Biologie

Bestudeer de levende wereld om je heen en los biowetenschappelijke vraagstukken op

Wil jij het leven ontrafelen?

In deze opleiding Biologie onderzoek je alle leven in mensen, dieren en planten, van celniveau tot ecosysteem. Zo kom je als toekomstig biowetenschapper alles te weten over o.a. biodiversiteit, klimaatverandering, genetische modificatie, biochemie, evolutie, ontwikkeling en gedrag van organismen. Op de VU wordt kennis en inzicht uit de moderne biologie op uitdagende manier onderwezen, waarbij je de theorie meteen in praktijk brengt. Door kleinschalig opgezet onderwijs (niet gecombineerd met andere opleidingen), creëren we een informele sfeer die bijdraagt aan diepgang en individuele aandacht, want uiteindelijk gaat het ook over jouw toekomst. Daarvoor hebben we op maat gesneden loopbaanbegeleiding en de langste bachelor onderzoeksstage binnen Nederland!

Verder kijken als biowetenschapper

VU is verder kijken. Daarom werken diverse VU-faculteiten samen op het gebied van Human Health & Life Sciences. Dat levert integrale oplossingen op voor mens, maatschappij en milieu. Als student leer je zo over de grens van je opleiding kijken, naar de verbondenheid van Biologie met andere bètawetenschappen. Internationaal wordt deze Nieuwe Biologie als de toekomst gezien en ter voorbereiding hierop wordt het derde jaar in het Engels verzorgd.


Biowetenschapper worden? Kom proefstuderen

Heb je een onderzoekende geest? Ben je gebiologeerd door de leer van het leven? Ben je zelfwerkzaam, analytisch en nauwkeurig? Hou je van zowel veldwerk als practica en theorie? Dan willen we graag met je kennismaken tijdens een dagje proefstuderen hier op de VU-campus aan de Amsterdamse Zuidas.
Biologie is een brede opleiding met veel mogelijkheden op de arbeidsmarkt, vooral als je daarna ook een master gaat doen (waar onze opleiding uitstekende op voorbereidt). Als biowetenschappers kan je een drijvende kracht worden voor economische groei en sociale ontwikkeling in de komende jaren. Denk maar aan onderzoek naar klimaatverandering, het wereldvoedselprobleem en ziektebestrijding. De ontrafeling van het menselijke genoom, een wetenschappelijke doorbrak, werd ook door biowetenschappers geleid. Maar naast puur wetenschappelijk, zijn er uiteraard tal van andere carrièremogelijkheden richting educatie, advies, wetenschapsjournalistiek, beleid en management.

Vwo-diploma

Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Biologie studeren: 

 • Natuur en Gezondheid, aangevuld met Natuurkunde
 • Natuur en Techniek, aangevuld met Biologie
 • Economie en Maatschappij, aangevuld met Natuurkunde, Scheikunde en Biologie
 • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde A of B, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie


Hbo (propedeuse/opleiding) 
Instromen in de bachelor Biologie op basis van een hbo-propedeuse/opleiding? Dat kan als je hiernaast ook een deelcertificaat hebt behaald voor de vakken Engels, Wiskunde (A of B), Natuurkunde, Scheikunde en Biologie op 6 vwo-niveau.

Hbo/wo (afgeronde opleiding) 
Instromen in de bachelor Biologie op basis van een afgeronde hbo- of wo opleiding (zonder vwo-diploma)? Dat kan als je hiernaast ook een deelcertificaat hebt behaald voor de vakken Wiskunde (A of B), Natuurkunde, Scheikunde en Biologie op 6 vwo-niveau.

      
Buitenlands diploma

Instromen met een vooropleiding die je in het buitenland aan het volgen bent of hebt behaald? Volg dan het volgende stappenplan om er achter te komen of je aanvullende eisen hebt voor toelating bij je vooropleiding:

 1. Meld je aan via Studielink
 2. Ga naar Vunet en rond je aanmelding af via 'Aanmelding Afronden'
 3. Je hoort vervolgens per mail of en zo ja, aan welke eisen je moet voldoen om toelaatbaar te zijn tot de opleiding.

 In het algemeen moet je een diploma hebben gehaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Engels
 • Nederlands / NT2-II
 • Wiskunde A of B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie

Ouder dan 21?       
Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je worden toegelaten door middel van het zogenaamde colloquium doctum. Je moet dan de volgende deelcertificaten op behalen:

 • Engels
 • Wiskunde A of B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie

Deficiënties wegwerken? 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

VU Matching is een onderdeel van de aanmeldprocedure voor alle bacheloropleidingen van de VU. VU Matching helpt je bij het maken van een goede studiekeuze en bestaat uit een digitale vragenlijst en een activiteit van de opleiding

Woensdag 7 juni heeft de matchingsactiviteit van de opleiding Biologie plaatsgevonden. Als je niet aanwezig kon zijn op deze dag dan ontvangt de opleiding graag een motivatiebrief van je. Heb je je aangemeld na 1 mei en was je niet aanwezig op de matchingsdag dan is het sturen van een motivatiebrief verplicht. Heb je nog geen email ontvangen hierover, mail dan zelf naar matching.beta@vu.nl om de richtlijnen voor de inhoud van je brief te ontvangen. Heb je vragen over de opleiding of twijfels over je keuze, neem dan contact op met docent en opleidingcoördinator Joris Koene, j.m.koene@vu.nl.

Kijk voor algemene informatie over matching op de website van VU Matching.Waar gaat je vraag over?Waar je terecht kunt
Inhoudelijke vragen over de studie, toelatingseisen en regelingenDienst Communicatie & Marketing
studiekeuze.falw@vu.nl  
Collegegeld, aanmelden, Studielink en VUnetStudentenbalie
studentenbalie@vu.nl          
Bachelorvoorlichtingsdag, Dagje Studeren, Meeloopdag, schoolvoorlichtingDienst Communicatie & Marketing
studiekeuze.falw@vu.nl    

Bachelordag 4 november 2017
Laat je op de Bachelordag uitgebreid voorlichten op de informatiemarkt en bezoek de voorlichtingsronde van de opleiding.

Proefstuderen 

Wil je weten hoe een normale dag van een student Biologie eruit ziet? Kom dan een dagje proefstuderen met een eerste- of tweedejaars! Bij een proefstudeerdag ga je mee naar het hoorcollege van die dag, maak je kennis met studenten en krijg je een rondleiding door de faculteit.  

Facebook-icoon

Contact our student ambassadors 


If you are wondering what it is like to live and study in Amsterdam from a current student perspective, do not hesitate to contact our student ambassadors; they would love to share their experiences with you!Dit ga je doen

De bacheloropleiding Biologie is zo opgezet dat je in de eerste twee jaar een brede basis legt. Daardoor krijgen alle vakgebieden binnen de moderne biologie ruim aandacht. Cursussen duren één of twee maanden en worden afgesloten met een tentamen, bij twee-maandse cursussen worden meerdere deeltentamens afgenomen. Na afloop van een tentamen start een nieuwe cursus met een ander onderwerp. Tijdens een cursus worden altijd meerdere werkvormen gebruikt, zodat de theorie ook direct in praktijk kan worden gebracht, dus hoor- en werkcolleges gaan meestal vergezeld met laboratoriumpractica, veldwerk, excursies en/of computerpractica.

Aan het eind van het tweede jaar en het overgrote deel van het derde jaar kan je je gaan specialiseren in een biologisch vakgebied naar keuze. Die keuze bereidt al verder voor richting specialisatie in een masteropleiding.

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Biologie vind je in het jaarschema.

  Onderwijsvormen png

Tijdens het eerste jaar wordt een brede basis gelegd waarin alle vakgebieden binnen de moderne biologie ruim aandacht krijgen. Denk hierbij aan onderwerpen als genetica, ontwikkelingsbiologie, evolutie, biodiversiteit, morfologie, neurobiologie, biochemie, systeembiologie en ecologie. Daarnaast is er ook direct aandacht voor algemene academische vaardigheden, methodologie en statistiek. Sommige van deze onderwerpen zijn samengevoegd in thematische vakken om zo het integratieve karakter van de biologie te illustreren.

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Tijdens het tweede jaar wordt de brede basiskennis verder uitgebreid en opgevolgd met verdiepende (keuze)cursussen. Ook hier zijn onderwerpen soms samengevoegd in langere thematische vakken en krijgen ethische aspecten de aandacht. Aan bod komen onderwerpen als plantenfysiologie, genetische modificatie, dierfysiologie, diergedrag, afweer (immunologie en parasitologie), microbiologie, levensgemeenschappen, ecosystemen. Nadat de basis is gelegd kan een keuze worden gemaakt voor een verdiepende cursus in een biologisch vakgebied naar keuze

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.
empty

In het derde jaar start je met een minor naar keuze. Een minor duurt 5 maanden (1 semester). Gedurende een minor wordt er nog dieper ingegaan op een deelgebied van de biologie middels 5 gevorderde cursussen. Hierbij kan je denken aan minoren als “Evolutionary Biology & Ecology”, “Biomolecular Sciences and Neurosciences”, de educatieve minor, en meer. Ook kan je kiezen voor een minor van een andere opleiding of universiteit, of je eigen minor samenstellen.

De minor wordt, in het tweede semester, gevolgd door een onderzoeksstage (Bachelor Thesis). Deze onderzoeksstage doe je voor vier maanden in een richting van jouw eigen keuze, waarbij je meedraait in een onderzoeksgroep nadat je in de eerste maand je plan van aanpak hebt uitgewerkt, opgeschreven en gepresenteerd. Daarna voer je jouw zelf-opgezette onderzoek uit en werk je aan het front van de wetenschap.

 Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.
empty

De bacheloropleiding Biologie is zo opgezet dat je in de eerste twee jaar een brede basis legt. Daardoor krijgen alle vakgebieden binnen de moderne biologie ruim aandacht. Cursussen duren één of twee maanden en worden afgesloten met een tentamen, bij twee-maandse cursussen worden meerdere deeltentamens afgenomen. Na afloop van een tentamen start een nieuwe cursus met een ander onderwerp. Tijdens een cursus worden altijd meerdere werkvormen gebruikt, zodat de theorie ook direct in praktijk kan worden gebracht, dus hoor- en werkcolleges gaan meestal vergezeld met laboratoriumpractica, veldwerk, excursies en/of computerpractica.

Aan het eind van het tweede jaar en het overgrote deel van het derde jaar kan je je gaan specialiseren in een biologisch vakgebied naar keuze. Die keuze bereidt al verder voor richting specialisatie in een masteropleiding.

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Biologie vind je in het jaarschema.

  Onderwijsvormen png

Tijdens het eerste jaar wordt een brede basis gelegd waarin alle vakgebieden binnen de moderne biologie ruim aandacht krijgen. Denk hierbij aan onderwerpen als genetica, ontwikkelingsbiologie, evolutie, biodiversiteit, morfologie, neurobiologie, biochemie, systeembiologie en ecologie. Daarnaast is er ook direct aandacht voor algemene academische vaardigheden, methodologie en statistiek. Sommige van deze onderwerpen zijn samengevoegd in thematische vakken om zo het integratieve karakter van de biologie te illustreren.

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

Tijdens het tweede jaar wordt de brede basiskennis verder uitgebreid en opgevolgd met verdiepende (keuze)cursussen. Ook hier zijn onderwerpen soms samengevoegd in langere thematische vakken en krijgen ethische aspecten de aandacht. Aan bod komen onderwerpen als plantenfysiologie, genetische modificatie, dierfysiologie, diergedrag, afweer (immunologie en parasitologie), microbiologie, levensgemeenschappen, ecosystemen. Nadat de basis is gelegd kan een keuze worden gemaakt voor een verdiepende cursus in een biologisch vakgebied naar keuze

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.
empty

In het derde jaar start je met een minor naar keuze. Een minor duurt 5 maanden (1 semester). Gedurende een minor wordt er nog dieper ingegaan op een deelgebied van de biologie middels 5 gevorderde cursussen. Hierbij kan je denken aan minoren als “Evolutionary Biology & Ecology”, “Biomolecular Sciences and Neurosciences”, de educatieve minor, en meer. Ook kan je kiezen voor een minor van een andere opleiding of universiteit, of je eigen minor samenstellen.

De minor wordt, in het tweede semester, gevolgd door een onderzoeksstage (Bachelor Thesis). Deze onderzoeksstage doe je voor vier maanden in een richting van jouw eigen keuze, waarbij je meedraait in een onderzoeksgroep nadat je in de eerste maand je plan van aanpak hebt uitgewerkt, opgeschreven en gepresenteerd. Daarna voer je jouw zelf-opgezette onderzoek uit en werk je aan het front van de wetenschap.

 Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.
empty

Samenvatting Biologie

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden voor

1 mei

Startdatum

1 september

Vorm

Voltijd

Bindend studie advies

norm 42 EC

Toelatingseisen


VWO profiel

NG + Natuurkunde/ NT + Biologie

Interessegebied

Natuurwetenschappen

VU student bij Vroege Vogels

Luister naar de podcast van VU student Zoë Delamore, zij deed haar stageonderzoek naar koolmezen in de stad in Leiden.

FotokoolmeesEllendeRoo

VU docent in het programma De kennis van nu

Kijk naar de uitzending van De kennis van nu met VU docent Jacinta Ellers over uitheemse soorten

Fotokennisvannu

VU docent Toby Kiers over het machtige schimmelrijk

Bekijk de uitzending van De kennis van nu met VU docent Toby Kiers over het machtige schimmelrijk

Toby Kiers

Sabine Haspels

Student biologie

Foto Sabine Haspels 

Ik heb voor deze studie gekozen omdat ik geïnteresseerd ben in de mechanismen die ten grondslag liggen aan het leven, zowel op microschaal (cellen) als op macroschaal (ecosystemen). Tijdens de studie ontdekte ik dat ik vooral geïnteresseerd ben in moleculaire biologie, en dan met name de moleculaire mechanismen achter ziektes. Zo ga ik binnenkort stage lopen bij het UMCU waar ik HIV ga bestuderen. Hoewel de studie dus ontzettend breed is, kan je het zo specifiek maken als je zelf wil.

Vanessa Stenvers

Student Biologie

Vanessa_01

De bachelor Biologie biedt ontzettend veel mogelijkheden. Je begint met een brede basiskennis, maar kunt al snel een specialisatie richting kiezen aan het einde van het tweede jaar. Het bijzondere aan de VU is dat je goede studiebegeleiding krijgt, dus ook als je nog niet zeker weet welke richting je op wilt, ben je bij de VU aan het juiste adres! Bovendien heb je les van enthousiaste docenten die je altijd weten te motiveren en met veel passie vertellen over hun vakgebied. Daarnaast zijn er nog allerlei extra mogelijkheden om meer uit je studie te halen. Zo heeft de VU wereldwijd partneruniversiteiten waar je terecht kan voor je minor en ga ik bijvoorbeeld binnenkort naar Australië. Ook kun je deelnemen aan het Honours Programme waardoor je nog extra diepgang kan creëren of juist je horizon verbreedt met allerlei interessante extra vakken. Zelf wil ik graag Marine Biologie doen en ga ik van de zomer stage lopen bij het Geomar Helmholtz Centre for Ocean Research in Kiel.

Seringe Huisman

Alumnus Biologie

Seringe Huisman resize

Tijdens mijn bachelor aan de VU heb ik de volledige breedte van de biologie aangeboden gekregen. Zelfs onderwerpen die me van tevoren niet zo aanspraken, bleken uiteindelijk verrassend interessant. Na deze brede basis ben ik de ecologie-kant opgegaan, omdat ik het bestuderen van ecosystemen fascinerend en bovendien essentieel vind. Het actuele klimaatprobleem vraagt bijvoorbeeld zoveel wetenschappelijke kennis op ecologisch niveau, dat het voor mij heel relevant voelt om me daarmee bezig te houden. Ik volg nu de master-track Limnology & Oceanography, mede omdat ik het veldwerk aan de kust in mijn bachelor zo leuk vond. Het vele veldwerk zie ik als een groot voordeel van mijn bachelor; door de kleinschaligheid was het logistiek allemaal mogelijk. Sowieso vond ik het fijn om geen ‘nummertje’ te zijn, maar informeel met docenten om te kunnen gaan en veel onderzoeksmogelijkheden in verhouding tot het aantal studenten ter beschikking te hebben. Daarnaast was er veel flexibiliteit m.b.t. het volgen van externe keuzevakken en stages. Dit gaf mij de vrijheid om in aanraking te komen met alle richtingen binnen (en zelfs buiten) de biologie die ik wilde ontdekken, en me precies zo te ontwikkelen als ik zelf wilde.

Facebook-icoon