Informatie voor VWO'ers en HBO'ers

Vind hier alle informatie die je als vwo'ers of hbo'ers nodig hebt om je in te schrijven voor je studie.

Op deze pagina's vind je alle informatie over inschrijven voor een bacheloropleiding aan de Vrije Universiteit:

 • Inschrijven bacheloropleiding
 • Studielink (hier vind je ook de meestgestelde vragen over inschrijven voor een opleiding aan de VU)
 • Inschrijven met oud vwo-diploma
 • Inschrijven op of na 1 september

Wil je instromen met een hbo-propedeuse?

Dan ligt het aan de opleiding die je wilt volgen of er nadere eisen worden gesteld aan je vooropleiding:


Opleidingen zonder nadere vooropleidingseisen (de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, de opleiding Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen, Faculteit der Godgeleerdheid)   

In collegejaar 2016-2017 stelt de VU vooralsnog geen nadere eisen aan je hbo-propedeuse om in te kunnen stromen in een universitaire bacheloropleiding.


Opleidingen met nadere vooropleidingseisen (Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, de opleiding Bewegingswetenscgappen van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Faculteit der Tandheelkunde (ACTA), Faculteit der Geneeskunde (VUmc), Faculteit der Exacte Wetenschappen)

In collegejaar 2016-2017 stelt de VU nadere eisen aan je hbo-propedeuse om in te kunnen stromen in een universitaire bacheloropleiding.


Opleidingen met extra eisen (de Letteren-opleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de opleiding Psychologie van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen)

In collegejaar 2016-2017 stelt de VU specifieke extra eisen aan je hbo-propedeuse om in te kunnen stromen in een universitaire bacheloropleiding.

Meer informatie over de eisen per opleiding vind je op de betreffende opleidingspagina.
Meer informatie over het behalen van de extra eisen voor de betreffende opleiding vind je hier.

Onze ervaring is wel dat studenten met een vwo-vooropleiding bij bepaalde opleidingen betere resultaten behalen in het eerste jaar dan studenten met een hbo-propedeuse.

Deze pagina is bedoeld voor studenten die voor het eerst aan de VU komen studeren. Studeer je al aan de VU (of heb je hier in het verleden gestudeerd) en wil je je inschrijven voor volgend studiejaar? Kijk dan op VUnet (inloggen met VUnet-ID).
Als je een bijvak of minor wilt volgen moet je niet op deze pagina zijn. Ga in dat geval naar Inschrijven voor een bijvak of een minor.

 

Studielink is mobiel!
Studielink heeft nu ook een mobiele website. Dat betekent bijvoorbeeld dat je vanaf nu via je telefoon of tablet de machtiging van het collegegeld kan bevestigen. Je kunt de mobiele versie van Studielink pas gebruiken als je al een account hebt én een verzoek tot inschrijving hebt ingediend.

Studielink mobiel (pdf)

 

Inschrijven voor een bacheloropleiding 2016-2017

 • Je kunt je vanaf 1 oktober 2015 aanmelden voor een opleiding aan de VU voor collegejaar 2016-2017. De aanmelddeadline is 1 mei 2016. Voor lotingsstudies gelden echter andere (soms eerdere!) deadlines. Volg de link in de tabel hieronder voor meer informatie. Je kan je ook na 1 mei nog aanmelden, alleen verandert dan wel het karakter van VU Matching.


Stappen inschrijfprocedure

Stap (klik op de stap voor meer uitleg)DeadlinesDeadlines numerus fixus (lotingsstudies) 
1. Meld je aan in Studielink1 mei 2016Deadlines numerus fixus (lotingsstudies)
2. Rond je aanmelding af in VUnetZo snel mogelijk na je aanmelding in Studielink, maar uiterlijk op 31 augustus 2016. Houd hierbij rekening met VU Matching.Zo snel mogelijk na je aanmelding in Studielink: je hele inschrijving moet binnen 14 dagen na inloting afgerond zijn.
3. Lever vereiste documenten in31 augustus 2016Binnen 14 dagen na plaatsing: volg de instructies van DUO
4. Neem deel aan de VU MatchingsactiviteitKijk voor de data per opleiding op www.vu.nl/vumatchingKijk voor de data per opleiding op www.vu.nl/vumatching
5. Betaal het collegegeld31 augustus 2016Binnen 14 dagen na plaatsing: volg de instructies van DUO
6. Check of je ingeschreven bent31 augustus 2016Binnen 14 dagen na plaatsing: volg de instructies van DUO

Houd er rekening mee dat je hele inschrijving binnen 14 dagen na inloting afgerond moet zijn!LET OP een aanmelding is niet hetzelfde als een inschrijving. Als je je voor een opleiding in Studielink aanmeldt, ben je nog niet ingeschreven. Je bent pas ingeschreven als je daarvan bericht ontvangt van Studielink. Hiervoor moet je alle vereiste documenten hebben ingeleverd en de betaling van het collegegeld hebben geregeld voor 1 september 2016.

Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september 2016 kosteloos geannuleerd worden. Meld je dus sowieso op tijd aan, óók als je bijvoorbeeld nog niet zeker weet of je je vwo-diploma of hbo-propedeuse gehaald hebt.

 

Stap 1. Meld je aan in Studielink - deadline 1 mei 2016 (voor lotingsstudies gelden andere deadlines!)

Meld je je voor de eerste keer aan in Studielink? Raadpleeg dan eerst het Studielink stappenplan. Inloggen doe je met je DigiD. Heb je die nog niet? Vraag hem dan zo snel mogelijk aan want het duurt enkele dagen voordat je hem ontvangt.

 

Heb je een hbo-propedeuse?
Dan ligt het aan de opleiding die je wilt volgen of er nadere eisen worden gesteld aan je vooropleiding:
Opleidingen zonder nadere vooropleidingeisen (de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, de opleiding Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen, Faculteit der Godgeleerdheid)   

In collegejaar 2016-2017 stelt de VU vooralsnog geen nadere eisen aan je hbo-propedeuse om in te kunnen stromen in een universitaire bacheloropleiding.
Opleidingen met nadere vooropleidingeisen (Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, de opleiding Bewegingswetenschappen van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Faculteit der Tandheelkunde (ACTA), Faculteit der Geneeskunde (VUmc), Faculteit der Exacte Wetenschappen)   

In collegejaar 2016-2017 stelt de VU nadere eisen aan je hbo-propedeuse om in te kunnen stromen in een universitaire bacheloropleiding.
Opleidingen met extra eisen (de Letteren-opleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de opleiding Psychologie van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen)   

In collegejaar 2016-2017 stelt de VU specifieke extra eisen aan je hbo-propedeuse om in te kunnen stromen in een universitaire bacheloropleiding.
Meer informatie over de eisen per opleiding vind je op de betreffende opleidingspagina.

 

Onze ervaring is wel dat studenten met een vwo-vooropleiding bij bepaalde opleidingen betere resultaten behalen in het eerste jaar dan studenten met een hbo-propedeuse. Wil je toch instromen met een hbo-propedeuse? Dan dien je deze vooropleiding bij je aanmelding in Studielink op te geven. Kies hiervoor bij het invullen van je vooropleiding in Studielink voor:

- Propedeuse-diploma (bachelor) HBO

Wil je een lotingsstudie doen met een hbo-propedeuse? Dan heb je een toelatingsbeschikking nodig.  
      

Waar moet je verder op letten?
 • Vul een actueel e-mailadres in bij Studielink want je ontvangt daarop de belangrijke informatie over de voortgang van je inschrijving.
 • Vul de gevolgde vooropleiding in op basis waarvan je toelaatbaar bent tot de opleiding van je keuze. Welke vooropleiding vereist is voor jouw opleiding vind je op de betreffende opleidingspagina in het opleidingenoverzicht
 • Kies de opleiding van je keuze met als achtervoegsel (bachelor).
 • Bij de vraag Start in eerste jaar vul je 'ja' in. Alleen aanmelders die al eens eerder ingeschreven stonden voor een lotingsopleiding, daarmee gestopt zijn en nu opnieuw dezelfde opleiding willen gaan volgen, vullen hier 'nee' in.
 • Vul ook meteen je betaalgegevens in zodat de vordering berekend kan worden, dat duurt 24 uur. Dit betekent niet dat je ook meteen moet betalen. Dat kan nog tot 31 augustus 2016.
 • Wees je ervan bewust dat je een heel jaar moet wachten met studeren aan de VU als je inschrijving niet afgerond is op 31 augustus 2016. Je kunt dan pas per september het jaar daarop instromen.


Studielink stappenplan
Studielink vraagbaak
Meld je aan in Studielink
DigiD aanvragen
Opleidingenoverzicht


Stap 2. Rond je aanmelding af in VUnet – zo snel mogelijk na je aanmelding in Studielink      


Na je aanmelding ontvang je binnen twee werkdagen per e-mail inloggegevens voor de studentenportal VUnet. Geen inloggegevens ontvangen? Check je spamfolder. Als je ze daar ook niet vindt kun je contact opnemen met de UCIT-servicedesk via ucit-servicedesk@vu.nl of 020 - 59 80000.

Rond je aanmelding af door de vragen te beantwoorden (via de app Aanmelding afronden op je VUnet-homepage), de matchingsvragenlijst in te vullen en de eventueel gevraagde documenten te uploaden. Je documenten alleen uploaden volstaat overigens niet voor je inschrijving: zie stap 3.

LET OP
 • De matchingsvragenlijst vind je bij het afronden van je aanmelding in VUnet onder het kopje Matching. Vul deze vragenlijst zo snel mogelijk in!
 • Kun je de app Aanmelding afronden niet vinden in VUnet? Zoek dan via het zoekvenster op Aanmelding afronden. Grote kans dat je hem nu wel vindt in het blokje Applicaties.
 

Log in op VUnet


Stap 3. Lever vereiste documenten in –deadline 31 augustus 2016 (deadline voor lotingsstudies: binnen 14 dagen na plaatsing. Volg de instructies van DUO)

Controleer, voordat je een bewijs van je vooropleiding inlevert, eerst de verificatiestatus van je vooropleiding en diploma in Studielink. Log daarvoor in en ga naar Mijn vooropleidingen. Klik de vooropleiding aan waarmee je tot de VU-opleiding kan worden toegelaten en kijk of er bij Vooropleiding verificatie als verificatiestatus 'vooropleidingen diploma door een onderwijsinstelling geverifieerd' (bij onderwijsinstelling moet staan: Vrije Universiteit) of 'vooropleiding en diploma geverifieerd o.b.v. gegevens bij DUO' staat. Is dit het geval? Dan hoef je geen bewijs van je diploma meer in te leveren. Als er alleen 'vooropleiding geverifieerd' staat, moet je dus wel nog een bewijs van het behalen van je diploma inleveren. Neem bij twijfel contact op met de Centrale Studentenbalie via studentenbalie@vu.nl of 020- 598 5020.

Ontvang je per e-mail bericht van de VU of Studielink dat er documenten ontbreken voor je inschrijving? Lees deze berichten goed door en lever de gevraagde documenten zo snel mogelijk in. Zonder de juiste documenten kun je namelijk niet worden ingeschreven. Als je bericht krijgt dat je een bewijs van behalen van je diploma moet inleveren, kun je twee dingen doen:

 • Log met je DigiD in op www.mijndiplomas.nl en download een digitaal uittreksel uit het diplomaregister. Lever deze zo snel mogelijk in bij de Centrale Studentenbalie, dat kan per mail.
 • Stuur een gewaarmerkte kopie van je diploma op naar de Centrale Studentenbalie (of kom langs en lever hem in; opsturen is op eigen risico). Dit kan niet per mail.

Als we de documenten niet op tijd hebben ontvangen moet je een heel jaar wachten met studeren aan de VU, dus zorg ervoor dat je dit op tijd regelt.

Vereiste documenten (dit verschilt per student; houd je mail in de gaten om te zien wat jij moet inleveren)
 • gewaarmerkte kopie van het diploma van de vooropleiding waarmee je toelaatbaar bent tot de opleiding van je keuze of digitaal uittreksel uit het diplomaregister (www.mijndiplomas.nl)
 • kopie van je paspoort of geldige verblijfsvergunning (eventueel ook dat van je familielid of partner bij een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van gezinshereniging, gezinsvorming, partnerschap (mits het familielid/de partner een in Nederland wonende EU-burger is)
 • uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen)


Je kunt de documenten inleveren bij de Centrale Studentenbalie in het Servicecentrum (centrale hal van het hoofdgebouw) of opsturen naar het volgende adres:

Centrale Studentenbalie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam


Wil je meer informatie over het waarmerken van een kopie van je diploma, je examendatum of wat je moet doen als je niet voor 1 september 2016 je diploma ontvangt? Kijk bij de veelgestelde vragen over inschrijven (op deze pagina onder het tabblad Studielink).

Wat verder belangrijk is om te weten:
 • Documenten die je ten behoeve van je inschrijving bij de Centrale Studentenbalie of Studentenadministratie hebt ingeleverd, worden niet geretourneerd.
 • Als je niet aan de toelatingseisen van de opleiding van je keuze voldoet krijg je hiervan bericht. Neem dan contact op met de studieadviseur of examencommissie van de opleiding.Stap 4. Neem deel aan de VU Matchingsactiviteit- bekijk de datum van jouw opleiding

Neem deel aan de VU Matchingsactiviteit wanneer de faculteit die organiseert. De data van de matchingsactiviteiten per opleiding kun je vinden op www.vu.nl/vumatching. De meeste opleidingen houden deze activiteit kort na het vwo-eindexamen en vóór de uitslag van het eindexamen. Zorg dus dat je beschikbaar bent!

Mogelijk worden hiernaast ook matchingsactiviteiten op een ander moment georganiseerd. Dit verschilt per opleiding. Houd in ieder geval steeds www.vu.nl/vumatching goed in de gaten.


Stap 5. Betaal het collegegeld –
deadline 31 augustus 2016 (deadline voor lotingsstudies: binnen 14 dagen na plaatsing. Volg de instructies van DUO)


Zorg dat je het collegegeld voor de deadline betaalt, want anders word je niet ingeschreven en kun je niet in september 2016 met je opleiding starten. Heb je in Studielink bij het invoeren van je betaalgegevens gekozen voor een digitale machtiging? Dan moet je die nog bevestigen wanneer de actie in je To do lijst verschijnt. Dit duurt maximal 24 uur.

LET OP de bevestiging van de digitale machtiging is de daadwerkelijke betaling, dus vergeet deze stap niet. Afschrijving van de (eerste) termijn vindt pas eind september plaats.

 

Betaal het collegegeld 


Stap 6. Check of je ingeschreven bent – deadline 31 augustus 2016 (deadline voor lotingsstudies: binnen 14 dagen na plaatsing. Volg de instructies van DUO)

Pas wanneer je van Studielink bericht krijgt dat je ingeschreven staat voor de opleiding is je inschrijving klaar. Tot die tijd ben je dus nog niet ingeschreven.

2 tot 4 weken na dit inschrijvingsbericht van Studielink ontvang je een officieel Bewijs van Inschrijving op je correspondentieadres. Je ontvangt ook binnen 4 weken je collegekaart, onder de voorwaarde dat je een pasfoto hebt geupload in VUnet (onder Home/ Mijn Studiegegevens). De eisen waaraan deze pasfoto moet voldoen vind je door in VUnet te zoeken op foto uploaden. Alleen reguliere studenten krijgen een collegekaart.
 

LET OP het in bezit hebben van deze twee documenten is geen vereiste om colleges te kunnen volgen. Wel vereist hiervoor is de status ‘ingeschreven’ in Studielink (dit kun je zelf controleren). Om je te kunnen identificeren bij een tentamen kun je behalve een collegekaart ook een papieren Bewijs van Inschrijving (te allen tijde te verkrijgen bij de Centrale Studentenbalie wanneer je een ingeschreven status hebt) in combinatie met een identiteitsbewijs tonen.

 

 

Handige links en info
Vanaf collegejaar 2015-2016 verandert de studiefinanciering voor studenten. In de infographic vind je alle veranderingen handig bij elkaar.
Bochure Wijzer in Geldzaken- Studeren in 2015-2016
Vraag studiefinanciering aan bij DUO       

Meer informatie over studeren in het algemeen of over studeren aan de VU in het bijzonder
Startstuderen.nl
VU Wegwijzer
      

 

De informatie op deze pagina gaat specifiek over Studielink en de VU, bij andere universiteiten kan de procedure anders verlopen.
Als je je aanmeldt voor een reguliere bacheloropleiding moet je deelnemen aan VU Matching. Meer informatie hierover vind je op VU Matching.
Studielink is voor elke Nederlandse student. Je gebruikt Studielink om je aan te melden voor een reguliere opleiding aan de VU. 

Meld je aan in Studielink

Voor wie is Studielink?

Voor wie is Studielink niet?

Veelgestelde vragen over inschrijven aan de VU

Wat is Studielink?

Studielink is een landelijk systeem voor het hoger onderwijs dat ervoor zorgt dat je inschrijfgegevens automatisch aan de instelling en aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) doorgestuurd worden. Met Studielink kun je zelf verschillende administratieve handelingen regelen zoals inschrijven, uitschrijven en adres wijzigen.

Wat is een gewaarmerkte kopie van een diploma?
Het waarmerk is een (getekende) verklaring op een kopie van het diploma, dat de kopie exact overeenkomt met het originele diploma. Een bevoegde instantie zet dan een stempel, een handtekening en een datum op de kopie waaruit dit blijkt. Je dient het originele diploma te laten zien als je een kopie ervan wil laten waarmerken. Het waarmerken kan gebeuren door:

• de school/instelling waar je het diploma hebt behaald
• de Studentenbalie van de VU, als je bij de VU gaat studeren
• het studiesecretariaat van de desbetreffende faculteit


Wat is mijn examendatum?
Je examendatum is de datum die op je diploma staat; een ander woord hiervoor is afstudeerdatum. Je examendatum is dus niet hetzelfde als de datum waarop je je diploma uitgereikt krijgt. De diploma-uitreiking vindt namelijk vaak pas later plaats. 

Ik krijg het diploma van mijn vooropleiding pas na 1 september uitgereikt door mijn vorige instelling, maar ik moet voor die datum een gewaarmerkte kopie daarvan inleveren bij de Centrale Studentenadministratie van de VU om mijn inschrijving te kunnen afronden. Wat moet ik doen?
Als je je diploma pas na 1 september in handen hebt, maar je examendatum (de afstudeerdatum die op je diploma staat) is op of voor 31 augustus, dan kun je bij je huidige instelling een afstudeerverklaring aanvragen en deze (tijdelijk) inleveren.
De afstudeerverklaring dient een originele verklaring (op briefhoofdpapier) te zijn, ondertekend door degene die hiertoe bevoegd is (genoemd met naam en functie) en dient te vermelden: datum van afgifte, de behaalde graad, de officiële datum van afstuderen (examendatum) en de datum waarop je jouw diploma zult ontvangen.

Wat is VU Matching?
De eerste stap van VU Matching houdt in dat je na je aanmelding in Studielink, als onderdeel van je verdere aanmelding bij de VU, een digitale vragenlijst invult in de portal van VUnet. Door de vragenlijst reflecteer je op de studie waarvoor je je hebt aangemeld. Daarnaast volg je een opleidingsspecifieke matchingsactiviteit. Op deze dag volg je aan de VU een programma dat je een realistisch beeld geeft van je opleiding.
De periode waarin opleidingen deze activiteit aanbieden is vlak na het vwo-eindexamen (eind mei/begin juni). Het is belangrijk dat je in deze periode beschikbaar bent. Hiernaast worden ook activiteiten op een ander moment georganiseerd. De data per opleiding voor collegejaar 2016-2017 zijn nog niet bekend, maar kun je binnenkort vinden op www.vu.nl/vumatching. VU Matching heeft een verplicht karakter.  

Ik heb een vraag over of namens een (aankomend) student. Waar kan ik terecht?
De informatie op de website is voor iedereen vrij toegankelijk. De VU geeft geen informatie over meerderjarige studenten aan derden; persoonlijke gegevens worden alleen met de student zelf besproken. Indien een student door (dringende) onvoorziene omstandigheden niet zelf kan communiceren vraagt de VU om schriftelijk bewijs hiervan. Het is ter beoordeling van de VU (en situatieafhankelijk) wat dan de vervolgstappen zijn.

Ik heb me aangemeld voor een opleiding via Studielink. Waar kan ik de status van mijn aanmelding vinden? 
Via Studielink kun je de algemene status van je inschrijfverzoek bekijken. Gedetailleerde informatie over de voortgang van je inschrijving ontvang je via e-mail van de instelling.

Hoe meld ik me via Studielink aan voor een opleiding met numerus fixus?
Voor sommige opleidingen van de VU geldt een numerus fixus. Let goed op de deadlines voor aanmelding. De decentrale selectie wordt uitgevoerd door de VU, de centrale loting door DUO. Zorg ervoor dat je ruim op tijd (ongeveer een maand voor de officiele aanmelddeadline) je DigiD aanvraagt. Na aanvraag van een DigiD duurt het namelijk ongeveer vijf werkdagen voordat je de inloggegevens thuisgestuurd krijgt. 

Ik heb me aangemeld voor Geneeskunde en een andere opleiding (binnen of buiten de VU) als tweede keus. Wat is de procedure?
De selectie voor de bacheloropleiding Geneeskunde voor collegejaar 2016-2017 is volledig decentraal. Je dient je voor 15 januari 2016 aan te melden voor Geneeskunde in Studielink. Medio april krijg je dan van VUmc je rankingnummer (deze wordt ook naar DUO gestuurd). Op basis hiervan kun je inschatten hoe groot de kans is dat je decentraal wordt geselecteerd. Ongeacht of deze kans groot of klein is, raden wij je met klem aan om je aanmelding voor Geneeskunde niet in te trekken!
Wij verwachten op basis van de aanmeldcijfers van voorgaande jaren namelijk dat niet alle opleidingen na de eerste loting vol zullen zitten. Blijkt medio juli dat je niet geselecteerd bent voor Geneeskunde dan zal DUO je de mogelijkheid geven om deel te nemen aan de tweede loting van je tweede keus (die er waarschijnlijk zal komen). We kunnen uiteraard geen garanties geven, maar via de tweede loting (uitslag medio augustus) hopen wij je dan alsnog voor je tweede keus in te kunnen schrijven. 
 
Ik wil me inschrijven voor meer dan één opleiding (aan de VU). Hoe doe ik dit en moet ik dubbel collegegeld betalen?
Als je je in wilt schrijven voor meer dan één opleiding, ga je in Studielink naar ‘Mijn inschrijvingen’ en kies je voor ‘Nieuwe inschrijving toevoegen’. Je doorloopt voor elke opleiding apart de gehele aanmeldprocedure van Studielink, inclusief het invoeren van de betaalgegevens. Alleen dan kun je je inschrijvingen voltooien. Je bent over het algemeen maar éénmaal collegegeld verschuldigd. Meer informatie over collegegeld  

Bij mijn inschrijving in Studielink staat bij ‘Betalingsgegevens’ dat ik het collegegeld vanaf 1 juni kan betalen. Wanneer weet ik of ik word toegelaten en moet betalen?
Als je wordt toegelaten bij de VU ontvang je van de VU bericht. Je kunt het collegegeld in termijnen of in één keer betalen. Bij gespreide betaling maak je gebruik van de digitale machtiging. Betaling in één keer kan via de machtiging, door overschrijving, met een Bewijs Betaald Collegegeld (als je ook aan een andere instelling studeert en daar collegegeld betaalt) of via de pinautomaat bij de Centrale Studentenbalie. Na 1 juni moet je bij Studielink je betalingsgegevens invullen om je inschrijfverzoek af te maken. Als je je vóór 1 juni aanmeldt, ontvang je hierover bericht van Studielink.

Let op! Alleen betaalgegevens invullen in Studielink leidt niet tot een echte betaling
Na het invullen van je betaalgegevens in Studielink wordt de hoogte van je collegegeld berekend. Dit duurt maximaal 24 uur. Je ontvangt bericht als de vordering bekend is. Vanaf dat moment kun je het collegegeld betalen. Doe je dit middels een machtiging in Studielink? Dan dien je die te bevestigen voor 31 augustus. Deze bevestiging van de machtiging is pas de definitieve betaling. Zorg dus dat je dit op tijd doet! Betaling Collegegeld

Ik wil me aanmelden voor een bacheloropleiding en heb een buitenlandse vooropleiding. Kan ik me aanmelden via Studielink?
Als aankomend student meld je je aan via Studielink, ook als je een buitenlandse vooropleiding hebt of in het buitenland woonachtig bent, of beide. Je ontvangt dan van Studielink de melding dat je diploma niet automatisch geverifieerd kan worden en je wordt verzocht een gewaarmerkte kopie van je diploma op te sturen naar de instelling. Je diploma zal geverifieerd worden door de instelling. Neem, naast je aanmelding via Studielink, ook contact op met de Admission Office van de VU. Inschrijven met een buitenlandse vooropleiding   
 
Studielink biedt de mogelijkheid om in te schrijven voor een hoger jaar. In welke situaties is hier sprake van?
Inschrijven voor een hoger jaar gebruik je alleen als je je in wilt schrijven voor een hoger jaar dan het eerste jaar van een numerus-fixusopleiding. Als je hiervoor in aanmerking wilt komen, heb je toestemming van de faculteit nodig.
Als je je inschrijft voor een niet-numerusfixusopleiding en je wilt instromen in een hoger jaar omdat je je eerstejaarsvakken al elders hebt behaald, selecteer je bij de vraag of je start in het eerste jaar 'ja'. Bij de examencommissie van de faculteit kun je een aanvraag voor vrijstellingen indienen voor vakken die je reeds aan een andere instelling hebt behaald.   

Ik heb een hbo-vooropleiding en wil me aanmelden voor een bacheloropleiding bij de VU. Bij het invullen van mijn vooropleiding staat hbo niet in de lijst. Hoe kan ik deze toch als vooropleiding opvoeren?
Om je hbo-vooropleiding in Studielink te registreren, klik je op ‘Anders’. Vervolgens kun je de gegevens van je hbo-opleiding invoeren.

Ik heb een hbo-vooropleiding en heb me aangemeld voor een bacheloropleiding bij de VU. Ik krijg echter de melding dat ik deficiënt ben, terwijl ik wel aan de toelatingseisen voldoe. Hoe komt dat?
Als je bij opgave van je vooropleidingen zowel je havo- als hbo-opleiding invoert, wordt alleen je havo-diploma geverifieerd. Omdat een havo-opleiding niet voldoende is voor toelating bij een universitaire opleiding, ontvang je van DUO de melding dat je deficiënt bent. Je ontvangt van deze melding een schriftelijk bericht waarin het vervolg van de procedure is opgenomen, zodat je alsnog kunt aantonen dat je over een hbo-diploma beschikt. Heb je een hbo-vooropleiding, dan wordt je aangeraden alleen deze opleiding te vermelden als vooropleiding. Via de berichten van Studielink wordt aangegeven hoe in dat geval de verificatieprocedure verloopt.

Ik wil een wijziging aanbrengen in mijn gegevens die ik via Studielink heb ingevoerd. Hoe kan ik dit doen en worden mijn wijzigingen automatisch doorgegeven aan de VU? 
Je kunt je gegevens in Studielink wijzigen onder 'Mijn gegevens' of 'Mijn inschrijvingen'. Deze wijzigingen worden zowel aan de VU als aan DUO doorgegeven. Als je vragen hebt over het wijzigen van je gegevens in Studielink, kun je contact opnemen met de Centrale Studentenbalie.
Wijziging doorgeven in Studielink

     
Contact met de Centrale Studentenbalie


Inschrijven voor een lotingsstudie

Heb je een oud vwo-diploma (een diploma met een vakkenpakket of met een oud profiel, behaald voor 2010) en wil je je inschrijven voor een lotingsstudie (in 2016-2017 zijn dat de opleidingen Criminologie, Bedrijfskunde, International Business Administration, Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Tandheelkunde)?

Meld je voor je opleiding aan via Studielink. Je ontvangt van Studielink de melding dat je vooropleiding niet geverifieerd kan worden. Je wordt verzocht contact op te nemen met de instelling. Bij de VU kun je in dat geval een beschikking van toelating aanvragen op grond van artikel 7.28 WHW. De VU zal jouw vooropleiding verifiëren. Uiteraard moet je wel voldoen aan de eventuele nadere toelatingseisen die door de faculteit gesteld worden.

Voor informatie en het aanvragen van een dergelijke beschikking:

Centrale Studentenbalie
T. (020) 59 85020
E. studentenbalie@vu.nl

Inschrijven voor niet-lotingsstudie

Heb je een oud vwo-diploma (diploma met een vakkenpakket of met een oud profiel, behaald voor 2010) en wil je je inschrijven voor een niet-lotingsstudie? Dan meld je je voor je opleiding ook aan via Studielink. Je ontvangt van Studielink de melding dat je vooropleiding niet geverifieerd kan worden. Je wordt verzocht contact op te nemen met de instelling. Stuur in dat geval een gewaarmerkte kopie van je diploma en cijferlijst naar de Centrale Studentenadministratie. De VU zal jouw vooropleiding verifiëren. Uiteraard moet je wel voldoen aan de eventuele nadere toelatingseisen die door de faculteit gesteld worden.

Inschrijven op of na 1 september niet mogelijk

Inschrijven op of na 1 september is niet mogelijk. Ook niet als je het jaar ervoor voor dezelfde opleiding ingeschreven hebt gestaan. Dus ben je te laat met je inschrijving (de deadline is 31 augustus)? Dan moet je een heel collegejaar wachten. De enige bacheloropleiding van de VU die ook een instroommoment in februari aanbiedt is het Amsterdam University College.


Op deze pagina's vind je alle informatie over inschrijven voor een bacheloropleiding aan de Vrije Universiteit:

 • Inschrijven bacheloropleiding
 • Studielink (hier vind je ook de meestgestelde vragen over inschrijven voor een opleiding aan de VU)
 • Inschrijven met oud vwo-diploma
 • Inschrijven op of na 1 september

Wil je instromen met een hbo-propedeuse?

Dan ligt het aan de opleiding die je wilt volgen of er nadere eisen worden gesteld aan je vooropleiding:


Opleidingen zonder nadere vooropleidingseisen (de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, de opleiding Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen, Faculteit der Godgeleerdheid)   

In collegejaar 2016-2017 stelt de VU vooralsnog geen nadere eisen aan je hbo-propedeuse om in te kunnen stromen in een universitaire bacheloropleiding.


Opleidingen met nadere vooropleidingseisen (Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, de opleiding Bewegingswetenscgappen van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Faculteit der Tandheelkunde (ACTA), Faculteit der Geneeskunde (VUmc), Faculteit der Exacte Wetenschappen)

In collegejaar 2016-2017 stelt de VU nadere eisen aan je hbo-propedeuse om in te kunnen stromen in een universitaire bacheloropleiding.


Opleidingen met extra eisen (de Letteren-opleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de opleiding Psychologie van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen)

In collegejaar 2016-2017 stelt de VU specifieke extra eisen aan je hbo-propedeuse om in te kunnen stromen in een universitaire bacheloropleiding.

Meer informatie over de eisen per opleiding vind je op de betreffende opleidingspagina.
Meer informatie over het behalen van de extra eisen voor de betreffende opleiding vind je hier.

Onze ervaring is wel dat studenten met een vwo-vooropleiding bij bepaalde opleidingen betere resultaten behalen in het eerste jaar dan studenten met een hbo-propedeuse.

Deze pagina is bedoeld voor studenten die voor het eerst aan de VU komen studeren. Studeer je al aan de VU (of heb je hier in het verleden gestudeerd) en wil je je inschrijven voor volgend studiejaar? Kijk dan op VUnet (inloggen met VUnet-ID).
Als je een bijvak of minor wilt volgen moet je niet op deze pagina zijn. Ga in dat geval naar Inschrijven voor een bijvak of een minor.

 

Studielink is mobiel!
Studielink heeft nu ook een mobiele website. Dat betekent bijvoorbeeld dat je vanaf nu via je telefoon of tablet de machtiging van het collegegeld kan bevestigen. Je kunt de mobiele versie van Studielink pas gebruiken als je al een account hebt én een verzoek tot inschrijving hebt ingediend.

Studielink mobiel (pdf)

 

Inschrijven voor een bacheloropleiding 2016-2017

 • Je kunt je vanaf 1 oktober 2015 aanmelden voor een opleiding aan de VU voor collegejaar 2016-2017. De aanmelddeadline is 1 mei 2016. Voor lotingsstudies gelden echter andere (soms eerdere!) deadlines. Volg de link in de tabel hieronder voor meer informatie. Je kan je ook na 1 mei nog aanmelden, alleen verandert dan wel het karakter van VU Matching.


Stappen inschrijfprocedure

Stap (klik op de stap voor meer uitleg)DeadlinesDeadlines numerus fixus (lotingsstudies) 
1. Meld je aan in Studielink1 mei 2016Deadlines numerus fixus (lotingsstudies)
2. Rond je aanmelding af in VUnetZo snel mogelijk na je aanmelding in Studielink, maar uiterlijk op 31 augustus 2016. Houd hierbij rekening met VU Matching.Zo snel mogelijk na je aanmelding in Studielink: je hele inschrijving moet binnen 14 dagen na inloting afgerond zijn.
3. Lever vereiste documenten in31 augustus 2016Binnen 14 dagen na plaatsing: volg de instructies van DUO
4. Neem deel aan de VU MatchingsactiviteitKijk voor de data per opleiding op www.vu.nl/vumatchingKijk voor de data per opleiding op www.vu.nl/vumatching
5. Betaal het collegegeld31 augustus 2016Binnen 14 dagen na plaatsing: volg de instructies van DUO
6. Check of je ingeschreven bent31 augustus 2016Binnen 14 dagen na plaatsing: volg de instructies van DUO

Houd er rekening mee dat je hele inschrijving binnen 14 dagen na inloting afgerond moet zijn!LET OP een aanmelding is niet hetzelfde als een inschrijving. Als je je voor een opleiding in Studielink aanmeldt, ben je nog niet ingeschreven. Je bent pas ingeschreven als je daarvan bericht ontvangt van Studielink. Hiervoor moet je alle vereiste documenten hebben ingeleverd en de betaling van het collegegeld hebben geregeld voor 1 september 2016.

Een aanmelding verplicht je tot niets en kan nog tot 1 september 2016 kosteloos geannuleerd worden. Meld je dus sowieso op tijd aan, óók als je bijvoorbeeld nog niet zeker weet of je je vwo-diploma of hbo-propedeuse gehaald hebt.

 

Stap 1. Meld je aan in Studielink - deadline 1 mei 2016 (voor lotingsstudies gelden andere deadlines!)

Meld je je voor de eerste keer aan in Studielink? Raadpleeg dan eerst het Studielink stappenplan. Inloggen doe je met je DigiD. Heb je die nog niet? Vraag hem dan zo snel mogelijk aan want het duurt enkele dagen voordat je hem ontvangt.

 

Heb je een hbo-propedeuse?
Dan ligt het aan de opleiding die je wilt volgen of er nadere eisen worden gesteld aan je vooropleiding:
Opleidingen zonder nadere vooropleidingeisen (de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, de opleiding Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen, Faculteit der Godgeleerdheid)   

In collegejaar 2016-2017 stelt de VU vooralsnog geen nadere eisen aan je hbo-propedeuse om in te kunnen stromen in een universitaire bacheloropleiding.
Opleidingen met nadere vooropleidingeisen (Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, de opleiding Bewegingswetenschappen van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Faculteit der Tandheelkunde (ACTA), Faculteit der Geneeskunde (VUmc), Faculteit der Exacte Wetenschappen)   

In collegejaar 2016-2017 stelt de VU nadere eisen aan je hbo-propedeuse om in te kunnen stromen in een universitaire bacheloropleiding.
Opleidingen met extra eisen (de Letteren-opleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de opleiding Psychologie van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen)   

In collegejaar 2016-2017 stelt de VU specifieke extra eisen aan je hbo-propedeuse om in te kunnen stromen in een universitaire bacheloropleiding.
Meer informatie over de eisen per opleiding vind je op de betreffende opleidingspagina.

 

Onze ervaring is wel dat studenten met een vwo-vooropleiding bij bepaalde opleidingen betere resultaten behalen in het eerste jaar dan studenten met een hbo-propedeuse. Wil je toch instromen met een hbo-propedeuse? Dan dien je deze vooropleiding bij je aanmelding in Studielink op te geven. Kies hiervoor bij het invullen van je vooropleiding in Studielink voor:

- Propedeuse-diploma (bachelor) HBO

Wil je een lotingsstudie doen met een hbo-propedeuse? Dan heb je een toelatingsbeschikking nodig.  
      

Waar moet je verder op letten?
 • Vul een actueel e-mailadres in bij Studielink want je ontvangt daarop de belangrijke informatie over de voortgang van je inschrijving.
 • Vul de gevolgde vooropleiding in op basis waarvan je toelaatbaar bent tot de opleiding van je keuze. Welke vooropleiding vereist is voor jouw opleiding vind je op de betreffende opleidingspagina in het opleidingenoverzicht
 • Kies de opleiding van je keuze met als achtervoegsel (bachelor).
 • Bij de vraag Start in eerste jaar vul je 'ja' in. Alleen aanmelders die al eens eerder ingeschreven stonden voor een lotingsopleiding, daarmee gestopt zijn en nu opnieuw dezelfde opleiding willen gaan volgen, vullen hier 'nee' in.
 • Vul ook meteen je betaalgegevens in zodat de vordering berekend kan worden, dat duurt 24 uur. Dit betekent niet dat je ook meteen moet betalen. Dat kan nog tot 31 augustus 2016.
 • Wees je ervan bewust dat je een heel jaar moet wachten met studeren aan de VU als je inschrijving niet afgerond is op 31 augustus 2016. Je kunt dan pas per september het jaar daarop instromen.


Studielink stappenplan
Studielink vraagbaak
Meld je aan in Studielink
DigiD aanvragen
Opleidingenoverzicht


Stap 2. Rond je aanmelding af in VUnet – zo snel mogelijk na je aanmelding in Studielink      


Na je aanmelding ontvang je binnen twee werkdagen per e-mail inloggegevens voor de studentenportal VUnet. Geen inloggegevens ontvangen? Check je spamfolder. Als je ze daar ook niet vindt kun je contact opnemen met de UCIT-servicedesk via ucit-servicedesk@vu.nl of 020 - 59 80000.

Rond je aanmelding af door de vragen te beantwoorden (via de app Aanmelding afronden op je VUnet-homepage), de matchingsvragenlijst in te vullen en de eventueel gevraagde documenten te uploaden. Je documenten alleen uploaden volstaat overigens niet voor je inschrijving: zie stap 3.

LET OP
 • De matchingsvragenlijst vind je bij het afronden van je aanmelding in VUnet onder het kopje Matching. Vul deze vragenlijst zo snel mogelijk in!
 • Kun je de app Aanmelding afronden niet vinden in VUnet? Zoek dan via het zoekvenster op Aanmelding afronden. Grote kans dat je hem nu wel vindt in het blokje Applicaties.
 

Log in op VUnet


Stap 3. Lever vereiste documenten in –deadline 31 augustus 2016 (deadline voor lotingsstudies: binnen 14 dagen na plaatsing. Volg de instructies van DUO)

Controleer, voordat je een bewijs van je vooropleiding inlevert, eerst de verificatiestatus van je vooropleiding en diploma in Studielink. Log daarvoor in en ga naar Mijn vooropleidingen. Klik de vooropleiding aan waarmee je tot de VU-opleiding kan worden toegelaten en kijk of er bij Vooropleiding verificatie als verificatiestatus 'vooropleidingen diploma door een onderwijsinstelling geverifieerd' (bij onderwijsinstelling moet staan: Vrije Universiteit) of 'vooropleiding en diploma geverifieerd o.b.v. gegevens bij DUO' staat. Is dit het geval? Dan hoef je geen bewijs van je diploma meer in te leveren. Als er alleen 'vooropleiding geverifieerd' staat, moet je dus wel nog een bewijs van het behalen van je diploma inleveren. Neem bij twijfel contact op met de Centrale Studentenbalie via studentenbalie@vu.nl of 020- 598 5020.

Ontvang je per e-mail bericht van de VU of Studielink dat er documenten ontbreken voor je inschrijving? Lees deze berichten goed door en lever de gevraagde documenten zo snel mogelijk in. Zonder de juiste documenten kun je namelijk niet worden ingeschreven. Als je bericht krijgt dat je een bewijs van behalen van je diploma moet inleveren, kun je twee dingen doen:

 • Log met je DigiD in op www.mijndiplomas.nl en download een digitaal uittreksel uit het diplomaregister. Lever deze zo snel mogelijk in bij de Centrale Studentenbalie, dat kan per mail.
 • Stuur een gewaarmerkte kopie van je diploma op naar de Centrale Studentenbalie (of kom langs en lever hem in; opsturen is op eigen risico). Dit kan niet per mail.

Als we de documenten niet op tijd hebben ontvangen moet je een heel jaar wachten met studeren aan de VU, dus zorg ervoor dat je dit op tijd regelt.

Vereiste documenten (dit verschilt per student; houd je mail in de gaten om te zien wat jij moet inleveren)
 • gewaarmerkte kopie van het diploma van de vooropleiding waarmee je toelaatbaar bent tot de opleiding van je keuze of digitaal uittreksel uit het diplomaregister (www.mijndiplomas.nl)
 • kopie van je paspoort of geldige verblijfsvergunning (eventueel ook dat van je familielid of partner bij een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van gezinshereniging, gezinsvorming, partnerschap (mits het familielid/de partner een in Nederland wonende EU-burger is)
 • uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen)


Je kunt de documenten inleveren bij de Centrale Studentenbalie in het Servicecentrum (centrale hal van het hoofdgebouw) of opsturen naar het volgende adres:

Centrale Studentenbalie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam


Wil je meer informatie over het waarmerken van een kopie van je diploma, je examendatum of wat je moet doen als je niet voor 1 september 2016 je diploma ontvangt? Kijk bij de veelgestelde vragen over inschrijven (op deze pagina onder het tabblad Studielink).

Wat verder belangrijk is om te weten:
 • Documenten die je ten behoeve van je inschrijving bij de Centrale Studentenbalie of Studentenadministratie hebt ingeleverd, worden niet geretourneerd.
 • Als je niet aan de toelatingseisen van de opleiding van je keuze voldoet krijg je hiervan bericht. Neem dan contact op met de studieadviseur of examencommissie van de opleiding.Stap 4. Neem deel aan de VU Matchingsactiviteit- bekijk de datum van jouw opleiding

Neem deel aan de VU Matchingsactiviteit wanneer de faculteit die organiseert. De data van de matchingsactiviteiten per opleiding kun je vinden op www.vu.nl/vumatching. De meeste opleidingen houden deze activiteit kort na het vwo-eindexamen en vóór de uitslag van het eindexamen. Zorg dus dat je beschikbaar bent!

Mogelijk worden hiernaast ook matchingsactiviteiten op een ander moment georganiseerd. Dit verschilt per opleiding. Houd in ieder geval steeds www.vu.nl/vumatching goed in de gaten.


Stap 5. Betaal het collegegeld –
deadline 31 augustus 2016 (deadline voor lotingsstudies: binnen 14 dagen na plaatsing. Volg de instructies van DUO)


Zorg dat je het collegegeld voor de deadline betaalt, want anders word je niet ingeschreven en kun je niet in september 2016 met je opleiding starten. Heb je in Studielink bij het invoeren van je betaalgegevens gekozen voor een digitale machtiging? Dan moet je die nog bevestigen wanneer de actie in je To do lijst verschijnt. Dit duurt maximal 24 uur.

LET OP de bevestiging van de digitale machtiging is de daadwerkelijke betaling, dus vergeet deze stap niet. Afschrijving van de (eerste) termijn vindt pas eind september plaats.

 

Betaal het collegegeld 


Stap 6. Check of je ingeschreven bent – deadline 31 augustus 2016 (deadline voor lotingsstudies: binnen 14 dagen na plaatsing. Volg de instructies van DUO)

Pas wanneer je van Studielink bericht krijgt dat je ingeschreven staat voor de opleiding is je inschrijving klaar. Tot die tijd ben je dus nog niet ingeschreven.

2 tot 4 weken na dit inschrijvingsbericht van Studielink ontvang je een officieel Bewijs van Inschrijving op je correspondentieadres. Je ontvangt ook binnen 4 weken je collegekaart, onder de voorwaarde dat je een pasfoto hebt geupload in VUnet (onder Home/ Mijn Studiegegevens). De eisen waaraan deze pasfoto moet voldoen vind je door in VUnet te zoeken op foto uploaden. Alleen reguliere studenten krijgen een collegekaart.
 

LET OP het in bezit hebben van deze twee documenten is geen vereiste om colleges te kunnen volgen. Wel vereist hiervoor is de status ‘ingeschreven’ in Studielink (dit kun je zelf controleren). Om je te kunnen identificeren bij een tentamen kun je behalve een collegekaart ook een papieren Bewijs van Inschrijving (te allen tijde te verkrijgen bij de Centrale Studentenbalie wanneer je een ingeschreven status hebt) in combinatie met een identiteitsbewijs tonen.

 

 

Handige links en info
Vanaf collegejaar 2015-2016 verandert de studiefinanciering voor studenten. In de infographic vind je alle veranderingen handig bij elkaar.
Bochure Wijzer in Geldzaken- Studeren in 2015-2016
Vraag studiefinanciering aan bij DUO       

Meer informatie over studeren in het algemeen of over studeren aan de VU in het bijzonder
Startstuderen.nl
VU Wegwijzer
      

 

De informatie op deze pagina gaat specifiek over Studielink en de VU, bij andere universiteiten kan de procedure anders verlopen.
Als je je aanmeldt voor een reguliere bacheloropleiding moet je deelnemen aan VU Matching. Meer informatie hierover vind je op VU Matching.
Studielink is voor elke Nederlandse student. Je gebruikt Studielink om je aan te melden voor een reguliere opleiding aan de VU. 

Meld je aan in Studielink

Voor wie is Studielink?

Voor wie is Studielink niet?

Veelgestelde vragen over inschrijven aan de VU

Wat is Studielink?

Studielink is een landelijk systeem voor het hoger onderwijs dat ervoor zorgt dat je inschrijfgegevens automatisch aan de instelling en aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) doorgestuurd worden. Met Studielink kun je zelf verschillende administratieve handelingen regelen zoals inschrijven, uitschrijven en adres wijzigen.

Wat is een gewaarmerkte kopie van een diploma?
Het waarmerk is een (getekende) verklaring op een kopie van het diploma, dat de kopie exact overeenkomt met het originele diploma. Een bevoegde instantie zet dan een stempel, een handtekening en een datum op de kopie waaruit dit blijkt. Je dient het originele diploma te laten zien als je een kopie ervan wil laten waarmerken. Het waarmerken kan gebeuren door:

• de school/instelling waar je het diploma hebt behaald
• de Studentenbalie van de VU, als je bij de VU gaat studeren
• het studiesecretariaat van de desbetreffende faculteit


Wat is mijn examendatum?
Je examendatum is de datum die op je diploma staat; een ander woord hiervoor is afstudeerdatum. Je examendatum is dus niet hetzelfde als de datum waarop je je diploma uitgereikt krijgt. De diploma-uitreiking vindt namelijk vaak pas later plaats. 

Ik krijg het diploma van mijn vooropleiding pas na 1 september uitgereikt door mijn vorige instelling, maar ik moet voor die datum een gewaarmerkte kopie daarvan inleveren bij de Centrale Studentenadministratie van de VU om mijn inschrijving te kunnen afronden. Wat moet ik doen?
Als je je diploma pas na 1 september in handen hebt, maar je examendatum (de afstudeerdatum die op je diploma staat) is op of voor 31 augustus, dan kun je bij je huidige instelling een afstudeerverklaring aanvragen en deze (tijdelijk) inleveren.
De afstudeerverklaring dient een originele verklaring (op briefhoofdpapier) te zijn, ondertekend door degene die hiertoe bevoegd is (genoemd met naam en functie) en dient te vermelden: datum van afgifte, de behaalde graad, de officiële datum van afstuderen (examendatum) en de datum waarop je jouw diploma zult ontvangen.

Wat is VU Matching?
De eerste stap van VU Matching houdt in dat je na je aanmelding in Studielink, als onderdeel van je verdere aanmelding bij de VU, een digitale vragenlijst invult in de portal van VUnet. Door de vragenlijst reflecteer je op de studie waarvoor je je hebt aangemeld. Daarnaast volg je een opleidingsspecifieke matchingsactiviteit. Op deze dag volg je aan de VU een programma dat je een realistisch beeld geeft van je opleiding.
De periode waarin opleidingen deze activiteit aanbieden is vlak na het vwo-eindexamen (eind mei/begin juni). Het is belangrijk dat je in deze periode beschikbaar bent. Hiernaast worden ook activiteiten op een ander moment georganiseerd. De data per opleiding voor collegejaar 2016-2017 zijn nog niet bekend, maar kun je binnenkort vinden op www.vu.nl/vumatching. VU Matching heeft een verplicht karakter.  

Ik heb een vraag over of namens een (aankomend) student. Waar kan ik terecht?
De informatie op de website is voor iedereen vrij toegankelijk. De VU geeft geen informatie over meerderjarige studenten aan derden; persoonlijke gegevens worden alleen met de student zelf besproken. Indien een student door (dringende) onvoorziene omstandigheden niet zelf kan communiceren vraagt de VU om schriftelijk bewijs hiervan. Het is ter beoordeling van de VU (en situatieafhankelijk) wat dan de vervolgstappen zijn.

Ik heb me aangemeld voor een opleiding via Studielink. Waar kan ik de status van mijn aanmelding vinden? 
Via Studielink kun je de algemene status van je inschrijfverzoek bekijken. Gedetailleerde informatie over de voortgang van je inschrijving ontvang je via e-mail van de instelling.

Hoe meld ik me via Studielink aan voor een opleiding met numerus fixus?
Voor sommige opleidingen van de VU geldt een numerus fixus. Let goed op de deadlines voor aanmelding. De decentrale selectie wordt uitgevoerd door de VU, de centrale loting door DUO. Zorg ervoor dat je ruim op tijd (ongeveer een maand voor de officiele aanmelddeadline) je DigiD aanvraagt. Na aanvraag van een DigiD duurt het namelijk ongeveer vijf werkdagen voordat je de inloggegevens thuisgestuurd krijgt. 

Ik heb me aangemeld voor Geneeskunde en een andere opleiding (binnen of buiten de VU) als tweede keus. Wat is de procedure?
De selectie voor de bacheloropleiding Geneeskunde voor collegejaar 2016-2017 is volledig decentraal. Je dient je voor 15 januari 2016 aan te melden voor Geneeskunde in Studielink. Medio april krijg je dan van VUmc je rankingnummer (deze wordt ook naar DUO gestuurd). Op basis hiervan kun je inschatten hoe groot de kans is dat je decentraal wordt geselecteerd. Ongeacht of deze kans groot of klein is, raden wij je met klem aan om je aanmelding voor Geneeskunde niet in te trekken!
Wij verwachten op basis van de aanmeldcijfers van voorgaande jaren namelijk dat niet alle opleidingen na de eerste loting vol zullen zitten. Blijkt medio juli dat je niet geselecteerd bent voor Geneeskunde dan zal DUO je de mogelijkheid geven om deel te nemen aan de tweede loting van je tweede keus (die er waarschijnlijk zal komen). We kunnen uiteraard geen garanties geven, maar via de tweede loting (uitslag medio augustus) hopen wij je dan alsnog voor je tweede keus in te kunnen schrijven. 
 
Ik wil me inschrijven voor meer dan één opleiding (aan de VU). Hoe doe ik dit en moet ik dubbel collegegeld betalen?
Als je je in wilt schrijven voor meer dan één opleiding, ga je in Studielink naar ‘Mijn inschrijvingen’ en kies je voor ‘Nieuwe inschrijving toevoegen’. Je doorloopt voor elke opleiding apart de gehele aanmeldprocedure van Studielink, inclusief het invoeren van de betaalgegevens. Alleen dan kun je je inschrijvingen voltooien. Je bent over het algemeen maar éénmaal collegegeld verschuldigd. Meer informatie over collegegeld  

Bij mijn inschrijving in Studielink staat bij ‘Betalingsgegevens’ dat ik het collegegeld vanaf 1 juni kan betalen. Wanneer weet ik of ik word toegelaten en moet betalen?
Als je wordt toegelaten bij de VU ontvang je van de VU bericht. Je kunt het collegegeld in termijnen of in één keer betalen. Bij gespreide betaling maak je gebruik van de digitale machtiging. Betaling in één keer kan via de machtiging, door overschrijving, met een Bewijs Betaald Collegegeld (als je ook aan een andere instelling studeert en daar collegegeld betaalt) of via de pinautomaat bij de Centrale Studentenbalie. Na 1 juni moet je bij Studielink je betalingsgegevens invullen om je inschrijfverzoek af te maken. Als je je vóór 1 juni aanmeldt, ontvang je hierover bericht van Studielink.

Let op! Alleen betaalgegevens invullen in Studielink leidt niet tot een echte betaling
Na het invullen van je betaalgegevens in Studielink wordt de hoogte van je collegegeld berekend. Dit duurt maximaal 24 uur. Je ontvangt bericht als de vordering bekend is. Vanaf dat moment kun je het collegegeld betalen. Doe je dit middels een machtiging in Studielink? Dan dien je die te bevestigen voor 31 augustus. Deze bevestiging van de machtiging is pas de definitieve betaling. Zorg dus dat je dit op tijd doet! Betaling Collegegeld

Ik wil me aanmelden voor een bacheloropleiding en heb een buitenlandse vooropleiding. Kan ik me aanmelden via Studielink?
Als aankomend student meld je je aan via Studielink, ook als je een buitenlandse vooropleiding hebt of in het buitenland woonachtig bent, of beide. Je ontvangt dan van Studielink de melding dat je diploma niet automatisch geverifieerd kan worden en je wordt verzocht een gewaarmerkte kopie van je diploma op te sturen naar de instelling. Je diploma zal geverifieerd worden door de instelling. Neem, naast je aanmelding via Studielink, ook contact op met de Admission Office van de VU. Inschrijven met een buitenlandse vooropleiding   
 
Studielink biedt de mogelijkheid om in te schrijven voor een hoger jaar. In welke situaties is hier sprake van?
Inschrijven voor een hoger jaar gebruik je alleen als je je in wilt schrijven voor een hoger jaar dan het eerste jaar van een numerus-fixusopleiding. Als je hiervoor in aanmerking wilt komen, heb je toestemming van de faculteit nodig.
Als je je inschrijft voor een niet-numerusfixusopleiding en je wilt instromen in een hoger jaar omdat je je eerstejaarsvakken al elders hebt behaald, selecteer je bij de vraag of je start in het eerste jaar 'ja'. Bij de examencommissie van de faculteit kun je een aanvraag voor vrijstellingen indienen voor vakken die je reeds aan een andere instelling hebt behaald.   

Ik heb een hbo-vooropleiding en wil me aanmelden voor een bacheloropleiding bij de VU. Bij het invullen van mijn vooropleiding staat hbo niet in de lijst. Hoe kan ik deze toch als vooropleiding opvoeren?
Om je hbo-vooropleiding in Studielink te registreren, klik je op ‘Anders’. Vervolgens kun je de gegevens van je hbo-opleiding invoeren.

Ik heb een hbo-vooropleiding en heb me aangemeld voor een bacheloropleiding bij de VU. Ik krijg echter de melding dat ik deficiënt ben, terwijl ik wel aan de toelatingseisen voldoe. Hoe komt dat?
Als je bij opgave van je vooropleidingen zowel je havo- als hbo-opleiding invoert, wordt alleen je havo-diploma geverifieerd. Omdat een havo-opleiding niet voldoende is voor toelating bij een universitaire opleiding, ontvang je van DUO de melding dat je deficiënt bent. Je ontvangt van deze melding een schriftelijk bericht waarin het vervolg van de procedure is opgenomen, zodat je alsnog kunt aantonen dat je over een hbo-diploma beschikt. Heb je een hbo-vooropleiding, dan wordt je aangeraden alleen deze opleiding te vermelden als vooropleiding. Via de berichten van Studielink wordt aangegeven hoe in dat geval de verificatieprocedure verloopt.

Ik wil een wijziging aanbrengen in mijn gegevens die ik via Studielink heb ingevoerd. Hoe kan ik dit doen en worden mijn wijzigingen automatisch doorgegeven aan de VU? 
Je kunt je gegevens in Studielink wijzigen onder 'Mijn gegevens' of 'Mijn inschrijvingen'. Deze wijzigingen worden zowel aan de VU als aan DUO doorgegeven. Als je vragen hebt over het wijzigen van je gegevens in Studielink, kun je contact opnemen met de Centrale Studentenbalie.
Wijziging doorgeven in Studielink

     
Contact met de Centrale Studentenbalie


Inschrijven voor een lotingsstudie

Heb je een oud vwo-diploma (een diploma met een vakkenpakket of met een oud profiel, behaald voor 2010) en wil je je inschrijven voor een lotingsstudie (in 2016-2017 zijn dat de opleidingen Criminologie, Bedrijfskunde, International Business Administration, Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Tandheelkunde)?

Meld je voor je opleiding aan via Studielink. Je ontvangt van Studielink de melding dat je vooropleiding niet geverifieerd kan worden. Je wordt verzocht contact op te nemen met de instelling. Bij de VU kun je in dat geval een beschikking van toelating aanvragen op grond van artikel 7.28 WHW. De VU zal jouw vooropleiding verifiëren. Uiteraard moet je wel voldoen aan de eventuele nadere toelatingseisen die door de faculteit gesteld worden.

Voor informatie en het aanvragen van een dergelijke beschikking:

Centrale Studentenbalie
T. (020) 59 85020
E. studentenbalie@vu.nl

Inschrijven voor niet-lotingsstudie

Heb je een oud vwo-diploma (diploma met een vakkenpakket of met een oud profiel, behaald voor 2010) en wil je je inschrijven voor een niet-lotingsstudie? Dan meld je je voor je opleiding ook aan via Studielink. Je ontvangt van Studielink de melding dat je vooropleiding niet geverifieerd kan worden. Je wordt verzocht contact op te nemen met de instelling. Stuur in dat geval een gewaarmerkte kopie van je diploma en cijferlijst naar de Centrale Studentenadministratie. De VU zal jouw vooropleiding verifiëren. Uiteraard moet je wel voldoen aan de eventuele nadere toelatingseisen die door de faculteit gesteld worden.

Inschrijven op of na 1 september niet mogelijk

Inschrijven op of na 1 september is niet mogelijk. Ook niet als je het jaar ervoor voor dezelfde opleiding ingeschreven hebt gestaan. Dus ben je te laat met je inschrijving (de deadline is 31 augustus)? Dan moet je een heel collegejaar wachten. De enige bacheloropleiding van de VU die ook een instroommoment in februari aanbiedt is het Amsterdam University College.