Aarde en Economie

Met een economische blik bijdragen aan duurzaam gebruik van de aarde

Unieke combinatie

Aarde en Economie is een unieke combinatie. Als je erover nadenkt ook wel een hele logische, toch? Ontwikkelingen als klimaatverandering, economische crisis, bevolkingstoename hebben een steeds grotere impact op het landschap, op delfstofvoorraden en bijvoorbeeld de hoeveelheid beschikbaar zoet water. Ze vragen oplossingen die verder gaan dan één enkel vakgebied. Daarom moeten er nieuwe dwarsverbanden worden gelegd. Alleen met een combinatie van kennis van natuurlijke veranderingen in het systeem Aarde, economische processen en sociale ontwikkelingen kunnen we deze uitdagingen het hoofd bieden. Wil je bijdragen om onze leefomgeving in de toekomst gezond te houden? Dan begint ook jouw toekomst met Aarde en Economie!

Verder kijken als economisch aardwetenschapper?

Vanuit het VU-thema Science for Sustainability leer je verder kijken dan de vakgebieden Aardwetenschappen en Economie. Je ontwikkelt een 360-graden blik waarmee je complexe vraagstukken kunt aanvliegen. Ook ga je regelmatig het veld in, om theoretische kennis in de praktijk toe te passen. In het eerste jaar ben je al vier weken van huis. Een nuttige ervaring, voor als je na je studie de wijde wereld in wilt trekken.

Economisch aardwetenschapper worden? Kom proefstuderen

Als je al een bachelorvoorlichtingsdag bezocht hebt, maar nog beter wilt weten hoe leuk het is om Aarde en economie te studeren, kun je komen proefstuderen. Op die dag maak je kennis met aan aantal voorbeelden van onderwerpen die bij Aarde en economie horen, verschillende vormen van college, studenten en de studievereniging GeoVUsie en we gaan zelfs al een keer naar buiten om aspecten van Aarde en economie in de omgeving van de VU te vinden. Na dat je een proefstudeerdag gedaan hebt kun je altijd een dagje meelopen met een student. Mail daarvoor de studievoorlichter Mark Bokhorst.

     

Verander energie. Ontdek hier hoe!

Met een bachelor Aarde en Economie kun je overal aan de slag, bijvoorbeeld als deskundige bij een onderzoeksinstituut, waterschap of ministerie, of als adviseur of beleidsmedewerker bij het bouwen van een duurzaam energie- of waterproject bij een groot ingenieursbureau of NGO.
Je hebt immers een uniek pakket van Aardwetenschappen en Economie in je achterzak, inclusief Ruimtelijke Ordening en kennis van sociale processen. Maar je kunt ook een toegepaste communicatiemaster gaan volgen, als bijvoorbeeld de journalistiek je trekt.

Ga je liever het onderwijs in? Er is een groot tekort aan bèta-leraren in het voortgezet onderwijs. Bètavakken staan aan de basis van innovaties die de wereld verbeteren. Als bèta-leraar lever je een belangrijke maatschappelijke bijdrage; je inspireert de wereldverbeteraars van morgen. Na je bacheloropleiding kun je een vakspecialistische master én eerstegraads lesbevoegdheid behalen als je kiest voor de educatieve specialisatie in de bètawetenschappen.

Ben je benieuwd naar de loopbaanverhalen van onze alumni? Lees het verhaal van Tom, Mieke of Gabe.

Vwo-diploma
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Aarde en Economie studeren: 

  • Natuur en Gezondheid 
  • Natuur en Techniek 
  • Economie en Maatschappij 
  • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde A of B

Let op: ben je 'maatschappijprofieler', weet dan dat Aarde en Economie wis-, schei- en natuurkundige vakken kent. Deze beginnen op EM-niveau, maar gaan snel de diepte in. Wil je Aarde en Economie doen zonder natuurprofiel, realiseer je dan dat je bereid moet zijn om je weer op deze bètavakken te storten. Hard werken dus, maar je ontwikkelt ook een vernieuwende kijk op deze vakken. Sta je onvoldoende voor Wiskunde op je eindlijst, dan is deze opleiding waarschijnlijk te hoog gegrepen voor je.

Hbo propedeuse 
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde A of B* en Engels.

*Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.  

Hbo bachelor
Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Wiskunde A of B* en Engels.       

*Geldt niet voor de hbo-opleiding Toegepaste Wiskunde.  

Ouder dan 21?     
Ben je Nederlands, voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan bestaat de mogelijkheid om via het colloquium doctum toegelaten te worden tot de opleiding. De volgende deelcertificaten dienen te worden behaald op 6 vwo-niveau: 

  • Engels
  • Wiskunde A of B 

Meer weten? Meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding.

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

Buitenlands diploma 
Als je wil instromen met een buitenlands diploma moeten we eerst vaststellen of je diploma gelijkwaardig is aan een Nederlands vwo-diploma. In het algemeen moet je een diploma hebben behaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

  • Nederlands*
  • Engels*
  • Wiskunde A of B 

* Onder het kopje ‘Deficiënties wegwerken’ vind je welke taalcertificaten de Vrije Universiteit accepteert. 

Meer weten? Meld je aan en ontvang per mail informatie over eventuele aanvullende eisen voor toelating op basis van je (behaalde) buitenlandse vooropleiding.

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor? 
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

Na het maken van je studiekeuze biedt VU Matching je de mogelijkheid om te bepalen of de studie overeen komt met het beeld en de verwachtingen die je hebt en of de studie bij jou past. VU Matching is een onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU. Bij deze opleiding bestaat de matching uit het invullen van de verplichte vragenlijst in VUnet. Na het invullen ontvang je een persoonlijk advies.

De opleiding biedt je de mogelijkheid om online een diagnosticerende wiskundetoets te maken. Zodra je het aanmeldformulier in VUnet volledig hebt ingevuld en bevestigd (voortgang 100%), kun je uitgenodigd worden voor deze toets (De logingegevens voor VUnet ontvang je na je aanmelding in Studielink).

De startdatum voor het versturen van de uitnodigingen is nu nog niet bekend. Houd je inbox in de gaten: de uitnodiging voor de toets wordt gestuurd naar het emailadres dat je bij je aanmelding hebt opgegeven. Controleer  regelmatig je spamfolder om zeker te zijn dat je geen berichten van ons misloopt.

Algemene informatie over VU Matching vind je op www.vu.nl/vumatching. Wil je meer informatie over de matchingsactiviteit? Neem dan contact op met de matchingscoördinator van de Faculteit der Bètawetenschappen: matching.beta@vu.nl.


Vragen? Stuur een e-mail naar contact@vu.nl

 

Bachelordag
Laat je op de Bachelordag uitgebreid voorlichten op de informatiemarkt en bezoek de voorlichtingsronde van de opleiding.

Proefstuderen
Als je al een bachelorvoorlichtingsdag of kennismakinsgdag bezocht hebt, maar nog beter weten wilt hoe leuk het is om Aarde en economie te studeren, kun je komen proefstuderen. Je loopt dan een dagje mee met een student.
Opmerking: als je nog geen Kennismakingsdag gevolgd hebt raden we je aan dat eerst te doen. Die dag is namelijk (enigszins) representatief voor de studie als geheel, terwijl een toevallig gekozen college nooit representatief is. Een college meelopen is alleen bedoeld om sfeer te proeven! De eerstvolgende Kennismakingsdag is op donderdag 6 december 2018. Je kunt je hiervoor binnenkort opgeven via proefstuderen.

Facebook Group
Aarde en economie heeft een Facebookgroep waar (aankomend) studenten, docenten, afgestudeerden, bedrijven en andere geïnteresseerden A&E-onderwerpen uit het nieuws, verhalen van veldwerk, discussies, openbare lezingen, congressen en cursussen kunnen posten en bediscussieren.

Facebook-icoon

Dit ga je doen

Aardwetenschappen bestudeert de processen die de aarde continu veranderen. Om die processen te begrijpen zijn natuur- en scheikunde onmisbaar. Economie zoekt naar de optimale inzet van de middelen die je hebt om een zo efficiënt mogelijk resultaat te krijgen. Dat kan niet zonder wiskunde, en dat zou je dus kunnen zien als de taal van de economie. Bij Aarde en economie krijg je dus ook een aantal natuurkundige, scheikundige en wiskundige vakken.

Tijdens de studie ga je er vaak op uit om je kennis in praktijk te brengen. Alleen door zelf ter plaatse de situatie te onderzoeken kun je precies doorgronden waar de problemen zitten en hoe je tot een goede oplossing komt. Alleen al in het eerste jaar ga je totaal vier weken weg.

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Aarde en Economie vind je in het jaarschema.

Honoursprogramma

Het Honoursprogramma is bedoeld voor excellente studenten. Lees hier meer over het programma.


De studie begint met een introductie in de materie van Aarde en economie, inclusief een week excursie, waarbij je kennismaakt met een aantal bedrijven en instellingen die zich bezig houden met ingrepen in het landschap in Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Daarnaast ga je zelf voor het eerst met een jaargenoot aan de slag bij het bestuderen van Aarde-en-economische problemen op gemeentelijk niveau. Vervolgens leer je de basis van aardwetenschappelijk denken bij de vakken Systeem aarde, Global change en de Veldoefening aardwetenschappen waarbij je een gebied een week lang middels grondboringen zelf onderzoekt. Tegelijk leer je ook economisch denken bij de vakken Inleiding economie en Ruimtelijke economie.  Je sluit het jaar af met je eerste eigen onderzoek waarbij je in het veld de natuurlijke, sociale en economische situatie rond een Aard-en-economisch probleem in kaart gaat brengen om tot een oplossing van het probleem te komen.

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Dit jaar staat in het teken van verdieping van je kennis en ervaring. Je economische kennis vergroot je met Milieukunde en Regionale economie, je aardwetenschappelijke kennis met Bodemkunde, Hydrologie en klimatologie en Kwartairgeologie (inclusief een week excursie). Je verbreedt je integrale kennis met vakken als Natuurrampen en risico's en Mens en landschap. Je leert werken met Geografische Informatiesystemen (GIS) en sluit het jaar weer af met een veldwerk, dit keer van een groter en complexer gebied dan in het eerste jaar. Ondersteunende vakken zijn dit jaar Statistiek en Natuurwetenschappelijke aspecten van energie en grondstoffen.

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

Het derde jaar kent een aantal ondersteunende vakken als Studie en loopbaan en Wijsgerige vorming. Een belangrijk vak in dit jaar is Decision Making in PPA, waar je leert hoe je beslissingen moet nemen bij de complexe problemen die Aarde en economie bestudeert. Vervolgens kies je een minor, een specialisatierichting die een half jaar in beslag neemt. Dit kan zijn de minor Oppervlakte aardwetenschappen, Ruimtelijke economie of de GI-minor, maar je mag ook een minor aan een andere universiteit in binnen- of buitenland gaan doen. Met je minor oriënteer je je alvast op een eventuele master. Na je minor pas je je kennis toe in een veldwerk van twee weken in Oostenrijk en schrijf je tot slot je bachelorthesis over een onderwerp en op een locatie naar keuze. 

Je kunt ook kiezen voor de educatieve minor. Hiermee ben je na drie jaar studeren al bevoegd 2e graads bèta-leraar. Daarna kun je versneld je vakspecialistische masterdiploma én eerstegraads lesbevoegdheid behalen als je kiest voor de educatieve specialisatie in de bètawetenschappen.

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Aarde en Economie vind je in het jaarschema.

Honoursprogramma

Het Honoursprogramma is bedoeld voor excellente studenten. Lees hier meer over het programma.


De studie begint met een introductie in de materie van Aarde en economie, inclusief een week excursie, waarbij je kennismaakt met een aantal bedrijven en instellingen die zich bezig houden met ingrepen in het landschap in Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Daarnaast ga je zelf voor het eerst met een jaargenoot aan de slag bij het bestuderen van Aarde-en-economische problemen op gemeentelijk niveau. Vervolgens leer je de basis van aardwetenschappelijk denken bij de vakken Systeem aarde, Global change en de Veldoefening aardwetenschappen waarbij je een gebied een week lang middels grondboringen zelf onderzoekt. Tegelijk leer je ook economisch denken bij de vakken Inleiding economie en Ruimtelijke economie.  Je sluit het jaar af met je eerste eigen onderzoek waarbij je in het veld de natuurlijke, sociale en economische situatie rond een Aard-en-economisch probleem in kaart gaat brengen om tot een oplossing van het probleem te komen.

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Dit jaar staat in het teken van verdieping van je kennis en ervaring. Je economische kennis vergroot je met Milieukunde en Regionale economie, je aardwetenschappelijke kennis met Bodemkunde, Hydrologie en klimatologie en Kwartairgeologie (inclusief een week excursie). Je verbreedt je integrale kennis met vakken als Natuurrampen en risico's en Mens en landschap. Je leert werken met Geografische Informatiesystemen (GIS) en sluit het jaar weer af met een veldwerk, dit keer van een groter en complexer gebied dan in het eerste jaar. Ondersteunende vakken zijn dit jaar Statistiek en Natuurwetenschappelijke aspecten van energie en grondstoffen.

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

Het derde jaar kent een aantal ondersteunende vakken als Studie en loopbaan en Wijsgerige vorming. Een belangrijk vak in dit jaar is Decision Making in PPA, waar je leert hoe je beslissingen moet nemen bij de complexe problemen die Aarde en economie bestudeert. Vervolgens kies je een minor, een specialisatierichting die een half jaar in beslag neemt. Dit kan zijn de minor Oppervlakte aardwetenschappen, Ruimtelijke economie of de GI-minor, maar je mag ook een minor aan een andere universiteit in binnen- of buitenland gaan doen. Met je minor oriënteer je je alvast op een eventuele master. Na je minor pas je je kennis toe in een veldwerk van twee weken in Oostenrijk en schrijf je tot slot je bachelorthesis over een onderwerp en op een locatie naar keuze. 

Je kunt ook kiezen voor de educatieve minor. Hiermee ben je na drie jaar studeren al bevoegd 2e graads bèta-leraar. Daarna kun je versneld je vakspecialistische masterdiploma én eerstegraads lesbevoegdheid behalen als je kiest voor de educatieve specialisatie in de bètawetenschappen.

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Samenvatting Aarde en Economie

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

1 mei

StartDatum

1 september

Vorm

Voltijd

Bindend Studie Advies

norm 42 EC

Toelatingseisen


VWO Profiel

NG; NT; EM of CM aangevuld met Wiskunde A of B

Interessegebied

Economie, Recht en Bestuur
Natuurwetenschappen

Marleen de Ruiter

Afgestudeerd in Aarde en Economie

Marleen de Ruiter

 

Na mijn bachelor Aarde en Economie ben ik naar Vancouver verhuisd. Hier volg ik een opleiding aan de University of British Columbia, waar ik me voornamelijk toeleg op natuurrampen. Dankzij het unieke interdisciplinaire karakter van de bachelor kan ik alle verbanden begrijpen van uiteenlopende onderwerpen en in gesprek gaan met verschillende partijen, van beleidsmakers tot milieuspecialisten. Anders dan mijn medestudenten hier, heb ik namelijk geleerd in bruggen te denken. En dat is ook echt nodig, gezien de complexe klimaatproblemen die we te lijf moeten gaan.

Facebook-icoon
;