Biologie

Bestudeer de levende wereld om je heen en draag bij aan het oplossen van biologische vraagstukken

Van virus tot complex zoogdier, van molecuul tot geheel ecosysteem

Van klimaatverandering tot ijsbeer, van gen tot aardbei, van eenvoudige lichaamscel tot complex gedrag. Zo breed als het vakgebied is, zo breed is ook de bacheloropleiding Biologie. Op de VU wordt kennis en inzicht uit de moderne biologie op uitdagende manier onderwezen, waarbij je de theorie meteen in praktijk brengt. Daarmee word je opgeleid tot volwaardig bioloog met kennis van zaken. Zo leer je, dat ondanks fascinerende diversiteit, bacteriën, planten en dieren vaak gebruik maken van dezelfde biologische principes. Dat geldt voor erfelijkheid, ontwikkeling, neuronen, gedrag, ecologie en evolutie.

 

Verder kijken als bioloog

VU is verder kijken. Daarom werken diverse VU-faculteiten samen op het gebied van Human Health & Life Sciences. Dat levert integrale oplossingen op voor mens, maatschappij en milieu. Als student leer je zo over de grens van je opleiding kijken, naar de verbondenheid van Biologie met andere bètawetenschappen. Internationaal wordt dat als de toekomst gezien: de Nieuwe Biologie. Ter voorbereiding wordt het derde jaar dan ook deels in het Engels verzorgd.

Bioloog worden? Kom proefstuderen

Heb je een onderzoekende geest? Ben je gebiologeerd door de leer van het leven? Ben je zelfwerkzaam, analytisch en nauwkeurig? Hou je van zowel veldwerk als practica en theorie? Dan willen we graag met je kennismaken tijdens een dagje proefstuderen hier op de VU-campus aan de Amsterdamse Zuidas.

Biologie is een brede opleiding met veel mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Veel van onze bachelorstudenten vinden snel een baan in uiteenlopende sectoren, zoals onderzoek, onderwijs, advies, bedrijfsleven en overheid. Deze opleiding bereidt je perfect voor op een master, zodat je daarna kunt kiezen voor een baan als 'toepasser’ van de wetenschap (bijvoorbeeld als onderzoeker of adviseur) of daarbuiten als 'vertaler' van de wetenschap (bijvoorbeeld als voorlichter of docent). Hoe dan ook: biologie heeft de toekomst, dus de vraag naar goede biologen neemt alleen maar toe.

Vwo-diploma

Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Biologie studeren: 

 • Natuur en Gezondheid, aangevuld met Natuurkunde
 • Natuur en Techniek, aangevuld met Biologie
 • Economie en Maatschappij, aangevuld met Natuurkunde, Scheikunde en Biologie
 • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde A of B, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie


Hbo (propedeuse/opleiding) 
Instromen in de bachelor Biologie op basis van een hbo-propedeuse/opleiding? Dat kan als je hiernaast ook een deelcertificaat hebt behaald voor de vakken Engels, Wiskunde (A of B), Natuurkunde, Scheikunde en Biologie op 6 vwo-niveau.

Hbo/wo (afgeronde opleiding) 
Instromen in de bachelor Biologie op basis van een afgeronde hbo- of wo opleiding (zonder vwo-diploma)? Dat kan als je hiernaast ook een deelcertificaat hebt behaald voor de vakken Wiskunde (A of B), Natuurkunde, Scheikunde en Biologie op 6 vwo-niveau.

      
Buitenlands diploma

Instromen met een vooropleiding die je in het buitenland aan het volgen bent of hebt behaald? Volg dan het volgende stappenplan om er achter te komen of je aanvullende eisen hebt voor toelating bij je vooropleiding:

 1. Meld je aan via Studielink
 2. Ga naar Vunet en rond je aanmelding af via 'Aanmelding Afronden'
 3. Je hoort vervolgens per mail of en zo ja, aan welke eisen je moet voldoen om toelaatbaar te zijn tot de opleiding.

 In het algemeen moet je een diploma hebben gehaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Engels
 • Nederlands / NT2-II
 • Wiskunde A of B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie

Ouder dan 21?       
Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je worden toegelaten door middel van het zogenaamde colloquium doctum. Je moet dan de volgende deelcertificaten op behalen:

 • Engels
 • Wiskunde A of B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

VU Matching is een verplicht onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU. VU Matching helpt je bij het maken van een goede studiekeuze en bestaat uit een digitale vragenlijst en een activiteit van de opleiding. Als je je vóór 1 mei hebt aangemeld voor een opleiding, ontvang je automatisch een uitnodiging voor de matchingsdag.


Woensdag 7 juni vindt de matchingsactiviteit van de opleiding Biologie plaats. Voorafgaande hieraan zal je gevraagd worden een motivatiebrief te schrijven. Wij proberen jou tijdens de matchingsdag een realistisch beeld van de opleiding te geven, zodat je kan bepalen of de studie overeen komt met het beeld en de verwachtingen die je hebt.


’s Ochtends wordt begonnen met een aantal korte hoorcolleges die een overzicht geven van wat er in de verschillende cursussen van het eerste jaar verwacht kan worden. Daarop aansluitend wordt ’s middags een aantal korte practica uitgevoerd, waarbij de in de ochtend behandelde theorie direct in de praktijk kan worden gebracht. Naar aanleiding van de biologische inhoud van de colleges en practica worden een aantal voorbeeldtoetsvragen voorgelegd en besproken. Via deze weg krijgt je een indruk van wat voor soort vragen er over behandelde stof gesteld kunnen worden. Verder kan je tijdens de lunch kennismaken met enkele docenten en studenten van de opleiding, alsmede de studieadviseur, en is er gelegenheid om vragen te stellen.
Als je je na 1 mei hebt aangemeld voor de opleiding zullen we je vragen een vervangende matchingsactiviteit te doen, op basis waarvan de opleiding kan bepalen of je wordt toegelaten of niet. Dit geldt ook als je de matchingsdag mist.


Wil je meer informatie over de matchingsactiviteit? Neem dan contact op met de matchingscoördinatoren van de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen: matching.beta@vu.nl.
Voor algemene informatie over VU Matching, bijvoorbeeld over de uiterste aanmelddatum, kun je terecht op www.vu.nl/vumatching.Waar gaat je vraag over?Waar je terecht kunt
Inhoudelijke vragen over de studie, toelatingseisen en regelingenDienst Communicatie & Marketing
studiekeuze.falw@vu.nl  
Collegegeld, aanmelden, Studielink en VUnetStudentenbalie
studentenbalie@vu.nl          
Bachelorvoorlichtingsdag, Dagje Studeren, Meeloopdag, schoolvoorlichtingDienst Communicatie & Marketing
studiekeuze.falw@vu.nl    

Bachelordag 4 november 2017
Laat je op de Bachelordag uitgebreid voorlichten op de informatiemarkt en bezoek de voorlichtingsronde van de opleiding.

Proefstuderen 

Wil je weten hoe een normale dag van een student Biologie eruit ziet? Kom dan een dagje proefstuderen met een eerste- of tweedejaars! Bij een proefstudeerdag ga je mee naar het hoorcollege van die dag, maak je kennis met studenten en krijg je een rondleiding door de faculteit.  

Facebook-icoon

Dit ga je doen

De bacheloropleiding Biologie is zo opgezet dat je in de eerste twee jaar een brede basis legt. Daardoor krijgen alle vakgebieden binnen de moderne biologie ruim aandacht. Cursussen duren één of twee maanden en worden afgesloten met een tentamen, bij twee-maandse cursussen worden meerdere deeltentamens afgenomen. Na afloop van een tentamen start een nieuwe cursus met een ander onderwerp. Tijdens een cursus worden altijd meerdere werkvormen gebruikt, zodat de theorie ook direct in praktijk kan worden gebracht, dus hoor- en werkcolleges gaan meestal vergezeld met laboratoriumpractica, veldwerk, excursies en/of computerpractica.

Aan het eind van het tweede jaar en het overgrote deel van het derde jaar kan je je gaan specialiseren in een biologisch vakgebied naar keuze. Die keuze bereidt al verder voor richting specialisatie in een masteropleiding.

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Biologie vind je in het jaarschema.

Tijdens het eerste jaar wordt een brede basis gelegd waarin alle vakgebieden binnen de moderne biologie ruim aandacht krijgen. Denk hierbij aan onderwerpen als genetica, ontwikkelingsbiologie, evolutie, biodiversiteit, morfologie, neurobiologie, biochemie, systeembiologie en ecologie. Daarnaast is er ook direct aandacht voor algemene academische vaardigheden, methodologie en statistiek. Sommige van deze onderwerpen zijn samengevoegd in thematische vakken om zo het integratieve karakter van de biologie te illustreren.

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Tijdens het tweede jaar wordt de brede basiskennis verder uitgebreid en opgevolgd met verdiepende (keuze)cursussen. Ook hier zijn onderwerpen soms samengevoegd in langere thematische vakken en krijgen ethische aspecten de aandacht. Aan bod komen onderwerpen als plantenfysiologie, genetische modificatie, dierfysiologie, diergedrag, afweer (immunologie en parasitologie), microbiologie, levensgemeenschappen, ecosystemen. Nadat de basis is gelegd kan een keuze worden gemaakt voor een verdiepende cursus in een biologisch vakgebied naar keuze

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.
empty

In het derde jaar start je met een minor naar keuze. Een minor duurt 5 maanden (1 semester). Gedurende een minor wordt er nog dieper ingegaan op een deelgebied van de biologie middels 5 gevorderde cursussen. Hierbij kan je denken aan minoren als “Evolutionary Biology & Ecology”, “Biomolecular Sciences and Neurosciences”, de educatieve minor, en meer. Ook kan je kiezen voor een minor van een andere opleiding of universiteit, of je eigen minor samenstellen.

De minor wordt, in het tweede semester, gevolgd door een onderzoeksstage (Bachelor Thesis). Deze onderzoeksstage doe je voor vier maanden in een richting van jouw eigen keuze, waarbij je meedraait in een onderzoeksgroep nadat je in de eerste maand je plan van aanpak hebt uitgewerkt, opgeschreven en gepresenteerd. Daarna voer je jouw zelf-opgezette onderzoek uit en werk je aan het front van de wetenschap.

 Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.
empty

De bacheloropleiding Biologie is zo opgezet dat je in de eerste twee jaar een brede basis legt. Daardoor krijgen alle vakgebieden binnen de moderne biologie ruim aandacht. Cursussen duren één of twee maanden en worden afgesloten met een tentamen, bij twee-maandse cursussen worden meerdere deeltentamens afgenomen. Na afloop van een tentamen start een nieuwe cursus met een ander onderwerp. Tijdens een cursus worden altijd meerdere werkvormen gebruikt, zodat de theorie ook direct in praktijk kan worden gebracht, dus hoor- en werkcolleges gaan meestal vergezeld met laboratoriumpractica, veldwerk, excursies en/of computerpractica.

Aan het eind van het tweede jaar en het overgrote deel van het derde jaar kan je je gaan specialiseren in een biologisch vakgebied naar keuze. Die keuze bereidt al verder voor richting specialisatie in een masteropleiding.

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Biologie vind je in het jaarschema.

Tijdens het eerste jaar wordt een brede basis gelegd waarin alle vakgebieden binnen de moderne biologie ruim aandacht krijgen. Denk hierbij aan onderwerpen als genetica, ontwikkelingsbiologie, evolutie, biodiversiteit, morfologie, neurobiologie, biochemie, systeembiologie en ecologie. Daarnaast is er ook direct aandacht voor algemene academische vaardigheden, methodologie en statistiek. Sommige van deze onderwerpen zijn samengevoegd in thematische vakken om zo het integratieve karakter van de biologie te illustreren.

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Tijdens het tweede jaar wordt de brede basiskennis verder uitgebreid en opgevolgd met verdiepende (keuze)cursussen. Ook hier zijn onderwerpen soms samengevoegd in langere thematische vakken en krijgen ethische aspecten de aandacht. Aan bod komen onderwerpen als plantenfysiologie, genetische modificatie, dierfysiologie, diergedrag, afweer (immunologie en parasitologie), microbiologie, levensgemeenschappen, ecosystemen. Nadat de basis is gelegd kan een keuze worden gemaakt voor een verdiepende cursus in een biologisch vakgebied naar keuze

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.
empty

In het derde jaar start je met een minor naar keuze. Een minor duurt 5 maanden (1 semester). Gedurende een minor wordt er nog dieper ingegaan op een deelgebied van de biologie middels 5 gevorderde cursussen. Hierbij kan je denken aan minoren als “Evolutionary Biology & Ecology”, “Biomolecular Sciences and Neurosciences”, de educatieve minor, en meer. Ook kan je kiezen voor een minor van een andere opleiding of universiteit, of je eigen minor samenstellen.

De minor wordt, in het tweede semester, gevolgd door een onderzoeksstage (Bachelor Thesis). Deze onderzoeksstage doe je voor vier maanden in een richting van jouw eigen keuze, waarbij je meedraait in een onderzoeksgroep nadat je in de eerste maand je plan van aanpak hebt uitgewerkt, opgeschreven en gepresenteerd. Daarna voer je jouw zelf-opgezette onderzoek uit en werk je aan het front van de wetenschap.

 Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.
empty

Samenvatting Biologie

taal

Nederlands

duur

3 jaar (voltijd)

aanmeldenvoor

1 mei

startdatum

1 september

vorm

Voltijd

bindend-studie-advies

norm 42 EC

toelatingseisen


vwo_profiel

NG + Natuurkunde/ NT + Biologie

interessegebied

Natuurwetenschappen

Sandra Smit

Student biologie

Student - Sandra Smit

Het leuke van biologie vind ik dat het zo ongelooflijk breed is. Je leert over allerlei niveaus van het leven: van DNA tot ecosysteem. Doordat biologie zo breed is, kun je alle kanten op. Dat vind ik erg handig, want ik weet nog niet wat ik na mijn studie wil gaan doen. 

Facebook-icoon