Gezondheidswetenschappen

Kennis voor betere zorg

Complexe gezondheidsproblemen vragen creatieve oplossingen

Helpt een suikertaks tegen overgewicht bij kinderen? Wat is de kans dat het Zika virus de kop opsteekt in Europa? Hoe houden we de zorg betaalbaar? Hoe verbeteren we de kwaliteit van leven van ouderen? Als gezondheidswetenschapper ga je aan de slag met actuele volksgezondheidsvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken en ontwikkel je creatieve oplossingen die de gezondheid van de (internationale) samenleving verbeteren.

Om de volksgezondheid te kunnen verbeteren, is het van belang om de gezondheid van bevolkingsgroepen in kaart te brengen en te begrijpen. Daarom leer je bij de bachelor Gezondheidswetenschappen aan de VU de gezondheid van groepen mensen te bestuderen. Gezondheidswetenschappen is een breed opgezette studie waarin algemene gezondheid vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken wordt benaderd. Denk hierbij aan preventie, gezondheidszorgbeleid en management, biomedische kennis, de relatie tussen voeding en gezondheid, en internationale volksgezondheid.

In de eerste twee jaar van de opleiding leg je een brede inhoudelijke basis op het gebied van de gezondheidswetenschappen en doe je academische vaardigheden op. Met verschillende keuzevakken kan je richting geven aan je opleiding in deze eerste twee jaar, om vervolgens in het derde jaar je bachelor af te sluiten met een minor op een gebied van jouw interesse en een stage.

Verder kijken als Gezondheidswetenschapper


VU is verder kijken. Vanuit het VU thema Human Health & Life Sciences werken diverse faculteiten samen aan multidisciplinaire oplossingen voor volksgezondheidsproblemen. Als student Gezondheidswetenschappen leer je over de grens van je opleiding te kijken vanuit een breed interdisciplinair perspectief. Je ontwikkelt een brede kennis van gezondheid in al zijn facetten en vaardigheden die bij het onderzoek naar volksgezondheid van belang zijn.

Gezondheidswetenschapper worden? Kom proefstuderen

Heb je een brede interesse op het gebied van volksgezondheid? Wil je kennis maken met onder andere beleid in de zorg, preventie, anatomie en psychologie, en wil je de opties voor verschillende specialisaties openhouden? Ben je analytisch, onderzoekend, probleemoplossend en een teamplayer? Dan willen we graag met je kennismaken tijdens een dag proefstuderen hier op de VU-campus aan de Amsterdamse Zuidas!

Na de breed opgezette driejarige bachelor, kun je de diepte in gaan en starten met een van de drie Gezondheidswetenschappelijke VU-masters: Health Sciences; Management, Policy Analysis and Entrepeneurship, of Global Health. Je kunt natuurlijk ook meteen aan de slag als gezondheidswetenschapper in het werkveld. Het werkveld als gezondheidswetenschapper is erg breed en afhankelijk van je eigen interesse. Van ziekenhuis tot onderzoeksinstituut, en van GGD tot zorgverzekeraar: er liggen talrijke banen voor je in het verschiet. 

Vwo-diploma
Elk vwo-profiel biedt toegang tot de bachelor Gezondheidswetenschappen. De opleiding heeft een sterk biomedisch karakter. Biologie wordt daarom nadrukkelijk aanbevolen maar is niet verplicht.

Hbo-propedeuse

Als je wilt instromen in de bachelor Gezondheidswetenschappen op basis van een hbo-propedeuse diploma (zonder vwo-diploma) dien je te voldoen aan 3 extra eisen: biologie, wiskunde (A, B of C) en Engels op 6 vwo-niveau. Voor deze vakken dien je een deelcertificaat behaald te hebben op 6 vwo-niveau. Voor deze deelcertificaten kun je terecht bij CCVW (commissie voortentamens), Boswell-Bèta, WisMon, of je kunt staatsexamen doen.

Toelichting biologie
Heb je een hbo-propedeuse diploma behaald van één van de volgende opleidingen? Dan voldoe je aan de Biologie-eis en hoef je geen deelcertificaat biologie te halen.

 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie
 • Logopedie
 • Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken
 • Mensendieck
 • Mondzorgkunde
 • Oefentherapie Cesar
 • Optometrie
 • Verloskunde
 • Verpleegkunde
 • Voeding en Diëtetiek

Afgeronde hbo- of wo-opleiding

 1. Instroom in de bachelor Gezondheidswetenschappen
  Om erachter te komen of je met jouw opleiding wordt toegelaten tot de bachelor Gezondheidswetenschappen aan de VU, geldt dezelfde procedure als voor toelating op basis van een hbo-propedeuse (zie hierboven). Houd eventueel rekening met verhoogde tarieven voor een tweede graad. Voor meer informatie hierover, kijk op de website.
 2. Directe instroom in de premaster Gezondheidswetenschappen
  Indien je een specifieke hbo-opleiding hebt afgerond biedt de VU de mogelijkheid om via een zogenaamde premaster toegang te krijgen tot een gezondheidswetenschappelijke master. De premaster is een jaar waarin je je voorbereidt op de master Health Sciences. Op de website staat vermeld welke studenten toegelaten kunnen worden tot deze premaster.
 3. Directe instroom in de master
  Met sommige wo-opleidingen kun je direct, of na het behalen van extra vakken, aan de master Health Sciences beginnen.

Ouder dan 21?
Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je worden toegelaten door middel van het zogenaamde colloquium doctum.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, aanmelden kan tot 1 mei 2017.

Met VU Matching check je of je de juiste studiekeuze hebt gemaakt. VU Matching bestaat uit twee stappen bij Gezondheidswetenschappen:
1. Het invullen van een digitale matchingsvragenlijst die je ontvangt in het studentenportaal op VUnet na aanmelding in Studielink voor de opleiding Gezondheidswetenschappen. Het invullen van deze vragenlijst is verplicht. Meer informatie hierover vind je op de website van VU Matching.
2. Na het invullen van de digitale matchingsvragenlijst krijg je in april/mei een uitnodiging voor de matchingsactiviteit die plaatsvindt na de eindexamens. Deze matchingsactiviteit geeft een realistisch beeld van de opleiding Gezondheidswetenschappen. Je volgt een hoorcollege en een werkgroep. Je ontmoet docenten, toekomstige medestudenten en er is ruimte om vragen te stellen. Zo kun je weloverwogen beslissen of Gezondheidswetenschappen de juiste opleiding is voor jou.
Matching voor Gezondheidswetenschappen is niet verplicht, maar we raden het wel sterk aan! Heb je dit jaar al een dagje meelopen/proefstuderen gedaan bij Gezondheidswetenschappen? Dan krijg je een vrijstelling voor de Matchingsdag!

Meld je je vóór 1 mei 2017 aan in Studielink voor Gezondheidswetenschappen, dan is het matchingsadvies niet bindend. Je kunt starten met de opleiding, mits je aan alle overige toelatingseisen hebt voldaan en je je inschrijving hebt afgerond.

Waar gaat je vraag over?Waar je terecht kunt
Voorlichting over studiekeuze en Gezondheidswetenschappen
Dienst Communicatie & Marketing
studiekeuze.falw@vu.nl
Collegegeld, aanmelden, Studielink en VUnetStudentenbalie
studentenbalie@vu.nl
Iedere werkdag van 10.30 tot 12.30 uur en 14.00 tot 17.00 uur op 020-5985020.
Open dagen, Proefstuderen, schoolvoorlichtingDienst Communicatie & Marketing
studiekeuze.falw@vu.nl


Bachelordag 5 november 2016
Laat je op de Bachelordag uitgebreid voorlichten op de informatiemarkt en bezoek de voorlichtingsronde van de opleiding.

Proefstuderen
Kom Proefstuderen bij de VU! Je bent dan een dag(deel) te gast bij Gezondheidswetenschappen of je loopt mee met een eerstejaarsstudent. Na het Proefstuderen heb je een goede indruk van de opleiding en of deze aansluit bij jouw interesses en capaciteiten.

Schoolvoorlichting - hele jaar door
De voorlichter en studentvoorlichters komen naar scholen toe om informatie te geven over de bachelor Gezondheidswetenschappen. Houd dus de voorlichtingsdagen van jouw school in de gaten!

Facebook-icoon
empty

Overzicht van de opleiding

Tijdens het eerste jaar maak je kennis met het brede terrein van de Gezondheidswetenschappen. Een aantal vakken heeft een sterk biomedisch karakter, zoals Genen en Cellen en Immunologie. Daarnaast volg je ook meer beleidsgerelateerde vakken zoals Preventie en Gezondheidseconomie. In periode 5 volg je een keuzevak dat aansluit bij jouw persoonlijke interesses.


Vakken
Periode 1
Inleiding in de gezondheidswetenschappen
Genen en cellen
Periode 2
Gezondheid, Zorg & Wetenschap
Psychologie
Periode 3
Epidemiologie & Biostatistiek I
Periode 4
Immunulogie
Humane anatomie en fysiologie
Periode 5
Gezondheidseconomie
Keuzevak
Periode 6
Preventie

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Tijdens het tweede jaar verbreed je je kennis en pas je de verworven kennis toe toe op maatschappelijk relevante vraagstukken. Ook dit jaar bestaat uit een mix van biomedische en beleidsgerelateerde vakken. In periodes 5 en 6 volg je twee keuzevakken waarmee je het curriculum nog beter kan laten aansluiten op jouw persoonlijke interesses.


Vakken
Periode 1
Epidemiologie en biostatistiek II
Voeding
Periode 2
Kwalitatief onderzoek
Neuronale en hormonale regulatie
Periode 3
Medische sociologie
Periode 4
Infectieziekten en toxicologie
Geriatrie en veroudering
Periode 5
Reflectie op Gezondheidswetenschappen
Keuzevak
Periode 6
Keuzevak

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

Aan het begin van het derde jaar kies je een minor; dit is een geheel van vijf verschillende vakken rondom hetzelfde thema. Vanuit Gezondheidswetenschappen worden de volgende minoren aangeboden:

 • Biomedical Topics in Health Care: Deze minor verdiept zich in de vraag hoe biomedische kennis kan worden ingezet om problemen binnen de volksgezondheid op te lossen.
 • Five Big Issues in Health: Deze minor bekijkt alle aspecten van vijf belangrijke gezondheidsproblemen: drugs en verslaving, arbeid, seksualiteit, beweging en voeding.
 • Communicatie over gezondheid: Deze minor leert je op effectieve wijze te communiceren over gezondheid, en hierbij gebruik te maken van nieuwe media en marketingtechnieken.
 • Brain and Mind: Deze minor laat je kennis maken met de werking van het brein en laat zien hoe deze kennis gebruikt kan worden om cognitieve processen, sociale interacties tussen mensen en psychische ziektes beter te begrijpen.

Je kan ook kiezen voor een minor van een andere faculteit binnen de VU, een minor buiten de VU of zelfs een minor in het buitenland!

Na afloop van de minor volg je nog één stagevoorbereidend vak en dan maak je voor het eerst kennis met een gezondheidswetenschappelijke werkomgeving tijdens je stage. Het derde jaar wordt afgesloten met wederom een keuzevak.


Vakken
Periode 1
Minor
Periode 2
Minor
Periode 3
Minor
Periode 4
Epidemiologie en biostatistiek III
Bachelorstage
Periode 5
Bachelorstage
Periode 6
Keuzevak

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Tijdens het eerste jaar maak je kennis met het brede terrein van de Gezondheidswetenschappen. Een aantal vakken heeft een sterk biomedisch karakter, zoals Genen en Cellen en Immunologie. Daarnaast volg je ook meer beleidsgerelateerde vakken zoals Preventie en Gezondheidseconomie. In periode 5 volg je een keuzevak dat aansluit bij jouw persoonlijke interesses.


Vakken
Periode 1
Inleiding in de gezondheidswetenschappen
Genen en cellen
Periode 2
Gezondheid, Zorg & Wetenschap
Psychologie
Periode 3
Epidemiologie & Biostatistiek I
Periode 4
Immunulogie
Humane anatomie en fysiologie
Periode 5
Gezondheidseconomie
Keuzevak
Periode 6
Preventie

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Tijdens het tweede jaar verbreed je je kennis en pas je de verworven kennis toe toe op maatschappelijk relevante vraagstukken. Ook dit jaar bestaat uit een mix van biomedische en beleidsgerelateerde vakken. In periodes 5 en 6 volg je twee keuzevakken waarmee je het curriculum nog beter kan laten aansluiten op jouw persoonlijke interesses.


Vakken
Periode 1
Epidemiologie en biostatistiek II
Voeding
Periode 2
Kwalitatief onderzoek
Neuronale en hormonale regulatie
Periode 3
Medische sociologie
Periode 4
Infectieziekten en toxicologie
Geriatrie en veroudering
Periode 5
Reflectie op Gezondheidswetenschappen
Keuzevak
Periode 6
Keuzevak

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

Aan het begin van het derde jaar kies je een minor; dit is een geheel van vijf verschillende vakken rondom hetzelfde thema. Vanuit Gezondheidswetenschappen worden de volgende minoren aangeboden:

 • Biomedical Topics in Health Care: Deze minor verdiept zich in de vraag hoe biomedische kennis kan worden ingezet om problemen binnen de volksgezondheid op te lossen.
 • Five Big Issues in Health: Deze minor bekijkt alle aspecten van vijf belangrijke gezondheidsproblemen: drugs en verslaving, arbeid, seksualiteit, beweging en voeding.
 • Communicatie over gezondheid: Deze minor leert je op effectieve wijze te communiceren over gezondheid, en hierbij gebruik te maken van nieuwe media en marketingtechnieken.
 • Brain and Mind: Deze minor laat je kennis maken met de werking van het brein en laat zien hoe deze kennis gebruikt kan worden om cognitieve processen, sociale interacties tussen mensen en psychische ziektes beter te begrijpen.

Je kan ook kiezen voor een minor van een andere faculteit binnen de VU, een minor buiten de VU of zelfs een minor in het buitenland!

Na afloop van de minor volg je nog één stagevoorbereidend vak en dan maak je voor het eerst kennis met een gezondheidswetenschappelijke werkomgeving tijdens je stage. Het derde jaar wordt afgesloten met wederom een keuzevak.


Vakken
Periode 1
Minor
Periode 2
Minor
Periode 3
Minor
Periode 4
Epidemiologie en biostatistiek III
Bachelorstage
Periode 5
Bachelorstage
Periode 6
Keuzevak

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Samenvatting Gezondheidswetenschappen

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden voor

1 mei

Startdatum

1 september

Vorm

Voltijd

VWO profiel

CM/EM/NG/NT, Biologie wordt aangeraden

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij/Gezondheid en Beweging

Martijn van Dorp

Student Gezondheidswetenschappen

Student Gezondheidswetenschappen Martijn van Dorp'Als gezondheidswetenschapper bewaar je het overzicht waar anderen verdwalen'
In de bachelor opleiding Gezondheidswetenschappen leer je vraagstukken op het gebied van de gezondheidszorg te analyseren vanuit verschillende perspectieven. Hierdoor vorm jij de spil tussen de verschillende partijen in de complexe zorgwereld. Je kunt je verplaatsen in verzekeraars en zorgaanbieders maar je begrijpt daarnaast ook de gedachte van de patiënt. Met deze informatie bedenk je oplossingen voor gezondheidszorg problemen waarbij ieders belang wordt meegenomen.

Facebook-icoon