Bewegingswetenschappen

Leven is bewegen, verdiep je in ons bewegingssysteem en help mensen vooruit

Menselijk bewegen vanuit verschillende invalshoeken

Bewegen doen we allemaal, vaak zonder erbij stil te staan. Sporters, ouderen, maar ook mensen die revalideren bewegen daarentegen vaak heel bewust. Hoe bewegen we eigenlijk en wat is er allemaal voor nodig om ons bewegend functioneren te verbeteren? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is een multidisciplinaire aanpak nodig, waarin je leert met verschillende professionals uit verschillende vakgebieden. Deze aanpak staat centraal in de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen.

Je leert bij Bewegingswetenschappen hoe het menselijk bewegingsapparaat is gebouwd en hoe het werkt, hoe het aangestuurd wordt vanuit de hersenen en welke problemen er kunnen ontstaan als er iets mis is met dit apparaat. Je leert daarnaast van alles over training van spieren en het uithoudingsvermogen, maar ook over psychologische onderwerpen zoals presteren onder druk. Binnen Bewegingswetenschappen denken we niet alleen na over beweging, maar doen we ook veel experimenten om onze vragen te beantwoorden.

Je leert bewegingswetenschappelijk onderzoek uit te voeren waarbij je zult leren meettechnieken te gebruiken, te verwerken en te interpreteren. Hiervoor zijn vaak wiskundige formules en zelfgeschreven programeercodes nodig.
Met een bacheloropleiding Bewegingswetenschappen op zak heb je een prima basis om als expert op het gebied van het menselijk bewegen aan de slag te gaan. Velen kiezen na de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen voor een masteropleiding in hetzelfde gebied, maar het is ook mogelijk om een masteropleiding te volgen in een aanverwant gebied, zoals Neurosciences, Health Sciences, Geneeskunde (na selectieprocedure), of Biomedical Engineering aan een Technische Universiteit. Kortom: de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen biedt veel mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen de domeinen gezondheid, geneeskunde en techniek. Het is maar net waar jouw interesse ligt.

Bewegingswetenschappen brengt verschillende vakgebieden zoals biologie, wiskunde, natuurkunde en psychologie samen. De opleiding is geschikt voor scholieren met een NT-profiel met biologie of een NG-profiel met natuurkunde. Je moet een onderzoekende, kritische en nieuwsgierige student zijn, die graag wil weten hoe iets werkt. Je hebt een sterke interesse in het menselijk lichaam en vindt het leuk om meetmethoden en analysetechnieken te ontwikkelen en te gebruiken om vragen op het gebied van het menselijk bewegen te beantwoorden.

Vwo-diploma

Aan de VU kun je met de volgende vwo-profielen Bewegingswetenschappen studeren: 

 • Natuur en Gezondheid, aangevuld met Natuurkunde
 • Natuur en Techniek, aangevuld met Biologie
 • Economie en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde A of B, Biologie en Natuurkunde
 • Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde A of B, Biologie en Natuurkunde


Hbo (propedeuse/opleiding) 
Instromen in de bachelor Bewegingswetenschappen op basis van een hbo-propedeuse/opleiding? Dat kan als je hiernaast ook deelcertificaten hebt behaald voor de vakken Wiskunde A of B, Biologie en Natuurkunde op 6 vwo-niveau.

Hbo/wo (afgeronde opleiding) 
Instromen in de bachelor Bewegingswetenschappen op basis van een afgeronde hbo- of wo opleiding (zonder vwo-diploma)? Dat kan als je hiernaast ook deelcertificaten hebt behaald voor de vakken Wiskunde A of B, Biologie en Natuurkunde.  

Buitenlands diploma

Instromen met een vooropleiding die je in het buitenland aan het volgen bent of hebt behaald? Volg dan het volgende stappenplan om er achter te komen of je aanvullende eisen hebt voor toelating bij je vooropleiding:

 1. Meld je aan via Studielink
 2. Ga naar Vunet en rond je aanmelding af via 'Aanmelding Afronden'
 3. Je hoort vervolgens per mail of en zo ja, aan welke eisen je moet voldoen om toelaatbaar te zijn tot de opleiding.

In het algemeen moet je een diploma hebben gehaald met de volgende vakken op 6 vwo-niveau:

 • Engels
 • Nederlands / NT2-II
 • Wiskunde A of B
 • Biologie
 • Natuurkunde 

Ouder dan 21?       
Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je worden toegelaten door middel van het zogenaamde colloquium doctum. Je moet dan de volgende deelcertificaten op VWO niveau behalen:

 • Engels
 • Wiskunde A of B
 • Biologie
 • Natuurkunde 


Deficiënties wegwerken?
 
Je kunt bij verschillende instellingen je certificaten behalen.

Ja, ga je ervoor?
Mooi, meld je dan vandaag nog aan.

 

VU Matching    
Met VU Matching check je of je de juiste studiekeuze hebt gemaakt. VU Matching bestaat uit twee stappen: een digitale vragenlijst en het bijwonen van een matchingsactiviteit. Kijk voor meer informatie op de website van VU Matching. Let op: bij sommige opleidingen is het bijwonen van de matchingsactiviteit verplicht.

De matchingsdag voor Bewegingswetenschappen vindt plaats op dinsdag 12 juni 2018. 

De matchingsactiviteit geeft een realistisch beeld van de opleiding Bewegingswetenschappen. Je volgt een hoorcollege en twee werkgroepen, en je maakt een tentamen. Je ontmoet docenten, toekomstige medestudenten en er is ruimte om vragen te stellen. Zo kun je weloverwogen beslissen of Bewegingswetenschappen de juiste opleiding is voor jou.

Campagnebeeld-BWVragen
Heb je vragen over de toelatingseisen?
E: studentenbalie@vu.nl

Heb je andere vragen?
E: studiekeuze.fgb@vu.nl

Bachelordag 10 februari 2018
Laat je op de Bachelordag uitgebreid voorlichten op de informatiemarkt en bezoek de voorlichtingsronde van Bewegingswetenschappen. 

Proefstuderen (15 maart 2018) en individuele meeloopcolleges
Bewegingswetenschappen organiseert Proefstuderen en individuele meeloopcolleges alleen voor:

 • Geïnteresseerden die al eens naar een Bachelordag van Bewegingswetenschappen zijn geweest.
 • Een uitzondering vormt de groep scholieren uit 6 vwo die geen Bachelordag Bewegingswetenschappen meer kunnen bijwonen voordat het volgende studiejaar begint.

De reden hiervoor is dat wij het belangrijk vinden dat je een zo goed mogelijk beeld van de opleiding krijgt voordat je een keuze maakt voor je studie. Dat beeld krijg je tijdens een Bachelordag terwijl je bij Proefstuderen en de meeloopcolleges slechts een deel van de inhoud van de opleiding meekrijgt.

Aanmelden


Facebook-icoon   Twitter-icoon

Dit ga je doen

De opleiding Bewegingswetenschappen bestaat uit vakken waarin je alles leert over het menselijk bewegen (denk aan inspanningsfysiologie, anatomie, neurowetenschappen en pathologie) en vakken waarin je leert hoe je onderzoek op het gebied van bewegingswetenschappen moet doen. Je moet hierbij denken aan vakken, waarin je spieractiviteit en –krachten meet, zuurstofopnames bepaalt, maar ook bewegingen simuleert door middel van zelfgeschreven computerprogramma’s. Al deze kennis heb je nodig om uiteindelijk zelf vragen op het gebied van het menselijk bewegen te kunnen beantwoorden.

Je krijgt hoorcolleges, werkcolleges en practica waarin je zelf kleine experimenten uitvoert en analyseert. In het eerste jaar word je intensief begeleid door juniordocenten, die niet alleen werkgroeponderwijs verzorgen, maar die een mentorfunctie hebben en je begeleiden bij het leren studeren. In het derde jaar kies je een minor. Je kunt je hiermee specialiseren binnen de Bewegingswetenschappen, maar ook kiezen voor een (internationale) minor aan een andere universiteit.

Je maakt in het eerste jaar kennis met de bouw en werking van het menselijk bewegingssysteem. Ook leer je hoe bewegen is afgestemd op de omgeving en over de rol die waarneming daarbij speelt. Verder leer je over de effecten van bewegen op gezondheid en van gezondheid op bewegen. Tijdens practica bepaal je de zuurstofopname en hartfrequentie tijdens rust en fysieke inspanning en leer je alles over spieren en gewrichten en ontdek je hoe je anatomische bewegingsanalyses uit moet voeren. In de cursus Biomechanica worden principes uit de mechanica toegepast op vraagstukken uit de Bewegingswetenschappen. Hiervoor moet je een basis in de wiskunde hebben, en die verkrijg je in de cursus Wiskunde.

In het eerste jaar doe je ook al allerlei onderzoeksvaardigheden op: je leert argumenteren, literatuur opzoeken en je schrijft een voorstel voor een onderzoek dat je samenmet medestudenten bedacht hebt.


Vakken
Periode 1
Academische Verkenningen
Inleiding Inspanningsfysiologie
Periode 2
Wiskunde
Sensomotorische coördinatie
Academische Verkenningen
Periode 3
Verwerken van digitale signalen
Academische Verkenningen
Periode 4
Biomechanica, eerste deel
Psychologie
Wetenschapsgeschiedenis en –filosofie
Periode 5
Biomechanica, tweede deel
Bewegen, Gezondheid en Sportstimulering
Wetenschapsgeschiedenis en –filosofie
Periode 6
Functionele Anatomie

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

In het tweede jaar leer je veel over verschillende meettechnieken en -methoden, die in de Bewegingswetenschappen worden gebruikt, maar ga je die technieken ook zelf toepassen, bijvoorbeeld in het vak klinische bewegingsanalyse. Hierbij maak je gebruik van de kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Daarnaast ga je dieper in op de bouw, werking en organisatie van het spier- en zenuwstelsel. Ook leer je hoe mensen bewegingen eigenlijk leren en ontwikkelen en krijg je een beeld van de mechanismen en behandelwijzen van allerlei aandoeningen aan het bewegingssysteem. Je gaat trainingsschema’s opstellen en ontdekt de invloed van psychologische variabelen op gedrag en prestatie. Ook leer je om opgedane wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de sportpraktijk.


Vakken
Periode 1
Neurowetenschappen
Motorisch leren en ontwikkelen
Periode 2
Spierfysiologie 
Mechanische analyse
Periode 3
Filosofie van de bewegingswetenschappen
Periode 4
Training en prestatie
Meten van fysische grootheden
Periode 5
Statistiek
Pathologie van het bewegen
Periode 6
Klinische Bewegingsanalyse

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

In het derde jaar specialiseer je via een minor. Bij Bewegingswetenschappen kun je kiezen uit vijf minoren: Sport, Gezondheid, Sport- en prestatiepsychologie, Psychomotorische therapie en Bouw, werking en sturing van het bewegingsapparaat. Je kunt echter ook voor een minor van een andere opleiding of universiteit kiezen in binnen- of buitenland. In het tweede deel van het derde jaar voer je met een medestudent een onderzoek uit: je doet zelf metingen, analyseert de data, interpreteert deze en noteert vervolgens je bevindingen en je conclusies in een onderzoeksverslag. Daarnaast schrijf je individueel een scriptie over een onderwerp dat je zelf hebt uitgekozen.


Vakken
Periode 1
Minorruimte
Periode 2
Minorruimte
Periode 3
Minorruimte
Periode 4
Anatomie van het bewegingsapparaat
Bacheloronderzoeksproject
Bachelorscriptie
Periode 5
Anatomie van het bewegingsapparaat
Bacheloronderzoeksproject
Bachelorscriptie
Periode 6
Bacheloronderzoeksproject
Bachelorscriptie

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Je maakt in het eerste jaar kennis met de bouw en werking van het menselijk bewegingssysteem. Ook leer je hoe bewegen is afgestemd op de omgeving en over de rol die waarneming daarbij speelt. Verder leer je over de effecten van bewegen op gezondheid en van gezondheid op bewegen. Tijdens practica bepaal je de zuurstofopname en hartfrequentie tijdens rust en fysieke inspanning en leer je alles over spieren en gewrichten en ontdek je hoe je anatomische bewegingsanalyses uit moet voeren. In de cursus Biomechanica worden principes uit de mechanica toegepast op vraagstukken uit de Bewegingswetenschappen. Hiervoor moet je een basis in de wiskunde hebben, en die verkrijg je in de cursus Wiskunde.

In het eerste jaar doe je ook al allerlei onderzoeksvaardigheden op: je leert argumenteren, literatuur opzoeken en je schrijft een voorstel voor een onderzoek dat je samenmet medestudenten bedacht hebt.


Vakken
Periode 1
Academische Verkenningen
Inleiding Inspanningsfysiologie
Periode 2
Wiskunde
Sensomotorische coördinatie
Academische Verkenningen
Periode 3
Verwerken van digitale signalen
Academische Verkenningen
Periode 4
Biomechanica, eerste deel
Psychologie
Wetenschapsgeschiedenis en –filosofie
Periode 5
Biomechanica, tweede deel
Bewegen, Gezondheid en Sportstimulering
Wetenschapsgeschiedenis en –filosofie
Periode 6
Functionele Anatomie

Verdiepende informatie over het eerste jaar vind je in onze studiegids.

In het tweede jaar leer je veel over verschillende meettechnieken en -methoden, die in de Bewegingswetenschappen worden gebruikt, maar ga je die technieken ook zelf toepassen, bijvoorbeeld in het vak klinische bewegingsanalyse. Hierbij maak je gebruik van de kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Daarnaast ga je dieper in op de bouw, werking en organisatie van het spier- en zenuwstelsel. Ook leer je hoe mensen bewegingen eigenlijk leren en ontwikkelen en krijg je een beeld van de mechanismen en behandelwijzen van allerlei aandoeningen aan het bewegingssysteem. Je gaat trainingsschema’s opstellen en ontdekt de invloed van psychologische variabelen op gedrag en prestatie. Ook leer je om opgedane wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de sportpraktijk.


Vakken
Periode 1
Neurowetenschappen
Motorisch leren en ontwikkelen
Periode 2
Spierfysiologie 
Mechanische analyse
Periode 3
Filosofie van de bewegingswetenschappen
Periode 4
Training en prestatie
Meten van fysische grootheden
Periode 5
Statistiek
Pathologie van het bewegen
Periode 6
Klinische Bewegingsanalyse

Verdiepende informatie over het tweede jaar vind je in onze studiegids.

In het derde jaar specialiseer je via een minor. Bij Bewegingswetenschappen kun je kiezen uit vijf minoren: Sport, Gezondheid, Sport- en prestatiepsychologie, Psychomotorische therapie en Bouw, werking en sturing van het bewegingsapparaat. Je kunt echter ook voor een minor van een andere opleiding of universiteit kiezen in binnen- of buitenland. In het tweede deel van het derde jaar voer je met een medestudent een onderzoek uit: je doet zelf metingen, analyseert de data, interpreteert deze en noteert vervolgens je bevindingen en je conclusies in een onderzoeksverslag. Daarnaast schrijf je individueel een scriptie over een onderwerp dat je zelf hebt uitgekozen.


Vakken
Periode 1
Minorruimte
Periode 2
Minorruimte
Periode 3
Minorruimte
Periode 4
Anatomie van het bewegingsapparaat
Bacheloronderzoeksproject
Bachelorscriptie
Periode 5
Anatomie van het bewegingsapparaat
Bacheloronderzoeksproject
Bachelorscriptie
Periode 6
Bacheloronderzoeksproject
Bachelorscriptie

Verdiepende informatie over het derde jaar vind je in onze studiegids.

Samenvatting Bewegingswetenschappen

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden Voor

1 mei 2018

StartDatum

1 september 2018

Vorm

Voltijd

Bindend Studie Advies

norm: 42 EC inclusief minimaal een 4 voor de vakken ‘Wiskunde’ en ‘Biomechanica’

Toelatingseisen


VWO Profiel

NG+Natuurkunde - NT+Biologie - EM+Wiskunde A/B, Biologie en Natuurkunde - CM+Wiskunde A/B, Biologie en Natuurkunde

Interessegebied

Gezondheid en Beweging

Peter Beek- Universiteit van Nederland

Had jij met jouw genen een topsporter kunnen worden?

Loeki Rooijakkers

Student Bewegingswetenschappen

Loeki Toen ik me als vwo'er ging oriënteren, twijfelde ik tussen fysiotherapie en Bewegingswetenschappen. Achteraf ben ik heel blij met de keuze voor Bewegingswetenschappen hier aan de VU. Het programma biedt me diepgang en een stevige wetenschappelijke basis. Daardoor kan ik straks kiezen uit masters die perfect aansluiten op mijn ambitie.