Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Analyseer complexe problemen, draag bij aan de oplossing

Wisselwerking tussen samenleving en organisaties

De overheid die besluit overal genderneutrale wc’s door te voeren, supermarkten die elkaar beconcurreren om de beste reputatie, een ziekenhuis waar de kwaliteit van zorg ter discussie staat. En hoe ga je als gemeente eigenlijk om met een plotselinge toestroom aan vluchtelingen? Zomaar een greep uit de vele onderwerpen waar je je bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de VU mee bezighoudt!

Je verdiept je in het functioneren van overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Je onderzoekt welke keuzes organisaties en bedrijven maken onder druk van veranderingen in de samenleving,  hoe ze die keuzes in hun eigen organisatie doorvoeren en wat de gevolgen hiervan zijn voor de communicatie en cultuur binnen de organisatie. Je kijkt kritisch naar de wijze waarop verschillende organisaties samenwerken om maatschappelijke problemen – zoals schooluitval en criminaliteit – aan te pakken. En je bestudeert het steeds belangrijker wordende maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Doordat je op de VU vanuit zowel een bestuurskundige als organisatiewetenschappelijke perspectief leert kijken, heb je later op de arbeidsmarkt een unieke, onderscheidende positie!

Verder kijken als bestuurs- en organisatiewetenschapper

Vanuit de VU-thema's Connected World en Governance for Society maak je in vakken en minoren ook kennis met andere maatschappijwetenschappen zoals politicologie, sociologie, communicatiewetenschap of culturele antropologie. Zo leer je vanuit verschillende invalshoeken naar actuele bestuurs- en organisatiewetenschappelijke vraagstukken te kijken. Ook kun je een deel van je studieprogramma in het buitenland volgen. 

Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om - naast je studie - je kennis en vaardigheden te verbreden. Breng je bestuurs- en organisatie-skills in de praktijk bij Faculteitsvereniging EOS, de Facultaire Studentenraad of als student-assistent in onderwijs, onderzoek of communicatie.

Volg ons op social media

Wil je weten hoe het écht is om Bestuurs- en organisatiewetenschap te studeren? Volg onze studenten!

Facebook-icoon  Instagram-icoon   Snapchat-icoon

Bestuurs- en organisatiewetenschapper worden? Kom proefstuderen

Ben jij gefascineerd door menselijk gedrag binnen organisaties? Wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van organisaties in de maatschappij? En bekijk jij bestuurlijke en maatschappelijke uitdagingen oplossingsgericht? Dan willen we graag met je kennismaken tijdens een dagje proefstuderen hier op de VU-campus aan de Amsterdamse Zuidas. 

Verander welvaart

Afgestudeerd? Dan kun je onder andere aan de slag als beleidsadviseur bij een ministerie of zorginstelling, als consultant bij een adviesbureau of als projectleider bij een multinational.

Als bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap ben je breed opgeleid. Je kunt beleid en strategie formuleren en vormgeven aan organisatieprocessen. Je analyseert wat er nodig is en kijkt kritisch naar hoe een organisatie inspeelt op uitdagingen. Dit kun je vanuit organisatie- én bestuurskundig perspectief.

Wil je je verder specialiseren, dan kan dat via één van de masteropleidingen.

Vwo-diploma
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Bestuurs- en Organisatiewetenschap studeren: 

 • Natuur en Gezondheid 
 • Natuur en Techniek
 • Economie en Maatschappij 
 • Cultuur en Maatschappij


Hbo (propedeuse/opleiding) 
Instromen in de bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap op basis van een hbo-propedeuse/opleiding? Dat kan. Er zijn geen aanvullende eisen.  
 

Hbo/wo (afgeronde opleiding) 
Instromen in de bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap op basis van een afgeronde hbo- of wo opleiding (zonder vwo-diploma)? Dat kan. Er zijn geen aanvullende eisen.

Buitenlands diploma
Instromen met een vooropleiding die je in het buitenland aan het volgen bent of hebt behaald? Volg dan het volgende stappenplan om er achter te komen of je aanvullende eisen hebt voor toelating bij je vooropleiding:

 1. Meld je aan via Studielink
 2. Ga naar VUnet en rond je aanmelding af via 'Aanmelding Afronden'
 3. Je hoort vervolgens per mail of en zo ja, aan welke eisen je moet voldoen om toelaatbaar te zijn tot de opleiding.


In het algemeen moet je een diploma hebben gehaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Engels
 • Nederlands / NT2-II
 • Wiskunde A of B of C 


Ouder dan 21?

Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je worden toegelaten door middel van het zogenaamde colloquium doctum. Je moet dan de volgende deelcertificaten behalen:

 • Engels
 • Wiskunde A of B of C


Deficiënties wegwerken?

Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

Met VU Matching check je of je de juiste studiekeuze hebt gemaakt. VU Matching bestaat uit twee stappen: een digitale vragenlijst in VUnet als onderdeel van je aanmelding, en het bijwonen van een matchingsactiviteit. Door het bijwonen van de Matchingactiviteit check je of de opleiding die jij hebt gekozen ook daadwerkelijk bij jou past. Kijk voor meer informatie op de website van VU Matching. 

Let op: je wordt pas voor de matchingactiviteit uitgenodigd als je je hebt aangemeld in VUnet, het informatieportaal van de VU. Vul daar ook de digitale matchingvragenlijst in, vóórdat je naar de matchingactiviteit komt! Dan heb je de eerste stap van VU Matching afgerond en ben je goed voorbereid voor de matchingsactiviteit. 

Matching Bestuurs- en organisatiewetenschap: dinsdag 5 juni 2018.


De VU Matchingactiviteit van de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap vindt plaats op dinsdag 5 juni op de VU campus.


Vooraf moet je literatuur voorbereiden. De link waarmee je die literatuur kunt downloaden krijg je samen met het programma van de matchingsactiviteit toegestuurd wanneer je jezelf via de uitnodiging hebt aangemeld voor de matchingdag. De uitnodigingen worden in april verstuurd.


Tijdens de matchingdag krijg je twee hoorcolleges over de stof uit de literatuur. Daarna volgt een toets in de tentamenhal op het campusplein (de TenT) over wat er in de literatuur en tijdens het hoorcollege is behandeld.


Na de toets worden de toetsvragen besproken tijdens een werkgroep. Tijdens deze werkgroep maak je kennis met je toekomstige medestudenten, met een docent en met ouderejaars studenten Bestuurs- en organisatiewetenschap. Vraag ze het hemd van het lijf over de opleiding, over het onderzoek dat de opleidingsdocenten doen, en over het beroepsperspectief voor bestuurs- en organisatiewetenschappers.

 

Meer informatie/vragen?
Meer informatie over VU Matching vind je op de website van VU Matching.
Heb je specifieke vragen over de matchingsdag van Bestuurs- en organisatiewetenschap? Dan kun je contact opnemen met matching.fsw@vu.nl 

Heb je vragen over de inhoud van de opleiding, toelatingseisen of voorlichtingsactiviteiten? Stel ze via contact@vu.nl

Heb je vragen over matching, dan kun je mailen naar matching.fsw@vu.nl

Proefstuderen
In het najaar organiseren we weer proefstuderen.

Facebook-icoon  Twitter-icoon  Youtube-icoon

Dit ga je doen

De bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap duurt drie jaar. Je volgt hoorcolleges en werkcolleges. Bij hoorcolleges draait het om de vakliteratuur. Bij werkcolleges ga je zelf aan de slag. De opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap kent een logische opbouw en biedt voldoende keuzeruimte. Alle gelegenheid dus om je eigen interesses te volgen.

Tijdsbesteding
Contacturen: ± 14 uur 
Zelfstudie: ± 28 uur 
Totaal: ± 42 uur

Je maakt kennis met het vakgebied en belangrijke thema’s als bestuur en besluitvorming, communicatie binnen en tussen organisaties en cultuur in organisaties. Je werkt aan wetenschappelijke vaardigheden zoals presenteren, discussiëren en academisch schrijven. Ook doe je in dit eerste jaar een onderzoeksproject. 

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.


Vakken
Periode 1
Kernthema’s Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Bachelorwerkgroep Bestuurs- en Organisatiewetenschap 1
Periode 2
Bestuur, Politiek en Samenleving
Methodologie van Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek
Bachelorwerkgroep bestuurs- en organisatiewetenschap 2
Periode 3
Bachelorwerkgroep bestuurs- en organisatiewetenschap 2
Periode 4
Gedrag en Communicatie in Organisaties
Beschrijvende en Inferentiële Statistiek
Bachelorwerkgroep Bestuurs- en Organisatiewetenschap 3
Periode 5
Beleid en besluitvorming
Wetenschapsgeschiedenis
Bachelorwerkgroep Bestuurs- en Organisatiewetenschap 3
Periode 6
Bachelorwerkgroep Bestuurs- en Organisatiewetenschap 3

Je verdiept en verbreedt je kennis en versterkt je vaardigheden. Je volgt bijvoorbeeld vakken over sociaal kapitaal en management van de publieke sector en je gaat aan de slag met concrete cases. Je specialiseert je in Bestuurswetenschap of Organisatiewetenschap. En je volgt interdisciplinaire vakken over één van drie grote thema's (diversity, globalization, networks) die je voorbereiden op de wereld van morgen.

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

Je start met de keuzeruimte, waarin je een semester (halfjaar) lang zelf bepaalt hoe je studie eruitziet. Je kunt kiezen voor een stage, minoren of keuzevakken, hier of in het buitenland. Zo bereid je je voor op een masteropleiding. Je sluit de bachelor af met het schrijven van een thesis. Hiervoor analyseer je een vraagstuk op het gebied van beleid en organisatie en doet daarvan verslag. De bachelorthesis helpt je ontdekken wat jouw interesses zijn en of je een masteropleiding wilt gaan volgen.

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap vind je in het jaarschema.

Je maakt kennis met het vakgebied en belangrijke thema’s als bestuur en besluitvorming, communicatie binnen en tussen organisaties en cultuur in organisaties. Je werkt aan wetenschappelijke vaardigheden zoals presenteren, discussiëren en academisch schrijven. Ook doe je in dit eerste jaar een onderzoeksproject. 

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.


Vakken
Periode 1
Kernthema’s Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Bachelorwerkgroep Bestuurs- en Organisatiewetenschap 1
Periode 2
Bestuur, Politiek en Samenleving
Methodologie van Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek
Bachelorwerkgroep bestuurs- en organisatiewetenschap 2
Periode 3
Bachelorwerkgroep bestuurs- en organisatiewetenschap 2
Periode 4
Gedrag en Communicatie in Organisaties
Beschrijvende en Inferentiële Statistiek
Bachelorwerkgroep Bestuurs- en Organisatiewetenschap 3
Periode 5
Beleid en besluitvorming
Wetenschapsgeschiedenis
Bachelorwerkgroep Bestuurs- en Organisatiewetenschap 3
Periode 6
Bachelorwerkgroep Bestuurs- en Organisatiewetenschap 3

Je verdiept en verbreedt je kennis en versterkt je vaardigheden. Je volgt bijvoorbeeld vakken over sociaal kapitaal en management van de publieke sector en je gaat aan de slag met concrete cases. Je specialiseert je in Bestuurswetenschap of Organisatiewetenschap. En je volgt interdisciplinaire vakken over één van drie grote thema's (diversity, globalization, networks) die je voorbereiden op de wereld van morgen.

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

Je start met de keuzeruimte, waarin je een semester (halfjaar) lang zelf bepaalt hoe je studie eruitziet. Je kunt kiezen voor een stage, minoren of keuzevakken, hier of in het buitenland. Zo bereid je je voor op een masteropleiding. Je sluit de bachelor af met het schrijven van een thesis. Hiervoor analyseer je een vraagstuk op het gebied van beleid en organisatie en doet daarvan verslag. De bachelorthesis helpt je ontdekken wat jouw interesses zijn en of je een masteropleiding wilt gaan volgen.

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap vind je in het jaarschema.

Samenvatting Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

1 mei

StartDatum

1 september

Vorm

Voltijd

Bindend Studie Advies

Norm 42 EC

VWO Profiel

CM/EM/NG/NT

Interessegebied

Economie, Recht en Bestuur
Gedrag en Maatschappij

Wat is de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap?

Mieke Oosterlee

Studente Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Mieke-Oosterlee

Ik ben erg tevreden met mijn keuze om Bestuurs- en organisatiewetenschap te studeren aan de VU. Bij mijn studiekeuze twijfelde ik tussen Bestuurskunde en Bedrijfskunde. Bestuurs- en organisatiewetenschap ligt tussen die interessegebieden in. Zo kon ik ontdekken wat ik leuk vind zonder me gelijk te binden aan een vakgebied. De hoorcolleges zijn interactief. De drempel om op docenten af te stappen en vragen te stellen, is daardoor laag. Dat vind ik erg prettig. Mijn uiteindelijke doel is om bij een adviesbureau te werken in het spanningsveld tussen publieke en private bedrijven, maar ik ben ook geïnteresseerd in Human Resource Management. 

Heb je vragen aan Mieke? Stuur dan een mailtje naar miekeoosterlee@icloud.com   

Daniëlle Bras

Studente Bestuurs- en Organisatiewetenschap

De afwisseling van hoorcolleges en werkgroepen bevalt me erg goed. In de hoorcolleges krijg je de stof aangereikt, waarna je in werkgroepen de diepte ingaat. Door de werkgroepen leer ik mijn medestudenten kennen en ben ik met een aantal bevriend geraakt. We gaan vaak samen naar college. Daarnaast doen we voor een vak samen een onderzoek naar burgerparticipatie. Binnenkort gaan we met het groepje naar een congres. Zo kom je nog eens ergens!
Facebook-icoon Twitter-icoon  Youtube-icoon