Aardwetenschappen

Onze Aarde: 4.6 miljard jaar oud, elke dag actueel

Leren hoe de planeet werkt

Tijdens de opleiding Aardwetenschappen aan de VU leer je te doorgronden hoe onze planeet Aarde ‘werkt’. Je verdiept je in gebergten en gesteente, fossielen en mineralen, ijskappen, rivieren en de oceaan. In klimaatverandering in verleden, heden en toekomst. Je gaat aan de slag met de natuurwetenschappelijke aspecten van de Aarde, met wiskundige modellen en natuurkundige of chemische metingen. Tijdens college en practicum, maar vooral ook tijdens de vele excursies en veldwerk.

Je houdt je straks bezig met vragen als: Welk effect heeft klimaatverandering op zeespiegel en rivierstanden? Hoe lang is er nog schoon drinkwater voor iedereen? Wat vertellen de hemellichamen om ons heen over de Aarde? Hoe zit de bodem onder onze voeten in elkaar? Waarom kunnen we nog geen aardbevingen en vulkaanuitbarstingen voorspellen? Om de antwoorden op dit soort vragen te vinden, duik je door waarnemingen en metingen te doen in de geschiedenis van onze planeet en ontwikkel je vervolgens de academische expertise om toekomstgerichte plannen te maken.

 

Topopleiding 2015    Topopleiding 2016

Aardwetenschappen VU: Topopleiding volgens Keuzegids Hoger Onderwijs in 2015 en 2016 

Verder kijken als Aardwetenschapper

Vanuit het VU-thema Science for Sustainability ontwikkel je een brede en diepe blik op het vakgebied Aardwetenschappen. Tot in het tweede jaar doe je echt Aardwetenschappen: een combinatie van de diepere ondergrond, het landschap en klimaat. Pas in de loop van het tweede jaar kies je een hoofdrichting. Je verdiept je in Geologie, Fysische Geografie en Geo-milieuwetenschappen, met de aarde als verbindend element. Geologie gaat meer om ín de Aarde, Fysische Geografie meer over óp de Aarde. Je komt in een jaargroep van maximaal 80 studenten. Groot genoeg om de belangrijke richtingen te kunnen aanbieden, klein genoeg voor intensief contact met medestudenten en docenten. Na deze bachelor ben je volledig toegerust om je te gaan specialiseren via een van onze Earth Sciences-masters.

Aardwetenschapper worden? Kom proefstuderen

Ben je onderzoekend en praktisch ingesteld? Zie je er niet tegenop regelmatig buiten en in het buitenland bezig te zijn? Ben je gefascineerd door de Aarde en wil je doorgronden hoe zij 'werkt'? Dan willen we graag met je kennismaken tijdens een dagje proefstuderen.

Klimaatverandering, toenemende schaarste in (drink)water en grondstoffen: er is genoeg op te lossen de komende decennia. In welke (wind)richting jouw toekomst ligt, hangt sterk af van de specialisatie die je kiest. Geologen werken over het algemeen meer in het buitenland na hun studie (35%) dan Fysisch Geografen en Geo-milieuwetenschappers. Het perspectief op een baan op niveau (91%) die ook goed betaalt (gem. startsalaris 2307 euro) is bij Aardwetenschappen hoger dan bij andere natuurwetenschappelijke opleidingen zoals Natuurkunde of Biologie.

Waar je terecht komt, hangt sterk van je specialisatie af. Misschien ga je straks wel aan de slag als geoloog bij olie- en gaswinningsbedrijven, of juist als klimatoloog bij Greenpeace, als hydroloog bij een waterschap, of publiceer je als wetenschapper in Science of Nature. Je kunt dus terecht bij werkgevers in uiteenlopende sectoren: van universiteiten tot onderzoeksinstituten, van musea tot natuurbeschermings-organisaties en van overheid tot industrie.

Je kunt bij de VU Aardwetenschappen studeren met de volgende vwo-profielen: 

  • Natuur & Techniek 
  • Natuur & Gezondheid met Natuurkunde (Wiskunde A of B) 
  • Economie & Maatschappij + Scheikunde en Natuurkunde 
  • Cultuur & Maatschappij + Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde A of B


Deficiënties wegwerken

Geen eindexamen gedaan in alle verplichte vakken? Dan is het zaak om voor de vakken die je mist een deelcertificaat te halen op 6 vwo-niveau. Hiervoor kun je terecht bij Instituut Wismon, CCVX, Boswell-Bèta of je kunt Staatsexamen doen.

Hbo (propedeuse/opleiding)
Instromen in de bachelor Aardwetenschappen op basis van een hbo-propedeuse/opleiding? Dat kan als je hiernaast ook een deelcertificaat hebt behaald voor de vakken Engels, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde (A of B) op 6 vwo-niveau (zie hierboven de instellingen om deze deelcertificaten te halen). 

Hbo/wo (afgeronde opleiding)
Instromen in de bachelor Aardwetenschappen op basis van een afgeronde hbo- of wo opleiding (zonder vwo-diploma)? Dat kan als je hiernaast ook een deelcertificaat hebt behaald voor de vakken Engels, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde (A of B) op 6 vwo-niveau (zie hierboven de instellingen om deze deelcertificaten te halen).


Andere vooropleiding?

Voldoe je niet aan één van bovenstaande opleidingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je worden toegelaten door middel van het zogenaamde colloquium doctum.


Ja, ga je ervoor?

Stap jij in de wereld die Aardwetenschappen heet? Mooi, meld je dan aan.
Waarschuwing: je zult nooit meer gewoon naar een landschap kunnen kijken, maar altijd bedenken hoe dat in elkaar moet zitten.

VU Matching helpt je bij het maken van een goede studiekeuze. Door (1) het invullen van een digitale vragenlijst in VUnet, als onderdeel van je aanmelding en door (2) het bijwonen van de Matchingactiviteit check je of de opleiding die jij hebt gekozen ook daadwerkelijk bij jou past.

Let op: je wordt pas voor de matchingactiviteit uitgenodigd als je je hebt aangemeld in VUnet, het informatieportaal van de VU. Vul daar ook de digitale matchingvragenlijst in, vóórdat je naar de matchingactiviteit komt! Dan heb je de eerste stap van VU Matching afgerond en ben je goed voorbereid voor de matchingactiviteit.

Matching Aardwetenschappen: donderdag 21 april.

Wij aardwetenschappers zijn allemaal in het veld rond de tijd dat de meeste andere opleidingen hun matchingdag organiseren. Dan kunnen we dus geen dag organiseren op de VU die de opleiding goed weergeeft. Daarom hebben we zo kort mogelijk voor 1 mei een dag gepland: donderdag 21 april. De dag duurt van 10:00 tot 15:30 uur op de VU campus. Vooraf krijg je literatuur opgestuurd, waarmee je je kunt voorbereiden.
De matchingdag zelf begint na een kopje thee of koffie in de studentenkamer met een hoorcollege. Daarin komt de literatuur aan bod die je hebt gelezen. Aansluitend is er informatie over de opleiding, over studeren, de studievereniging. Dan is het tijd om een belangrijk onderdeel van Aardwetenschappen mee te maken: het veld in! Je gaat boren in de ondergrond van Amsterdam-Zuid. Trek dus geen nieuwe witte schoenen aan! Na de lunch, die we je aanbieden, gaan je verder met practica over gesteenten, over rivieren en over schuivende delen aardkorst. We sluiten af met de studentenveldwerkexcursieslideshow en een drankje in de studentenkamer van de studievereniging. De hele dag lopen er studenten mee, die je alles kunt vragen wat je wilt.
Meer informatie/vragen? Meer informatie over VU Matching vind je op de VU-website: http://bachelors.vu.nl Kun je echt niet op 21 april? Dan kun je contact opnemen met bernd.andeweg@falw.vu.nl

Vragen? Bel of mail docent Bernd Andeweg:
E: bernd.andeweg@vu.nl
T: 020 598 7339

Of stuur @berndandeweg een tweet.

Bachelordag 5 november 2016
Laat je op de Bachelordag uitgebreid voorlichten op de informatiemarkt en bezoek de voorlichtingsronde van de opleiding.

Proefstuderen 21 april 2016
Wil jij graag ervaren hoe het is Aardwetenschappen te studeren? Kom dan een dagje proefstuderen, deze dag geeft een een goed beeld van de opleiding Aardwetenschappen. Met verschillende onderwijsvormen (hoorcollege, practicum, boring buiten) en uiteenlopende onderwerpen (gesteente, bodem, klimaat, rivieren). Ook krijg je informatie over de opleiding zelf, de VU, Amsterdam en studievereniging GeoVUsie.

Masterclass Langs de rand van de ijskap 17 mei 2016
Excursie naar centraal Nederland, waar het ijs lag in de voorlaatste ijstijd. Meer informatie volgt.

Facebook-icoon

Dit ga je doen

Als je onze planeet in detail wil bestuderen, heb je enige basis in de natuurwetenschappen nodig. Wiskunde, Geochemie, Fysica, Biologie, ze komen voorbij in het programma. Vaak ook als onderdeel  van een ander vak. Daarnaast leer je in 4D denken: in veel ruimte en tijd. De Aarde is zo groot en complex, dat het tijd kost voor je inziet hoe variabel de werkelijkheid is en hoeveel invloed processen op elkaar kunnen hebben. Systeem Aarde, noemen we dat.

Tijdsbesteding
Hoorcolleges, werkcolleges en practica: gemiddeld meer dan 20 uur per week
Zelfstudie: gemiddeld minder dan 20 uur per week
Veldwerk: per jaar een aantal voltijds weken

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Aardwetenschappen vind je in het jaarschema.

Aangezien Aardwetenschappen geen vak in het voortgezet onderwijs is, moet iedereen wennen aan de manier waarop Aardwetenschappers naar de Aarde kijken. Je leert over veel zaken de basis, waar je in het tweede en derde jaar op kan voortbouwen. Als je van een gesteente dat door een rivier is afgezet meer wil begrijpen, is kennis van hoe rivieren nu stromen zeer verhelderend. Om een voorbeeld te geven. Ook leer je basisvaardigheden in het verzamelen van gegevens in het veld, die objectief weergeven en zelf interpretaties bouwen op die gegevens.

 

Informatie over de vakken vind je in de studiegids.
empty

Het eerste jaar volg je nog een gezamenlijk programma en ontwikkel je je verder tot all-round Aardwetenschapper. Daarnaast volg je ondersteunende vakken. Aan het begin van het tweede semester kies je voor een hoofdrichting: Geologie & Geochemie of Aardoppervlak. De vakken, practica en veldwerk zijn voor deze richtingen anders van inhoud.

Informatie over de vakken vind je in de studiegids.
empty

Het eerste half jaar van het derde jaar kun je een minor volgen. Dat kan een pakket vakken zijn bij een heel andere opleiding of elders in Europa of de wereld. Bij ons kun je je verder verdiepen in de richting die je in het tweede jaar al bent ingeslagen. In het tweede deel van het jaar ben je bezig met je Bachelorproject. Hier leer je aardwetenschappelijk onderzoek te doen, in het veld, in het lab en met computermodellen. Een paar voorbeelden van onderwerpen waar je aan kan denken:
• Vulkanisme (Geochemie)
• Klimaatverandering in het verleden (Paleoklimatologie)
• Fossielen (Paleontologie)
• Breuken in gesteenten (Structurele Geologie/Tektoniek)
• Experimenten over het inwendige van planeten (Petrologie)
• CO2-uitstoot in polaire gebieden (Klimatologie)
• Saale glaciale bekkens in Nederland (Sedimentologie)
• Kalksteen in meren (Sedimentologie/Stratigrafie)
• Computermodellen van klimaat vroeger en nu
• Interacties tussen vloeistof en gesteente (Geochemie)  

Informatie over de vakken vind je in de studiegids.
       empty

Meer informatie over de indeling van de bacheloropleiding Aardwetenschappen vind je in het jaarschema.

Aangezien Aardwetenschappen geen vak in het voortgezet onderwijs is, moet iedereen wennen aan de manier waarop Aardwetenschappers naar de Aarde kijken. Je leert over veel zaken de basis, waar je in het tweede en derde jaar op kan voortbouwen. Als je van een gesteente dat door een rivier is afgezet meer wil begrijpen, is kennis van hoe rivieren nu stromen zeer verhelderend. Om een voorbeeld te geven. Ook leer je basisvaardigheden in het verzamelen van gegevens in het veld, die objectief weergeven en zelf interpretaties bouwen op die gegevens.

 

Informatie over de vakken vind je in de studiegids.
empty

Het eerste jaar volg je nog een gezamenlijk programma en ontwikkel je je verder tot all-round Aardwetenschapper. Daarnaast volg je ondersteunende vakken. Aan het begin van het tweede semester kies je voor een hoofdrichting: Geologie & Geochemie of Aardoppervlak. De vakken, practica en veldwerk zijn voor deze richtingen anders van inhoud.

Informatie over de vakken vind je in de studiegids.
empty

Het eerste half jaar van het derde jaar kun je een minor volgen. Dat kan een pakket vakken zijn bij een heel andere opleiding of elders in Europa of de wereld. Bij ons kun je je verder verdiepen in de richting die je in het tweede jaar al bent ingeslagen. In het tweede deel van het jaar ben je bezig met je Bachelorproject. Hier leer je aardwetenschappelijk onderzoek te doen, in het veld, in het lab en met computermodellen. Een paar voorbeelden van onderwerpen waar je aan kan denken:
• Vulkanisme (Geochemie)
• Klimaatverandering in het verleden (Paleoklimatologie)
• Fossielen (Paleontologie)
• Breuken in gesteenten (Structurele Geologie/Tektoniek)
• Experimenten over het inwendige van planeten (Petrologie)
• CO2-uitstoot in polaire gebieden (Klimatologie)
• Saale glaciale bekkens in Nederland (Sedimentologie)
• Kalksteen in meren (Sedimentologie/Stratigrafie)
• Computermodellen van klimaat vroeger en nu
• Interacties tussen vloeistof en gesteente (Geochemie)  

Informatie over de vakken vind je in de studiegids.
       empty

Samenvatting Aardwetenschappen

Taal

Nederlands

Duur

3 jaar (voltijd)

Aanmelden voor

1 mei 2016

Startdatum

1 september 2016

Vorm

Voltijd

Specialisaties

Aardoppervlak (Fysische Geografie), Diepe Aarde (Geologie)

VWO profiel

N&T en N&G (met Natuurkunde), E&M aangevuld met Scheikunde en Natuurkunde, C&M met Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde A of B

Interessegebied

Natuurwetenschappen

Jennifer Stroo

Veldwerk in Spitsbergen

We gingen drie dagen op veldwerk naar Kapp Linne onder begeleiding van een Amerikaanse Arctische Hydroloog en Glacioloog. Een dag voorbereiding met colleges over de Linne-gletsjer en het Linne-meer. Ze onderzoeken daar het gletsjermeer-systeem. In de winter graven ze sneeuwpits op de gletsjer en in de zomer meten ze de afvoeren in het meer. Oh, de geologie is er zó mooi! In het veld was het onze beurt om de nieuwe data te verzamelen! Sneeuw-kuilen graven dus. Om vervolgens de sneeuwdichtheid, -structuur en -textuur in beeld te brengen. Ook hebben we vijf nieuw ablatie-stokken in het gletsjer- ijs geboord. Het weer zat mee, dus het was niet erg om te zwoegen in de sneeuw :D Super!

Facebook-icoon