Bewegingswetenschappen

Leven is bewegen, verdiep je in ons bewegingssysteem en help mensen vooruit

Menselijk bewegen vanuit verschillende invalshoeken

Bewegen doen we allemaal, vaak zonder erbij stil te staan. Sporters, ouderen, maar ook mensen die revalideren bewegen daarentegen vaak heel bewust. Hoe bewegen we eigenlijk en wat is er allemaal voor nodig om ons bewegend functioneren te verbeteren? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is een multidisciplinaire aanpak nodig, waarin je leert met verschillende professionals uit verschillende vakgebieden. Deze aanpak staat centraal in de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen.

Je leert bij Bewegingswetenschappen hoe het menselijk bewegingsapparaat is gebouwd en hoe het werkt, hoe het aangestuurd wordt vanuit de hersenen en welke problemen er kunnen ontstaan als er iets mis is met dit apparaat. Je leert daarnaast van alles over training van spieren en het uithoudingsvermogen, maar ook over psychologische onderwerpen zoals presteren onder druk. Binnen Bewegingswetenschappen denken we niet alleen na over beweging, maar doen we ook veel experimenten om onze vragen te beantwoorden.

Je leert bewegingswetenschappelijk onderzoek uit te voeren waarbij je zult leren meettechnieken te gebruiken, te verwerken en te interpreteren. Hiervoor zijn vaak wiskundige formules en zelfgeschreven programeercodes nodig.

Verander de zorg

Met een bachelordiploma Bewegingswetenschappen op zak heb je een prima basis om als expert op het gebied van het menselijk bewegen aan de slag te gaan. Velen kiezen na de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen voor een masteropleiding in hetzelfde gebied, zoals:

Het is natuurlijk ook mogelijk om een masteropleiding te volgen in een aanverwant gebied, zoals Neurosciences, Health Sciences, Geneeskunde (na selectieprocedure), of Biomedical Engineering aan een technische universiteit.

Kortom: de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen biedt veel mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen de domeinen gezondheid, geneeskunde en techniek. Het is maar net waar jouw interesse ligt.

Vwo-diploma
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Bewegingswetenschappen studeren: 

 • Natuur en Gezondheid, aangevuld met Natuurkunde
 • Natuur en Techniek, aangevuld met Biologie
 • Economie en Maatschappij, aangevuld met Biologie en Natuurkunde 
 • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde A of B, Biologie en Natuurkunde

Hbo propedeuse 
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde A of B*, Biologie en Natuurkunde.

*Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.  

Hbo bachelor
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde A of B*, Biologie en Natuurkunde.

*Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.  

Ouder dan 21?     
Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten behaald op 6 vwo-niveau dienen te worden overlegd:

 • Engels
 • Wiskunde A of B
 • Biologie
 • Natuurkunde

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

Buitenlands diploma
Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlands vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Engels*
 • Nederlands*
 • Wiskunde A of B 
 • Biologie
 • Natuurkunde

* Onder het kopje ‘Deficiënties wegwerken’ vind je welke taalcertificaten de Vrije Universiteit accepteert. 

Meer weten? Meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding. 

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

Met VU Matching kun je weloverwogen beslissen of Bewegingswetenschappen de juiste opleiding voor jou is. De VU Matching bestaat uit twee stappen:

 1. De verplichte vragenlijst in VUnet (het informatieportaal van de VU). Passen jouw interesses en talenten bij de opleiding en beschik je over de juiste vaardigheden? Na het invullen ontvang je een persoonlijk adviesrapport, zodat je kunt reflecteren op je studiekeuze.
 2. De online activiteit in Canvas (de digitale leeromgeving van de VU). De activiteit geeft je een realistisch beeld van de opleiding. Van tevoren bestudeer je de opgegeven literatuur en bekijk je een paar hoorcolleges. Vervolgens maak je een toets en ontvang je een advies op maat. 


Je wordt pas voor de online activiteit uitgenodigd als je je in Studielink hebt aangemeld voor de opleiding én al een keer hebt ingelogd op VUnet. Vul dus eerst de vragenlijst in, dan heb je de eerste stap van de Studiekeuzecheck afgerond en ben je goed voorbereid op de online activiteit. De uitnodigingen voor de online activiteit worden vanaf half april verstuurd.

Vragen? Wij antwoorden graag!
• Bel ons op 020-5985000 (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00).
• Stuur een mail naar contact@vu.nl.
• Of stuur een Whatsappbericht naar +31 6 82 54 83 67. 

Heb je een vraag over de toelatingseisen? De Studentenbalie geeft antwoord.
• Bel 020-5985020 (op werkdagen tussen 10.30 en 12.30 of 14.00 en 17.00 uur).
• Of stuur een mail naar studentenbalie@vu.nl

Campagnebeeld-BWBachelordag
Kom naar onze Bachelordag! Zo krijg je een goed beeld van de opleiding en van wat er van je wordt verwacht.

Proefstuderen of Dagje Meelopen?
Kom een dagje Proefstuderen aan de VU? Tijdens het proefstuderen organiseert de opleiding een onderwijsprogramma, speciaal voor studiekiezers die iets meer willen weten over de opleiding voordat ze een keuze maken over welke studie ze gaan doen.

Je kunt ook een dagje meelopen met een student die jou meeneemt tijdens een college en een werkgroep en jou alles kan vertellen over hoe het is om student te zijn aan de VU.

Interesse? Schrijf je in!

Individuele meeloopcolleges
Bewegingswetenschappen organiseert individuele meeloopcolleges alleen voor geïnteresseerden die al eens naar een Bachelordag van Bewegingswetenschappen zijn geweest. De reden hiervoor is dat wij het belangrijk vinden dat je een zo goed mogelijk beeld van de opleiding krijgt voordat je een keuze maakt voor je studie. Dat beeld krijg je alleen tijdens een Bachelordag; bij Proefstuderen en meeloopcolleges krijg je slechts een deel van de inhoud van de opleiding mee. Een uitzondering op de regel wordt gemaakt voor scholieren uit 6 vwo die geen Bachelordag Bewegingswetenschappen meer kunnen bijwonen voordat het volgende studiejaar begint.

Vooraanmelden


Facebook-icoon   Twitter-icoon

Loeki Rooijakkers

Student Bewegingswetenschappen

Loeki Toen ik me als vwo'er ging oriënteren, twijfelde ik tussen fysiotherapie en Bewegingswetenschappen. Achteraf ben ik heel blij met de keuze voor Bewegingswetenschappen hier aan de VU. Het programma biedt me diepgang en een stevige wetenschappelijke basis. Daardoor kan ik straks kiezen uit masters die perfect aansluiten op mijn ambitie.

Dit ga je doen

De opleiding Bewegingswetenschappen bestaat uit vakken waarin je alles leert over het menselijk bewegen (denk aan inspanningsfysiologie, anatomie, neurowetenschappen en pathologie) en vakken waarin je leert hoe je onderzoek op het gebied van bewegingswetenschappen moet doen. Je moet hierbij denken aan vakken waarin je spieractiviteit en spierkrachten meet, zuurstofopnames bepaalt, en vakken waarin je beweging simuleert door middel van zelfgeschreven computerprogramma’s. Al deze kennis heb je nodig om uiteindelijk zelf vragen op het gebied van het menselijk bewegen te kunnen beantwoorden.

Je krijgt hoorcolleges, werkcolleges en practica waarin je zelf kleine experimenten uitvoert en analyseert. In het eerste jaar word je intensief begeleid door juniordocenten, die niet alleen werkgroeponderwijs verzorgen, maar ook die een mentorfunctie hebben en je begeleiden bij het leren studeren. In het derde jaar kies je een minor. Je kunt je hiermee specialiseren binnen de Bewegingswetenschappen, maar ook kiezen voor een (internationale) minor aan een andere universiteit.

Je maakt in het eerste jaar kennis met de bouw en werking van het menselijk bewegingssysteem. Ook leer je hoe bewegen is afgestemd op de omgeving en over welke rol waarneming daarbij speelt. Verder leer je over de effecten van bewegen op gezondheid en van gezondheid op bewegen. Tijdens practica bepaal je de zuurstofopname en hartfrequentie tijdens rust en fysieke inspanning, en leer je van alles over spieren en gewrichten en ontdek je hoe je anatomische bewegingsanalyses uit moet voeren. In de cursus Biomechanica worden principes uit de mechanica toegepast op vraagstukken uit de Bewegingswetenschappen. Hiervoor moet je een basis in de wiskunde hebben, en die verkrijg je in de cursus Wiskunde.

In het eerste jaar doe je ook al allerlei onderzoeksvaardigheden op: je leert argumenteren, literatuur opzoeken en je schrijft een voorstel voor een onderzoek dat je samen met medestudenten bedacht hebt.


Vakken
Periode 1
Academische Verkenningen
Inleiding Inspanningsfysiologie
Periode 2
Wiskunde
Sensomotorische coördinatie
Academische Verkenningen
Periode 3
Verwerken van digitale signalen
Academische Verkenningen
Periode 4
Biomechanica, eerste deel
Psychologie
Wetenschapsgeschiedenis en –filosofie
Periode 5
Biomechanica, tweede deel
Bewegen, Gezondheid en Sportstimulering
Wetenschapsgeschiedenis en –filosofie
Periode 6
Functionele Anatomie

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

In het tweede jaar leer je veel over verschillende meettechnieken en -methoden, die in de Bewegingswetenschappen worden gebruikt, maar ga je die technieken ook zelf toepassen, bijvoorbeeld in het vak klinische bewegingsanalyse. Hierbij maak je gebruik van de kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Daarnaast ga je dieper in op de bouw, werking en organisatie van het spier- en zenuwstelsel. Ook leer je hoe mensen bewegingen eigenlijk leren en ontwikkelen en krijg je een beeld van de mechanismen en behandelwijzen van allerlei aandoeningen aan het bewegingssysteem. Je gaat trainingsschema’s opstellen en ontdekt de invloed van psychologische variabelen op gedrag en prestatie. Ook leer je om opgedane wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de sportpraktijk.


Vakken
Periode 1
Neurowetenschappen
Motorisch leren en ontwikkelen
Periode 2
Spierfysiologie 
Mechanische analyse
Periode 3
Filosofie van de bewegingswetenschappen
Periode 4
Training en prestatie
Meten van fysische grootheden
Periode 5
Statistiek
Pathologie van het bewegen
Periode 6
Klinische Bewegingsanalyse

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

In het derde jaar specialiseer je via een minor. Bij Bewegingswetenschappen kun je kiezen uit vier minoren: Gezondheid, Sport- en Sportpsychologie, Psychomotorische therapie en Bouw, werking en sturing van het bewegingsapparaat. Je kunt echter ook voor een minor van een andere opleiding of universiteit kiezen in binnen- of buitenland. In het tweede deel van het derde jaar voer je met een medestudent een onderzoek uit: je doet zelf metingen, analyseert de data, interpreteert deze en noteert vervolgens je bevindingen en je conclusies in een onderzoeksverslag. Daarnaast schrijf je individueel een scriptie over een onderwerp dat je zelf hebt uitgekozen.


Vakken
Periode 1
Minorruimte
Periode 2
Minorruimte
Periode 3
Minorruimte
Periode 4
Anatomie van het bewegingsapparaat
Bacheloronderzoeksproject
Bachelorscriptie
Periode 5
Anatomie van het bewegingsapparaat
Bacheloronderzoeksproject
Bachelorscriptie
Periode 6
Bacheloronderzoeksproject
Bachelorscriptie

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Je maakt in het eerste jaar kennis met de bouw en werking van het menselijk bewegingssysteem. Ook leer je hoe bewegen is afgestemd op de omgeving en over welke rol waarneming daarbij speelt. Verder leer je over de effecten van bewegen op gezondheid en van gezondheid op bewegen. Tijdens practica bepaal je de zuurstofopname en hartfrequentie tijdens rust en fysieke inspanning, en leer je van alles over spieren en gewrichten en ontdek je hoe je anatomische bewegingsanalyses uit moet voeren. In de cursus Biomechanica worden principes uit de mechanica toegepast op vraagstukken uit de Bewegingswetenschappen. Hiervoor moet je een basis in de wiskunde hebben, en die verkrijg je in de cursus Wiskunde.

In het eerste jaar doe je ook al allerlei onderzoeksvaardigheden op: je leert argumenteren, literatuur opzoeken en je schrijft een voorstel voor een onderzoek dat je samen met medestudenten bedacht hebt.


Vakken
Periode 1
Academische Verkenningen
Inleiding Inspanningsfysiologie
Periode 2
Wiskunde
Sensomotorische coördinatie
Academische Verkenningen
Periode 3
Verwerken van digitale signalen
Academische Verkenningen
Periode 4
Biomechanica, eerste deel
Psychologie
Wetenschapsgeschiedenis en –filosofie
Periode 5
Biomechanica, tweede deel
Bewegen, Gezondheid en Sportstimulering
Wetenschapsgeschiedenis en –filosofie
Periode 6
Functionele Anatomie

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

In het tweede jaar leer je veel over verschillende meettechnieken en -methoden, die in de Bewegingswetenschappen worden gebruikt, maar ga je die technieken ook zelf toepassen, bijvoorbeeld in het vak klinische bewegingsanalyse. Hierbij maak je gebruik van de kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Daarnaast ga je dieper in op de bouw, werking en organisatie van het spier- en zenuwstelsel. Ook leer je hoe mensen bewegingen eigenlijk leren en ontwikkelen en krijg je een beeld van de mechanismen en behandelwijzen van allerlei aandoeningen aan het bewegingssysteem. Je gaat trainingsschema’s opstellen en ontdekt de invloed van psychologische variabelen op gedrag en prestatie. Ook leer je om opgedane wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de sportpraktijk.


Vakken
Periode 1
Neurowetenschappen
Motorisch leren en ontwikkelen
Periode 2
Spierfysiologie 
Mechanische analyse
Periode 3
Filosofie van de bewegingswetenschappen
Periode 4
Training en prestatie
Meten van fysische grootheden
Periode 5
Statistiek
Pathologie van het bewegen
Periode 6
Klinische Bewegingsanalyse

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

In het derde jaar specialiseer je via een minor. Bij Bewegingswetenschappen kun je kiezen uit vier minoren: Gezondheid, Sport- en Sportpsychologie, Psychomotorische therapie en Bouw, werking en sturing van het bewegingsapparaat. Je kunt echter ook voor een minor van een andere opleiding of universiteit kiezen in binnen- of buitenland. In het tweede deel van het derde jaar voer je met een medestudent een onderzoek uit: je doet zelf metingen, analyseert de data, interpreteert deze en noteert vervolgens je bevindingen en je conclusies in een onderzoeksverslag. Daarnaast schrijf je individueel een scriptie over een onderwerp dat je zelf hebt uitgekozen.


Vakken
Periode 1
Minorruimte
Periode 2
Minorruimte
Periode 3
Minorruimte
Periode 4
Anatomie van het bewegingsapparaat
Bacheloronderzoeksproject
Bachelorscriptie
Periode 5
Anatomie van het bewegingsapparaat
Bacheloronderzoeksproject
Bachelorscriptie
Periode 6
Bacheloronderzoeksproject
Bachelorscriptie

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Samenvatting Bewegingswetenschappen

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

1 mei

StartDatum

1 september

Vorm

Voltijd

Bindend Studie Advies

norm: 42 EC inclusief minimaal een 4 voor de vakken ‘Wiskunde’ en ‘Biomechanica’

Toelatingseisen


VWO Profiel

NG+Natuurkunde - NT+Biologie - EM+Wiskunde A/B, Biologie en Natuurkunde - CM+Wiskunde A/B, Biologie en Natuurkunde

Interessegebied

Gezondheid en Beweging

Peter Beek- Universiteit van Nederland

Had jij met jouw genen een topsporter kunnen worden?

;