Aardwetenschappen

Onze Aarde: 4.6 miljard jaar oud, elke dag actueel

Leren hoe de planeet werkt

Tijdens de opleiding Aardwetenschappen aan de VU leer je te doorgronden hoe onze planeet Aarde ‘werkt’. Je verdiept je in gebergten en gesteente, fossielen en mineralen, ijskappen, rivieren en de oceaan. In klimaatverandering in verleden, heden en toekomst. Je gaat aan de slag met de natuurwetenschappelijke aspecten van de Aarde, met wiskundige modellen en natuurkundige of chemische metingen. Tijdens college en practicum, maar vooral ook tijdens de vele excursies en veldwerk.

Je houdt je straks bezig met vragen als: Welk effect heeft klimaatverandering op zeespiegel en rivierstanden? Hoe lang is er nog schoon drinkwater voor iedereen? Wat vertellen de hemellichamen om ons heen over de Aarde? Hoe zit de bodem onder onze voeten in elkaar? Waarom kunnen we nog geen aardbevingen en vulkaanuitbarstingen voorspellen? Om de antwoorden op dit soort vragen te vinden, duik je door waarnemingen en metingen te doen in de geschiedenis van onze planeet en ontwikkel je vervolgens de academische expertise om toekomstgerichte plannen te maken.

 

Topopleiding 2015    Topopleiding 2016    Topopleiding 2017    Topopleiding 2018

Aardwetenschappen VU: Topopleiding volgens Keuzegids Hoger Onderwijs in 2015, 2016, 2017 en 2018.

Verder kijken als Aardwetenschapper

Vanuit het VU-thema Science for Sustainability ontwikkel je een brede en diepe blik op het vakgebied Aardwetenschappen. Tot in het tweede jaar doe je echt Aardwetenschappen: een combinatie van de diepere ondergrond, het landschap en klimaat. Pas in de loop van het tweede jaar kies je een hoofdrichting. Je verdiept je in Geologie, Fysische Geografie en Geo-milieuwetenschappen, met de aarde als verbindend element. Geologie gaat meer om ín de Aarde, Fysische Geografie meer over óp de Aarde. Je komt in een jaargroep van maximaal 80 studenten. Groot genoeg om de belangrijke richtingen te kunnen aanbieden, klein genoeg voor intensief contact met medestudenten en docenten. Na deze bachelor ben je volledig toegerust om je te gaan specialiseren via een van onze Earth Sciences-masters.

Aardwetenschapper worden? Kom proefstuderen

Ben je onderzoekend en praktisch ingesteld? Zie je er niet tegenop regelmatig buiten en in het buitenland bezig te zijn? Ben je gefascineerd door de Aarde en wil je doorgronden hoe zij 'werkt'? Dan willen we graag met je kennismaken tijdens een dagje proefstuderen.

Verander energie. Ontdek hier hoe!

Klimaatverandering, toenemende schaarste in (drink)water en grondstoffen: er is genoeg op te lossen de komende decennia. In welke (wind)richting jouw toekomst ligt, hangt sterk af van de specialisatie die je kiest. Geologen werken over het algemeen meer in het buitenland na hun studie (35%) dan Fysisch Geografen en Geo-milieuwetenschappers. Het perspectief op een baan op niveau (91%) die ook goed betaalt (gem. startsalaris 2307 euro) is bij Aardwetenschappen hoger dan bij andere natuurwetenschappelijke opleidingen zoals Natuurkunde of Biologie.

Waar je terecht komt, hangt sterk van je specialisatie af. Misschien ga je straks wel aan de slag als geoloog bij olie- en gaswinningsbedrijven, of juist als klimatoloog bij Greenpeace, als hydroloog bij een waterschap, of publiceer je als wetenschapper in Science of Nature. Je kunt dus terecht bij werkgevers in uiteenlopende sectoren: van universiteiten tot onderzoeksinstituten, van musea tot natuurbeschermings-organisaties en van overheid tot industrie.

Ben je benieuwd naar de loopbaanverhalen van onze alumni? Lees de verhalen van Anne en Gemma.

Vwo-diploma
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Aardwetenschappen studeren: 

 • Natuur en Gezondheid, aangevuld met Natuurkunde
 • Natuur en Techniek 
 • Economie en Maatschappij, aangevuld met Natuurkunde en Scheikunde
 • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde A of B, Natuurkunde en Scheikunde

Hbo propedeuse 
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde A of B*, Engels, Scheikunde en Natuurkunde. 

Hbo bachelor 
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde A of B*, Natuurkunde en Scheikunde.

*Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.  

Ouder dan 21?       
Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau: 

 • Engels
 • Nederlands
 • Wiskunde A of B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

Buitenlands diploma 
Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlands vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Engels*
 • Nederlands*
 • Wiskunde A of B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde

* Onder het kopje ‘Deficiënties wegwerken’ vind je welke taalcertificaten de Vrije Universiteit accepteert. 

Meer weten? meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding.Meer weten? meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding. 

Deficiënties wegwerken?  
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor? 
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

Na het maken van je studiekeuze biedt VU Matching je de mogelijkheid om te bepalen of de studie overeen komt met het beeld en de verwachtingen die je hebt en of de studie bij jou past. VU Matching is een onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU en bestaat uit twee onderdelen. Na het inloggen op VUnet doe je het eerste onderdeel: de digitale vragenlijst. Het tweede onderdeel is de activiteit van de opleiding op de VU Campus.

De meeste opleidingen bieden deze activiteit aan begin juni. Dat is precies de veldwerkperiode, waarin alle docenten en studenten Aardwetenschappen ergens in het (buiten)land buiten bezig zijn. Dus lukt het niet dan een goede dag op de VU neer te zetten. Daarom geldt bij Aardwetenschappen Proefstuderen op donderdag 19 april 2018 als inhoudelijke activiteit.

Als je komt voor Proefstuderen (en daarmee meteen Matching), volg je een programma waarin de hele opleiding Aardwetenschappen aan bod komt. Wij proberen je tijdens de een realistisch beeld van de opleiding te geven, zodat je kunt bepalen of de studie overeen komt met het beeld en de verwachtingen die je hebt. We beginnen in de studentenkamer en eindigen daar ook weer na een dag vol verschillende vormen van onderwijs (hoorcollege, boring buiten, practica, computeropdracht) maar ook uiteenlopende inhoudelijke onderwerpen (erosie en verwering, gesteenten, tektoniek, de bodem van Amsterdam Zuid). Daarnaast krijg je informatie over de opleiding zelf, over de studievereniging en er is voldoende tijd om aan studenten te vragen waarom het hen zo goed bevalt Aardwetenschappen te studeren. Geef je op via Proefstuderen!

Matching is voor deze opleiding niet verplicht. Niet deelnemen heeft geen gevolgen voor je inschrijving. Voor algemene informatie over VU Matching, kun je kijken op www.vu.nl/matching. Voor vragen over matching kun je contact opnemen met de matchingcoördinator van de Faculteit der Bètawetenschappen: matching.beta@vu.nl

 

Vragen? Stuur een e-mail naar contact@vu.nl

Of stuur @berndandeweg een tweet.

Bachelordag
Laat je op de Bachelordag uitgebreid voorlichten op de informatiemarkt en bezoek de voorlichtingsronde van de opleiding.


Facebook-icoon

Dit ga je doen

Als je onze planeet in detail wil bestuderen, heb je enige basis in de natuurwetenschappen nodig. Wiskunde, Geochemie, Fysica, Biologie, ze komen voorbij in het programma. Vaak ook als onderdeel  van een ander vak. Daarnaast leer je in 4D denken: in veel ruimte en tijd. De Aarde is zo groot en complex, dat het tijd kost voor je inziet hoe variabel de werkelijkheid is en hoeveel invloed processen op elkaar kunnen hebben. Systeem Aarde, noemen we dat. 

Tijdsbesteding 
Hoorcolleges, werkcolleges en practica: gemiddeld meer dan 20 uur per week 

Zelfstudie: gemiddeld minder dan 20 uur per week 
Veldwerk: per jaar een aantal voltijds weken

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Aardwetenschappen vind je in het jaarschema.

Honoursprogramma

Het Honoursprogramma is bedoeld voor excellente studenten. Lees hier meer over het programma.

Aangezien Aardwetenschappen geen vak in het voortgezet onderwijs is, moet iedereen wennen aan de manier waarop Aardwetenschappers naar de Aarde kijken. Je leert over veel zaken de basis, waar je in het tweede en derde jaar op kan voortbouwen. Als je van een gesteente dat door een rivier is afgezet meer wil begrijpen, is kennis van hoe rivieren nu stromen zeer verhelderend. Om een voorbeeld te geven. Ook leer je basisvaardigheden in het verzamelen van gegevens in het veld, die objectief weergeven en zelf interpretaties bouwen op die gegevens.

 

Informatie over de vakken vind je in de studiegids.
empty

Het eerste jaar volg je nog een gezamenlijk programma en ontwikkel je je verder tot all-round Aardwetenschapper. Daarnaast volg je ondersteunende vakken. Aan het begin van het tweede semester kies je voor een hoofdrichting: Geologie & Geochemie of Aardoppervlak. De vakken, practica en veldwerk zijn voor deze richtingen anders van inhoud.

Informatie over de vakken vind je in de studiegids.
empty

Het eerste half jaar van het derde jaar kun je een minor volgen. Dat kan een pakket vakken zijn bij een heel andere opleiding of elders in Europa of de wereld. Bij ons kun je je verder verdiepen in de richting die je in het tweede jaar al bent ingeslagen. In het tweede deel van het jaar ben je bezig met je Bachelorproject. Hier leer je aardwetenschappelijk onderzoek te doen, in het veld, in het lab en met computermodellen. Een paar voorbeelden van onderwerpen waar je aan kan denken:
• Vulkanisme (Geochemie)
• Klimaatverandering in het verleden (Paleoklimatologie)
• Fossielen (Paleontologie)
• Breuken in gesteenten (Structurele Geologie/Tektoniek)
• Experimenten over het inwendige van planeten (Petrologie)
• CO2-uitstoot in polaire gebieden (Klimatologie)
• Saale glaciale bekkens in Nederland (Sedimentologie)
• Kalksteen in meren (Sedimentologie/Stratigrafie)
• Computermodellen van klimaat vroeger en nu
• Interacties tussen vloeistof en gesteente (Geochemie)  

Informatie over de vakken vind je in de studiegids.
       empty

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Aardwetenschappen vind je in het jaarschema.

Honoursprogramma

Het Honoursprogramma is bedoeld voor excellente studenten. Lees hier meer over het programma.

Aangezien Aardwetenschappen geen vak in het voortgezet onderwijs is, moet iedereen wennen aan de manier waarop Aardwetenschappers naar de Aarde kijken. Je leert over veel zaken de basis, waar je in het tweede en derde jaar op kan voortbouwen. Als je van een gesteente dat door een rivier is afgezet meer wil begrijpen, is kennis van hoe rivieren nu stromen zeer verhelderend. Om een voorbeeld te geven. Ook leer je basisvaardigheden in het verzamelen van gegevens in het veld, die objectief weergeven en zelf interpretaties bouwen op die gegevens.

 

Informatie over de vakken vind je in de studiegids.
empty

Het eerste jaar volg je nog een gezamenlijk programma en ontwikkel je je verder tot all-round Aardwetenschapper. Daarnaast volg je ondersteunende vakken. Aan het begin van het tweede semester kies je voor een hoofdrichting: Geologie & Geochemie of Aardoppervlak. De vakken, practica en veldwerk zijn voor deze richtingen anders van inhoud.

Informatie over de vakken vind je in de studiegids.
empty

Het eerste half jaar van het derde jaar kun je een minor volgen. Dat kan een pakket vakken zijn bij een heel andere opleiding of elders in Europa of de wereld. Bij ons kun je je verder verdiepen in de richting die je in het tweede jaar al bent ingeslagen. In het tweede deel van het jaar ben je bezig met je Bachelorproject. Hier leer je aardwetenschappelijk onderzoek te doen, in het veld, in het lab en met computermodellen. Een paar voorbeelden van onderwerpen waar je aan kan denken:
• Vulkanisme (Geochemie)
• Klimaatverandering in het verleden (Paleoklimatologie)
• Fossielen (Paleontologie)
• Breuken in gesteenten (Structurele Geologie/Tektoniek)
• Experimenten over het inwendige van planeten (Petrologie)
• CO2-uitstoot in polaire gebieden (Klimatologie)
• Saale glaciale bekkens in Nederland (Sedimentologie)
• Kalksteen in meren (Sedimentologie/Stratigrafie)
• Computermodellen van klimaat vroeger en nu
• Interacties tussen vloeistof en gesteente (Geochemie)  

Informatie over de vakken vind je in de studiegids.
       empty

Samenvatting Aardwetenschappen

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

1 mei

StartDatum

1 september

Vorm

Voltijd

Bindend Studie Advies

norm 42 EC

Specialisaties

Aardoppervlak (Fysische Geografie), Diepe Aarde (Geologie)

VWO Profiel

N&T en N&G (met Natuurkunde), E&M aangevuld met Scheikunde en Natuurkunde, C&M met Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde A of B

Interessegebied

Natuurwetenschappen

Jennifer Stroo

Veldwerk in Spitsbergen

Svalbard_Jenn1

We gingen drie dagen op veldwerk naar Kapp Linne onder begeleiding van een Amerikaanse Arctische Hydroloog en Glacioloog. Een dag voorbereiding met colleges over de Linne-gletsjer en het Linne-meer. Ze onderzoeken daar het gletsjermeer-systeem. In de winter graven ze sneeuwpits op de gletsjer en in de zomer meten ze de afvoeren in het meer. Oh, de geologie is er zó mooi! In het veld was het onze beurt om de nieuwe data te verzamelen! Sneeuw-kuilen graven dus. Om vervolgens de sneeuwdichtheid, -structuur en -textuur in beeld te brengen. Ook hebben we vijf nieuw ablatie-stokken in het gletsjer- ijs geboord. Het weer zat mee, dus het was niet erg om te zwoegen in de sneeuw :D Super!

Pim Kaskes

Trix
Facebook-icoon