Aarde en Economie

Per 1-9-2020: 'Aarde, Economie en Duurzaamheid'

Bereik duurzame economische oplossingen, denk vanuit Systeem Aarde

Hoe moeten we anticiperen op de stijgende zeespiegel of toenemende droogte en bosbranden door klimaatverandering? Waarom verloopt de energietransitie zo traag? Welke impact heeft de verstedelijking en leegloop van het platteland op het landschap en hoe kunnen we dat in goede banen leiden? Tijdens de bachelor Aarde en Economie ontwikkel je duurzame oplossingen voor ontwikkelingen als klimaatverandering, de energietransitie, verandering in economische behoefte, bevolkingstoename en de impact van al deze processen op het landschap, delfstofvoorraden en bijvoorbeeld de hoeveelheid beschikbaar zoet water. Ga je voor Aarde en Economie, dan ga je voor een duurzame toekomst!

Combineer Aarde, Economie en Duurzaamheid

Hoe zorg je ervoor dat er voldoende zoet water en energie beschikbaar blijft? Hoe minimaliseer je het aantal slachtoffers en de economische gevolgen van natuurrampen? Tijdens de bacheloropleiding Aarde en Economie aan de VU bestudeer je - ingrijpende of sluimerende - veranderingen op aarde die de mens als aardbewoner raken, en ontwikkel je duurzame oplossingen.

Ook bijdragen aan echt duurzame oplossingen? Kom proefstuderen!

Als je al een bachelorvoorlichtingsdag bezocht hebt, maar nog beter wilt weten hoe leuk het is om Aarde en economie te studeren, kun je komen proefstuderen. Op die dag maak je kennis met aan aantal voorbeelden van onderwerpen die bij Aarde en economie horen, verschillende vormen van college, studenten en de studievereniging GeoVUsie en we gaan zelfs al een keer naar buiten om aspecten van Aarde en economie in de omgeving van de VU te vinden. Na dat je een proefstudeerdag gedaan hebt kun je altijd een dagje meelopen met een student. Mail daarvoor de studievoorlichter Mark Bokhorst.

     

Verander energie. Ontdek hier hoe!

Met een bachelor Aarde en Economie kun je overal aan de slag, bijvoorbeeld als deskundige bij een onderzoeksinstituut, waterschap of ministerie, of als adviseur of beleidsmedewerker bij het bouwen van een duurzaam energie- of waterproject bij een groot ingenieursbureau of NGO.
Je hebt immers een uniek pakket van Aardwetenschappen en Economie in je achterzak, inclusief Ruimtelijke Ordening en kennis van sociale processen. Maar je kunt ook een toegepaste communicatiemaster gaan volgen, als bijvoorbeeld de journalistiek je trekt.

Ga je liever het onderwijs in? Er is een groot tekort aan bèta-leraren in het voortgezet onderwijs. Bètavakken staan aan de basis van innovaties die de wereld verbeteren. Als bèta-leraar lever je een belangrijke maatschappelijke bijdrage; je inspireert de wereldverbeteraars van morgen. Na je bacheloropleiding kun je een vakspecialistische master én eerstegraads lesbevoegdheid behalen als je kiest voor de educatieve specialisatie in de bètawetenschappen.

Ben je benieuwd naar de loopbaanverhalen van onze alumni? Lees het verhaal van Tom, Mieke of Gabe.

Vwo-diploma
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Aarde en Economie studeren: 

  • Natuur en Gezondheid 
  • Natuur en Techniek 
  • Economie en Maatschappij 
  • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde A of B

Let op: ben je 'maatschappijprofieler', weet dan dat Aarde en Economie wis-, schei- en natuurkundige vakken kent. Deze beginnen op EM-niveau, maar gaan snel de diepte in. Wil je Aarde en Economie doen zonder natuurprofiel, realiseer je dan dat je bereid moet zijn om je weer op deze bètavakken te storten. Hard werken dus, maar je ontwikkelt ook een vernieuwende kijk op deze vakken. Sta je onvoldoende voor Wiskunde op je eindlijst, dan is deze opleiding waarschijnlijk te hoog gegrepen voor je.

Hbo propedeuse 
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde A of B* en Engels.

*Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.  

Hbo bachelor
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde A of B* en Engels.       

*Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.  

Ouder dan 21?     
Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau: 

  • Engels
  • Wiskunde A of B 

Meer weten? Meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding.

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

Buitenlands diploma 
Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlands vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

  • Nederlands*
  • Engels*
  • Wiskunde A of B 

* Onder het kopje ‘Deficiënties wegwerken’ vind je welke taalcertificaten de Vrije Universiteit accepteert. 

Meer weten? Meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding.

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor? 
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

Na het maken van je studiekeuze biedt VU Matching je de mogelijkheid om te bepalen of de studie overeen komt met het beeld en de verwachtingen die je hebt en of de studie bij jou past. VU Matching is een onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU. Bij deze opleiding bestaat de matching uit het invullen van de verplichte vragenlijst in VUnet. Na het invullen ontvang je een persoonlijk advies.

De opleiding biedt je de mogelijkheid om online een diagnosticerende wiskundetoets te maken. Zodra je het aanmeldformulier in VUnet volledig hebt ingevuld en bevestigd (voortgang 100%), kun je uitgenodigd worden voor deze toets (De logingegevens voor VUnet ontvang je na je aanmelding in Studielink).

De startdatum voor het versturen van de uitnodigingen is nu nog niet bekend. Houd je inbox in de gaten: de uitnodiging voor de toets wordt gestuurd naar het emailadres dat je bij je aanmelding hebt opgegeven. Controleer  regelmatig je spamfolder om zeker te zijn dat je geen berichten van ons misloopt.

Algemene informatie over VU Matching vind je op www.vu.nl/vumatching. Wil je meer informatie over de matchingsactiviteit? Neem dan contact op met de matchingscoördinator van de Faculteit der Bètawetenschappen: matching.beta@vu.nl.


Vragen? Stuur een e-mail naar contact@vu.nl

 

Bachelordag
Laat je op de Bachelordag uitgebreid voorlichten op de informatiemarkt en bezoek de voorlichtingsronde van de opleiding.

Proefstuderen
Als je al een bachelorvoorlichtingsdag of kennismakinsgdag bezocht hebt, maar nog beter weten wilt hoe leuk het is om Aarde en economie te studeren, kun je komen proefstuderen. Je loopt dan een dagje mee met een student.
Opmerking: als je nog geen Kennismakingsdag gevolgd hebt raden we je aan dat eerst te doen. Die dag is namelijk (enigszins) representatief voor de studie als geheel, terwijl een toevallig gekozen college nooit representatief is. Een college meelopen is alleen bedoeld om sfeer te proeven! De eerstvolgende Kennismakingsdag is op donderdag 6 december 2018. Je kunt je hiervoor binnenkort opgeven via proefstuderen.

Facebook Group
Aarde en economie heeft een Facebookgroep waar (aankomend) studenten, docenten, afgestudeerden, bedrijven en andere geïnteresseerden A&E-onderwerpen uit het nieuws, verhalen van veldwerk, discussies, openbare lezingen, congressen en cursussen kunnen posten en bediscussieren.

Facebook-icoon

Dit ga je studeren

Ontdek hoe duurzaamheid ontstaat door aarde en economie met elkaar te combineren
Hoe kun je mensen in sterk verdrogende ontwikkelingslanden helpen om in hun voedsel te blijven voorzien? Op welke manier kun je duurzame energie opwekken zonder het landschap te veel aan te tasten? Hoe kun je overstromingsschade door hevige regenval beperken?

Als bachelor student Aarde en Economie zoek je duurzame oplossingen voor actuele vraagstukken waarin twee disciplines - aardwetenschappen en economie - samenkomen. Daardoor ontwikkel je het unieke vermogen om op verschillende manieren naar een vraagstuk te kijken. Je kunt een vraagstuk bekijken met meerdere brillen op en je verplaatsen in alle betrokken partijen – van een grote multinational als Shell tot een boer die biologisch teelt. Zo bedenk je veel optimalere oplossingen dan wanneer je dat vanuit één discipline zou doen. Met een unieke combinatie van kennis op het gebied van natuurlijke veranderingen in het systeem Aarde, economische processen en ontwikkelingen bij betrokken partijen kun jij bijdragen aan oplossingen om onze leefomgeving gezond te houden, nu en in de toekomst.
 
De bacheloropleiding Aarde en Economie is persoonlijk en kent veel contacturen, maar zeker niet alleen in de collegebanken. Je gaat regelmatig op pad voor veldwerk in Nederland en buitenland. Ook doe je praktijkervaring op tijdens excursies en veldwerken - bijvoorbeeld een energieproducent of een waterschap - en kom je meteen in contact met mensen uit het vakgebied. Daarnaast kun je luisteren naar gastsprekers die op de VU komen, denk aan een afgestudeerde binnen het werkveld, bijvoorbeeld een groot ingenieursbureau of Rijkswaterstaat, die een casus waar hij of zij mee bezig is toelicht vanuit de praktijk. Zo kom je ook in contact met je mogelijke toekomstige werkgevers.

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Aarde en Economie vind je in het jaarschema.

Honoursprogramma

Het Honoursprogramma is bedoeld voor excellente studenten. Lees hier meer over het programma.


De studie staat in het teken van kennis verzamelen van systemen. Het begint met een algemene introductie: je maakt kennis met het brede spectrum aan onderwerpen op het gebied van Aarde en Economie en gaat op excursie naar een aantal bedrijven en instellingen. Vervolgens leg je de basis voor aardwetenschappelijk denken met vakken als Systeem Aarde en Global Change en leer je tegelijkertijd de eerste vaardigheden op het gebied van economische systemen en milieu-economie. Daarna pas je je kennis integraal toe op problemen die een duurzame oplossing vragen bij Human-Environment systems and sustainability transformations en voer je je eerste eigen onderzoek uit naar een hemelwatervraagstuk in Zuid-Limburg, inclusief twee weken veldwerk! De eigen bijdrage alle veldwerken en excursies in het eerste jaar is circa 500 euro.

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Dit jaar staat in het teken van verdieping en skills. Je economische kennis vergroot je met vakken als Hulpbronneneconomie en Methoden en Technieken om optimale duurzame oplossingen te kunnen vinden. Daarnaast breid je je aardwetenschappelijke kennis uit met vakken als Hydrologie, Energie en grondstoffen en Landschapsontwikkeling. Je leert je kennis integraal duurzaam toepassen op thema’s als natuurrampen, biodiversiteit en ecosysteemdiensten en leert werken met geografische informatiesystemen (GIS) en remote sensing. Je rondt het jaar af met twee weken veldwerk in Oostenrijk met keuze voor duurzaamheidsthema’s als bosbranden, energietransitie, problemen in de ski-industrie door klimaatverandering en nog veel meer. Voor dit veldwerk is je eigen bijdrage circa 300 euro.

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

Je begint dit jaar met een minor, een specialisatierichting in een bepaald vakgebied die een half jaar in beslag neemt. Dat kan aan de VU of aan een andere universiteit in binnen- of buitenland met een enorme keuzevrijheid. Je kunt ook voor de educatieve minor kiezen waarmee je een lesbevoegdheid haalt om als docent in de onderbouw aan de slag te gaan. In de tweede helft van het jaar leer je werken met Big data en leer je programmeren. Voor je thesis kun je je via een voorbereidend vak specialiseren op zowel grootschalige duurzaamheidsvraagstukken als juist de lokale uitwerking daarvan met een veldwerk op een locatie naar keuze. Als je voor veldwerk kiest betaal je zelf de helft van de kosten daarvoor. Die zijn afhankelijk van duur en bestemming.

Je kunt ook kiezen voor de educatieve minor. Hiermee ben je na drie jaar studeren al bevoegd 2e graads bèta-leraar. Daarna kun je versneld je vakspecialistische masterdiploma én eerstegraads lesbevoegdheid behalen als je kiest voor de educatieve specialisatie in de bètawetenschappen.

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Aarde en Economie vind je in het jaarschema.

Honoursprogramma

Het Honoursprogramma is bedoeld voor excellente studenten. Lees hier meer over het programma.


De studie staat in het teken van kennis verzamelen van systemen. Het begint met een algemene introductie: je maakt kennis met het brede spectrum aan onderwerpen op het gebied van Aarde en Economie en gaat op excursie naar een aantal bedrijven en instellingen. Vervolgens leg je de basis voor aardwetenschappelijk denken met vakken als Systeem Aarde en Global Change en leer je tegelijkertijd de eerste vaardigheden op het gebied van economische systemen en milieu-economie. Daarna pas je je kennis integraal toe op problemen die een duurzame oplossing vragen bij Human-Environment systems and sustainability transformations en voer je je eerste eigen onderzoek uit naar een hemelwatervraagstuk in Zuid-Limburg, inclusief twee weken veldwerk! De eigen bijdrage alle veldwerken en excursies in het eerste jaar is circa 500 euro.

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Dit jaar staat in het teken van verdieping en skills. Je economische kennis vergroot je met vakken als Hulpbronneneconomie en Methoden en Technieken om optimale duurzame oplossingen te kunnen vinden. Daarnaast breid je je aardwetenschappelijke kennis uit met vakken als Hydrologie, Energie en grondstoffen en Landschapsontwikkeling. Je leert je kennis integraal duurzaam toepassen op thema’s als natuurrampen, biodiversiteit en ecosysteemdiensten en leert werken met geografische informatiesystemen (GIS) en remote sensing. Je rondt het jaar af met twee weken veldwerk in Oostenrijk met keuze voor duurzaamheidsthema’s als bosbranden, energietransitie, problemen in de ski-industrie door klimaatverandering en nog veel meer. Voor dit veldwerk is je eigen bijdrage circa 300 euro.

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

Je begint dit jaar met een minor, een specialisatierichting in een bepaald vakgebied die een half jaar in beslag neemt. Dat kan aan de VU of aan een andere universiteit in binnen- of buitenland met een enorme keuzevrijheid. Je kunt ook voor de educatieve minor kiezen waarmee je een lesbevoegdheid haalt om als docent in de onderbouw aan de slag te gaan. In de tweede helft van het jaar leer je werken met Big data en leer je programmeren. Voor je thesis kun je je via een voorbereidend vak specialiseren op zowel grootschalige duurzaamheidsvraagstukken als juist de lokale uitwerking daarvan met een veldwerk op een locatie naar keuze. Als je voor veldwerk kiest betaal je zelf de helft van de kosten daarvoor. Die zijn afhankelijk van duur en bestemming.

Je kunt ook kiezen voor de educatieve minor. Hiermee ben je na drie jaar studeren al bevoegd 2e graads bèta-leraar. Daarna kun je versneld je vakspecialistische masterdiploma én eerstegraads lesbevoegdheid behalen als je kiest voor de educatieve specialisatie in de bètawetenschappen.

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Samenvatting Aarde en Economie (Per 1-9-2020: 'Aarde, Economie en Duurzaamheid')

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

1 mei

StartDatum

1 september

Vorm

Voltijd

Bindend Studie Advies

norm 42 EC

Toelatingseisen


VWO Profiel

NG; NT; EM of CM aangevuld met Wiskunde A of B

Interessegebied

Economie, Recht en Bestuur
Natuurwetenschappen

Marleen de Ruiter

Afgestudeerd in Aarde en Economie

Marleen de Ruiter

 

Na mijn bachelor Aarde en Economie ben ik naar Vancouver verhuisd. Hier volg ik een opleiding aan de University of British Columbia, waar ik me voornamelijk toeleg op natuurrampen. Dankzij het unieke interdisciplinaire karakter van de bachelor kan ik alle verbanden begrijpen van uiteenlopende onderwerpen en in gesprek gaan met verschillende partijen, van beleidsmakers tot milieuspecialisten. Anders dan mijn medestudenten hier, heb ik namelijk geleerd in bruggen te denken. En dat is ook echt nodig, gezien de complexe klimaatproblemen die we te lijf moeten gaan.

Facebook-icoon
;