Gezondheidswetenschappen

Kennis voor zorgkeuzes met impact

Verbetering van de volksgezondheid

Jouw uitdaging: creatieve oplossingen ontwikkelen voor complexe gezondheidsvraagstukken. Om de volksgezondheid te kunnen verbeteren, is het van belang om de gezondheid van bevolkingsgroepen in kaart te brengen en te begrijpen. Daarom leer je bij Gezondheidswetenschappen de gezondheid van groepen mensen te bestuderen. Waarom was de laatste Ebola-uitbraak bijvoorbeeld veel groter dan de vorige, en hoe kunnen we zo'n epidemie voortaan effectiever bestrijden? Welke groepen in de samenleving lopen het grootste risico op het krijgen van een depressie? Hoe kunnen we dit voorkomen?

Als gezondheidswetenschapper bekijk je dit soort gezondheidsproblemen vanuit verschillende invalshoeken en draag je creatieve oplossingen aan die ten goede komen aan de (internationale) samenleving.

Verder kijken als Gezondheidswetenschapper

VU is verder kijken. Daarom werken diverse VU-faculteiten samen op het thema Human Health & Life Sciences. Dat levert integrale oplossingen op voor mens, maatschappij en milieu. Als student Gezondheidswetenschappen leer je zo over de grens van je opleiding kijken, vanuit een breed interdisciplinair perspectief. Hierbij ontwikkel je een gedegen biomedische basis en vaardigheden die bij het onderzoek naar volksgezondheid van belang zijn. Je bent zelf de regisseur van je opleiding. Wil je straks een master kunnen kiezen die past bij jouw ambitie, dan is deze opleiding de perfecte opmaat.

Gezondheidswetenschapper worden? Kom proefstuderen

Heb je een onderzoekende en probleemoplossende geest? Vind je biologie en statistiek leuk? En ben je bovendien een teamspeler? Dan willen we graag met je kennismaken tijdens proefstuderen.

Na je bachelor kun je starten met een van de drie Gezondheidswetenschappelijke VU-masters: master Health Sciences, master Management, Policy Analysis and Entrepeneurship en master Global Health. Maar je kunt ook meteen aan de slag, goede Gezondheidsweten-schappers zijn erg gewild. Er is immers heel veel werk aan de winkel in de gezondheidszorg, waar alles steeds doelmatiger en beter moet. Van ziekenhuis tot onderzoeksinstituut, en van GGD tot zorgverzekeraar: er liggen talrijke banen voor je in het verschiet. 

VU Matching
Als aankomend student Gezondheidswetenschappen aan de VU volg je het VU Matching-programma.
De Matchingsactiviteit van Gezondheidswetenschappen vindt plaats op 9 juni 2016.


Vwo-diploma

Elk vwo-profiel biedt toegang tot de bachelor Gezondheidswetenschappen. De opleiding heeft een sterk biomedisch karakter. Biologie wordt daarom nadrukkelijk aanbevolen maar is niet verplicht.


Hbo-propedeuse

Als je wilt instromen in de bachelor Gezondheidswetenschappen op basis van een hbo-propedeuse diploma (zonder vwo-diploma) dien je te voldoen aan 3 extra eisen: biologie, wiskunde (A, B of C) en Engels op 6 vwo-niveau. Voor deze vakken dien je een deelcertificaat behaald te hebben op 6 vwo-niveau. Voor deze deelcertificaten kun je terecht bij CCVX (commissie voortentamens), Boswell-Bèta of je kunt staatsexamen doen.

Toelichting biologie
Heb je een hbo-propedeuse diploma behaald van één van de volgende opleidingen? Dan voldoe je aan de Biologie-eis en hoef je geen deelcertificaat biologie te halen.

 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie
 • Logopedie
 • Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken
 • Mensendieck
 • Mondzorgkunde
 • Oefentherapie Cesar
 • Optometrie
 • Verloskunde
 • Verpleegkunde
 • Voeding en Diëtetiek

Afgeronde hbo- of wo-opleiding

 1. Instroom in de bachelor Gezondheidswetenschappen
  Om erachter te komen of je met jouw opleiding wordt toegelaten tot de bachelor Gezondheidswetenschappen aan de VU, geldt dezelfde procedure als voor toelating op basis van een hbo-propedeuse (zie hierboven). Houd eventueel rekening met verhoogde tarieven voor een tweede graad. Voor meer informatie hierover, kijk op de website.
 2. Directe instroom in de premaster Gezondheidswetenschappen
  Indien je een specifieke hbo-opleiding hebt afgerond biedt de VU de mogelijkheid om via een zogenaamde premaster toegang te krijgen tot een gezondheidswetenschappelijke master. De premaster is een jaar waarin je je voorbereidt op de master Health Sciences. Op de website staat vermeld welke studenten toegelaten kunnen worden tot deze premaster.
 3. Directe instroom in de master
  Met sommige wo-opleidingen kun je direct, of na het behalen van extra vakken, aan de master Health Sciences beginnen.

Ouder dan 21?
Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je worden toegelaten door middel van het zogenaamde colloquium doctum.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, aanmelden kan tot 1 mei 2016.

VU Matching is een verplicht onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU. VU Matching helpt je bij het maken van een goede studiekeuze en bestaat uit een digitale vragenlijst en een activiteit van de opleiding. Als je je vóór 1 mei hebt aangemeld voor een opleiding ontvang je automatisch een uitnodiging voor de matchingsdag.

Op donderdag 9 juni 2016 is de matchingsactiviteit van de opleiding Gezondheidswetenschappen. Markeer die dag in je agenda! Wij proberen jou tijdens de matchingsdag een realistisch beeld van de opleiding te geven, zodat je kan bepalen of de studie overeen komt met het beeld en de verwachtingen die je hebt. Vooraf zullen we je vragen een korte opdracht uit te voeren.
 

De dag begint met een korte introductie door de opleidingsdirecteur en –coördinator. Vervolgens zal Em. Prof. Dr. Martijn Katan een college geven. Aansluitend is er een werkcollege onder begeleiding van één van onze enthousiaste (junior) docenten. We sluiten af met een lunch. Tijdens de lunch zullen er studenten, leden van de studievereniging Salus en docenten aanwezig zijn.

Als je je na 1 mei hebt aangemeld voor de opleiding zullen we je vragen een vervangende matchingsactiviteit te doen, op basis waarvan de opleiding kan bepalen of je wordt toegelaten of niet. Dit geldt ook als je de matchingsdag op 9 juni mist.

Wil je meer informatie over de matchingsactiviteit? Neem dan contact op met de matchingscoördinatoren van de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen: matching.beta@vu.nl.

Voor algemene informatie over VU Matching, bijvoorbeeld over de uiterste aanmelddatum, kun je terecht op www.vu.nl/vumatching.

Waar gaat je vraag over?Waar je terecht kunt
Inhoudelijke vragen over de studie, toelatingseisen en regelingenDienst Communicatie & Marketing
studiekeuze.falw@vu.nl
Collegegeld, aanmelden, Studielink en VUnetStudentenbalie
studentenbalie@vu.nl
Iedere werkdag van 10.30 tot 12.30 uur en 14.00 tot 17.00 uur op 020-5985020.
Open dagen, Proefstuderen, schoolvoorlichtingDienst Communicatie & Marketing
studiekeuze.falw@vu.nl


Proefstuderen
Wil je een dagje langskomen bij Gezondheidswetenschappen? Kom dan Proefstuderen!

Facebook-icoon
empty

Dit ga je doen

Als gezondheidswetenschapper onderzoek je en bedenk je oplossingen voor problemen op het gebied van de maatschappelijke gezondheid. Om dit te kunnen doen, bouw je tijdens de bachelor gedegen kennis op over de belangrijkste factoren die onze gezondheid beïnvloeden. Hierbij kun je denken aan erfelijkheidsfactoren, je sociale omgeving, maar ook aan de organisatie van ons zorgverzekeringsstelsel. Daarnaast leer je over veelvoorkomende ziektes en de partijen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

Je volgt tien vakken en maakt kennis met het brede terrein van de Gezondheidswetenschappen. Een aantal vakken heeft een sterk biomedisch karakter, zoals Genen en Cellen en Immunologie. Maar je krijgt ook vakken als Preventie en Gezondheidseconomie.


Vakken
Periode 1
Inleiding in de gezondheidswetenschappen
Genen en cellen
Periode 2
Gezondheid, Zorg & Wetenschap
Psychologie
Periode 3
Epidemiologie & Biostatistiek I
Periode 4
Immunulogie
Humane anatomie en fysiologie
Periode 5
Gezondheidseconomie
Keuzevak
Periode 6
Preventie

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Je verbreedt je kennis en past deze toe op maatschappelijk relevante vraagstukken. Dit doe je bij vakken als Voeding en Gezondheid en Geriatrie en veroudering. Je volgt wederom tien vakken en hebt ruimte om een keuzevak te volgen.


Vakken
Periode 1
Epidemiologie en biostatistiek II
Voeding
Periode 2
Kwalitatief onderzoek
Neuronale en hormonale regulatie
Periode 3
Medische sociologie
Periode 4
Infectieziekten en toxicologie
Geriatrie en veroudering
Periode 5
Reflectie op Gezondheidswetenschappen
Keuzevak
Periode 6
Keuzevak

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

Aan het begin van het derde jaar kies je een minor, opgebouwd uit vijf verschillende vakken rondom hetzelfde thema. Je hebt de keuze uit drie minoren: 

 1. Biomedical Topics in Health Care
  Voor studenten die zich willen verdiepen in de vraag hoe biomedische kennis kan worden ingezet om problemen binnen de volksgezondheid op te lossen. 
 2. Five Big Issues in Health
  Voor breed geïnteresseerde studenten. Je bekijkt alle aspecten van vijf belangrijke gezondheidsproblemen: drugs en verslaving, arbeid, seksualiteit, beweging en voeding. 
 3. Communicatie over gezondheid
  Voor studenten die op effectieve wijze willen communiceren over gezondheid, en hierbij gebruik maken van nieuwe media en marketingtechnieken.  Vakken
Periode 1
Minor
Periode 2
Minor
Periode 3
Minor
Periode 4
Epidemiologie en biostatistiek III
Bachelorstage
Periode 5
Bachelorstage
Periode 6
Keuzevak

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Je volgt tien vakken en maakt kennis met het brede terrein van de Gezondheidswetenschappen. Een aantal vakken heeft een sterk biomedisch karakter, zoals Genen en Cellen en Immunologie. Maar je krijgt ook vakken als Preventie en Gezondheidseconomie.


Vakken
Periode 1
Inleiding in de gezondheidswetenschappen
Genen en cellen
Periode 2
Gezondheid, Zorg & Wetenschap
Psychologie
Periode 3
Epidemiologie & Biostatistiek I
Periode 4
Immunulogie
Humane anatomie en fysiologie
Periode 5
Gezondheidseconomie
Keuzevak
Periode 6
Preventie

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Je verbreedt je kennis en past deze toe op maatschappelijk relevante vraagstukken. Dit doe je bij vakken als Voeding en Gezondheid en Geriatrie en veroudering. Je volgt wederom tien vakken en hebt ruimte om een keuzevak te volgen.


Vakken
Periode 1
Epidemiologie en biostatistiek II
Voeding
Periode 2
Kwalitatief onderzoek
Neuronale en hormonale regulatie
Periode 3
Medische sociologie
Periode 4
Infectieziekten en toxicologie
Geriatrie en veroudering
Periode 5
Reflectie op Gezondheidswetenschappen
Keuzevak
Periode 6
Keuzevak

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

Aan het begin van het derde jaar kies je een minor, opgebouwd uit vijf verschillende vakken rondom hetzelfde thema. Je hebt de keuze uit drie minoren: 

 1. Biomedical Topics in Health Care
  Voor studenten die zich willen verdiepen in de vraag hoe biomedische kennis kan worden ingezet om problemen binnen de volksgezondheid op te lossen. 
 2. Five Big Issues in Health
  Voor breed geïnteresseerde studenten. Je bekijkt alle aspecten van vijf belangrijke gezondheidsproblemen: drugs en verslaving, arbeid, seksualiteit, beweging en voeding. 
 3. Communicatie over gezondheid
  Voor studenten die op effectieve wijze willen communiceren over gezondheid, en hierbij gebruik maken van nieuwe media en marketingtechnieken.  Vakken
Periode 1
Minor
Periode 2
Minor
Periode 3
Minor
Periode 4
Epidemiologie en biostatistiek III
Bachelorstage
Periode 5
Bachelorstage
Periode 6
Keuzevak

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Samenvatting Gezondheidswetenschappen

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden voor

1 mei

Startdatum

1 september

Vorm

Voltijd

VWO profiel

CM/EM/NG/NT, Biologie wordt aangeraden

Interessegebied

Gedrag en Maatschappij/Gezondheid en Beweging

Marnelle de Groot

Student Gezondheidswetenschappen

"Een brede interesse is belangrijk als je Gezondheidswetenschappen wil studeren. Zelfstandig zijn en initiatief tonen hoort ook bij een wetenschappelijke opleiding. Ik heb geleerd een analyse te maken en daarbij het probleem van verschillende kanten te belichten. Dat zal me later goed van pas komen, ik wil namelijk graag de management- en beleidskant op in de gezondheidszorg."

Facebook-icoon