Science, Business & Innovation

Vertaal je talent in natuurwetenschap en ondernemerschap naar innovatieve oplossingen voor economie en samenleving

Slimme en innovatieve oplossingen

Voor een toekomstbestendige samenleving zijn we afhankelijk van slimme en innovatieve oplossingen. Met Science, Business & Innovation (SBI) – een unieke opleiding binnen het Nederlands bacheloraanbod – leer je om met een wetenschappelijke, maatschappelijke, economische bril naar de wereld te kijken.

Je kijkt over vakgebieden heen en ontwikkelt vaardigheid in het vertalen van natuurwetenschappelijke vindingen naar innovatieve, marktgerichte toepassingen. De opleiding heeft in 2013 als eerste opleiding in Nederland het prestigieuze Bijzonder Kwaliteitskenmerk Ondernemen van accreditatie-autoriteit NVAO ontvangen.

SBI bestaat uit een combinatie van natuur- en sociaalwetenschappelijke en bedrijfskundige vakken. Tijdens je bachelor leer je hoe je ontdekkingen die in laboratoria worden gedaan, kunt beoordelen op marktwaarde en maatschappelijk nut. Je ontwikkelt zowel academische vaardigheden (kritisch nadenken, omgaan met interdisciplinaire vraagstukken) als ondernemersvaardigheden (projectmatig werken en scherp argumenteren). Zo word je opgeleid om goede ideeën door te ontwikkelen vanuit een verdienmodel. Serious business dus.

Verder kijken als expert in Science, Business & Innovation

Het welzijn van onze maatschappij staat onder druk. Via de VU-thema’s Science for Sustainability en Human Health and Life Sciences werken we aan duurzame oplossingen met experts uit verschillende vakgebieden. Als SBI-student profiteer je van deze kruisbestuiving tussen onder meer schei- en natuurkundigen, economen en sociaal wetenschappers. Samen vergroten jullie tijdens praktijkopdrachten je kennis en zetten deze om in potentiële maatschappelijke en economische toepassingen.

Expert in Science, Business & Innovation worden? Kom proefstuderen

Heb je een sterke interesse in natuurwetenschappen, ondernemerschap en innovatie? Ben je bovengemiddeld nieuwsgierig, vooral naar de aard en omvang van grote maatschappelijke vraagstukken? Ben je kortom een ambitieuze carrière-bèta? Dan willen we graag met je kennismaken tijdens een dagje proefstuderen. Vanaf oktober kan je je weer aanmelden via de website.

Je sluit je bachelorfase af met een stage bij een innovatief bedrijf of organisatie. Hierdoor pas je je opgedane kennis al tijdens je opleiding toe en zet je al snel je eerste stappen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld op een plek waar natuurwetenschap, bedrijfskunde en innovatie samenkomen en dat zijn er heel veel. Van investeringsmaatschappijen tot de energie- of gezondheidssector en van de overheid tot de biotechnologische industrie. Je SBI-studie bereidt je ook goed voor op een carrière als ondernemer of als consultant in het bedrijfsleven. Het kan natuurlijk ook zijn dat jouw beroep nog moet worden uitgevonden, dit vakgebied is immers continu in ontwikkeling!

Kennis verder verdiepen of verbreden? Met je bachelordiploma kun je in een groot aantal masters direct instromen. Veel SBI-studenten kiezen voor de VU- masteropleiding Science, Business & Innovation met de richtingen energy science of life science.

Alumnus Ernst Breel is na zijn studie SBI gaan werken voor het startup bedrijf Optics11. In het interview met Ernst lees je meer over zijn keuze voor de studie SBI en wat hij doet bij Optics11.

 

 

Vwo-diploma

Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Science, Business & Innovation studeren: 

 • Natuur en Gezondheid aangevuld met Wiskunde B en Natuurkunde
 • Natuur en Techniek 
 • Economie en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde
 • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde


Hbo (propedeuse/opleiding) 
Instromen in de bachelor Science, Business & Innovation op basis van een hbo-propedeuse/opleiding? Dat kan als je hiernaast ook deelcertificaten hebt behaald voor de vakken Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde op 6 vwo-niveau.

Hbo/wo (afgeronde opleiding) 
Instromen in de bachelor Science, Business & Innovation op basis van een afgeronde hbo- of wo opleiding (zonder vwo-diploma)? Dat kan als je hiernaast ook een deelcertificaten hebt behaald voor de vakken Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde op 6 vwo-niveau.

      
Buitenlands diploma

Instromen met een vooropleiding die je in het buitenland aan het volgen bent of hebt behaald? Volg dan het volgende stappenplan om er achter te komen of je aanvullende eisen hebt voor toelating bij je vooropleiding:

 1. Meld je aan via Studielink
 2. Ga naar Vunet en rond je aanmelding af via 'Aanmelding Afronden'
 3. Je hoort vervolgens per mail of en zo ja, aan welke eisen je moet voldoen om toelaatbaar te zijn tot de opleiding.

In het algemeen moet je een diploma hebben gehaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Engels
 • Nederlands / NT2-II
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde

Ouder dan 21?       
Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je worden toegelaten door middel van het zogenaamde colloquium doctum. Je moet dan de volgende deelcertificaten behalen:

 • Engels
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

Het is belangrijk dat je een studie kiest die goed bij je past. VU Matching helpt je bij het maken van een goede studiekeuze en bestaat uit twee delen:
1. Een digitale vragenlijst
2. De matchingsactiviteit van de bacheloropleiding Science, Business & Innovation

Op dinsdag 7 maart en op donderdag 8 juni zijn er matchingsactiviteiten van de bacheloropleiding Science, Business & Innovation. Deelname aan één van deze dagen is verplicht; reserveer dus één van deze twee dagen in je agenda! 

Voor de matchingsdag op 7 maart kun je je aanmelden door op de link “KOM PROEFSTUDEREN te klikken. Om deel te kunnen nemen aan de matchingsactiviteit op 8 juni moet je je aanmelden voor de opleiding in Studielink en vervolgens je aanmelding afronden in VUnet met de login-gegevens die je ontvangt. Je zult vervolgens automatisch een uitnodiging gaan ontvangen voor deelname aan de matchingsactiviteit op 8 juni.

Tijdens de matchingsdag krijg je een realistisch beeld van de opleiding en ervaar je of de studie overeenkomt met jouw beeld van de opleiding. De dag ziet er als volgt uit:

•    Introductiecolleges in Innovatie & Ondernemerschap, Life & Health en Energy & Sustainability
•    Matchingsgesprekken met docenten en studieadviseur
•    Borrel bij studievereniging Subliem (optioneel)
Ter voorbereiding op de matching maak je een opdracht (dit is verplicht).

Tijdens het matchingsgesprek wordt deze opdracht met je besproken. Op grond van dit gesprek komt de gespreksleider tot een advies over jouw keuze voor de bacheloropleiding Science, Business & Innovation.

Wil je meer informatie over de matchingsactiviteit? Neem dan contact op met de matchingscoördinatoren van de Faculteit Exacte Wetenschappen: matching.beta@vu.nl of kijk voor meer informatie op de website van VU Matching.empty

We zien je graag in maart of in juni!

Waar gaat je vraag over?Waar je terecht kunt
Collegegeld, aanmelden, Studielink en VUnetStudentenbalie
studentenbalie@vu.nl          
Inhoudelijke vragen over de studie, toelatingseisen, Bachelordag, Dagje Studeren, Meeloopdag, schoolvoorlichtingDienst Communicatie & Marketing
studiekeuze.few@vu.nl

 

 

Bachelordag

Laat je op de Bachelordag uitgebreid voorlichten op de informatiemarkt en bezoek de voorlichtingsronde van de opleiding. De eerstvolgende Bachelordag is op zaterdag 5 november 2016.

Download hier de presentatie van Science, Business and Innovation van afgelopen bachelordag op 6 februari.

Proefstuderen
Je bent welkom om een dagje te komen proefstuderen. Deze dag is ook een matchingsactiviteit van de opleiding.

Facebook-icoon

Dit ga je doen

In de eerste twee jaar worden innovatieprojecten gegeven waarin alle voorafgaande kennis wordt geactiveerd in een zogenaamde Casus, die steeds ontleend is aan de werkelijkheid in het bedrijfsleven. Op deze manier word je continu gemotiveerd om actief met de stof bezig te zijn en deze zo goed mogelijk te begrijpen. Bij hoorcolleges legt de docent de lesstof uit. Vervolgens ga je zelf aan de slag tijdens werkcolleges, waarbij je onder begeleiding van de docent of een student met de stof bezig gaat. Zo leer je bijvoorbeeld de Science, Business en Innovation-kanten van een uitvinding begrijpen, zoals een geneesmiddel of een biobrandstof.

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Science Business & Innovation vind je in het jaarschema.

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.
empty

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.
empty

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.
empty

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Science Business & Innovation vind je in het jaarschema.

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.
empty

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.
empty

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.
empty

Samenvatting Science, Business and Innovation

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden voor

1 mei

Startdatum

1 september

Vorm

Voltijd

VWO profiel

NT / NG met Wiskunde B en Natuurkunde / EM met Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde / CM met Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde

Interessegebied

Economie, Recht en Bestuur/Informatica, Wiskunde en Bedrijf/Natuurwetenschappen

Vincent Franken

Alumnus Science, Business & Innovation

Nieuw: Component

Tijdens mijn Bachelor Science, Business & Innovation heb ik samen met een groep van zes studenten het consultancy bureau Clearfields SIX opgericht. Ik heb hier samen met twee andere SBI’ers ruim twee jaar super veel geleerd over ondernemerschap en veel mooie opdrachten mogen uitvoeren. Tijdens mijn afstudeeronderzoek SBI kwam ik echter in aanraking met de enorme mogelijkheden van nanotechnologie. In deze harde wetenschap zag ik door mijn SBI achtergrond zoveel kansen, dat ik samen met Roel Boekel (SBI) begin 2014 het bedrijf ‘Nanonow’ ben begonnen. De droom van Nanonow is om Nederland innovatiever te maken door de kansen van nanotechnologie te benutten. Door samen met de bedrijven waarmee we werken de juiste vragen te stellen, en slim na te denken over nanotechnologie, is het vaak verrassend eenvoudig hoe snel producten en processen met nanotechnologie verbeterd kunnen worden.

Michiel Drijver

Student Science, Business & Innovation

Michiel Drijver     

Innovatie lijkt iets magisch, maar het gaat bij het bedenken van nieuwe ideeën lang niet altijd om het denkbeeldige lampje dat plotseling begint te branden. In plaats daarvan leer je bij SBI om problemen (of oplossingen) systematisch te analyseren zodat het niet op toeval hoeft aan te komen. Bij SBI wordt je opgeleid tot iemand die complexe problemen vanuit verschillende perspectieven kan bekijken en begrijpen. Dit maakt deze studie uniek, want je bent als geen ander in staat om alle belangrijke aspecten en belangen mee te wegen bij de ontwikkeling van nieuwe ideeën. Wat mij heeft getrokken aan SBI is de grote afwisseling aan vakken, waardoor je jezelf niet langdurig blind hoeft te staren op één discipline. Bovendien is de link met de praktijk erg zichtbaar, zeker in de innovatieprojecten waarin je in teams bezig bent met actuele cases en vaak met de professionals samenwerkt. Kortom: SBI is een veelzijdige studie die je op allerlei manieren goed voorbereid voor je eerste stappen op de arbeidsmarkt!

Facebook-icoon