzoek is een belangrijke training voor je onderzoeksvaardigheden. De resultaten presenteer je in je bachelorscriptie en voor de rest van de studenten.


Vakken
Periode 1
Keuzeruimte/minor
Periode 2
Keuzeruimte/minor
Periode 3
Keuzeruimte/minor
Periode 4
Victimology
Methoden en Technieken van Kwalitatief Criminologisch onderzoek (Academische Kern)
Periode 5
Formeel Strafrecht
Onderzoeksvaardigheden in de Criminologie
Periode 6
Onderzoeksvaardigheden in de Criminologie

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Criminologie vind je in het jaarschema.

Je legt de basis en maakt kennis met de centrale thema's uit de criminologie en de wetenschappelijke disciplines waar de criminologie op voortbouwt. Je gaat direct actief aan de slag met de studiestof en werkt aan concrete opdrachten. Als criminoloog denk je kritisch. Daarom is er veel ruimte voor discussie over slachtoffers, daders en mogelijke maatregelen om criminaliteit te voorkomen en te bestrijden.


Vakken
Periode 1
Inleiding in de Rechtswetenschap
Inleiding Criminologie 
Project Criminologie (Academische Kern)
Periode 2 Statistiek 1  
Beginselen Strafrecht
Project Criminologie (Academische Kern)
Periode 3
Actoren in de Rechtshandhaving
Periode 4
Statistiek 2
Inleiding Psychologie
Periode 5
Inleiding Sociologie
Inleiding Publiekrecht
Periode 6
-

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Je ontwikkelt je onderzoeksvaardigheden verder en je verdiept je academische kennis. Je benadert het begrip criminaliteit multi- en interdisciplinair: vanuit een juridische, sociologische, psychologische en pedagogische invalshoek. Je krijgt criminologievakken die een bepaalde benadering van de criminologie uitdiepen, zoals Perspectieven op criminaliteit en Historische criminologie. In vakken zoals Materieel strafrecht verdiep je je in de juridische benadering. Daarnaast krijg je vakken als Methoden en technieken om je (onderzoeks)vaardigheden te verbeteren.


Vakken
Periode 1
Perspectieven op Criminaliteit
Materieel Strafrecht
Periode 2
Perspectieven op Criminaliteit
Historische Criminologie (Academische Kern)
Periode 3
Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek (Academisch Kernvak)
Periode 4
Encyclopedie Criminologie (Academische Kern) 
Aard, Omvang en Schade van Criminaliteit
Periode 5
Onstaan en Ontwikkeling van Criminaliteit 
Preventie en Bestraffing van Criminaliteit 
Multivariate Analyse
Periode 6
Multivariate Analyse

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

De eerste helft vul je in met een minor naar eigen keuze in. Je kunt de minor Forensische criminologie volgen die door de faculteit wordt aangeboden, maar je mag ook een minor aan een andere faculteit of universiteit volgen, of de periode gebruiken om op uitwisseling naar het buitenland te gaan. Daarnaast volg je in het derde bachelorjaar de vakken: Formeel strafrecht, Victimology en Methoden en technieken van kwalitatief criminologisch onderzoek. Aan het eind van het jaar voer je in een groepje een groot onderzoek uit naar een criminaliteitsprobleem. Dit onderzoek is een belangrijke training voor je onderzoeksvaardigheden. De resultaten presenteer je in je bachelorscriptie en voor de rest van de studenten.


Vakken
Periode 1
Keuzeruimte/minor
Periode 2
Keuzeruimte/minor
Periode 3
Keuzeruimte/minor
Periode 4
Victimology
Methoden en Technieken van Kwalitatief Criminologisch onderzoek (Academische Kern)
Periode 5
Formeel Strafrecht
Onderzoeksvaardigheden in de Criminologie
Periode 6
Onderzoeksvaardigheden in de Criminologie

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Criminologie vind je in het jaarschema.

Samenvatting Criminologie

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelding

Cijfers en documenten aanleveren: t/m 27 januari 2018
Verplichte deelname aan selectie: 27 januari 2018
Uitslag selectie: 15 april 2018

Aanmelden Voor

15 januari 2018 (100% selectie)

StartDatum

1 september 2018

Vorm

Voltijd

VWO Profiel

CM/EM/NG/NT

Interessegebied

Economie, Recht en Bestuur
Gedrag en Maatschappij

Milan Verkaik

Student Criminologie

Testimonial

Ik heb voor Criminologie gekozen omdat de opleiding heel breed georiënteerd is. Je kijkt dus steeds vanuit een andere hoek tegen criminologische problemen aan. Ook de activiteiten van studievereniging CDP zijn altijd leuk. Er zijn maandelijkse borrels en uitstapjes naar bijvoorbeeld tbs-klinieken en ME-trainingen. Naast een boeiende opleiding heb je dus ook nog een gezellige groep mensen, en dat zorgt voor een goede sfeer.

Facebook-icoon  Twitter-icoon