Toetsen en Taaleisen

Vooropleidingseisen

Per bacheloropleiding kunnen er nadere vooropleidingseisen gesteld worden, dit zijn vakken op 6 vwo-niveau. Informatie over deze vooropleidingseisen vind je in het opleidingsoverzicht bij de opleiding onder het kopje ‘toelatingseisen’. Als je deficiënties hebt, moeten deze weggewerkt worden. Dit kan door het behalen van de juiste toetsen op 6 vwo-niveau.

De toetsen die je op 6 vwo-niveau af moet leggen, kun je maken bij de volgende instanties (voor de toetsdata en aanmelddeadlines zie onderstaande websites): 

StaatsexamenVoor alle vakken
CCVXVoor wiskunde A en B, biologie, natuurkunde en scheikunde
Boswell-Bèta*Voor wiskunde A, B en C, biologie, natuurkunde en scheikunde
Korteweg de Vries-InstituutVoor wiskunde A en B
VUVoor geschiedenis (de toets geschiedenis vindt plaats op 25 augustus 2017 en kan pas worden afgelegd als alle andere verplichte toetsen zijn behaald)
VU
Voor Wiskunde (alleen voor de bacheloropleiding Psychologie)

De Vrije Universiteit biedt geen trainingen of cursussen aan voor de toetsen die zullen moeten worden afgelegd.

Wil je de toetsen afleggen bij een ander instituut, informeer dan eerst bij de VU of de toetsen van dat instituut door de VU worden geaccepteerd.

* Uitzondering: voor de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde worden certificaten behaald aan Boswell-Bèta niet geaccepteerd.

Er zijn ook een aantal toetsen die je kunt doen om te voldoen aan je taaleis. Hieronder zie je een overzicht van toetsen waarmee je aan die taaleis kunt voldoen.

Taaleis Engels:
Voor Nederlandstalige én Engelstalige bachelors:

 • Een vwo of daaraan qua taalniveau Engels gelijkgesteld diploma;
 • IELTS (academic) 6.5
 • TOEFL paper based test 580
 • TOEFL internet based test 92
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) of het Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) met een score A, B of C 
 • VU-test Engelse Taalvaardigheid: TOEFL ITP.

Ten aanzien van bacheloropleidingen waarvoor selectie plaatsvindt kunnen hogere eisen worden gesteld aan de toets Engels. Of sprake is van hogere eisen kun je vinden op de opleidingspagina onder het kopje ‘toelatingseisen’. 

Taaleis Nederlands:
Deze taaleis geldt alleen voor Nederlandstalige bacheloropleidingen. Studenten met een buitenlandse vooropleiding, ook native speakers, dienen een bewijs van hun Nederlands te overleggen. De Vrije Universiteit Amsterdam accepteert naast een vwo-diploma, de volgende vakken en eindexamens Nederlands:

Onderwijs
Vakken en eindexamens
Europees BaccalaureaatNederlands (Dutch) als eerste or tweede taal
International BaccalaureaatDutch A (HL or SL) of B (HL)
Brits onderwijssysteemDutch GCE A-level of Dutch International GCSE; beide als eerste taal!
Duits onderwijssysteemDuitse Abitur met Nederlands als Leistungskurs of Grundkurs of
Reifeprüfung Ordnung (alleen als het Abitur buiten Duitsland is behaald)
Frans onderwijssysteemalleen een Baccalauréat Général van de Nederlandse afdeling van het Lycée Internationale Saint-Germain-en-Laye of van het Lycée Internationale of Ferney Voltaire (Nederlands moet een eindexamen vak zijn!)
Belgisch onderwijssysteem (Vlaanderen)het diploma van Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) geeft vrijstelling
Surinaams onderwijssysteemhet Surinaams vwo-diploma geeft vrijstelling

Als je niet een van de bovengenoemde vakken hebt gevolgd kan je een van deze twee examens afleggen:

 • Staatsexamen Nederlands als tweede taal, Programma II (NT2-II)
  Informatie en registratie via DUO.
 • Certificaat Nederlands a ls Vreemde Taal (CNaVT) profiel Educatief Professioneel (voorheen PAT) of Educatief Startbekwaam (voorheen PTHO)
  Dit examen wordt ook in het buitenland geëxamineerd! Informatie en registratie op: www.cnavt.org.

Wat moet je doen als je de toetsen hebt behaald?

Lever zo spoedig mogelijk gewaarmerkte kopieën* van de toetsuitslagen in bij: 

Vrije Universiteit Amsterdam
Studie- en Studentadministratie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

 * Gewaarmerkte kopie wil zeggen dat op de kopie van jouw diploma/certificaat een stempel en een handtekening staan van een officiële instantie waaruit blijkt dat de kopie overeen komt met het origineel. Dit waarmerken kan bij de administratie van de instelling die het diploma heeft verstrekt. Dit kan ook bij de Studentenbalie van de VU, die je in de centrale hal van het hoofdgebouw vindt, elke dag geopend van 10:30-17:00 uur. Daar kun je ook de kopieën van je documenten laten waarmerken. Daarvoor moet je de originelen en kopieën van alle documenten meenemen. Na het stempelen van de kopieën krijg je de originelen weer terug.