Econometrie en Operationele Research

Op slimme wijze, met wiskunde en statistiek, de grote vraagstukken oplossen

Wiskunde, statistiek, informatica èn economie

De bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research beweegt zich inhoudelijk op de vakterreinen van wiskunde, statistiek, informatica en economie. De opleiding is enerzijds breed maar gaat anderzijds de diepte in. Dankzij je econometrische kennis en praktische vaardigheden ben je in staat om vraagstukken uit de economische praktijk op kwantitatieve wijze te formuleren en te analyseren via een model en met behulp van gegevens, en vandaag de dag vooral met “big data”. Je leert bovendien effectieve programmatuur te ontwikkelen om de meest efficiënte oplossing te vinden. Zo kan jouw model de effecten bepalen van een door de ECB ingezette rentedaling op de werkgelegenheid, het kan de risico-scenario’s van een beleggingsstrategie in beeld brengen, of de optimale planning maken voor de trein-routes van de NS.

Econometrie en Operationele Research aan de VU is een kleinschalige opleiding. Je kunt altijd rekenen op persoonlijke begeleiding door ouderejaarsstudenten en docenten, en op colleges van hoge kwaliteit. Je volgt de wiskundecolleges met de wiskundestudenten, het programmeren leer je bij de informatici en de economiecolleges worden door onze topeconomen gegeven. Exclusief voor jou als Econometrie-student presenteren we integratiepractica, waarin je de stof uit verschillende vakken op praktische en samenhangende wijze kunt toepassen op interessante case-studies. Zo gaat de theorie echt leven en word je optimaal voorbereid op de beroepspraktijk van morgen.

Verder kijken als econometrist

VU is verder kijken. Als Econometrie-student leer je vanuit het VU-thema Governance for Society met een interdisciplinaire blik naar vraagstukken te kijken. Je ontwikkelt bijvoorbeeld modellen die de marktbeweging beschrijven, inclusief de diversiteit aan handelsconstructies en het hoge tempo van het handelingsproces. Of een model voor de meest efficiënte roostering van bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen waarin het model rekening houdt met de beschikbaarheid van treinen, sporen en personeel, maar ook met de risico’s en de opbrengst. Daarnaast is er onder meer aandacht voor de numerieke achtergronden van algoritmen en voor ethiek. Met andere woorden: je zult in staat zijn wiskunde en statistiek te benutten voor het interdisciplinair oplossen van economische vraagstukken.

Econometrist worden? Kom proefstuderen

Laat jij je niet afschrikken door een flinke portie wiskunde? Heb je een analytische geest? Vind je het een uitdaging om de abstractie van wiskunde en statistiek te vertalen naar oplossingen voor echte problemen? Sta je met beide benen op de grond en ben je praktisch ingesteld? Dan willen we graag met je kennismaken tijdens een dagje proefstuderen op de VU-campus aan de Amsterdamse Zuidas. 

Na het behalen van je bachelordiploma krijg je de titel Bachelor of Science (BSc) en ben je vanaf dat moment een gewild specialist omdat je tot veel in staat bent.

Met Econometrie kun je economische ontwikkelingen modelleren en analyseren, op macro-niveau maar ook op micro-niveau. Veel econometristen werken dan ook binnen financiële instellingen zoals banken, consultancybedrijven, pensioenfondsen en 'hedge funds'. Maar je vindt ze ook bij centrale banken, ministeries, beleidsinstanties en marktonderzoeksbedrijven.

Met Operationele Research ben jij de kwantitatieve specialist in logistiek (voorraadbeheer, routering, roosterproblemen) of in het analyseren van complexe netwerken (computersystemen en internet). Veel afgestudeerden komen terecht bij grote handelsondernemingen, vervoersbedrijven, financiële instellingen en consultancybedrijven.

Met Wiskundige Economie kan je aan de slag komen bij overheidsinstellingen, zoals het Centraal Planbureau. Maar je kunt ook in het bedrijfsleven het verschil maken, bijvoorbeeld bij een telecombedrijf, waar je de optimale prijsstelling van abonnementen doorrekent.

Je kunt natuurlijk ook je kennis en kunde nog verder verdiepen via een van de VU-masters, bijvoorbeeld Econometrie, Operationele Research of Finance, of via een vervolgopleiding tot Actuaris. Kijk op www.feweb.vu.nl/masters.

VU Matching is verplicht voor de opleiding Econometrie en Operationele research. VU Matching bestaat uit het invullen van een digitale vragenlijst en deelname aan de matchingsactiviteit. 

De matchingsactiviteit (voor deze opleiding is het een dagdeel) vindt plaats op 8 en 13 juni 2017 (je maakt een keuze voor een dagdeel op één van deze dagen). Tijdens de matchingsactiviteit krijg je een realistisch beeld van de opleiding en ervaar je of de studie aansluit bij je verwachtingen en capaciteiten. Als je niet hebt deelgenomen aan de matchingsactiviteit, kun je je niet inschrijven voor de opleiding. Na de matchingsactiviteit ontvang je een advies op maat. Als je je vóór 1 mei hebt aangemeld is het advies niet bindend. Heb je je pas na 1 mei aangemeld, dan is het advies bindend. Let op: je ontvangt pas een uitnodiging als je je via Studielink hebt aangemeld voor de opleiding én al een keer hebt ingelogd in VUnet. Zorg er dus voor dat je ook inlogt in VUnet. Lees hier meer informatie.

Vwo-diploma
Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Econometrie en Operationele Research studeren: 

 • Natuur en Gezondheid, aangevuld met Wiskunde B
 • Natuur en Techniek
 • Economie en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B
 • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B


Hbo (propedeuse/opleiding) 
Instromen in de bachelor Econometrie en Operationele Research op basis van een hbo-propedeuse/opleiding? Dat kan als je hiernaast ook een deelcertificaat hebt behaald voor het vak Wiskunde B op 6 vwo-niveau.

Hbo/wo (afgeronde opleiding) 
Instromen in de bachelor Econometrie en Operationele Research op basis van een afgeronde hbo- of wo opleiding (zonder vwo-diploma)? Dat kan als je hiernaast ook een deelcertificaat hebt behaald voor het vak Wiskunde B op 6 vwo-niveau.

Buitenlands diploma
Instromen met een vooropleiding die je in het buitenland aan het volgen bent of hebt behaald? Volg dan het volgende stappenplan om er achter te komen of je aanvullende eisen hebt voor toelating bij je vooropleiding:

 1. Meld je aan via Studielink
 2. Ga naar Vunet en rond je aanmelding af via 'Aanmelding Afronden'
 3. Je hoort vervolgens per mail of en zo ja, aan welke eisen je moet voldoen om toelaatbaar te zijn tot de opleiding.

In het algemeen moet je een diploma hebben gehaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Engels
 • Nederlands / NT2-II
 • Wiskunde B
 • Geschiedenis

Ouder dan 21?      
Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je worden toegelaten door middel van het zogenaamde colloquium doctum. Je moet dan de volgende deelcertificaten op behalen:

 • Engels
 • Wiskunde B
 • Geschiedenis

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, aanmelden kan tot 1 mei 2017.

Heb je vragen over de inhoud van de opleiding, toelatingseisen of voorlichtingsactiviteiten, of overige vragen? Stel ze via studiekeuze.feweb@vu.nl of via studentenbalie@vu.nl.
Heb je vragen over matching, dan kun je mailen naar matching.feweb@vu.nl.

Bachelordag
Laat je op de Bachelordag uitgebreid voorlichten op de informatiemarkt en bezoek de voorlichtingsronde van de opleiding.

Proefstuderen

Je bent welkom om een dagje te komen proefstuderen! De proefstudeerdag van voorjaar 2017 is geweest; de eerstvolgende is in het najaar. Houd deze website in de gaten!

Liever je vraag aan een student stellen? Of Wil je een persoonlijke afspraak maken om een dag mee te lopen met een student Econometrie en Operationele Research? Stuur een mailtje naar info@kraket.nl, dan brengen de bestuursleden van Studievereniging Kraket je graag in contact met een student.

Facebook-icoon  Twitter-icoon  Youtube-icoon

Dit ga je doen

De bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research duurt drie jaar. De vakken worden gegeven door experts in elk vakgebied. De wiskundevakken volg je in relatief kleine groepen, sommige economievakken samen met een grotere groep economiestudenten. De werkcolleges zijn relatief kleinschalig van opzet, zodat er ruimte is voor directe discussie met de docent over de analyse en oplossing van vraagstukken.

Je volgt de vakken die je nodig hebt als voorbereiding voor de kernvakken van de studie. Je breidt je wiskundekennis uit, je bestudeert de kansrekening en statistiek, je leert programmeren en je volgt enkele economievakken. Daarnaast krijg je een korte kennismaking met de drie specialisatiegebieden van de opleiding: Econometrie, Operationele Research en Wiskundige Economie. In een Colloquium leer je studiegerelateerde vaardigheden, waarmee ook een link wordt gelegd met je eerder opgedane kennis. Tijdsbesteding: circa 20 uur per week colleges en werkvormen.


Vakken
Periode 1
Taaltoets
Analysis I
Colloquium I
Introduction to Programming (Java)
Probability Theory
Linear Algebra I
Programming
Periode 2
Analysis I
Colloquium I
Introduction to Programming (Java)
Probability Theory
Linear Algebra I
Periode 3
Introduction to Econometrics, Operations Research and Mathematical Economics
Periode 4
Analysis II
Macroeconomics I
Colloquium II
Statistics
Periode 5
Analysis II
Statistics
Finance I
Colloquium II
Periode 6
Academic Skills: Probability and Inference

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Je volgt de drie basisvakken. Bij het vak Econometrie begin je met het formuleren van causale relaties tussen een te verklaren variabele en verklarende variabelen in een statistisch model, je gaat de onbekende parameters schatten en je bepaalt of er significante relaties bestaan binnen het model. Op deze wijze kun je bijvoorbeeld bepalen of prijs en kwaliteit van een product een significante invloed hebben op de verkoop van het product. Bij het vak Operationele Research bestudeer je deterministische beslissingsproblemen. Bijvoorbeeld: het vinden van de korste route tussen een groot aantal locaties. Bij Wiskundige Economie bestudeer je met wiskundige modellen bijvoorbeeld de strategische interactie tussen verschillende veilingbieders. Je sluit af met een integratiepracticum waarin je je opgedane kennis en vaardigheden kunt toepassen in een aantal cases.  


Tijdsbesteding: ongeveer 12 uur per week colleges en werkvormen.


Vakken
Periode 1
Operations Research I
Econometrics I
Mathematical Economics I
Numerical Methods
Periode 2
Operations Research I
Econometrics I
Mathematical Economics I
Numerical Methods
Periode 3
Integrative Practical
Periode 4

Operations Research II
Econometrics II
Mathematical Economics II
Ethics

Periode 5
Operations Research II
Econometrics II
Mathematical Economics II
Ethics
Periode 6
Advanced Practical

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

Je bepaalt via je zogenoemde profileringsruimte een semester lang zelf hoe je studie eruit ziet. Je kunt kiezen voor een minor binnen de eigen Econometrie-opleiding, een minor buiten de faculteit, een stage, of een periode in het buitenland. Deze periode kan je helpen om je voor te bereiden op een masteropleiding. In het tweede semester concentreer je je op één of meerdere richtingen van onze studie. Je sluit de bachelor af met het schrijven van een scriptie. Hiervoor analyseer je zelfstandig een wetenschappelijk artikel of vraagstuk binnen de richting van je keuze, je werkt zelfstandig aan een eigen oplossing en je schrijft een eigen verslag.

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Je volgt de vakken die je nodig hebt als voorbereiding voor de kernvakken van de studie. Je breidt je wiskundekennis uit, je bestudeert de kansrekening en statistiek, je leert programmeren en je volgt enkele economievakken. Daarnaast krijg je een korte kennismaking met de drie specialisatiegebieden van de opleiding: Econometrie, Operationele Research en Wiskundige Economie. In een Colloquium leer je studiegerelateerde vaardigheden, waarmee ook een link wordt gelegd met je eerder opgedane kennis. Tijdsbesteding: circa 20 uur per week colleges en werkvormen.


Vakken
Periode 1
Taaltoets
Analysis I
Colloquium I
Introduction to Programming (Java)
Probability Theory
Linear Algebra I
Programming
Periode 2
Analysis I
Colloquium I
Introduction to Programming (Java)
Probability Theory
Linear Algebra I
Periode 3
Introduction to Econometrics, Operations Research and Mathematical Economics
Periode 4
Analysis II
Macroeconomics I
Colloquium II
Statistics
Periode 5
Analysis II
Statistics
Finance I
Colloquium II
Periode 6
Academic Skills: Probability and Inference

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Je volgt de drie basisvakken. Bij het vak Econometrie begin je met het formuleren van causale relaties tussen een te verklaren variabele en verklarende variabelen in een statistisch model, je gaat de onbekende parameters schatten en je bepaalt of er significante relaties bestaan binnen het model. Op deze wijze kun je bijvoorbeeld bepalen of prijs en kwaliteit van een product een significante invloed hebben op de verkoop van het product. Bij het vak Operationele Research bestudeer je deterministische beslissingsproblemen. Bijvoorbeeld: het vinden van de korste route tussen een groot aantal locaties. Bij Wiskundige Economie bestudeer je met wiskundige modellen bijvoorbeeld de strategische interactie tussen verschillende veilingbieders. Je sluit af met een integratiepracticum waarin je je opgedane kennis en vaardigheden kunt toepassen in een aantal cases.  


Tijdsbesteding: ongeveer 12 uur per week colleges en werkvormen.


Vakken
Periode 1
Operations Research I
Econometrics I
Mathematical Economics I
Numerical Methods
Periode 2
Operations Research I
Econometrics I
Mathematical Economics I
Numerical Methods
Periode 3
Integrative Practical
Periode 4

Operations Research II
Econometrics II
Mathematical Economics II
Ethics

Periode 5
Operations Research II
Econometrics II
Mathematical Economics II
Ethics
Periode 6
Advanced Practical

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

Je bepaalt via je zogenoemde profileringsruimte een semester lang zelf hoe je studie eruit ziet. Je kunt kiezen voor een minor binnen de eigen Econometrie-opleiding, een minor buiten de faculteit, een stage, of een periode in het buitenland. Deze periode kan je helpen om je voor te bereiden op een masteropleiding. In het tweede semester concentreer je je op één of meerdere richtingen van onze studie. Je sluit de bachelor af met het schrijven van een scriptie. Hiervoor analyseer je zelfstandig een wetenschappelijk artikel of vraagstuk binnen de richting van je keuze, je werkt zelfstandig aan een eigen oplossing en je schrijft een eigen verslag.

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Samenvatting Econometrie en Operationele Research

taal

Nederlands

duur

3 jaar (voltijd)

aanmeldenvoor

1 mei

startdatum

1 september

vorm

Voltijd

vwo_profiel

NT of CM/EM/NG met Wiskunde B

interessegebied

Economie, Recht en Bestuur/Gedrag en Maatschappij/Informatica, Wiskunde en Bedrijf

Nienke Cornelissen

Student Econometrie en Operationele Research

Nienke testimonial

Econometrie en Operationele Research biedt me de perfecte combinatie van theorie en praktijk. Binnen een jaar is mijn wiskundige kennis tot grote hoogte gestegen en ben ik nu klaar om in de essentie van de studie te duiken: de optimalisatieproblemen en data-analyse waar een econometrist van smult.

Facebook-icoon Twitter-icoon  Youtube-icoon