Farmaceutische wetenschappen

Ontdek en ontwikkel nieuwe, veilige medicijnen voor mens en maatschappij

Ontdekken en ontwikkelen

Zoek je een combinatie van Scheikunde, Biologie en Medische wetenschappen? Ben je gefascineerd door het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe medicijnen? Dan is Farmaceutische wetenschappen echt iets voor jou! Tijdens deze opleiding leer je vanuit een moleculair perspectief geneesmiddelen te ontwikkelen waar mens en maatschappij met smart op zitten te wachten.

Farmaceutische wetenschappen aan de VU is een unieke opleiding. In tegenstelling tot soortgelijke opleidingen, richt alleen deze studie zich op de beginfase van het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Je krijgt inzicht op vragen als: hoe komt het dat iemand ziek is? Waar in het menselijk lichaam gaat het dan niet goed? Hoe kun je dan ingrijpen? Hoe ontwikkel je zo’n nieuw medicijn? Hoe maak je dat nieuwe molecuul en hoe test je de werking? En dat alles op de VU-campus in wereldstad Amsterdam!

Verder kijken als Farmaceutisch wetenschapper

We leiden je niet op tot apotheker, maar leren je nieuwe geneesmiddelen te bedenken en te maken, en bestaande middelen te verbeteren. Vanuit het VU-brede onderzoeksthema Human Health & Life Sciences ontwikkel je een multidisciplinaire blik op je vakgebied. Dat is ook nodig, als je de ambitie hebt om het Zika-virus, vogelgriep of kanker de wereld uit te helpen, samen met bijvoorbeeld Informatici en Moleculair Biologen. Als onderzoeker heb je geen contact met patiënten, maar je zoekt moleculaire oplossingen voor complexe ziekten. Dat doe je met topexperts die zich dagelijks met geneesmiddelenonderzoek bezighouden.


Farmaceutisch wetenschapper worden? Kom proefstuderen

Vind je Scheikunde en Biologie leuk en ben je maatschappelijk betrokken? Heb je zin om chemie toe te passen op gezondheidsvraagstukken? Heb je bovendien doorzettingsvermogen en de ambitie om bij te dragen aan de farmaceutische oplossingen van morgen? Dan willen we graag met je kennismaken tijdens een dagje proefstuderen hier op de VU-campus aan de Amsterdamse Zuidas.

Met je bachelordiploma Farmaceutische Wetenschappen kun je gemakkelijk doorstromen naar de master Drug Discovery & Safety. Met je kennis en zelfinzicht kun je er ook voor kiezen om een andere master te volgen die bij je past. Van de afgestudeerde masters is 90% binnen 2 maanden aan het werk.

De perspectieven op de arbeidsmarkt zijn erg gunstig. Je kunt aan de slag in uiteenlopende sectoren: van de farmaceutische industrie tot de overheid. Een kwart van de afgestudeerden gaat aan de slag als beleidsmaker of manager. Ongeveer de helft van de afgestudeerden gaat verder in het onderzoek. Bij de universiteit of een onderzoeksinstituut kun je aan het werk als promovendus. Je kunt op heel diverse onderwerpen promoveren, zoals de inzet van het eigen immuunsysteem tegen kanker of de invloed van enzymen bij de Afrikaanse slaapziekte.

Vwo-diploma

Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Farmaceutische Wetenschappen studeren: 

 • Natuur en Gezondheid, aangevuld met Natuurkunde
 • Natuur en Techniek 
 • Economie en Maatschappij, aangevuld met Natuurkunde en Scheikunde
 • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde A of B, Natuurkunde en Scheikunde

Bij alle profielen wordt Wiskunde B sterk aanbevolen.

Hbo (propedeuse/opleiding) 
Instromen in de bachelor Farmaceutische Wetenschappen op basis van een hbo-propedeuse/opleiding? Dat kan als je hiernaast ook deelcertificaten hebt behaald voor de vakken Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde (A of B) op 6 vwo-niveau.

Hbo/wo (afgeronde opleiding) 
Instromen in de bachelor Farmaceutische Wetenschappen op basis van een afgeronde hbo- of wo opleiding (zonder vwo-diploma)? Dat kan als je hiernaast ook deelcertificaten hebt behaald voor de vakken Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde (A of B) op 6 vwo-niveau.
      
Buitenlands diploma

Instromen met een vooropleiding die je in het buitenland aan het volgen bent of hebt behaald? Volg dan het volgende stappenplan om er achter te komen of je aanvullende eisen hebt voor toelating bij je vooropleiding:

 1. Meld je aan via Studielink
 2. Ga naar VUnet en rond je aanmelding af via 'Aanmelding Afronden'
 3. Je hoort vervolgens per mail of en zo ja, aan welke eisen je moet voldoen om toelaatbaar te zijn tot de opleiding.

In het algemeen moet je een diploma hebben gehaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Engels
 • Nederlands / NT2-II
 • Wiskunde A of B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde

Ouder dan 21?       
Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je worden toegelaten door middel van het zogenaamde colloquium doctum. Je moet dan de volgende deelcertificaten behalen:

 • Engels
 • Wiskunde A of B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde

 

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

VU Matching is een verplicht onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU. VU Matching helpt je bij het maken van een goede studiekeuze en bestaat uit een digitale vragenlijst en een activiteit van de opleiding. Als je je vóór 1 mei hebt aangemeld voor een opleiding ontvang je automatisch een uitnodiging voor de matchingsdag. 

De matchingsactiviteit van Farmaceutische wetenschappen vindt plaats op dinsdag 6 juni. Zorg dus dat je beschikbaar bent!

Wij proberen jou tijdens de matchingsdag een realistisch beeld van de opleiding te geven, zodat je kan bepalen of de studie overeen komt met het beeld en de verwachtingen die je hebt.
De dag bestaat uit een introductie door de opleidingsdirecteur, een college, een werkcollege en een practicum. Daarnaast kan je tijdens de lunch en borrel kennismaken met studenten van de opleiding en vragen stellen. Er zullen studenten aanwezig zijn die lid zijn van de studievereniging VCSVU. Ook zullen er docenten zijn van de opleiding en de studieadviseur. Na afloop zal je gevraagd worden een reflectie-opdracht te maken om je te helpen bewust te kiezen.

Als je je na 1 mei hebt aangemeld voor de opleiding zullen we je vragen een vervangende matchingsactiviteit te doen, op basis waarvan de opleiding kan bepalen of je wordt toegelaten of niet. Dit geldt ook als je de matchingsdag mist.

Wil je meer informatie over de matchingsactiviteit? Neem dan contact op met de matchingscoördinatoren van de Faculteit Exacte Wetenschappen: matching.beta@vu.nl.
Voor algemene informatie over VU Matching, bijvoorbeeld over de uiterste aanmelddatum, kun je terecht op www.vu.nl/vumatching.

Waar gaat je vraag over?Waar je terecht kunt
Inhoudelijke vragen over de studie, toelatingseisen en regelingenDr. L.J. Klaassen
e-mail
Collegegeld, aanmelden, Studielink en VUnetStudentenbalie
studentenbalie@vu.nl      
Bachelorvoorlichtingsdag, proefstuderen, schoolvoorlichtingDienst Communicatie & Marketing
studiekeuze.few@vu.nl     

Bachelordag
Laat je op de Bachelordag uitgebreid voorlichten op de informatiemarkt en bezoek de voorlichtingsronde van de opleiding.

Proefstuderen
Kom Proefstuderen bij de VU! Je bent dan een dag(deel) te gast bij Farmaceutische wetenschappen of je loopt mee met een eerstejaarsstudent. Na het proefstuderen heb je een goede indruk van de opleiding en of deze aansluit bij jouw interesses en capaciteiten. Meld je aan voor proefstuderen individueel. Je loopt dan mee met een eerstejaarsstudent.

Facebook-icoon

Dit ga je doen

Je volgt lessen in verschillende werkvormen: hoorcolleges, werkcolleges, practica en projectonderwijs. Daarnaast studeer je zelfstandig.
In de hoorcolleges behandelen de docenten de theorie. Vervolgens ga je in de werkcolleges zelf aan de slag met opdrachten over de leerstof. In veel vakken is er een directe link met de praktijk. Zo zijn er colleges waarin artsen en patiënten de theorie komen verlevendigen. Ook doe je een casusstudie naar de ontwikkeling van een nieuw medicijn tegen bijvoorbeeld HIV. In de verschillende practica voer je scheikundige proeven uit of verricht je metingen aan je eigen lichaam, zoals een hartfilmpje.

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Farmaceutische wetenschappen vind je in het jaarschema.

Je doet veel feitenkennis op, die je in je studie en later tijdens je werk hard nodig om bijvoorbeeld goede berekeningen te kunnen maken. Ook ben je veel met scheikundepractica bezig, bijvoorbeeld tijdens het Basispracticum en het Project bio-analytische chemie. Daarnaast krijg je in het eerste jaar al een aantal toegepaste vakken: Cellulaire Biochemie en het Innovatieproject geneesmiddelen.

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Je verdiept je kennis, inzicht en vaardigheden. De vakken richten zich steeds meer op de toepassingen van de Farmaceutische Wetenschappen. Tijdens het Synthesepracticum leer je technieken waarmee je stoffen kunt maken, isoleren en zuiveren. De proeven hebben een probleemoplossende aanpak, zodat je leert denken als een onderzoeker. En bij de practica Moleculaire Farmacologie en Moleculaire Toxicologie komen allerlei verschillende labtechnieken aan bod: DNA mutanten maken, eiwitexpressie, binding van een ligand aan een receptor, etc.

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

Je kiest in welke richting je wilt afstuderen. Je volgt eerst een minor: een samenhangend vakkenpakket, bedoeld ter verdieping of verbreding van je hoofdrichting (de major). Je sluit je studie af met een bachelorproject (stage) van minimaal 3 maanden. Daarnaast heb je ook nog vrije keuzeruimte om extra vakken te volgen, je bachelorproject uit te breiden of een extra stage te volgen.

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Farmaceutische wetenschappen vind je in het jaarschema.

Je doet veel feitenkennis op, die je in je studie en later tijdens je werk hard nodig om bijvoorbeeld goede berekeningen te kunnen maken. Ook ben je veel met scheikundepractica bezig, bijvoorbeeld tijdens het Basispracticum en het Project bio-analytische chemie. Daarnaast krijg je in het eerste jaar al een aantal toegepaste vakken: Cellulaire Biochemie en het Innovatieproject geneesmiddelen.

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Je verdiept je kennis, inzicht en vaardigheden. De vakken richten zich steeds meer op de toepassingen van de Farmaceutische Wetenschappen. Tijdens het Synthesepracticum leer je technieken waarmee je stoffen kunt maken, isoleren en zuiveren. De proeven hebben een probleemoplossende aanpak, zodat je leert denken als een onderzoeker. En bij de practica Moleculaire Farmacologie en Moleculaire Toxicologie komen allerlei verschillende labtechnieken aan bod: DNA mutanten maken, eiwitexpressie, binding van een ligand aan een receptor, etc.

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

Je kiest in welke richting je wilt afstuderen. Je volgt eerst een minor: een samenhangend vakkenpakket, bedoeld ter verdieping of verbreding van je hoofdrichting (de major). Je sluit je studie af met een bachelorproject (stage) van minimaal 3 maanden. Daarnaast heb je ook nog vrije keuzeruimte om extra vakken te volgen, je bachelorproject uit te breiden of een extra stage te volgen.

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Samenvatting Farmaceutische Wetenschappen

taal

Nederlands

duur

3 jaar (voltijd)

aanmeldenvoor

1 mei 2017

startdatum

1 september 2017

vorm

Voltijd

bindend-studie-advies

norm 42 EC

toelatingseisen


vwo_profiel

NT, NG (met Natuurkunde), EM (met Wiskunde A/B, Natuurkunde en Scheikunde), CM (met Wiskunde A/B, Natuurkunde en Scheikunde). Wiskunde B wordt sterk aanbevolen bij alle profielen.

interessegebied

Gezondheid en Beweging/Natuurwetenschappen

Ferry Pronk

Student Farmaceutische Wetenschappen

Ferry Pronk

Farmaceutische Wetenschappen was mijn eerste studiekeuze. Tijdens mijn bezoek aan de open dag en het dagje proefstuderen raakte ik al enthousiast over de werking van geneesmiddelen op moleculair niveau. Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat er nog vele andere   interessante onderwerpen aan bod komen, zoals toxicologie, het ontwikkelingsproces van geneesmiddelen en synthese van medicijnen.

Wat mij vooral in de opleiding aanspreekt, is de combinatie van scheikundige en medische vakken. In het tweede jaar krijg je veel practica waarbij je bijvoorbeeld in een werkgroep een medicijnmolecuul gaat synthetiseren en de (bij)werking(en) van een medicijn onderzoekt. Mijn interesse ligt echter bij het modelleren van de interacties van potentiële medicijnen met moleculen in het lichaam. Hierbij is de uitdaging om een grote puzzel op te lossen aan de hand van verschillende methodes op de computer, met als uiteindelijke doel het ontwerpen van een nieuw medicijn. Dat betekent dat je dus niet alleen onderzoek in een lab kan uitvoeren, maar ook met de computer! Ik kan dus wel zeggen dat ik de juiste studie heb gekozen.

Facebook-icoon