Biologie

Ontrafel Systeem Leven!

Bachelor Biologie: Jouw Topstart in life science

Topopleiding 2018    topopleiding_2019   Topopleiding-BIO-AAW

Wil jij Systeem Leven ontrafelen? Weten hoe alles in elkaar zit en met elkaar verbonden is? In de bachelor opleiding Biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek je levende systemen in mensen, dieren en planten, van moleculen tot ecosystemen. Biologie biedt jou de breedste basis voor een (studie)loopbaan in life science, of je nu straks als biowetenschapper aan de slag wilt met moleculaire biologie, ecologie, duurzaamheid of met mens en gezondheid. Je hebt na je bachelor Biologie keuze uit maar liefst 10 VU Master’s in life science! En niet alleen daarom is dit een topstart voor jou: Biologie aan de VU is de best gewaardeerde bio-studie van Nederland volgens de Nationale Studenten Enquête 2018 en 2019, en Topopleiding volgens de Keuzegids Universiteiten.

Ontrafel Systeem Leven met de best gewaardeerde biologie studie van Nederland

Onze studenten zijn het meest tevreden over hun opleiding ten opzichte van alle biologie studies van Nederland. Studenten zijn vooral zeer positief over:

 • de opleiding als geheel
 • de inhoud van het programma
 • de docenten
 • de groepsgrootte
 • de begeleiding bij het ontwikkelen van academische (onderzoeks)vaardigheden

  
Daar zijn we natuurlijk heel blij mee en daar doen we ook ons uiterste best voor! Zo is er speciaal een docent beschikbaar om studenten te begeleiden bij het ontwikkelen van hun academische vaardigheden, en bieden we je op maat gesneden loopbaanbegeleiding en een van de langste bachelor onderzoeksstages van Nederland. Inhoudelijk is onze bachelor Biologie bovendien uniek door de invalshoek vanuit Systeem Leven en de samenhang die daardoor ontstaat in je studieprogramma.

Als toekomstig bio-wetenschapper kom je alles te weten over o.a. biodiversiteit, genetische modificatie, evolutie, ontwikkeling en gedrag van organismen. Je gaat veel het lab in of op veldwerk waar je jouw opgedane kennis en inzichten uit de moderne biologie meteen in praktijk brengt. In ons onderwijs creëren we een informele sfeer die bijdraagt aan diepgang en individuele aandacht. Want uiteindelijk gaat het ook over jouw toekomst. Als bioloog kun je een belangrijke rol gaan spelen bij grote maatschappelijke uitdagingen. Denk maar aan het wereldvoedselprobleem, antibiotica-resistentie, malariabestrijding, duurzaamheid, landschapsgebruik en verstedelijking.

Biologie: basis van life sciences

Biologie is de breedste basis van alle opleidingen binnen biowetenschappen of life sciences. Van daaruit kun je nog alle kanten op binnen dat vakgebied. Op de VU werken diverse faculteiten samen op het gebied van Human Health & Life Sciences. Dat levert integrale oplossingen op voor mens, maatschappij en milieu. Als student leer je zo over de grens van je opleiding kijken, naar de verbondenheid van Biologie met andere bètawetenschappen. Internationaal wordt deze Nieuwe Biologie als de toekomst gezien en ter voorbereiding hierop wordt het derde jaar in het Engels verzorgd. Ook Lindesay koos voor de bachelor Biologie aan de VU. In de video hieronder vertelt ze onder andere over wat haar aantrekt in het leggen van dwarsverbanden in wat ze leert.

Biowetenschapper worden? Kom proefstuderen

Dhaishendra
Wil jij alles weten over Systeem Leven? Straks bijdragen aan verbeteringen in duurzaamheid, klimaat, voedsel, gezondheid en het welzijn op aarde? Hou je van zowel veldwerk als practica en theorie? En wil je weten waarom Dhaishendra en haar medestudenten Biologie aan de VU tot beste bio-opleiding van Nederland hebben verkozen? Kom dan proefstuderen en een dagje meelopen met een student Biologie!

Biologie is een brede opleiding, waarmee je veel mogelijkheden hebt op de arbeidsmarkt, vooral als je daarna ook een master gaat doen. Als biowetenschapper kan je een drijvende kracht worden voor economische groei en sociale ontwikkeling in de komende jaren. Denk maar aan onderzoek naar klimaatverandering, het wereldvoedselprobleem en ziektebestrijding. De ontrafeling van het menselijke genoom, een wetenschappelijke doorbraak, werd ook door biowetenschappers geleid. Maar naast puur wetenschappelijke, zijn er uiteraard tal van andere carrièremogelijkheden richting educatie, advies, wetenschapsjournalistiek, beleid en management.

Om een idee te krijgen wat voor onderzoek onze wetenschappers allemaal doen, kun je bijvoorbeeld een kijkje nemen op de site van Moleculaire Celbiology (AIMMS instituut), Ecology en het Origins Center. Wie weet zorg jij straks zelf als onderzoeker voor baanbrekende ontdekkingen!

Seringe Huisman resize
Oud-Biologie student Seringe Huisman: "Tijdens mijn bachelor aan de VU heb ik de volledige breedte van de biologie aangeboden gekregen. Zelfs onderwerpen die me van tevoren niet zo aanspraken, bleken uiteindelijk verrassend interessant. Na deze brede basis ben ik de ecologie-kant opgegaan, omdat ik het bestuderen van ecosystemen fascinerend en bovendien essentieel vind. Het actuele klimaatprobleem vraagt bijvoorbeeld zoveel wetenschappelijke kennis op ecologisch niveau, dat het voor mij heel relevant voelt om me daarmee bezig te houden. Ik volg nu de master-track Limnology & Oceanography, mede omdat ik het veldwerk aan de kust in mijn bachelor zo leuk vond. Het vele veldwerk zie ik als een groot voordeel van mijn bachelor; door de kleinschaligheid was het logistiek allemaal mogelijk. Sowieso vond ik het fijn om geen ‘nummertje’ te zijn, maar informeel met docenten om te kunnen gaan en veel onderzoeksmogelijkheden in verhouding tot het aantal studenten ter beschikking te hebben. Daarnaast was er veel flexibiliteit m.b.t. het volgen van externe keuzevakken en stages. Dit gaf mij de vrijheid om in aanraking te komen met alle richtingen binnen (en zelfs buiten) de biologie die ik wilde ontdekken, en me precies zo te ontwikkelen als ik zelf wilde."

Lees het loopbaanverhaal van oud-Biologie student Mirte. "Het mooist vind ik het redden van bedreigde diersoorten."

Vwo-diploma
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Biologie studeren: 

 • Natuur en Gezondheid, aangevuld met Natuurkunde
 • Natuur en Techniek, aangevuld met Biologie
 • Economie en Maatschappij, aangevuld met Natuurkunde, Scheikunde en Biologie
 • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde A of B, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie 

Hbo propedeuse 
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde A of B*, Engels, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie. 

Hbo bachelor 
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde A of B*, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie.

*Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.   

Ouder dan 21?     
Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau: 

 • Engels
 • Wiskunde A of B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie 

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

Buitenlands diploma 
Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlands vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Engels*
 • Nederlands*
 • Wiskunde A of B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie 

* Onder het kopje 'Deficiënties wegwerken' vind je welke taalcertificaten de Vrije Universiteit accepteert.   

Meer weten? meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding. 

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor? 
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

Na het maken van je studiekeuze biedt VU Matching je de mogelijkheid om te bepalen of de studie overeenkomt met het beeld en de verwachtingen die je hebt en of de studie bij jou past. VU Matching is een onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU en bestaat uit twee onderdelen. Na het inloggen op VUNET doe je het eerste onderdeel: de digitale vragenlijst. Het tweede onderdeel is de activiteit op de campus.

De matchingsactiviteit op de campus vindt plaats op een dag in de periode van dinsdag 26 mei t/m dinsdag 9 juni 2020. Houd hier rekening mee bij het plannen van je vakantie(werk). Zodra je het aanmeldformulier in VUNET volledig hebt ingevuld en bevestigd (voortgang 100%), kun je uitgenodigd worden voor de matchingsactiviteit (De logingegevens voor VUNET ontvang je na je aanmelding in Studielink).

De startdatum voor het versturen van de uitnodigingen is nu nog niet bekend. Houd je inbox in de gaten: de e-mail met de uitnodiging voor de matchingsactiviteit wordt gestuurd naar het e-mailadres dat je bij je aanmelding hebt opgegeven. Controleer ook regelmatig je spamfolder om zeker te zijn dat je geen berichten van ons misloopt.

Algemene informatie over VU Matching vind je op www.vu.nl/vumatching. Wil je meer informatie over de matchingsactiviteit? Neem dan contact op met de matchingscoördinator van de Faculteit der Bètawetenschappen: matching.beta@vu.nl.


Vragen? Stuur een e-mail naar contact@vu.nl

Voor vragen over inschrijving, kun je contact opnemen met de Studie- en Studentadministratie:
Vrije Universiteit Amsterdam
Studie- en Studentadministratie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
020-5985020 (from Monday until Friday 10:30 - 12:30/ 14:00 - 17:00)
studentenbalie@vu.nl

Bachelordag

Laat je op de Bachelordag uitgebreid voorlichten op de informatiemarkt en bezoek de voorlichtingsronde van de opleiding.

Proefstuderen 

Wil je weten hoe een normale dag van een student Biologie eruit ziet? Kom dan een dagje proefstuderen met een eerste- of tweedejaars! Bij een proefstudeerdag ga je mee naar het hoorcollege van die dag, maak je kennis met studenten en krijg je een rondleiding door de faculteit.  

Facebook-icoon


 


Sabine Haspels

Student biologie

Foto Sabine Haspels 

"Ik heb voor deze studie gekozen omdat ik geïnteresseerd ben in de mechanismen die ten grondslag liggen aan het leven, zowel op microschaal (cellen) als op macroschaal (ecosystemen). Tijdens de studie ontdekte ik dat ik vooral geïnteresseerd ben in moleculaire biologie, en dan met name de moleculaire mechanismen achter ziektes. Zo ga ik binnenkort stage lopen bij het UMCU waar ik HIV ga bestuderen. Hoewel de studie dus ontzettend breed is, kan je het zo specifiek maken als je zelf wil."

Dit ga je doen

De bachelor opleiding Biologie is zo opgezet dat je in de eerste twee jaar een brede basis legt. Daardoor krijgen alle vakgebieden binnen de moderne biologie ruim aandacht. Cursussen duren één of twee maanden en worden afgesloten met een tentamen, bij twee-maandse cursussen lopen er twee vakken parallel (zoals binnen de gehele faculteit). Na afloop van een tentamen start een nieuwe cursus met een ander onderwerp. Tijdens een cursus worden altijd meerdere werkvormen gebruikt, zodat de theorie ook direct in praktijk kan worden gebracht, dus hoor- en werkcolleges gaan meestal vergezeld met laboratoriumpractica, veldwerk, excursies en/of computerpractica. Of wat dacht je van een 3D sperma print spel wat je tijdens college inzicht geeft in seksuele selectie?

Al aan het eind van het eerste jaar, een deel van het tweede jaar en het overgrote deel van het derde jaar kan je je gaan specialiseren in een biologisch vakgebied naar keuze. Je kunt kiezen uit de tracks Evolutie & Ecologie en Moleculaire Biologie, maar tussendoor kan je ook cursussen combineren. Daarbij vormt de keuze in je derde jaar de belangrijkste basis voor je vervolgopleiding, bijvoorbeeld een specialisatie in een masteropleiding.

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Biologie vind je in de studiegids.

  Onderwijsvormen png

Tijdens het eerste jaar wordt een brede basis gelegd waarin alle vakgebieden binnen de moderne biologie ruim aandacht krijgen. Denk hierbij aan onderwerpen als genetica en genomics, evolutie, biodiversiteit, fysiologie, morfologie, celbiologie, biochemie, systeembiologie en ecologie. Daarnaast zijn er ook al keuzemogelijkheden en is er direct aandacht voor algemene academische vaardigheden, methodologie en statistiek. Binnen elke cursus komt ook het integratieve karakter van de biologie tot uiting.

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Tijdens het tweede jaar wordt de brede basiskennis verder uitgebreid en opgevolgd met verdiepende keuzecursussen. Ook hier wordt nadruk gelegd op de integratie binnen de moderne biologie en krijgen ethische aspecten de aandacht. Aan bod komen onderwerpen als biodiversiteit, morfologie, diergedrag, neurobiologie, microbiologie, levensgemeenschappen, ecosystemen, metabolomics en big data. Naast een aantal verplichte vakken zijn er meerdere keuzecombinaties mogelijk voor verdiepende cursussen binnen en buiten de biologie.

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze emptystudiegids.
empty

In het derde jaar gaan we over op Engels, ter voorbereiding op een eventuele masteropleiding, en start je met een minor naar keuze. Een minor duurt 5 maanden (1 semester). Gedurende een minor wordt er nog dieper ingegaan op een deelgebied van de biologie middels 5 gevorderde cursussen. Hierbij kan je denken aan minoren als Evolutionary Biology & Ecology, Biomolecular Sciences en Neurosciences, Bioinformatics and Systems Biology, de educatieve minor, en meer. Ook kan je kiezen voor een minor van een andere opleiding of universiteit, of je eigen minor samenstellen.

De minor wordt, in het tweede semester van het derde jaar, gevolgd door een onderzoeksstage (Bachelor Thesis). Deze onderzoeksstage doe je voor vier maanden in een richting van jouw eigen keuze, waarbij je meedraait in een onderzoeksgroep nadat je in de eerste maand je plan van aanpak hebt uitgewerkt, opgeschreven en gepresenteerd. Daarna voer je jouw zelf-opgezette onderzoek uit en werk je aan het front van de wetenschap.

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze emptystudiegids.
empty

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Biologie vind je in de studiegids.

  Onderwijsvormen png

Tijdens het eerste jaar wordt een brede basis gelegd waarin alle vakgebieden binnen de moderne biologie ruim aandacht krijgen. Denk hierbij aan onderwerpen als genetica en genomics, evolutie, biodiversiteit, fysiologie, morfologie, celbiologie, biochemie, systeembiologie en ecologie. Daarnaast zijn er ook al keuzemogelijkheden en is er direct aandacht voor algemene academische vaardigheden, methodologie en statistiek. Binnen elke cursus komt ook het integratieve karakter van de biologie tot uiting.

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Tijdens het tweede jaar wordt de brede basiskennis verder uitgebreid en opgevolgd met verdiepende keuzecursussen. Ook hier wordt nadruk gelegd op de integratie binnen de moderne biologie en krijgen ethische aspecten de aandacht. Aan bod komen onderwerpen als biodiversiteit, morfologie, diergedrag, neurobiologie, microbiologie, levensgemeenschappen, ecosystemen, metabolomics en big data. Naast een aantal verplichte vakken zijn er meerdere keuzecombinaties mogelijk voor verdiepende cursussen binnen en buiten de biologie.

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze emptystudiegids.
empty

In het derde jaar gaan we over op Engels, ter voorbereiding op een eventuele masteropleiding, en start je met een minor naar keuze. Een minor duurt 5 maanden (1 semester). Gedurende een minor wordt er nog dieper ingegaan op een deelgebied van de biologie middels 5 gevorderde cursussen. Hierbij kan je denken aan minoren als Evolutionary Biology & Ecology, Biomolecular Sciences en Neurosciences, Bioinformatics and Systems Biology, de educatieve minor, en meer. Ook kan je kiezen voor een minor van een andere opleiding of universiteit, of je eigen minor samenstellen.

De minor wordt, in het tweede semester van het derde jaar, gevolgd door een onderzoeksstage (Bachelor Thesis). Deze onderzoeksstage doe je voor vier maanden in een richting van jouw eigen keuze, waarbij je meedraait in een onderzoeksgroep nadat je in de eerste maand je plan van aanpak hebt uitgewerkt, opgeschreven en gepresenteerd. Daarna voer je jouw zelf-opgezette onderzoek uit en werk je aan het front van de wetenschap.

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze emptystudiegids.
empty

'We kunnen nog zoveel leren van de natuur, en wij kunnen ook de natuur weer helpen'

Student Elvin Lodder vertelt waarom hij Biologie zo belangrijk vindt, juist in deze tijd. En wat hem zo bevalt aan de opleiding aan de VU.

Vanessa Stenvers

Student Biologie

Vanessa_01

"De bachelor Biologie biedt ontzettend veel mogelijkheden. Je begint met een brede basiskennis, maar kunt al snel een specialisatie richting kiezen aan het einde van het tweede jaar. Het bijzondere aan de VU is dat je goede studiebegeleiding krijgt, dus ook als je nog niet zeker weet welke richting je op wilt, ben je bij de VU aan het juiste adres! Bovendien heb je les van enthousiaste docenten die je altijd weten te motiveren en met veel passie vertellen over hun vakgebied. Daarnaast zijn er nog allerlei extra mogelijkheden om meer uit je studie te halen. Zo heeft de VU wereldwijd partneruniversiteiten waar je terecht kan voor je minor en ga ik bijvoorbeeld binnenkort naar Australië. Ook kun je deelnemen aan het Honours Programme waardoor je nog extra diepgang kan creëren of juist je horizon verbreedt met allerlei interessante extra vakken. Zelf wil ik graag Marine Biologie doen en ga ik van de zomer stage lopen bij het Geomar Helmholtz Centre for Ocean Research in Kiel."

Samenvatting Biologie

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

1 mei

StartDatum

1 september

Vorm

Voltijd

Bindend Studie Advies

norm 42 EC

Toelatingseisen


VWO Profiel

NG + Natuurkunde/ NT + Biologie

Interessegebied

Gezondheid en Beweging
Natuurwetenschappen

VU alumnus in tv-uitzending Vroege vogels

Kijk naar de uitzending van Vroege vogels met VU-alumnus Nadia Hijner over scholeksters. (Het item start op 16:29)

vroegevogels

VU docent in radio uitzending BNR

Luister naar de radio uitzending van BNR met VU docent Toby Kiers over ondergrondse handelstechnieken van planten en schimmels.

Facebook-icoon
;